Dotacje na otwarcie firmy

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę, aby otrzymać dofinansowanie?

Odpowiedź eksperta: Dotacje na otwarcie firmy stanowią kluczowy element dla przedsiębiorców dążących do rozwoju i sukcesu. Oferowane przez różne instytucje, takie jak unijne agencje rozwoju regionalnego, ministerstwa, czy fundusze inwestycyjne, stanowią znakomitą okazję do uzyskania dodatkowych środków finansowych na rozwinięcie swojego biznesu.

Jednym z największych atutów założenia spółki jest większa dostępność różnych form wsparcia finansowego. Banki, inwestorzy, fundusze venture capital czy anioły biznesu są bardziej skłonne udzielić pożyczki lub zainwestować w spółkę, niż w jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka daje im większe poczucie bezpieczeństwa i zwiększa szanse na zwrot zainwestowanego kapitału.

Oprócz tego, istnieje wiele programów dotacyjnych skierowanych specjalnie dla spółek. Dotacje te mogą obejmować różne obszary, takie jak innowacje, rozwój produktów czy ekologia. Dzięki nim możesz otrzymać wsparcie finansowe na rozwój technologiczny, badania i rozwój, marketing, szkolenia pracowników i wiele więcej.

Korzyści finansowe związane z założeniem spółki nie ograniczają się tylko do dotacji. Spółka może również korzystać z różnych form ulg podatkowych i preferencyjnych stawek podatkowych, co przyczynia się do dalszego zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Pamiętaj jednak, że założenie spółki wiąże się również z pewnymi obowiązkami i kosztami, takimi jak koszty rejestracji, prowadzenie księgowości czy zgłaszanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, aby upewnić się, że podejmujesz właściwe decyzje.

Dotacje na otwarcie firmy są niezwykle atrakcyjnym narzędziem wspierającym przedsiębiorców w realizacji ich pomysłów i marzeń. Założenie spółki daje większe możliwości pozyskania kapitału, dofinansowania, kredytów i innych źródeł Kiedy planujesz założyć spółkę, warto również rozważyć korzyści związane z partnerstwem i wspólnikami. Tworząc spółkę, masz możliwość poszukiwania partnerów biznesowych, którzy mogą wnosić wiedzę, doświadczenie i kapitał. To otwiera nowe perspektywy rozwoju i umożliwia realizację ambitniejszych projektów.

Korzystając z dotacji na otwarcie firmy, zwiększasz swoje szanse na sukces i umacniasz pozycję na rynku. Dotacje nie tylko wspomagają rozwój Twojej firmy, ale także potwierdzają wartość Twojego pomysłu i biznesowego modelu przed instytucjami finansowymi. Daje to większe zaufanie potencjalnych inwestorów i kredytodawców, co ułatwia pozyskanie dodatkowego kapitału na dalszy rozwój.

W naszej firmie oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu rejestracji spółki! Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI JAWNEJ więcej

Założenie spółki jawnej

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować spółkę jawną?

Odpowiedź eksperta: Spółka jawna jest osobową spółką handlową, ma zdolność prawną – może w swoim imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Rejestracja spółki jawnej to proces który można zrealizować na dwa sposoby: tradycyjnie poprzez akt notarialny lub przez internet, na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W obu przypadkach należy spełnić określone wymagania formalne, takie jak wypełnienie stosownych formularzy i dokonanie wymaganej opłaty. Spółka jawna jest jedną z form działalności gospodarczej, która charakteryzuje się tym, że jej właściciele ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia sprawy spółki – wydawać decyzje, opinie, podejmować uchwały, organizować działania zgodne z przedmiotem jej działania i realizować cel spółki.

Umowa spółki jawnej powinna zawierać m.in. nazwę spółki jawnej, wspólników spółki jawnej, wkłady wnoszone przez wspólników, przedmiot działalności – kody PKD, czas jej trwania. Umowę spółki muszą podpisać wszyscy jej wspólnicy.

Każdy wspólnik spółki jawnej musi wnieść do spółki wkład – może to być wkład pieniężny lub niepieniężny (własność i inne prawa rzeczowe).

