Posts tagged: spółka komandytowa

Kupię spółkę komandytową

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na zakup spółki komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest trudnym zadaniem. Dodatkowo utrudnienie może stanowić złożona i czasochłonna rejestracja przedsiębiorstwa, a zwłaszcza tych, które są bardzo atrakcyjne do prowadzenia działalności gospodarczej jak na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka komandytowa.

Opisany problem można rozwiązać decydując się na skorzystanie z pomocy specjalistów podczas rejestracji spółki komandytowej. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Składają się na to dwa czynniki. Po pierwsze sama forma spółki komandytowej jest atrakcyjna do prowadzenia w niej działalności gospodarczej. Pomoc specjalistów podczas rejestracji znacznie usprawnia i przyspiesza procedurę.

Spółka komandytowa jest formą dzięki której przedsiębiorca może zaangażować w działalność doświadczone, znające branżę oraz mające cenne umiejętności osoby. Ich współpraca w firmie może pomóc przedsiębiorcy w osiągnięciu sukcesu. Osoby takie stają się komplementariuszami w spółce. Posiadają więc ograniczoną do wysokości kwoty komandytowej odpowiedzialność majątkową. Dzięki byciu wspólnikami mogą liczyć na część z zysku spółki. Dodatkowo wniesiona przez takich wspólników kwota komandytowa stanowi dodatkowe źródło finansowania przedsiębiorstwa.

Rejestracja takiej spółki to niezwykle dogodne rozwiązanie. Decydując się na nie przedsiębiorca zyskuje pewność, że będzie posiadał nowy, czysty podmiot bez ukrytych długów czy złej historii. Może on szybko rozpocząć prowadzenia własnej firmy dzięki pomocy specjalistów podczas rejestracji, którzy zadbają o poprawność w wypełnieniu wniosków rejestrowych. Nasi eksperci pomagają w przeprowadzeniu całego procesu rejestracji spółki komandytowej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI NOWEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ  więcej

Rejestracja spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda proces rejestracji spółki komandytowej w ramach jednego okienka?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa jest spółką osobową, która tworzona jest przez przedsiębiorców w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod własną nazwą. Spółka charakteryzuje się podziałem wspólników na tych, którzy za zobowiązania spółki odpowiadać będą całym swoim majątkiem czyli komplementariuszy oraz tych wspólników, których odpowiedzialność zostanie ograniczona tj. komandytariuszy. Rejestracja spółki komandytowej odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Za nim jednak wspólnicy spółki wypełnią wniosek o rejestrację spółki konieczne będzie sporządzenie umowy spółki. Umowa spółki pod rygorem nieważności powinna mieć formę aktu notarialnego.


Gdy umowa zostanie sporządzona w odpowiedniej formie wspólnicy spółki mogą przystąpić do przygotowania wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego na odpowiednich formularzach urzędowych. Podstawowym formularzem KRS dla spółki komandytowej będzie druk KRS–W1. Do niego wspólnicy spółki będą musieli dołączyć kilka innych druków, które będą zawierać podstawowe dane na temat spółki i jej wspólników:

– druk KRS-WC – dane dotyczące wszystkich wspólników spółki,
– druk KRS-WK – informacje o wspólnikach uprawionych do reprezentacji spółki,
– druk KRS-WM – wskazanie przedmiotu działalności spółki.


Do formularzy KRS wspólnicy muszą dołączyć dokumenty, które niezbędne będą do zgłoszenia spółki w pozostałych urzędach. Właściwy dla spółki sąd rejestrowy prześle dokumenty do Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego następnie do ZUS w celu zgłoszenia płatnika składek.

Rejestracja spółek komandytowych

Pytanie do eksperta: Jak przebiega proces rejestracji spółki komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa należy do osobowych spółek handlowych. Zakłada się ją w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną nazwą. Wspólnicy, którzy będą mieli w niej status komandytariusza, mają szansę na zabezpieczenie własnego majątku, gdyż odpowiadają za zobowiązania firmy jedynie do wyznaczonej sumy komandytowej. Spółka powstaje z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jakich czynności musimy dokonać, aby ją założyć?

  • Sporządzenie umowy spółki. Dokonuje się tego w formie aktu notarialnego. Elementy obowiązkowe, które powinny się znaleźć to: nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działalności, czas trwania, jeśli został określony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartości, wskazanie wielkości sumy komandytowej.
  • Złożenie wniosku do sądu rejestrowego wraz z załącznikami.

Są to następujące formularze:
– KRS-W1 podstawowy druk
– KRS-WC wspólnicy spółki, na jednym formularzu można podać dane dwóch wspólników
– KRS-WK wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki
– KRS-WM przedmiot działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności

Do wniosku należy dołączyć:
– umowę spółki
– wykaz wspólników (imię, nazwisko, adres)
– poświadczone notarialnie (lub złożone przed sędzią czy upoważnionym pracownikiem sądu) wzory podpisów oraz osób uprawnionych do reprezentowania spółki
– dowód uiszczenia opłaty sądowej (500 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100zł)

  • Wniosek o uzyskanie numeru REGON, zgłoszenie identyfikacyjne podatnika celem uzyskania numeru NIP, zgłoszenie płatnika składek ZUS. TE czynności można wykonać za pomocą zasady „jednego okienka” już przy zgłaszaniu spółki do KRS.

Dokonanie rejestracji spółki komandytowej to proces dosyć długi, wymagający dopełnienia wielu formalności. Tak więc, jeśli szukasz pomocy w tej kwestii, polecamy Ci usługi naszej firmy. Chętnie zajmiemy się założeniem Twojego przedsiębiorstwa. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.