Posts tagged: usługi księgowe

Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 cena

Pytanie do eksperta: Jaka jest cena sporządzenia sprawozdania finansowego przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Koszt sporządzenia sprawozdania finansowego może się wahać w granicach kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych.

Czynnikami, które wpływają na koszt wykonania sprawozdania finansowego są m.in. wielkość przedsiębiorstwa, ilość obsłużonych transakcji czy lokalizacja firmy. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż osoba bądź firma, która przez cały rok obrotowy lub większość tego okresu prowadziła księgowość firmy będzie w stanie zaproponować atrakcyjniejszą cenę, jednak nie jest to reguła. Wielkość biura rachunkowego, wiedza i doświadczenie księgowych czy automatyzacja procesów rachunkowych również pozwalają na wykonanie sprawozdania finansowego w korzystnej cenie. Warto zająć się tematem sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego już teraz. Mimo wydłużonych terminów sprawozdawczych, korzystanie z usług księgowych w tym zakresie w tzw. ”ostatniej chwili” również może wiązać się nieco wyższą ceną za ekspresową usługę.

Sprawozdanie finansowe z działalności składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacji, jak również wyjaśnień. Pracy podczas sporządzenia takiego sprawozdania nawet dla małej działalności jest dużo, dlatego ceny rynkowe wynoszą 500zł i więcej.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty usługi sporządzenia sprawozdania finansowego. Nasi eksperci również wyjaśnią, jak powinno ono zostać zatwierdzone oraz pomogą w jego złożeniu.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Usługa doradztwa księgowego

Pytanie do eksperta: Co zawiera usługa doradztwa księgowego?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców potrzebuje pomocy doradcy księgowego, który wesprze w podejmowaniu decyzji.

Co zawiera usługa doradztwa księgowego?

–  indywidualne konsultacje księgowe
– pomoc w przygotowaniu polityki rachunkowości
– ocena poprawności umów
– pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia księgowości
– opracowanie systemu prowadzenia księgowości firmy
– sporządzanie raportów i analiz księgowych

Usługa doradztwa księgowego często wchodzi w zakres kompleksowej obsługi księgowej świadczonej przez biuro rachunkowe.

Warto zdecydować się na pomoc biura, które od wielu lat świadczy kompleksową pomoc dla właścicieli firm. Mamy gwarancję, że zdobyta przez lata wiedza specjalistów pomoże bezpiecznie świadczyć usługi doradcze.

Decydując się na pomoc biura rachunkowego IN-NOVA bezpłatnie otrzymują Państwo doradztwo księgowe świadczone przez grono specjalistów. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na doradztwo księgowe online – możliwość skorzystania z konsultacji za pośrednictwem e-mail, Skype lub rozmowy telefonicznej.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ DORADZTWA KSIĘGOWEGO więcej

 

Karta Polaka uprawnienia

Pytanie do eksperta: Jakie uprawnienia daje Karta Polaka?

Odpowiedź eksperta:Karta Polaka jest dokumentem, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Może ona być wydana wyłącznie w sytuacji, gdy osoba nie posiada obywatelstwa polskiego, statusu bezpaństwowca czy zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od jej wydania, termin ten później można przedłużyć o kolejną dekadę. Aczkolwiek jej ważność różni się w zależności od wieku posiadacza. Dla osoby poniżej 18 roku życia, okres ten kończy się z dniem uzyskania pełnoletności. Natomiast dla osoby powyżej 65 roku życia- czas ten jest nieokreślony. Karta Polaka może utracić ważność w momencie, gdy posiadaczowi zostanie przyznane obywatelstwo polskie lub gdy uzyska zezwolenie na stały pobyt. Kartę można nabyć w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim lub w urzędzie konsularnym za granicą.

Uprawnienia posiadacza Karty Polaka:
1. pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą
2. otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w wypadku złożenia wniosku o pobyt stały
3. zwolnienie z opłat konsularnych
a) przyjęcie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
b) przyjęcie wniosku o wydanie wizy
4. pomoc konsula w wypadku zagrożenia życia
5. bezpłatnego wstępu do poszczególnych muzeów państwowych
6. ulgi 37% w pociągach osobowych, pospiesznych, ekspresowych
7. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w awaryjnych przypadkach
8. odbywania studiów i innych form kształcenia
9. uczestnictwa w badaniach naukowych
10. zwolnienia z obowiązku pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ POMOCY W ZAKRESIE UZYSKANIA KARTY POLAKA więcej

 

Ceny transferowe a podatki

Pytanie do eksperta: Czy ceny transferowe mogą być wykorzystane do minimalizacji obciążeń podatkowych?

Odpowiedź eksperta: Ceny transferowe jako ceny towarów usług, wartości niematerialnych i honorariów w transakcjach między powiązanymi stronami mogą różnić się od cen w porównywalnych transakcjach zawartych przez podmioty niepowiązane.