W nazwie spółki jawnej konieczne jest oznaczenie nazwiska wszystkich wspólników, niektórych albo jednego z nich.

W przypadku niepewności lub wątpliwości w procesie rejestracji, warto skorzystać z pomocy eksperta, który pomoże w odpowiednim przygotowaniu dokumentów i przeprowadzeniu procesu założenia spółki.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI JAWNEJ więcej

Likwidacja spółki z o.o. z długami

Pytanie do eksperta: Jak długo trwać będzie likwidacja spółki z długami?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki z długami jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, który wymaga dokładnego przestrzegania przepisów dotyczących likwidacji spółek. Czas trwania likwidacji zależy od wielu czynników, w tym od stopnia skomplikowania sytuacji finansowej spółki oraz od sposobu przeprowadzenia procesu likwidacyjnego.

Podstawowym celem likwidacji spółki z długami jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych, jakie ma spółka wobec swoich wierzycieli. Likwidacja polega na sprzedaży aktywów spółki, a następnie zaspokojeniu wierzycieli w kolejności określonej przez prawo. Ostatecznym krokiem jest wyrejestrowanie spółki z rejestru przedsiębiorców.

Proces likwidacji spółki z długami rozpoczyna się od podjęcia decyzji o jej likwidacji przez zgromadzenie wspólników. Następnie należy wyznaczyć likwidatora, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu likwidacyjnego. W przypadku skomplikowanej sytuacji finansowej spółki, likwidacja może zająć wiele miesięcy, a nawet lat.

Czas trwania likwidacji zależy od indywidualnych okoliczności przypadku i nie da się określić dokładnego terminu jej zakończenia. Jednakże, zgodne z obowiązującymi przepisami, proces likwidacji powinien być przeprowadzony w sposób dokładny i kompletny, aby zapewnić wierzycielom należytą ochronę i zabezpieczenie.

Przedsiębiorcy planujący dokonać likwidacji spółki z długami powinni skorzystać z pomocy ekspertów, którzy na co dzień przeprowadzają takie postępowania. Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie błędów lub braków w dokumentacji likwidacyjnej, zachowanie odpowiednich terminów oraz zadbanie o wszystkie aspekty prawne.

ZAPOZNAJ SIE Z OFERTĄ LIKWIDACJI SPÓŁKI więcej

Jak założyć firmę remontowo-budowlaną?

Pytanie do eksperta: Jak założyć firmę remontowo-budowlaną?

Odpowiedź eksperta:

Założenie własnej firmy to marzenie wielu ludzi. Branża budowlana i remontowo-budowlana jest jednym z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarczych, co sprawia, że założenie firmy remontowo budowlanej może być bardzo korzystnym i perspektywicznym biznesem. W artykule tym przedstawimy, jak krok po kroku założyć firmę remontowo budowlaną i jakie aspekty warto wziąć pod uwagę.

Jak krok po kroku założyć firmę remontowo-budowlaną?

Wybór formy prawnej

Pierwszym krokiem do założenia firmy jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Możliwe opcje to spółka z o.o., spółka jawna, spółka partnerska, działalność jednoosobowa lub spółka komandytowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety. Warto dokładnie przeanalizować każdą z nich i wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

Rejestracja firmy

Po wyborze formy prawnej należy zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółki z o.o. konieczne będzie również złożenie dokumentów do sądu oraz wniesienie kapitału zakładowego.

Wybór lokalizacji

Wybór lokalizacji ma ogromne znaczenie dla firmy remontowo-budowlanej. Warto wybrać miejsce, które będzie dogodne dla klientów oraz zapewni łatwy dostęp do materiałów budowlanych i narzędzi.

Uzyskanie niezbędnych uprawnień i certyfikatów

Firma remontowo-budowlana musi posiadać niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty, które poświadczają jej kwalifikacje. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, może to być np. certyfikat budowlany, uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych czy certyfikat kwalifikacyjny w dziedzinie budownictwa.

Zatrudnienie pracowników

Firma remontowo-budowlana musi zatrudnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz kwalifikacje pracowników, którzy będą wykonywać prace.

