Usługi księgowe

Usługi księgowe

Jako specjaliści z wieloletnim stażem oferujemy Państwu pełne doradztwo księgowe. Usługa ta kierowana jest zarówno do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

USŁUGI KSIĘGOWE JUŻ OD 280 PLN!

Po szczegółową wycenę zapraszamy do kontaktu.

Telefon: +12 442 02 61+22 201 07 05
SMS: 660 022 488

E-mail: kontakt@in-nova.pl

NOWA WERSJA PANELU KLIENTA JEST JUŻ DOSTĘPNA    

Pełna księgowość

Nasze usługi

• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
• opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
• bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach VAT,
• przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT oraz VAT,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
• przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
• sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8,
• udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
• doradztwo w sprawach optymalizacji podatkowej dla spółki.
Pełna księgowość
Pełną księgowość zobowiązane są prowadzić:

- spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, a także
- spółki cywilne, jawne, partnerskie oraz osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EUR.


Zalety pełnej księgowości
Wielu przedsiębiorców obawia się konieczności prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych. Często uważają, że ten sposób ewidencji księgowej niesie ze sobą wysokie koszty obsługi księgowej. Warto zaznaczyć, że pełna księgowość pozwala na bezpieczne prowadzenie księgowości w oparciu o solidnie przygotowane raporty i sprawozdania finansowe, daje możliwość pełnej kontroli sytuacji finansowej firmy oraz pozwala zachować płynność finansową. Czy cena za obsługę księgową musi być wysoka? W naszym biurze rachunkowym cennik usług uzależniony od ilości dokumentów księgowych. Płacą Państwo za faktycznie wykonaną prace w danym miesiącu przez naszych specjalistów.

Księgowość uproszczona

Nasze usługi
• elektroniczne prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów,
• przygotowywanie innych deklaracji (np PCC), INTRASTAT,
• optymalizacja kosztów i przygotowywanie raportów dla właścicieli firm,
• sporządzanie rozliczenia rocznego,
• reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym,
• bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
• prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
• udzielanie konsultacji księgowych i podatkowych.
Księgowość uproszczona
Prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Powyżej tej granicy, a w przypadku spółek handlowych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, bez względu na przychody, obowiązuje prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość).
Zalety uproszczonej księgowości
Wielu przedsiębiorców dowiadując się o tym, że mają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej odczuwa ulgę. Do zalet uproszczonej formy prowadzenia księgowości zaliczamy niskie koszty prowadzenia, mniej formalności związanych z ewidencją księgową, możliwość prowadzenia KPiR w formie elektronicznej.

Cennik:


do 5 dok. księgowych - 280 zł netto
do 10 dok. księgowych - 399 zł netto
do 20 dok. księgowych - 560 zł netto
do 40 dok. księgowych - 798 zł netto
do 65 dok. księgowych - 1085 zł netto
do 100 dok. księgowych - 1379 zł netto
powyżej 100 dok. księgowych - wycena indywidualna

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Nasi eksperci odpowiedzą na każde Państwa pytanie oraz przedstawią szczegóły oferty.
Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.