Posts tagged: księgowość przez internet

E biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Czym różni się e-biuro rachunkowe od standardowego biura?

Odpowiedź eksperta: E-biuro rachunkowe, od standardowego biura różni się przede wszystkim sposobem świadczenia usług oraz dodatkowymi udogodnieniami jakie oferuje swoim klientom.

Pierwszą cechą e-biura księgowego jest możliwość podjęcia współpracy na odległość i obsługa klientów niezależnie od ich lokalizacji. Aktualnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorcy dokonujący wyboru podmiotu, któremu powierzą obsługę księgową swojej firmy, nie muszą sugerować się jej adresem. Mogą swobodnie korzystać z usług firmy nawet z drugiego końca kraju. Bardzo popularny w ostatnim czasie stał się elektroniczny obieg dokumentów, który polega na tym, że klienci nie muszą już dostarczać oryginałów dokumentów do zaksięgowania. Wystarczy przesłać skan lub zdjęcie faktury lub wgrać je za pośrednictwem programu czy aplikacji, jeśli biuro je posiada. Sprawa porad i konsultacji zostaje rozwiązana dzięki możliwości organizowania spotkań z księgową za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy telefonicznie.

Kolejną cechą e-biura rachunkowego jest możliwość śledzenia prowadzonej ewidencji i sporządzanych deklaracji i rozliczeń, za pośrednictwem panelu księgowego. Klienci logują się do niego, dzięki czemu na bieżąco mogą śledzić pracę wykonywaną przez biuro i kontrolować finanse swojej firmy. Dzięki grafom i wykresom, generowanym przez aplikacje, przedsiębiorcy mogą w szybki sposób dokonać analizy ponoszonych kosztów czy osiąganych dochodów. Jest to bardzo przydatne narzędzie, dostarczające informacji o stanie finansowo – podatkowym firmy 24/7.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020

Pytanie do eksperta: Czy sprawozdanie finansowe musi być złożone elektronicznie?

Odpowiedź eksperta: Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020 rok powinno odbyć się drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w październiku 2018 roku. Ma to na celu przyspieszyć procesy urzędowe, a także znacznie wpłynąć na wygodę przedsiębiorców.

 

Sprawozdanie finansowe można złożyć w systemie S24. Natomiast nie każdy ma możliwość zrobienia tego bezpłatnie. Na taką opcję mogą zdecydować się osoby, których PESEL figuruje w rejestrze i reprezentują one działalność. Przedsiębiorca, który nie spełnia tych wymogów lub jeżeli osoba z zarządu nie posiada numeru PESEL, musi złożyć sprawozdanie odpłatnie.

Należy także nie zapominać, że razem z e-sprawozdaniem finansowym do dokumentu powinno się załączyć:

-sprawozdanie z działalności
-sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta
-uchwałę zarządu dotyczącą dalszego istnienia spółki
-odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
-odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

Za złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020 rok opowiada kierownik, pełnomocnik lub inna osoba do tego upoważniona. Zatwierdzenie powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W wypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie, spółka jest zobowiązana do wysłania go w przeciągu 7 dni roboczych. Natomiast, jeżeli się od tego uchyli, zostanie nałożona kara grzywny, ograniczenia wolności, rozwiązanie spółki lub ustanowienie kuratora. Ustanowione przepisy nie biorą pod uwagę żadnych sytuacji losowych, które dotyczą braku złożenia sprawozdania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pytanie do eksperta: Czy każdy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

Odpowiedź eksperta:W najbliższym czasie należy zacząć sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Co za tym idzie, warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sprawozdań. Obowiązek ten dotyczy wszystkich firm, które muszą lub dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast spółki, które osiągają przychody niższe niż 2 miliony euro, mogą złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowy, oświadczenie mówiące o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:

– bilans- który ma na celu wykazanie stanu aktywów i pasywów
– rachunek zysków i strat- czyli przychody, koszty, zyski i straty
– informację dodatkową o zasadach przyjętych w firmie o prowadzeniu rachunkowości

Należy także pamiętać, że od 1 października 2018 roku jest obowiązek składania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Aby móc tego dokonać, potrzebują Państwo Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sprawozdanie powinno być podpisane przez kierownika jednostki, osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez wszystkich członków zarządu, w wypadku organu wieloosobowego.

