Jak rozwiązać umowę o pracę?

Pytanie do eksperta: Jak rozwiązać umowę o pracę?

Odpowiedź eksperta: Umowa o pracę, wraz z umową zlecenie stanowi najbardziej popularną formę zatrudnienia w Polsce. Odejście pracownika, który w firmie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wiąże się z koniecznością jej rozwiązania. Procedura ta może odbywać się:

1. Na podstawie porozumienia stron.
Najbardziej korzystna, dla obydwu stron, forma rozwiązania umowy o pracę, w której ustala się termin zakończenia współpracy, bez konieczności podawania powodu jej zakończenia.

2. Przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Wiąże się z koniecznością zapewniania zwalnianemu pracownikowi czasu, okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od rodzaju i czasu trwania umowy, i wynosi od 3 dni do 3 miesięcy.

3. Przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Jest możliwe tylko w szczególnych sytuacjach, np. gdy:
– pracownik ciężko naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze,
– pracownik z własnej winy utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków,
– pracownik popełni przestępstwo uniemożliwiające jego dalsza pracę.

Umowę o pracę bez wypowiedzenia może rozwiązać nie tylko pracodawca, ale również pracownik jeśli:
– uzyska orzeczenie lekarskie o szkodliwy wpływie wykonywanej pracy na jego stan zdrowia,
– pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec zatrudnianego pracownika.

4. W związku z upływem okresu na jaki została zawarta,
5. W momencie ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta umowa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rejestracja fundacji online

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja fundacji online jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Od lipca nastąpiła całkowita elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że wszystkie wnioski, formularze oraz dokumenty muszą być składane w formie elektronicznej. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej istnieje jednak możliwość składania wniosków w formie papierowej – wybór należy do członków organizacji.

Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w formie elektronicznej stanowi wygodną formę dopełnienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu oraz bez konieczności biegania po urzędach i instytucjach rejestracyjnych. Osoba decydująca się na nowość jaką jest rejestracja fundacji online może w krótkim czasie powołać fundację oraz podejmować działania zmierzające do realizacji określonych celów z zakresu:
1. ochrony zdrowia,
2. rozwoju gospodarki i nauki,
3. oświaty i wychowania,
4. kultury i sztuki,
5. opieki i pomocy społecznej,
6. ochrony środowiska,
7. opieki nad zabytkami.

Oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia procedury założenia fundacji w sposób tradycyjny. Sposób rejestracji uzależniony jest od osoby powołującej fundację.

Nasze biuro oferuje wsparcie oraz pomoc w zakresie rejestracji fundacji – zarówno online jak również tradycyjnie.

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy z doświadczonym biurem zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły oferty – rejestracja fundacji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wniosek CRBR stowarzyszenie

Pytanie do eksperta: Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Odpowiedź eksperta: System CRBR został wdrożony w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzi i przetwarza dane o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem. Rejestr beneficjentów rzeczywistych ma charakter publiczny – każdy ma dostęp do informacji.

Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. rozszerzono krąg podmiotów podlegających zgłoszeniu o:
1. spółdzielnie,
2. stowarzyszenia,
3. fundacje,
4. spółki partnerskie,
5. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
6. spółki europejskie,
7. spółdzielnie europejskie,
8. trusty.

Podmioty objęte obowiązkiem zgłoszenia do CRBR mają dopełnić formalności w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 roku (termin wejścia w życie nowelizacji ustawy). Istotnie należy również zaznaczyć, że beneficjent rzeczywisty zobowiązany jest zarówno do zgłoszenia jak również późniejszej aktualizacji danych w systemie CRBR.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub nieaktualne dane w rejestrze grozi kara finansowa w kwocie nawet 1 mln zł.

Nasze biuro pomaga w zakresie przygotowania i złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wniosek CRBR stowarzyszenie z nasza pomocą złoży szybko i bezpiecznie. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu – przedstawimy szczegóły oferty w zakresie CRBR oraz obsługi prawnej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wnioski do eKRS

Pytanie do eksperta: Jak obecnie składa się wnioski do eKRS?

Odpowiedź eksperta: Ostatnio bardzo głośno było o modernizacji oraz elektronizacji systemu KRS. Od lipca wnioski i formularze mogą być składane wyłącznie w elektronicznej formie. Wdrożone rozwiązania mają na celu przyspieszenie działania sądów rejestrowych oraz minimalizację formalności związanych z założeniem oraz prowadzeniem firmy w Polsce.

Warto tutaj zaznaczyć, że podmioty takie jak m.in. fundacje oraz stowarzyszenia mają możliwość korzystania z elektronicznej formy rejestru, ale mogą również składać wnioski w papierowej formie.

