Posts tagged: spółka komandytowa

Rejestracja spółki komandytowej w 2016 roku

Pytanie do eksperta: Jak szybko zarejestrować spółkę komandytową w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja działalności gospodarczej, niezależnie od formy prawnej, od zawsze stanowiła procedurę złożoną i czasochłonną. Często niedoświadczeni, nieposiadający odpowiedniej wiedzy i informacji przedsiębiorcy miewali problemy w związku ze skomplikowanymi procedurami oraz mnogością dokumentacji i wniosków jakie musieli oni przedkładać.

W roku 2012 możliwa stała się rejestracja działalności online, przy użyciu gotowego wzorca umowy, znacznie skracająca okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez sąd. Początkowo założenie firmy przez internet możliwe było tylko dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w kolejnych jednak latach wprowadzono regulacje, dzięki którym przez internet można zarejestrować także spółkę jawną i komandytową.

Nie ma szybszego sposobu na założenie spółki komandytowej w 2016 roku niż rejestracja online. Pozwala ona zminimalizować kwestie formalne, ogranicza dokumentację do minimum oraz skraca okres oczekiwania na odpowiedź z sądu do 24 godzin. Wystarczy założyć konto w odpowiedni serwisie, uzupełnić stosownymi danymi formularz, na podstawie którego automatycznie sporządzona zostanie umowa i opatrzyć ją elektronicznym podpisem.

Wszystkim, tym, którzy preferują tradycyjne rozwiązania i tym, którym zależny na czacie zaleca się skorzystanie z usług firmy zewnętrznej rejestrującej spółki w imieniu przedsiębiorcy. Rozwiązanie to nie tylko pozwala oszczędzić czas ale także ogranicza udział przedsiębiorcy w całym procesie w zasadzie do jednego podpisu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Zakładanie spółki komandytowej w 2016

Pytanie do eksperta: Jak w 2016 roku wygląda rejestracja spółki komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa to podmiot, który rejestrowany jest w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden w sposób nieograniczony odpowiada za zobowiązania spółki, a drugi posiada odpowiedzialność ograniczoną.

Proces jej rejestracji jest procedurą złożoną i skomplikowaną, która składa się z takich etapów jak:

1. Sporządzanie umowy spółki zawierającej:

– firmę i siedzibę spółki;
– przedmiot działalności spółki;
– czas trwania spółki (jeżeli jest określony),
– potwierdzenie wniesienia wkładów przez każdego wspólnika oraz informacja o ich wartość;
– wyznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli.

2. Rejestracja w KRS, polegająca na wypełnieniu formularzy:
– KRS-W1,
– KRS-WC
– KRS-WK,
– KRS-WM,

oraz przedłożeniu ich wraz z:

– umową spółki (w formie wypisu z aktu notarialnego)
– wykazem wspólników wraz z ich adresami,
– notarialnym poświadczaniem, wzorem podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki,
– dewotom uiszczenia opłaty sądowej – 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Nabycie numerów NIP i REGON.

Spółkę komandytową w 2016 zarejestrować można będzie także za pośrednictwem internetu, dzięki czemu ograniczyć można będzie kwestie formalne, sprowadzając je do założenia konta w serwisie udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wypełnienia i wysłania formularzy drogą online.

Założenie spółki komandytowej w 2016

Pytanie do eksperta: Czy warto się zdecydować na założenie spółki komandytowej w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa stanowi kolejny z częstych wyborów przedsiębiorców, zaraz po wyborze spółki z o.o. Nie jest może dla wszystkich tak atrakcyjną formą pod względem ograniczonej odpowiedzialności. Daje ona jednak możliwość ograniczenia odpowiedzialność tylko części wspólników, lecz i tak dla wielu firm może okazać się ona lepsza niż spółka z o.o. 

 
Na założenie spółki komandytowej również warto się zdecydować, podczas rozpoczynania działalności gospodarczej. Należy jednak wiedzieć, że proces jej założenia jest tak samo trudny jak innych spółek. Dlatego też niezwykle cenna może okazać się pomoc specjalistów w tym zakresie. Nasi eksperci pomagają w zakładaniu spółek z o.o. oraz innych typów spółek, w tym także spółek komandytowych.  
 
Za założeniem spółki komandytowej w 2016 roku przemawiają coraz lepsze warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. Powstaje wiele nowych szans oraz pojawiają się między innymi dotacje na rozpoczynanie działalności. Jest to dobry argument, by zdecydować się na własną działalność, zamiast pracy na etacie. 
 