Następnie po sporządzeniu i podpisaniu dokumentu, należy złożyć je do odpowiedniego urzędu. Jest on różny w zależności od formy prowadzonej działalności.

Sprawozdanie finansowe powinno być wykonane w sposób rzetelny i czytelny.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystko zostało dobrze sporządzone, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura.

Oferujemy pełne sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok, co zawiera:
– przygotowanie CIT-8
– bilans
– rachunek zysków i strat
– noty
– przygotowanie uchwał
– sporządzenie informacji dodatkowej

Zapraszamy do kontaktu!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prowadzenie księgowości w 2021

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na obsługę księgową w 2021 roku?

Odpowiedź eksperta: W ustawie o rachunkowości ciągle wprowadzane są zmiany i modyfikacje. Prowadzenie księgowości wymaga znajomości przepisów oraz śledzenia dokonywanych w nich zmian.

Z obsługi księgowej decydują się korzystać najczęściej właściciele firm, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Limit przejścia z małej księgowości na pełną wyliczony na rok 2021 roku, w przeliczeniu na polskie złote to 9 030 600 zł. Oznacza to, że firma, której przychody przekroczą tę kwotę muszą przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Już sama w sobie pełna ewidencja jest skomplikowana i czasochłonna, nie mniej jednak dla przedsiębiorców na nowy rok przewidziano kolejne zmiany i obowiązki. Ministerstwo Finansów podejmuje systematyczne działania, które na celu mają wprowadzenie nowych mechanizmów ulepszających system podatkowy. Prowadzenie księgowości w 2021 będzie utrudnione ze względu na wprowadzenie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz nowe przepisy związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Od 2020 roku działają także nowe obowiązki związane ze składaniem plików JPK. Mimo, że mają one na celu ułatwienie podatnikom spełnianie obowiązków, to jednak tym samym wymagają bardziej szczegółowych informacji. Nowe definicje, nowe progi wartościowe to kolejne aspekty, na które osoba zajmująca się księgowością musi zwrócić uwagę.

Prowadzenie księgowości w 2021 najlepiej będzie powierzyć specjalistom, co pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i nerwów związanych z ewidencją, formalnościami i urzędami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Konsultacje prawne Kraków

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto skorzystać z konsultacji prawnych?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: Prowadząc własną działalność gospodarczą, może pojawić się wiele zagadnień prawych, jak również sytuacji, które wymagać będą bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Nie każdy przedsiębiorca musi być doskonale zaznajomiony z aktualnymi przepisami prawa, dlatego zachęcamy do skonsultowania się z ekspertami.

By móc otrzymać poradę prawną od naszego eksperta, wystarczy:
– umówić się na osobiste spotkanie,
– skorzystać z naszej usługi online.

Każdorazowo wycena jest wykonywana na podstawie sprawy, bądź zapytania z którym zgłasza się Klient. Sposób pobrania porady (osobiście lub online) nie ma żadnego wpływu na cenę.

Decydując się na poradę online, procedura wiąże się z wcześniejszym okazaniem dowody opłacenia usługi. W przypadku spotkania osobistego, opłata dokonywana jest w czasie jego trwania.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym biurem w zakresie doradztwa prawnego, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który nie tylko omówi szczegóły interesującej usługi, ale również odpowie na wszelkie pojawiające się pytania. Nasze biuro swoją działalność prowadzi od wielu lat, co pozwoliło nam zdobyć niezbędne doświadczenie, umożliwiające nam wykonywanie swojej pracy na najwyższym poziomie, gwarantując całkowite bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usługi.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Podatki w spółce