Pozyskanie klientów

Aby firma mogła się rozwijać, konieczne jest pozyskanie klientów. Warto zainwestować w marketing, np. poprzez stworzenie strony internetowej, materiałów reklamowych czy udział w targach branżowych.


Wiele osób prowadzących firmę remontowo-budowlaną nie ma doświadczenia w prowadzeniu księgowości i dokonywaniu rozliczeń podatkowych. Dlatego warto skorzystać z usług biura rachunkowego, które pomoże w prowadzeniu dokumentacji oraz rozliczaniu podatków.

Biuro rachunkowe IN-NOVA oferuje wsparcie w zakresie założenia firmy, prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych dla firm remontowo-budowlanych. Nasi specjaliści pomogą w stworzeniu planu rachunkowego, wyborze optymalnej formy opodatkowania oraz przygotowaniu deklaracji podatkowych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na swojej pracy, a nie na rozliczeniach podatkowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Aktualizacja danych KRS w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak powinna prawidłowo przebiegać aktualizacja danych KRS w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Aktualizacja danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w Krakowie jest ważnym obowiązkiem dla każdej spółki i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wpisy w KRS zawierają kluczowe informacje o spółce, takie jak nazwa, adres siedziby, informacje o zarządzie i udziałowcach, a także informacje o statusie prawnym firmy. Dlatego ważne jest, aby informacje te były zawsze aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Jakie informacje można zaktualizować w KRS w Krakowie?

W KRS w Krakowie można dokonać aktualizacji wielu informacji dotyczących spółki, w tym:
– nazwa spółki
– adres siedziby
– informacje o zarządzie i udziałowcach
– numer NIP i REGON
– informacje o przedmiocie działalności
– dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

Jak zaktualizować dane KRS w Krakowie?

Aktualizacja danych KRS w Krakowie może odbywać się na kilka sposobów:
1. Elektronicznie za pośrednictwem internetowego systemu KRS.
2. W formie papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie odpowiednich formularzy w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

W przypadku aktualizacji danych elektronicznie, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-podpisu. Warto pamiętać, że nie wszystkie zmiany można dokonać za pośrednictwem internetowego systemu KRS. W niektórych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku w formie papierowej w sądzie rejonowym.

Ile czasu zajmuje aktualizacja danych KRS w Krakowie?

Czas aktualizacji danych KRS w Krakowie zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju i ilości zmian, a także od obciążenia pracy sądu rejonowego. W przypadku prostych zmian, takich jak aktualizacja danych kontaktowych, czas oczekiwania na dokonanie zmian może wynosić kilka dni. W przypadku bardziej skomplikowanych zmian, na przykład zmiany w zarządzie lub zmiany w statucie spółki, czas oczekiwania może wynieść nawet kilka tygodni.

ZAPOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Aktualizacja danych spółki KRS Kraków

Pytanie do eksperta: Na czym polega aktualizacja danych spółki KRS Kraków?

Odpowiedź eksperta: Aktualizacja danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest obowiązkiem każdej spółki i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. To ważne narzędzie, które pozwala na utrzymanie aktualnych informacji o spółce i zapewnia przejrzystość jej działalności. W Krakowie wiele firm decyduje się na aktualizację danych w KRS, aby uniknąć nieporozumień i problemów związanych z prowadzeniem biznesu. W tym artykule przedstawimy, jakie informacje można aktualizować w KRS oraz jak przebiega proces aktualizacji danych.

Jakie informacje można aktualizować w KRS?
W KRS można aktualizować wiele informacji o spółce, takich jak: nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjny, dane kontaktowe, numer NIP, numer REGON, rodzaj działalności gospodarczej, skład organów spółki oraz dane dotyczące udziałowców. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z tych informacji, spółka ma obowiązek zgłosić tę zmianę do KRS.

Jak przebiega proces aktualizacji danych w KRS Kraków?
Proces aktualizacji danych w KRS Kraków może być zrealizowany na dwa sposoby: przez internet lub osobiście w siedzibie KRS. Najprostszym i najszybszym sposobem jest złożenie wniosku o zmianę danych przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eKRS. W tym celu wystarczy zalogować się na stronie internetowej eKRS, wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go elektronicznie.