Spółka komandytowa jest także prosta w prowadzeniu. Każdy z wspólników ma określone zasady działania. Komandytariusze wnoszą wkład do spółki i służą swoją pomocą w prowadzeniu jej działalności, ale nie odpowiadają materialnie i nie są uprawnieni do reprezentacji spółki bez odpowiedniego pozwolenia. Natomiast komplementariusze zajmują się prowadzeniem i reprezentacją spółki, ale i odpowiadają w pełni za jej zobowiązania. Podział ten jest jasny, a więc prowadzenie spółki łatwiejsze i bezpieczniejsze. 

Założenie spółki komandytowej w 2015 roku

Pytanie do eksperta: Jak wygląda założenie spółki komandytowej w 2015 roku?

Odpowiedź eksperta: Jednym z ważniejszych rozporządzeń dotyczących zakładania spółek komandytowych jest to uregulowane w 2015 roku, czyli znowelizowana ustawa Kodeksu Spółek Handlowych zakładająca możliwość rejestrowania spółki komandytowej, jak również jawnej przez Internet.

Ponad trzy lata temu weszła ustawa pozwalająca na rejestrowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w tak zwanym trybie S24. W roku 2015 poszerzono zakres rejestrowania spółek o spółki komandytowe oraz jawne. Co to oznacza? Dzięki temu rozwiązaniu oczekiwanie na założenie spółki znacznie się skróci, ponieważ wszelkie formalności potrwają od kilku do kilkunastu dni mniej.

Do rejestracji wymagany będzie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e – PUAP. Nie przewiduje się zwykłego podpisu elektronicznego jak przy S24, ponieważ w praktyce oznacza on rejestrację konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma to związek z zakresem odpowiedzialności wspólników spółek osobowych – jest on większy w porównaniu do wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opłaty za elektroniczne rejestrowanie spółki komandytowej będą niższe w porównaniu z tradycyjnym sposobem. W przyszłości elektronicznie dokonywane zmiany w umowach spółek spowodują znaczne przyspieszenie procedur rejestracyjnych oraz zaoszczędzenie pieniędzy przez wspólników. Są to niewątpliwe największe zalety rejestracji spółki komandytowej przez Internet.

 

Czy warto założyć spółkę z o.o. komandytową?

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura założenia spółki z oo?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, których zakres działania jest większy niż spółek:
-cywilnych
-partnerskich
-jawnych


Spółka komandytowa zapewnia dużą swobodę w kwestii kształtowania odpowiedzialności za sprawy spółki oraz jej zobowiązania. Warunkiem istnienia spółki komandytowej jest fakt, iż jeden ze wspólników musi być tak zwanym komplementariuszem. Osoba ta odpowiedzialna jest za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Zaletą jest fakt, że odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny. Oznacza to odpowiedzialność wspólnika (całym jego majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki po nieskutecznej egzekucji wobec spółki.


Założenie spółki komandytowej wiąże się także z takimi pozytywnymi aspektami jak:

 • nieograniczona ilościowo skala działalności spółki
 • brak wymogu posiadania minimalnego kapitału (sumy komandytowej)
 • komandytariusz może występować także w roli pełnomocnika spółki
 • to spółka jest płatnikiem VAT
 • opcja prostszej formy opodatkowania (zryczałtowanej) wspólników będących osobami fizycznymi- rozliczenie PIT-em
 • jednokrotne opodatkowanie zysku spółki
 • możliwość ustanowienia komplementariuszem spółki z o.o. w celu optymalizacji podatkowej (w spółce z o.o. dochód zanim trafi do wspólnika jest dwukrotnie opodatkowywany: jako dochód spółki z o.o. w wysokości 19% i ponownie przy wypłacie wspólnikom dywidendy – kolejne 19%)


Potrzebujesz konsultacji lub masz jakieś pytania? Zadzwoń do nas a specjaliści wyjaśnią Ci wszelkie kwestie związane z założeniem spółki komandytowej.

 

Jak założyć spółkę komandytową?

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura zakładania spółki komandytowej i kto może to zrobić?

Odpowiedź eksperta: To jedna ze spółek osobowych, mających na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. By założyć taką spółkę potrzeba dwóch osób (komandytariusza i komplementariusza). Wspólnicy po podjęciu decyzji o założeniu spółki muszą wybrać jedna z dwóch możliwości:

 • założenie nowej firmy
 • przekształcenie istniejącej już spółki jawnej w spółkę komandytową

Kto może założyć spółkę komandytową?
Jej koncepcja idealna jest dla przyszłych przedsiębiorców mających pomysł na biznes, ale ograniczony brakiem środków finansowych. Komplementariusz staje się odpowiedzialny za spółkę (także własnym majątkiem), zajmuje się prowadzeniem jej spraw i reprezentowaniem na zewnątrz. Z kolei komandytariusz (inwestor, który chcąc wejść do firmy musi złożyć pewien kapitał) odpowiada za spółkę tylko częściowo swoim majątkiem.