Nowy system KRS przewiduje:
– elektroniczną formę wniosków rejestracyjnych, aktualizacyjnych, likwidacyjnych itp.
– przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych wpisanych w KRS
– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF
– korespondencję z sądem rejestrowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Fakt, że wnioski do eKRS mogą być obecnie składane tylko w formie elektronicznej zobowiązuje przedsiębiorców do pozyskania narzędzia pozwalającego na potwierdzenie tożsamości przez Internet. Najkorzystniejszym wariantem dla osób prowadzących biznes jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który oprócz spraw administracyjnych i urzędowych może być wykorzystywany również m.in. do:
– udziału w akcjach oraz przetargach publicznych,
– wystawiania faktur,
– podpisywania umów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w zakresie dopełnienia formalności w eKRS lub wyrobienia i aktywacji e-podpisu – zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Prowadzenie księgowości krok po kroku

Pytanie do eksperta: Czy da się krok po kroku wyjaśnić jak prowadzić księgowość w firmie?

Odpowiedź eksperta: Niestety nie ma możliwości wyjaśnienia w kilku zdaniach tego, w jaki sposób należy prowadzić księgowość w firmie. Nie da się stworzyć krótkiej notatki, która będzie zawierała wszystkie informacje na temat obowiązków księgowych spoczywających na właścicielach firm i sposobie wywiązywania się z nich. Rachunkowość to niezwykle obszerne zagadnienie i bardzo złożona kwestia, która wiąże się z koniecznością zaznajomienia nie tylko z zakresem formalności jakie należy dopełniać, ale również ze stale zmieniającymi się rozporządzeniami i nowelizacjami ustaw.

Każda firma prowadzenia księgowości, niezależnie od tego czy mówimy o księgach handlowych, ryczałcie czy podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wymaga zapoznania się między innymi z ustawą o rachunkowości czy ustawą o VAT.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w księgowości nie ma miejsca na pomyłki. Każdy, nawet najmniejszy, błąd wiąże się z ogromem pracy jaki należy włożyć aby poprawić pomyłkę. Konsekwencją błędów popełnionych w ewidencji księgowej są źle wyliczone zobowiązania podatkowe i niewłaściwe sporządzenie deklaracje, które mogą spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary grzywny, a w skrajnych wypadkach nawet kary pozbawienia wolności.

Nie warto więc samemu podejmować się prowadzenia ewidencji swojej firmy. Jest to skomplikowana procedura, a czas jaki poświęci się na wywiązanie ze wszystkich obowiązków księgowych i sprawozdawczych można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa.

Podejmując współpracę z biurem rachunkowym zyskujemy gwarancję, że wszystkie formalności zostały dopełnione, i to z pewnością we właściwy sposób. Aby dowiedzieć się o prowadzeniu księgowości prostej spółki akcyjnej, kliknij tutaj.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rejestracja spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Czy PRS to system do rejestracji spółek?

Odpowiedź eksperta:PRS (Portalu Rejestrów Sądowych) to nowa platforma, która umożliwia składanie drogą elektroniczną dokumentów i wniosków do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. System został uruchomiony 1 lipca 2021 roku i tym samym wyłączona została możliwość dopełniania formalności związanych z zakładaniem czy aktualizowaniem danych spółki na podstawie wniosków w formie papierowej.

Portalu Rejestrów Sądowych łączy funkcje portali, które do tej pory funkcjonowały w polskim systemie i porządkuje je tak,aby ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się po systemach i portalach udostępnianych przez ministerstwo finansów.

Portal służy przede wszystkim przeprowadzaniu procedury rejestracji spółki, w której umowa zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Posiada jednak wiele dodatkowych funkcji, do których należą chociażby wyszukiwarka podmiotów w KRS, w której znajdziemy aktualne informacje na temat przedsiębiorstw biorących udział w obrocie gospodarczym oraz opcja składania rocznego sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Portal powstał z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy chcą opracować umowę swojej firmy od podstaw i zawrzeć w niej indywidualne zapisy regulujące jej funkcjonowanie. Wcześniej musieli oni przygotowywać papierowe wnioski i składać je osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dziś wystarczy, że zalogują się do portalu i wypełnią formularz, a ich spółka zostanie wpisana do KRS bez wychodzenia z domu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z o.o. ile trwa

Pytanie do eksperta: Ile trwa założenie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta: Od lipca 2021 roku nie ma już możliwości składania do KRS wniosku o uzyskanie wpisu do KRS w papierowej formie. Aktualnie dostępna jest tylko opcja elektronicznej rejestracji spółki, przy wykorzystaniu e-wniosków. Istnieją dwa systemy, za pośrednictwem których rejestruje się spółki.

Pierwszym z nich jest system s24, w ramach którego dokonuje się elektronicznej rejestracji w zaledwie 24 godziny. Rozwiązanie to zakłada korzystanie z gotowego wzorca umowy spółki, i umożliwia personalizowanie treści tego dokumentu i wzbogacania go o własne ustalenia czy dodatkowe zapisy. Jest to więc rozwiązanie tylko dla tych, którym odpowiadają wszystkie zapisy standardowej umowy lub dla tych, którzy planują zaktualizowanie treści umowy spółki zaraz po jej założeniu. Dla tych właścicieli firm, którzy chcą samodzielnie sporządzić treść umowy rejestrowanego podmiotu, stworzony został system PRS. Aby zarejestrować w nim spółkę należy najpierw sporządzić umowę w formie aktu notarialnego – przygotować dokument i podpisać go w obecności notariusza, a następnie wypełnić formularze w systemie i załączyć przygotowany akt.