Alternatywnym sposobem jest zgłoszenie zmiany danych osobiście w siedzibie KRS w Krakowie. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie KRS. Następnie trzeba złożyć wniosek osobiście w jednym z punktów obsługi klienta KRS w Krakowie.

Ile czasu zajmuje aktualizacja danych w KRS Kraków?
Czas potrzebny na aktualizację danych w KRS Kraków zależy od wybranej metody. W przypadku złożenia wniosku przez internet, czas oczekiwania na zatwierdzenie zmiany wynosi zwykle kilka dni roboczych. Natomiast w przypadku złożenia wniosku osobiście w siedzibie KRS, czas oczekiwania może być dłuższy i wynosić nawet kilka tygodni.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Umowa spolki zoo wzor

Pytanie do eksperta: Czy warto skorzystać z gotowego wzoru umowy spółki z o.o. ?

Odpowiedź eksperta: Umowa spółki z o.o. to jeden z kluczowych dokumentów, który musi być sporządzony podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To ona określa zasady funkcjonowania spółki, a także uprawnienia i obowiązki jej wspólników. Warto pamiętać, że umowa ta powinna być sporządzona w sposób jasny i precyzyjny.

Podczas rejestracji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego można skorzystać z gotowego wzoru umowy spółki z o.o. udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala skrócić czas rejestracji, zaoszczędzić pieniądze i uniknąć wielu błędów przy sporządzaniu dokumentów rejestracyjnych. Warto jednak pamiętać, że używanie gotowego wzoru umowy nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ każda spółka ma swoje specyficzne potrzeby i cele. W systemie elektronicznym gotowy wzór można nieznacznie modyfikować wybierając najlepsze dla spółki opcje, jednak to wszystko według określonego wzoru. To rozwiązanie jest dobre dla małych spółek lub spółek, które dopiero rozpoczynają swoją działalność w branży. Przedsiębiorcy pragnący od początku dodać do umowy spółki niestandardowe zapisy i regulacje powinni skonsultować się z doświadczonymi specjalistami, którzy pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania dla danej spółki i dopasowaniu umowy do jej indywidualnych potrzeb.

Warto też pamiętać, że umowa spółki z o.o. jest jednym z wielu dokumentów wymaganych przy rejestracji spółki. Innymi ważnymi dokumentami są m.in. wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o spełnieniu wymogów formalnych oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wkładów do spółki przez jej wspólników. Wszystkie te dokumenty muszą być sporządzone w sposób precyzyjny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby proces rejestracji przebiegł sprawnie i bez problemów. Nowi przedsiębiorcy powinni zatem skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów w sporządzaniu dokumentów rejestracyjnych spółki z oo., aby uniknąć ewentualnych błędów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki w CRBR

Pytanie do eksperta: Rejestracja spółki w CRBR – co warto wiedzieć?

Odpowiedź eksperta: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli CRBR, to system, który został wprowadzony w Polsce w celu zwiększenia przejrzystości w sektorze finansowym oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. System ten umożliwia gromadzenie i udostępnianie informacji na temat beneficjentów rzeczywistych polskich spółek oraz innych jednostek organizacyjnych.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada bezpośrednio lub pośrednio 25% lub więcej udziałów lub głosów w spółce lub innej jednostce organizacyjnej, lub w inny sposób kontroluje działalność takiej jednostki.

Rejestracja spółki w CRBR jest obowiązkowa dla każdej spółki z o.o. w Polsce i musi zostać zrealizowana w określonym terminie. W ramach procesu rejestracji należy zgłosić do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. imię i nazwisko, numer PESEL lub identyfikator REGON, a także informacje o udziałach lub innych formach kontroli w spółce. Rejestracja beneficjentów rzeczywistych może być przeprowadzona przez reprezentanta spółki lub osobę upoważnioną przez spółkę. Do zgłoszenia informacji wymagane jest posiadanie ważnego podpisu elektronicznego. W przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Warto zauważyć, że w przypadku wystąpienia zmian w danych beneficjentów rzeczywistych, spółka ma obowiązek dokonania aktualizacji informacji w CRBR w ciągu 7 dni od dnia, w którym dowiedziała się o zmianie danych.