Warto pamiętać, że to Kodeks spółek handlowych reguluje podstawy zakładania i funkcjonowania spółek kapitałowych.


Co trzeba zrobić najpierw?
Stworzyć firmę spółki, a później podpisać umowę (w formie aktu notarialnego), w której trzeba zawrzeć:

 • przedmiot działalności
 • firmę i siedzibę spółki
 • wkłady wspólników i ich wartość
 • czas trwania (w przypadku, gdy został wyznaczony)
 • zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli


Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie nowej firmy w wydziale sądu administracyjnego. Dokumenty konieczne do złożenia:

  • formularz KRS-W1
  • formularz KRS-WC
  • formularz KRS-WA
  • formularz KRS-WH
  • formularz KRS-WK
  • formularz KRS-WL
  • formularz KRS-WM
  • formularz KRS-ZN
  • umowę
  • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki
  • wykaz wspólników


Konieczne jest także:

  • złożenie wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON
  • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP
  • zgłoszenie (zmianę) płatnika do składek ZUS
  • dowód wniesienia opłaty za wpis do KRS (500 zł) i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł)

Kolejno Sąd rejestrowy przekaże dokumenty do właściwego urzędu skarbowego i statystycznego. Gdy uzyska informacje o nadaniu spółce numeru NIP, wtedy kieruje dokumenty do ZUS.

Chcesz założyć spółkę komandytową szybko i bezproblemowo? Zaufaj naszym ekspertom! Zapraszamy do kontaktu. Poznaj naszą ofertę i podejmij współpracę.

 

Zakładanie spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Dlaczego założenie spółki komandytowej to dobry pomysł?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej pod własną firmą, czyli nazwą. W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusz to osoba decydująca w firmie, sprawuje główną władzę nad spółką. Za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem osobistym, może być nim osoba fizyczna bądź osoba prawna. Komandytariusz działa w formie pełnomocnika, który wykonuje powierzone mu zadania, jednakże sam nie ma prawa podejmować indywidualnych decyzji bez zgody komplementariuszy. Odpowiada za zadłużenia wobec kontrahentów tylko do kwoty wniesionych przez siebie wkładów, czyli sumy komandytowej. Komandytariuszem może być osoba fizyczna, jak i również osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.


Założenie spółki komandytowej jest dobrym pomysłem ze względu na możliwość ustanowienia komplementariuszem spółki z o.o. co prowadzi do optymalizacji podatkowej polegającej na wyeliminowaniu odpowiedzialności osób fizycznych w stosunku do spółki. W przedsiębiorstwie istnieje możliwość dokonania podziału ról między komplementariuszy – wspólników prowadzących sprawy spółki oraz komandytariuszy – wspólników nadzorujących podejmowane decyzje. Wielką zaletą jest także brak obowiązku wprowadzenia minimalnego kapitału zakładowego co jak w przypadku spółki akcyjnej jest pierwszym warunkiem do rozpoczęcia działalności.


Wspólnicy będąc osobami fizycznymi mają możliwość wyboru formy opodatkowania swoich przychodów i zwykle wybierają podatek liniowy 19%. Spółka może dopasować umowę spółki do konkretnych potrzeb danego przedsięwzięcia gospodarczego. Aktualnie na rynku największą część stanowią spółki z o.o. oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jednakże spółka komandytowa coraz częściej występuje na rynku i działa osiągając zaskakujące wyniki finansowe.

Likwidacja spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zlikwidować spółkę komandytową?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki komandytowej nie jest tanim ani krótkim procesem. Otwarcie procesu likwidacji spółki spowodowane jest wygaśnięciem prokury (która w okresie trwania likwidacji nie może także zostać ustanowiona).