Pytanie do eksperta: Planuje rozpocząć działalność gospodarczą. Jakie podatki płacić musi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta:W spółkach osobowych podatek dochodowy rozliczany jest jedynie przez wspólników. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku podmiotów o charakterze kapitałowym. Przykładowo – spółka z o.o. posiada osobowość prawną, a więc jest całkowicie osobnym bytem, odrębnym od jej wspólników. W takiej sytuacji wystąpi więc podwójne opodatkowanie – zarówno dla spółki, jak i jej wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prawnych w Polsce. Podmiot zgodnie z prawem jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W tym przypadku obowiązek opłacenia i obliczenia zaliczki na podatek dochodowy spoczywać będzie na spółce, a nie na jej wspólnikach. W podatku CIT wyróżnia się dwie stawki – 15% oraz 19%. Mniejsza skala dotyczy małych podatników oraz płatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.

Odrębnie od opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa, opodatkowani są także jego wspólnicy. Jeżeli więc podmiot gospodarczy wypłaca wspólnikom należytą dywidendę, to powinna ona zostać pobrana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. w związku z uzyskaniem dywidendy wspólnicy nie muszą składać rozliczenia podatkowego po zakończeniu roku podatkowego.

Ostatnim rodzajem świadczenia, jakie również opłaca spółka jest podatek VAT. Ten rodzaj świadczenia dotyczy przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się w rejestrze VAT i świadczą określone usługi lub sprzedaż towarów. Przedsiębiorcy w takim przypadku zobowiązani do składania deklaracji VAT-7 w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Doradztwo ZUS

Pytanie do eksperta: Czy świadczą Państwo doradztwo w zakresie ZUS?

Odpowiedź eksperta:Dla wielu przedsiębiorców obowiązki, które wynikają z tytułu prowadzenia firmy, są skomplikowane i trudne do zrozumienia, co często powoduje nie wywiązanie się z owych obowiązków w terminie. Właśnie dlatego wielu właścicieli firm szuka rozwiązań umożliwiających ograniczenie firmowych kosztów.

Oferta naszej firmy jest bardzo szeroka, aczkolwiek odpowiadając na zadane przez Państwa pytanie – tak, oferujemy również doradztwo w zakresie ZUS-u. Nasze porady pomagają zoptymalizować koszty wynikające z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym nasza firma oferuje Państwu pomoc w założeniu spółki z o.o., a następnie wprowadzeniem w nich rozwiązań, które pomogą znacznie zoptymalizować koszty prowadzenia działalności.

Jeśli zainteresowała Cię kwestia naszego doradztwa w zakresie ZUS-u, która pozwoli zoptymalizować koszty działalności, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przedstawią naszą ofertę oraz szczegółowo omówią warunki współpracy.

Prowadząc firmę, należy dbać o nią w taki sposób, aby przy niewielkich nakładach finansowych, przynosiła jak największe zyski, a także aby mogła się rozwijać z każdą podjętą decyzją. Jest to kwestia bardzo istotna i bez wątpienia priorytetowa dla każdego przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane!
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Zawieszenie działalności spółki pomoc

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zawieszanie działalności gospodarczej i czy muszę sam to przeprowadzać?

Odpowiedź eksperta:Każdy wspólnik spółki prawa handlowego ma prawo zawiesić działalność gospodarczą pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Uchwałę o zawieszeniu podejmują wspólnicy lub zarząd. Okres zawieszenia trwać może od 30 dni do 24 miesięcy.

W związku z zawieszeniem spółki przedsiębiorca ma nadal prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zachowania źródła przychodów, prawo do przyjmowania należności i regulowania zobowiązań, prawo do zbywania środków trwałych, prawo do wykonywania obowiązków nakazanych przepisami prawa, uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz do osiągania przychodów finansów.