Wynika to z tego, że:
a) Ceny te nie zostały wynegocjowane na wolnym rynku. Kształtują się one w stosunku do transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi. Dotyczyć mogą także udostępniania wartości niematerialnych, czy udzielania pożyczek. Ceny transferowe dotyczą najczęściej transakcji zawieranych między “spółką matką”, a “spółkami córkami” lub “spółkami siostrami”, ponieważ podmioty te traktuje się jako powiązane.

b) Ceny ustalane są we wzajemnych transakcjach i podmioty mają swobodę w ich kształtowaniu ze względu na zakres wyboru ich poziomu.

c) Czynniki wpływające na poziom ustalania ceny transferowej dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne:
– czynniki zewnętrzne: taryfy absolutne, relatywne różnice w opodatkowaniu, przyjazny charakter polityki państwa, kursy walut
– czynniki wewnętrzne: majątkowe zróżnicowanie podmiotów zależnych, udziały w rynku jakimi dysponują podmioty

d) Ceny transferowe mogą zostać uznane jako skuteczne narzędzie w przerzucaniu dochodów między przedsiębiorstwami powiązanymi.

e) Cena określona przez podmioty powiązane wpływa na wysokość obrotu, który jest podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Funkcja podziału dochodu jaką dysponują ceny transferowe odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widzenia podatkowego, ponieważ osoby ustalające ceny mają swobodę decyzyjną, która wpływa na planowanie podatkowe przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Koronawirus l4

Pytanie do eksperta: Czy jest możliwość telefonicznego nabycia L4?

Odpowiedź eksperta: Z tego, co możemy zauważyć w Polsce w przeciągu ostatnich dni, daje nam do zrozumienia, że sytuacja jest poważna. Zamknięcie sklepów, galerii handlowych, dyskontów itp. wydawało się rzeczą nie do wykonania. Jednak odgórnie narzucone zakazy prowadzenia działalności przez 2 tygodnie, zmusiły przedsiębiorców do chwilowego zaprzestania swoich działań.

Podobna sytuacja dotyczy zwolnień lekarskich, gdyż do tej pory, aby je otrzymać, konieczne było osobiste pojawienie się w gabinecie lekarskim oraz konsultacja doktora, który stwierdzał, czy pacjentowi powinno zostać wystawione zwolnienie lekarskie. Z racji podejmowania wszelkich działań zapobiegających, pojawiła się możliwość nabycia L4 przez telefon.

Jednak należy wiedzieć, iż telefoniczne zwolnienie lekarskie jest wystawiane standardowo po konsultacji z lekarzem, aczkolwiek różnicą jest to, iż jest ona telefoniczna. Celem tego jest zapobiegnięcie obecności ewentualnych osób zakażonych w miejscach publicznych oraz przychodniach, gdzie i tak pojawiają się pacjenci z obniżoną odpornością organizmu.

Z tego, co wiemy – została uruchomiona specjalna linia telefoniczna, na której można uzyskać porady medyczne, a dzięki e-receptom, lekarz może również przepisać receptę na leki.

Rozwiązanie to jest tymczasowe i z całą pewnością po ustaniu tak wysokiego zagrożenia zakażeniem koronawirusem, nie będzie już możliwości nabycia zwolnienia lekarskiego w czasie rozmowy telefonicznej.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obsługa kadrowo – płacowa firm w Warszawie

Pytanie do eksperta: Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa? Czy warto z niej skorzystać prowadząc niedużą firmę?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Obsługa kadrowo-płacowa to wszelkie prace związane z prowadzeniem tych dokumentów.

Akta osobowe pracownika składają się z 4 części. Należą do nich:
– część A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
– część B- dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia,
– część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia,
– część D – dokumenty związane z nałożeniem na pracownika kar porządkowych.

Samodzielnie prowadzenie tych akt jest skomplikowane i czasochłonne. Z tego względu opiekę nad tymi dokumentami warto powierzyć specjalistom, a samemu skoncentrować się na zasadniczej działalności swojej firmy, a wraz z tym na generowaniu zysków.

Do głównych usług outsourcingu księgowego należą:
– rozliczanie urlopów,
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– kierowanie na badania okresowe,
– przeprowadzenie formalności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy bądź jego wygaśnięciem,
– przekazywanie dokumentacji do ZUS,
– obsługiwanie świadczeń socjalnych,
– wydawanie zaświadczeń,
– sporządzanie umów o pracę,
– i wiele innych.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi księgowe, w tym usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firm w Warszawie. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu podczas którego nasi konsultanci omówią szczegóły naszej oferty oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z Waszej strony.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość dla informatyków

Pytanie do eksperta: Prowadzę działalność z branży informatycznej. Jaką księgowość muszę prowadzić? Czy powinienem skorzystać z usług księgowych czy rozliczenia mogę wykonywać samodzielnie?

Odpowiedź eksperta: Firmy działające w branży informatycznej z punktu widzenia prawnego niczym nie różnią się od innych firm działających w innych sektorach. W zależności od swojej firmy oraz wysokości osiąganych dochodów rozliczenia muszą wykonywać w formie księgowości pełnej bądź uproszczonej.