Kto jest likwidatorem spółki komandytowej?
* Wszyscy wspólnicy.
* osoby spoza grona wspólników (na mocy uchwały, w szczególnych przypadkach)

Likwidatorzy powinni stosować się do uchwał wspólników. W sytuacji gdy likwidatorów wyznaczył sąd, mają oni obowiązek stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników.
Otwarcie likwidacji trzeba zgłosić sądowi rejestrowemu. Zgłoszenie powinno nastąpić na urzędowym formularzu KRS-Z61, do którego należy dołączyć:

 • formularz KRS-ZR – likwidator, zarządca, przedstawiciel upadłego;
 • dowód wpłaty opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • zgodę likwidatorów na ich powołanie (wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki);
 • formularz KRS-ZK;
 • uchwałę w sprawie rozwiązania spółki oraz powołanie likwidatora/likwidatorów;
 • adres likwidatora/likwidatorów wraz z imionami i nazwiskami;

 

Po sporządzeniu przez likwidatorów bilansu na dzień otwarcia likwidacji, spłacane są wierzytelności względem osób trzecich. Pozostały majątek dzieli się miedzy wspólników (zgodnie z umową). Po zakończeniu procedury likwidatorzy obowiązani są sporządzić bilans zamknięcia. Zakończenie likwidacji likwidatorzy powinni zgłosić sądowi wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru (wiąże się to z opłatą wysokości 300 zł). Zgłoszenia dokonuje się na formularzu KRS-X2.
Nasi eksperci oferują pomoc w tej dziedzinie, zachęcamy do kontaktu.

Czy warto założyć spółkę komandytową?

Pytanie do eksperta: Czy warto założyć spółkę komandytową?

Odpowiedź eksperta:Spółka komandytowa to jedna z ciekawszych form działalności gospodarczej. Jest spółką osobową, a jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Warto zaznaczyć, że jej istotą jest występowanie dwóch różnych wspólników, zwanych kolejno komplementariuszami i komandytariuszami, którzy w odmienny sposób odpowiadają za zobowiązania spółki. Na tej właśnie kwestii powinniśmy skupić swoją uwagę. Dostrzegamy tu korzyść prawną wynikającą z posiadania spółki komandytowej. Jest to bowiem spółka przyjmująca formę aktu notarialnego, która może zostać powołana w sposób zapewniający możliwość wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez część wspólników, w tym przypadku – komandytariuszy. Komandytariusz może być całkowicie wolny od osobistej odpowiedzialności, która ogranicza się do sumy komandytowej. Nie ponosi także zobowiązań w związku z wniesionymi wkładami. Dostaje więc możliwość zabezpieczenia majątku prywatnego. Może pełnić funkcję reprezentanta spółki, jako pełnomocnik lub prokurent. Rolę komplementariusza może pełnić nie tylko osoba fizyczna, lecz także spółka z o.o. lub akcyjna. Takie rozwiązanie całkowicie zwalnia z osobistej odpowiedzialności. Do kolejnych korzyści należy fakt, że nie ma wymogu, co do wniesionego na rozpoczęcie działalności kapitału, a skala jej działalności jest nieograniczona. Spółka komandytowa wiąże się również z korzyściami podatkowymi. Jej zysk opodatkowany jest tylko raz i zwolniona jest dodatkowo z opodatkowania CIT- em. Zakres zalet płynący z założenia spółki komandytowej jest, jak widać bardzo szeroki. Zdecydowanie polecam więc wybór takiej opcji na swoją działalność oraz oferuję pomoc w procesie jej zakładania z pomocą naszych specjalistów.

Sprzedaż stażowych spółek komandytowych

Pytanie do eksperta: Na czym polega sprzedaż stażowych spółek komandytowych?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy decydując się już na zakup gotowej spółki często nie wiedza na jaką się zdecydować. Istnieje spora ilość rodzajów gotowych spółek, których wybór musi być poparty odpowiednią analizą. Jeżeli przedsiębiorca wybierze formę prowadzenia działalności to teraz musi wybrać jaką gotową spółkę chce kupić.

Jakie spółki ma do wyboru? Przedsiębiorca może wybrać pomiędzy spółkami dopiero co założonymi, a tymi zarejestrowanymi np. w 2011 roku. Wybierając spółkę stażową – powstałą już jakiś czas temu – zwiększa swoje szansę na np. otrzymanie kredytu czy też pozyskanie dotacji. Podmioty te bowiem pozytywniej rozpatrują decyduję firm z pewnym stażem na rynku niż tych dopiero co powstałych. Spółka stażowa lepiej postrzegana jest także w oczach kontrahentów, którzy chętniej decydują się na zawarcie umowy z takową spółką.

Jak więc łatwo zauważyć gotowa spółka stażowa to ogrom zalet, które zachęcają przedsiębiorców do wyboru.
Spółki komandytowe posiadają dwie grupy wspólników – komandytariusz i komplementariusz – z czego drugi odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki. Powstaje ona z chwilą wpisu do KRS.

 

Jeżeli chcesz kupić stażową spółkę komandytową to zapraszam do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Poznaj cały pakiet świadczonych przez nas usług i podejmij współprace. Bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednym miejscu. Zapraszamy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.