Aby zawiesić działalność spółki niezbędne jest podjęcie odpowiedniej uchwały, która następnie złożona zostaje do sądu gospodarczego. Dodatkowo niezbędne jest także zawiadomienie urzędu skarbowego o zawieszeniu firmy. Jeżeli spółka w okresie zawieszenia chce zostać zwolniona z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych, to wówczas ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Zawiadomienie powinno być złożone nie później niż przed upływem 7 dni od złożenia wniosku o wpis informacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorcy jednak z reguły nie decydują się na samodzielne sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie procedury zawieszenia firmy. Każdy wniosek składany do organów wymaga dużej dokładności i bezbłędnej treści, a sama procedura kompleksowego i profesjonalnego podejścia. W związku z tym wiele Kancelarii oferuje pomoc w zawieszeniu firmy – eksperci zajmują się formalnościami, a przedsiębiorca oszczędza czas i nerwy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Świadectwo pracy z kodem QR

Pytanie do eksperta: Co zrobić, aby otrzymać od byłego pracodawcy świadectwo pracy?

Odpowiedź eksperta: Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Świadectwo stanowi pewnego rodzaju oświadczenie, w którym zawarte informacje dotyczą okresu zatrudnienia pracownika, jego wymiar etatu oraz zajmowanego stanowiska, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne, niezbędne dane do ustalenia uprawnień pracowniczych.

Pracodawca wystawia świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy i może je wręczyć bezpośrednio albo osobie upoważnionej na piśmie. W niektórych przypadkach jednak okazać się może, że świadectwo na piśmie nie jest dobrym rozwiązaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce w tym celu ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji zawartych w świadectwie pracy. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy każda strona świadectwa zostanie wyposażona w stały fotokod – tak zwany kod QR. Nowy dokument zawierać będzie fotokod, który obejmować będzie najważniejsze informacje o dokumencie. Osoby, które używają odpowiednio zaprogramowanych urządzeń przenośnych będą miały możliwość bez ponoszenia kosztów skanować i odczytywać fotokody. Rozwiązanie to umożliwi zarówno pracownikowi, jak i osobie sporządzającej większe możliwości. Podczas składania dokumentów dla nowego pracodawcy osoba z dysfunkcją będzie miała pewność co do kompletności dokumentu, ponieważ możliwe będzie jego zidentyfikowanie.

Projekt nowelizacji w sprawie świadectwa pracy może znacznie pomóc osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji, jakie zawarte zostały w dokumencie oraz możliwości sprostowania świadectwa, jeżeli informację w nim zawarte będą nieprawdziwe, błędne lub w jakikolwiek inny sposób naruszać będą obowiązujące prawo.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Dla kogo KPiR?

Pytanie do eksperta: Co to jest KPiR i kto powinien go prowadzić?

Odpowiedź eksperta: KPiR, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do bieżącego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Jest to jeden ze sposobów rozliczania się z urzędem w formie księgowości uproszczonej. KPiR polega na ewidencjonowaniu sprzedaży i zakupu towarów i materiałów oraz wydatków, które są kolejno rejestrowane w księdze po wykonaniu transakcji kosztowej bądź przychodowej.

Do prowadzenia KPiR upoważnione są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Podmioty te jednak nie mogą osiągać przychodów wyższych niż równowartość 2 mln euro wyrażonych w złotówkach. Po przekroczeniu tej sumy przedsiębiorcy zobowiązani są do przejścia na księgowość pełną.

Poza wyżej wymienionymi podmiotami do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowane są też osoby duchowne, które zrzekły się ryczałtu, osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów cywilnoprawnych, a także osoby prowadzące odrębne działy produkcji rolnej.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób jasny, przejrzysty i rzetelny. Ma ona formę tabelaryczną z podziałem na 17 kolumn, odnoszących się do przychodów oraz kosztów. Na koniec każdego miesiąca każda z kolumn powinna zostać podsumowana. Na podstawie otrzymanego wyniku należy wyliczyć wysokość podatku i uregulować go w Urzędzie Skarbowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.