Usługi księgowe

Usługi księgowe

Jako specjaliści z wieloletnim stażem oferujemy Państwu pełne doradztwo księgowe. Usługa ta kierowana jest zarówno do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

USŁUGI KSIĘGOWE JUŻ OD 595 PLN!*

Po szczegółową wycenę zapraszamy do kontaktu.

tel: +12 378 34 20, +22 205 07 98
sms: 600 706 155
e-mail: spolki@in-nova.pl


NOWA WERSJA PANELU KLIENTA JEST JUŻ DOSTĘPNA    

Pełna księgowość

Nasze usługi

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
• opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
• bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach VAT,
• przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT oraz VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
• przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
• sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8,
• udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
• doradztwo w sprawach optymalizacji podatkowej dla spółki.
Pełna księgowość
Pełną księgowość zobowiązane są prowadzić:

- spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, a także
- spółki cywilne, jawne, partnerskie oraz osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EUR.


Zalety pełnej księgowości
Wielu przedsiębiorców obawia się konieczności prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Często uważają, że ten sposób ewidencji księgowej niesie ze sobą wysokie koszty obsługi księgowej. Warto zaznaczyć, że pełna księgowość pozwala na bezpieczne prowadzenie księgowości w oparciu o solidnie przygotowane raporty i sprawozdania finansowe, daje możliwość pełnej kontroli sytuacji finansowej firmy oraz pozwala zachować płynność finansową. Czy cena za obsługę księgową musi być wysoka? W naszym biurze rachunkowym cennik usług uzależniony od ilości dokumentów księgowych. Płacą Państwo za faktycznie wykonaną prace w danym miesiącu przez naszych specjalistów.

Księgowość uproszczona

Nasze usługi
• elektroniczne prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów,
• przygotowywanie innych deklaracji (np PCC), INTRASTAT,
• optymalizacja kosztów i przygotowywanie raportów dla właścicieli firm,
• sporządzanie rozliczenia rocznego,
• reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym,
• bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
• prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
• udzielanie konsultacji księgowych i podatkowych.
Księgowość uproszczona
Prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Powyżej tej granicy, a w przypadku spółek handlowych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, bez względu na przychody, obowiązuje prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość).
Zalety uproszczonej księgowości
Wielu przedsiębiorców dowiadując się o tym, że mają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej odczuwa ulgę. Do zalet uproszczonej formy prowadzenia księgowości zaliczamy niskie koszty prowadzenia, mniej formalności związanych z ewidencją księgową, możliwość prowadzenia KPiR w formie elektronicznej.

Cennik:


do 40 dok. księgowych - 595 zł netto
do 100 dok. księgowych - 980 zł netto
do 200 dok. księgowych - 1 575 zł netto
do 300 dok. księgowych - 2 310 zł netto
do 400 dok. księgowych - 2765 zł netto

Cennik:


do 40 dok. księgowych - 385 zł netto
do 100 dok. księgowych - 665 zł netto
do 200 dok. księgowych - 1155 zł netto
do 300 dok. księgowych - 1715 zł netto
do 400 dok. księgowych - 2030 zł netto

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie oraz przedstawią szczegóły oferty.
Zadzwoń