Co ważne, za brak lub niedochowanie terminu rejestracji beneficjentów rzeczywistych grozi kara finansowa, która może wynieść nawet do 1 mln złotych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zalozenie spolki zoo online

Pytanie do eksperta: Czy to prawda ze elektroniczna rejestracja spółki z o.o. trwa zazwyczaj 1 dzień?

Odpowiedź eksperta: Jako specjaliści w tej branży w ostatnich latach obserwujemy wyraźny trend wzrostowy w zakresie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na tą popularność jest ułatwienie procedur rejestracyjnych m.in. możliwość elektronicznego załatwienia formalności.

Procedura rejestracji spółki z o.o.  składa się z kilku etapów, które w przypadku załatwienia wszystkich formalności w sposób elektroniczny skracają czas oczekiwania na wpis do KRS do około jednego dnia. Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne okoliczności, które mogą opóźnić proces rejestracji np. obciążenie pracy KRS w danym momencie czy błędy w złożonych dokumentach.

Niepoprawnie wypełnione lub brakujące dokumenty mogą skutkować koniecznością ich uzupełnienia lub ponownego złożenia, co wydłuża cały proces rejestracji. W przypadku niedociągnięć w złożonym dokumencie, urzędnicy KRS mogą zwrócić wniosek do poprawy lub odrzucić go całkowicie.

Przedsiębiorcy niemający doświadczenia i wymaganej wiedzy powinni skorzystać z pomocy ekspertów w sporządzaniu dokumentów rejestracyjnych spółki z o.o.. Specjaliści w zakładaniu spółek oferują szeroki zakres pomocy dając gwarancję poprawności formalnej. Firmy specjalizujące się w zakładaniu spółek oferują często również usługi związane z prowadzeniem księgowości, doradztwem prawnym czy obsługą podatkową.

Warto więc pamiętać, że złożenie poprawnego i kompletnego dokumentu wniosku o wpis do KRS jest kluczowe dla szybkiego i sprawnego procesu rejestracji spółki z o.o. w ciągu 24 godzin.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Pomoc w założeniu spółki z o o

Pytanie do eksperta: Gdzie można skorzystać z pomocy przy założeniu spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Jeśli planujesz założyć spółkę z o.o. w Polsce, to warto skorzystać z pomocy naszych profesjonalistów, którzy pomogą Ci w realizacji wszystkich formalności i zapewnią bezpieczeństwo i prawidłowość działań. Nasza firma oferuje usługi w zakresie pomocy w założeniu spółki z o.o.. W ramach swojej oferty zapewniamy kompleksową obsługę formalno-prawną, w tym pomoc w wyborze nazwy spółki, sporządzenie dokumentów, rejestrację w KRS oraz uzyskanie NIP i REGON.

Nasza firma pomoże Ci również w wyborze formy opodatkowania, co jest bardzo ważne w przypadku spółki z o.o.. W Polsce istnieją dwa podstawowe rodzaje opodatkowania – podatek CIT oraz podatek liniowy. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, dlatego warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie, aby wybrać najlepszą opcję dla Twojej spółki.

Ważnym elementem w procesie zakładania spółki z o.o. jest również wybór odpowiedniego banku, z którym spółka będzie współpracować. Bank ten będzie prowadził rachunek spółki oraz dokonywał wpłat kapitału zakładowego.

Warto zaznaczyć, że pomoc w założeniu spółki z o.o. może obejmować również konsultacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W ramach takich konsultacji przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów prawa, a także porady dotyczące planowania i zarządzania finansami spółki.

Współpraca z profesjonalną firmą może również pomóc w uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Polsce istnieje wiele programów finansowych i dotacyjnych, które mogą pomóc w sfinansowaniu początkowych kosztów związanych z założeniem spółki z o.o..

Oprócz pomocy w rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej, profesjonalne firmy oferują również szeroki zakres usług księgowych, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków, oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów dla organów państwowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.