KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

USŁUGI KSIĘGOWE JUŻ OD 280 PLN!

Oferujemy pomoc w przygotowaniu oraz złożeniu nowego pliku JPK_VDEK

SZCZEGÓŁOWA WYCENA

Telefon: +12 442 02 61+22 201 07 05
SMS: 660 022 488

E-mail: kontakt@in-nova.pl

NOWA WERSJA PANELU KLIENTA JEST JUŻ DOSTĘPNA    

KOMPLEKSOWA KSIĘGOWOŚĆ


⇒ Pomoc w rozpoczęciu działalności,
⇒ Wybór odpowiedniej formy księgowości,
⇒ Prowadzenie uproszczonej księgowości, w tym podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
⇒ Prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie zgodnie z przepisami polskimi,
⇒ Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont,
⇒ Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
⇒ Sporządzanie sprawozdań i analiz na potrzeby zewnętrznych instytucji, tj. GUS, bank,
⇒ Wysyłanie JPK_VDEK bez żadnych dodatkowych opłat


Więcej informacji na ten temat

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

⇒ Przybliżenie informacji na temat podatków w Polsce,
⇒ Wybór optymalnej formy opodatkowania,
⇒ Przygotowanie pod względem podatkowym procesu przekształceń przedsiębiorstw,
⇒ Prowadzenie ksiąg podatkowych i ewidencji,
⇒ Sporządzenie deklaracji podatkowych,
⇒ Reprezentacja przed organami administracji publicznej,
⇒ Pomoc w obniżeniu obciążenia podatkowego, zgodna z regulacjami prawnymi.

Więcej informacji na ten temat

KADRY I PŁACE

⇒ Sporządzenie list płac,
⇒ Naliczanie wynagrodzeń w tym urlopowych, chorobowych,
⇒ Przygotowywanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
⇒ Sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń,
⇒ Bieżące wyliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS,
⇒ Sporządzanie obowiązkowych corocznych zestawień,

Więcej informacji na ten temat

USŁUGI DODATKOWE

⇒ Pomoc w doborze odpowiedniej formy opodatkowania,
⇒ Bieżący nadzór nad polityką rachunkowości oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
⇒ Udzielanie jednorazowych porad księgowych lub stałe doradztwo z zakresu księgowości,
⇒ Dostosowanie istniejących rozwiązań do przepisów prawnych,
⇒ Udzielanie wyjaśnień i przedkładanie sprostowań i zaległych dokumentów,
⇒ Wyprowadzanie zaległości księgowych.
⇒ DARMOWA pomoc w zmianie biura.
Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.