Z naszej perspektywy firmy informatyczne ze względu na swoją wyjątkową specyfikę wymagają specjalnych rozwiązań. Z tego względu prócz tradycyjnych usług takich, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzania deklaracji podatkowych, rozliczenia faktur, obsługa kadrowo-płacowa oferujemy stały i łatwy dostęp do firmowych dokumentów online.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie zapewnić znacznie więcej niż nasza konkurencja. Przejmujemy wszelkie obowiązki księgowe, pozwalając przedsiębiorcom skupić się na zasadniczej działalności firmy.

Nie wymagamy osobistego odwiedzania siedziby naszego biura. Kontakt może ograniczyć się do rozmów telefonicznych oraz drogi mailowej.

Doskonale wiemy, że każda firma jest inna w związku z czym potrzebuje indywidualnego podejścia i specjalnych rozwiązań. Z tego względu naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb oraz wymagań poszczególnych przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy szczegóły oraz odpowiemy na ewentualne pytania.

Z prowadzenia KPiR możemy zostać zwolnieni ze względu na nasz wiek i stan zdrowia oraz rodzaj i rozmiar naszej działalności. Wniosek o zwolnienie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego chcemy skorzystać ze zwolnienia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Czym jest VAT UE?

Pytanie do eksperta: Co to jest podatek VAT UE?

Odpowiedź eksperta: W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej znacznie łatwiejszy stał się jej dostęp do rynków państw członkowskich. W związku z tym coraz większa ilość polskich przedsiębiorców decyduje się na wymianę handlową z zagranicznymi kontrahentami, są to tak zwane transakcje wewnątrzwspólnotowe. Podczas ich stosowania konieczne jest zastosowanie specjalnego rodzaju rozliczania się – VAT-UE. Polega to na rozliczaniu podatku w miejscu, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę bądź mieszka.

Podatnicy VAT zobowiązani są do rejestracji VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji, która dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabycia usług, dla których miejscem świadczenia jest państwo nabywcy.

Do rejestracji na potrzeby VAT-UE zobowiązani są także podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie obrotu w wysokości 200 000 złotych jeżeli wartość transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym roku przekroczyła 50 000 złotych, gdy nabywa usługi od kontrahentów, których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, dla których miejscem rozliczenia podatku jest kraj nabywcy.

W celu zarejestrowania podatnika do VAT-UE konieczne jest uzupełnienie formularza VAT-R i złożenia go do Urzędu Skarbowego. Jeżeli podatnik jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT wówczas wystarczy zaktualizowanie danego formularza.

W przypadku, gdy podatnik jest zwolniony z podatku VAT, jednak zarejestruje się do VAT-UE nie traci zwolnienia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Czym jest uproszczona księgowość?

Pytanie do eksperta: Czym jest uproszczona księgowość?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy w Polsce mogą prowadzić pełną lub uproszczoną księgowość, jednak nie zawsze mogą dobrowolnie wybrać, z której będą korzystać. W określonych przypadkach obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty.

Uproszczona księgowości nazywana także małą, jest znacznie prostsza w prowadzeniu niż pełna księgowość. Przedsiębiorca może ją prowadzić samodzielnie. Wyróżniamy trzy formy małej księgowości:
– kartę podatkową,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– książkę przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa skierowana jest do określonego grona przedsiębiorców. Podatek nie zależy od przychodów czy dochodów lecz ustalany jest na cały rok odgórnie przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płacony jest w określonej stawce, która zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Podatek obliczany jest na podstawie osiąganych przez firmę przychodów, koszty nie są brane pod uwagę, co oznacza, że przedsiębiorca musi płacić podatek, nawet gdy jego działalność nie przynosi zysków. W przypadku książki przychodów i rozchodów podatek płacony wybrany jest w wybranej przez przedsiębiorcę stawce, jednak zależy on od dochodów czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość dla dużej firmy

Pytanie do eksperta: Jak odbywa się założenie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Olbrzymie korporacje zmuszone są do rozliczania się na podstawie księgowości pełnej. Jest zbiór zaawansowanych zasad, według których rachowane są należności przedsiębiorstwa wobec państwa. Prowadzenie księgowości zmusza przedsiębiorców między innymi do:
– prowadzenia ksiąg handlowych i rachunkowych,
– sporządzania sprawozdań finansowych,
– kontrolowania stanu aktywów i pasywów.

Mając na uwadze stopień skomplikowania powyższych zabiegów, korporacje te zmuszone są do zatrudnienia biura rachunkowego. Mimo dodatkowych kosztów związanych z jego usługami, niesie ono wiele korzyści.

Przede wszystkim niweluje niebezpieczeństwo popełnienia jakichkolwiek błędów i zaniedbań, które skutkują poważnymi konsekwencjami prawnymi. O ile w przypadku niewielkich błędów mogą one przybrać formę pieniężną, tak za olbrzymie przestępstwa podatkowe prócz kary finansowej bardzo często dołączana jest kara ograniczenia wolności.

Pragniemy zaoferować Państwu profesjonalne usługi z zakresu księgowości. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.