PRS niestety nie przewiduje limitu czasowego, jaki KRS ma na rozpatrzenie wniosku. Choć z założenia, jest to 7 dni, w praktyce sąd często nie dotrzymuje terminu i przedsiębiorcy muszą czekać na odpowiedź zwrotną nawet kilka tygodni.

Warto również wziąć pod uwagę, że źle przygotowana umowa czy wnioski powodują otrzymanie negatywnej odpowiedzi. Jeśli zależy nam na czasie, powinniśmy rozważyć opcję współpracy z doradcą gospodarczym, który będzie czuwał nad procedura i zagwarantuje otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z sądu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Elektroniczna zmiana danych w KRS 2021

Pytanie do eksperta: Czy elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 wymaga posiadania e-podpisu?

Odpowiedź eksperta: Od lipca nastąpiła pełna informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego, czyli KRS. Wdrożone rozwiązania mają na celu pomoc przedsiębiorcom w wypełnianiu obowiązków oraz w zakresie zakładania firmy.

Czy elektronizacja KRS to dobre rozwiązanie?

Z pewnością na początku działania nowego systemu KRS pojawi się wiele trudności oraz błędów systemu, jednak docelowo pomysł jest dobry. Ogromną zaletą informatyzacji systemu jest fakt, że na aktualizację danych w rejestrze nie będziemy musieli czekać miesiącami. Elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 z pewnością będzie przeprowadzona sprawniej.

Warto wspomnieć o tym, że elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 zobowiązuje do wyrobienia e-podpisu, ponieważ wnioski i formularze aktualizacyjne mogą być składane wyłącznie przez Internet. Ten sposób aktualizacji zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości na składanych dokumentach.

Korzystniejszym rozwiązaniem dla osób posiadających firmę jest podpis elektroniczny z certyfikatem, ponieważ posiada szersze pole zastosowań (np. możliwość zawierania pełnoprawnych umów, sporządzanie faktur itp.).

Drugim rozwiązaniem dostępnym jest profil zaufany. Warto tutaj zaznaczyć, że jest on wykorzystywany głównie do kontaktów z urzędami.

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc w zakresie wyrobienia i aktywacji e-podpisu, a także dokonania zmian w KRS w sposób elektroniczny.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Elektroniczny KRS od lipca 2021

Pytanie do eksperta: Na czym polega elektroniczny KRS od lipca 2021 ?

Odpowiedź eksperta:1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały system został zmodernizowany na elektroniczną formę. Od lipca nie ma możliwości składania wniosków i formularzy w formie papierowej.

Warto zaznaczyć, że nowelizacja przepisów zapowiadała wprowadzenie zmian znacznie wcześniej, jednak pierwotny termin został przesunięty na lipiec 2021 r.

Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjne elektroniczne postępowanie rejestrowe, aktualizacyjne oraz likwidacyjne m.in. dla spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zaznaczyć, że elektroniczne działanie systemu KRS dla podmiotów podlegających wpisowi jedynie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS będzie fakultatywne.

Elektroniczny KRS od lipca 2021 obliguje przedsiębiorców do wyrobienia podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, czyli jednego z dostępnych narzędzi umożliwiających potwierdzenie tożsamości. Wielu przedsiębiorców decyduje się na kwalifikowany podpis elektroniczny, który posiada szersze pole zastosowań, szczególnie w przypadku prowadzenia firmy w Polsce.

Nasze biuro rachunkowe IN-NOVA oferuje kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółki online, wyrobienia i aktywacji e-podpisu, a także wprowadzenia zmian aktualizacyjnych w nowym systemie KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Założenie spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Na czym polega zakładanie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta:Do tej pory przyszli właściciele spółek mieli do wyboru dwie opcje, jeśli chodzi o rejestrację spółki: standardową – z umową w formie aktu notarialnego lub elektroniczną – z umową sporządzoną na bazie gotowego wzorca. Od 1 lipca nie ma już możliwości tradycyjnej procedury, w której wszystkie dokumenty i formularze były wypełniane w formie papierowej. Od teraz istnieje tylko i wyłącznie możliwość rejestracji spółki online.

W PRS znajdziemy link do systemu elektronicznej rejestracji spółek w 24h oraz platformy umożliwiającej założenie firmy, z umową w aktu notarialnego. Jeśli zależy nam na tym aby umowa naszego podmiotu została przygotowana w sposób tradycyjny, a nie na bazie gotowego wzorca, musimy sporządzić jej treść, udać się do notariusza w celu jej zawarcia oraz skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych.

Aktualnie aby założyć spółkę w PRS wystarczy: założyć konto w systemie, wypełnić e-wnioski, w odpowiednim okienku w formularzu wpisać numer wcześniej zawartego aktu notarialnego i przesłać przygotowaną dokumentację do sądu. Nie ma konieczności załączania treści aktu, ponieważ system sprawdzi jego treść automatycznie, w Centralnym Rejestrze Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych. Co istotne, do podpisania dokumentów konieczny będzie elektroniczny podpis kwalifikowany.

Rejestracja spółki w PRS to prosta procedura, którą pod okiem specjalisty można przeprowadzić nawet w 30 minut,z gwarancją pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń