Posts tagged: księgowość przez internet

Wysokość składki zdrowotnej w skali podatkowej

Pytanie do eksperta: Ile wyniesie składka zdrowotna w skali podatkowej po zmianach Polskiego Ładu?
Odpowiedź eksperta:

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu można bez wahania nazwać największą rewolucją podatkową. Od nowego roku obywatele i przedsiębiorcy koniecznie powinni zapoznać się z szeregiem wszystkich zmian przepisów podatkowych, jakie zaczną obowiązywać.

Zmianą o której mówi się najczęściej, jest zmiana w sferze składki zdrowotnej. Od 2022 roku zmieni się sposób wyliczania składki zdrowotnej oraz jej wysokość. Zlikwidowana zostanie także możliwość jej częściowego odliczenia.

Jeśli przedsiębiorca wybrał rozliczanie działalności według „skali podatkowej” to wówczas po zmianach Polskiego Ładu wysokość składki zdrowotnej będzie zależała od wysokości uzyskanego miesięcznego dochodu firmy i będzie wynosiła 9%. Dla dochodu do kwoty do 3010 zł składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł, dla wyższego dochodu konieczne będzie jej procentowe wyliczenie. Ta zmiana powoduje, iż składka zdrowotna może być opłacana w każdym miesiącu w innej kwocie.

Dla przypomnienia, skala podatkowa stanowi podstawową formę opodatkowania w której podatki naliczane są od dochodu, a rozliczane według stawki 17% lub 32%.

Samodzielne prowadzenie księgowości jednostki od nowego roku stanie się nie tylko czasochłonne, jak i ryzykowne – przedsiębiorca musi zapoznać się ze wszystkimi zmianami i prawidłowo je stosować. Jako specjalista polecam skorzystanie z usług wykwalifikowanego biura rachunkowego, które zajmie się prowadzeniem firmowej księgowości, dając gwarancję poprawności i terminowości wykonywanych czynności związanych z obsługą księgową oraz kadrowo-płacową firmy.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Nowy Ład zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Co zyskamy na zwiększeniu przez Nowy Ład kwoty wolnej?

Odpowiedź eksperta:

Nowy Polski Ład wprowadza bardzo wiele zmian podatkowych, jedną z nich jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla wszystkich pracujących Polaków, emerytów czy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku stanowi roczny limit zarobków do którego nie płaci się podatku PIT. W Polsce do 2021 roku kwota ta ma charakter degresywny – im więcej podatnik zarobi, tym ona jest niższa. Kwota wolna określa dochód po odliczeniach (należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu).

Od 2022 roku zostaje zwiększona kwota wolna od podatku do kwoty 30 000 złotych (w 2021 roku wynosiła ona 8 000 złotych). Od dochodów uzyskanych od stycznia 2022 roku do kwoty max. 30 tysięcy zł podatnik nie zapłaci podatku PIT. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność podatkową w kwocie maksymalnie 5100zł.

Warto zaznaczyć, iż nadal będzie obowiązywała tzw. „ulga dla młodych”, która pozwala osobom do 26. roku życia pracującym na etacie lub umowie zleceniu nie płacić podatku w ogóle.

Zwiększony jednocześnie zostaje również próg podatkowy do kwoty 120 000 złotych (do 2021 roku było 85 528zł). Dzięki takiej zmianie podatnik zapłaci podatek w wysokości 32% dopiero od nadwyżki tej kwoty.

Te zmiany podatkowe mają niejako zrekompensować przedsiębiorcom, którzy zarabiają stosunkowo niewiele zmiany w sferze składki zdrowotnej. Od 2022 roku zmieni się wysokość procentowa wysokość składki zdrowotnej oraz jej sposób obliczania, a jej części nie będzie można już odliczyć.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Internetowe usługi księgowe

Pytanie do eksperta: Czy warto korzystać z usług księgowych online?

Odpowiedź eksperta:

Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że wiele osób otwarło się na nowoczesne rozwiązania. Okazało się, że część ze spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, telefonicznie można odbyć konsultacje z lekarzem, a zajęcia na uczelniach mogą odbywać się w trybie zdalnym. Wszystkie te możliwości zyskały rzeszę zwolenników, którzy jeszcze do niedawna mogli podchodzić do nich sceptycznie. Jednym z rozwiązań, któremu polscy przedsiębiorcy dali szansę, w tym trudnym okresie, była księgowość internetowa. W znacznym stopniu wzrosło zainteresowanie korzystaniem z usług księgowych online.

Przedsiębiorcy dostrzegli szereg zalet jakie zapewnia takie rozwiązanie.

Księgowość internetowa to przede wszystkim możliwość dostarczania dokumentów w formie skanów lub zdjęć. Elektroniczny obieg dokumentacji zapewnia brak konieczności dostarczania oryginałów do biura. Wszystkie faktury przesyłane są do biura za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji. Zarówno przedsiębiorca, jak i księgowy ma do nich wgląd 24/7. Nie ma możliwości, że dokument zaginie lub się uszkodzi.
Kolejną zaletą korzystania z księgowości online, jest możliwość szybkiej konsultacji, bez konieczności organizowania spotkania z księgowym. Porada mailowa, telefoniczna czy za pośrednictwem skype’a, usprawnia komunikację i pozwala na natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Kwestią wartą wspomnienia, kiedy mówi się o e-księgowości, jest również aplikacja księgowa, którą część z biur udostępnia. Klient może w niej sprawdzać stan podatkowy, sporządzone deklaracje i wartość naliczonych podatków. Aplikacja stanowi proste narzędzie do analizy kosztów i przychodów oraz do wprowadzenia optymalizacji w firmie.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

E biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Czym różni się e-biuro rachunkowe od standardowego biura?

Odpowiedź eksperta: E-biuro rachunkowe, od standardowego biura różni się przede wszystkim sposobem świadczenia usług oraz dodatkowymi udogodnieniami jakie oferuje swoim klientom.

Pierwszą cechą e-biura księgowego jest możliwość podjęcia współpracy na odległość i obsługa klientów niezależnie od ich lokalizacji. Aktualnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorcy dokonujący wyboru podmiotu, któremu powierzą obsługę księgową swojej firmy, nie muszą sugerować się jej adresem. Mogą swobodnie korzystać z usług firmy nawet z drugiego końca kraju. Bardzo popularny w ostatnim czasie stał się elektroniczny obieg dokumentów, który polega na tym, że klienci nie muszą już dostarczać oryginałów dokumentów do zaksięgowania. Wystarczy przesłać skan lub zdjęcie faktury lub wgrać je za pośrednictwem programu czy aplikacji, jeśli biuro je posiada. Sprawa porad i konsultacji zostaje rozwiązana dzięki możliwości organizowania spotkań z księgową za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy telefonicznie.

Kolejną cechą e-biura rachunkowego jest możliwość śledzenia prowadzonej ewidencji i sporządzanych deklaracji i rozliczeń, za pośrednictwem panelu księgowego. Klienci logują się do niego, dzięki czemu na bieżąco mogą śledzić pracę wykonywaną przez biuro i kontrolować finanse swojej firmy. Dzięki grafom i wykresom, generowanym przez aplikacje, przedsiębiorcy mogą w szybki sposób dokonać analizy ponoszonych kosztów czy osiąganych dochodów. Jest to bardzo przydatne narzędzie, dostarczające informacji o stanie finansowo – podatkowym firmy 24/7.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020

Pytanie do eksperta: Czy sprawozdanie finansowe musi być złożone elektronicznie?

Odpowiedź eksperta: Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020 rok powinno odbyć się drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w październiku 2018 roku. Ma to na celu przyspieszyć procesy urzędowe, a także znacznie wpłynąć na wygodę przedsiębiorców.

 

Sprawozdanie finansowe można złożyć w systemie S24. Natomiast nie każdy ma możliwość zrobienia tego bezpłatnie. Na taką opcję mogą zdecydować się osoby, których PESEL figuruje w rejestrze i reprezentują one działalność. Przedsiębiorca, który nie spełnia tych wymogów lub jeżeli osoba z zarządu nie posiada numeru PESEL, musi złożyć sprawozdanie odpłatnie.

Należy także nie zapominać, że razem z e-sprawozdaniem finansowym do dokumentu powinno się załączyć:

-sprawozdanie z działalności
-sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta
-uchwałę zarządu dotyczącą dalszego istnienia spółki
-odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
-odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

Za złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020 rok opowiada kierownik, pełnomocnik lub inna osoba do tego upoważniona. Zatwierdzenie powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W wypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie, spółka jest zobowiązana do wysłania go w przeciągu 7 dni roboczych. Natomiast, jeżeli się od tego uchyli, zostanie nałożona kara grzywny, ograniczenia wolności, rozwiązanie spółki lub ustanowienie kuratora. Ustanowione przepisy nie biorą pod uwagę żadnych sytuacji losowych, które dotyczą braku złożenia sprawozdania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pytanie do eksperta: Czy każdy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

Odpowiedź eksperta:W najbliższym czasie należy zacząć sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Co za tym idzie, warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sprawozdań. Obowiązek ten dotyczy wszystkich firm, które muszą lub dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast spółki, które osiągają przychody niższe niż 2 miliony euro, mogą złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowy, oświadczenie mówiące o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:

– bilans- który ma na celu wykazanie stanu aktywów i pasywów
– rachunek zysków i strat- czyli przychody, koszty, zyski i straty
– informację dodatkową o zasadach przyjętych w firmie o prowadzeniu rachunkowości

Należy także pamiętać, że od 1 października 2018 roku jest obowiązek składania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Aby móc tego dokonać, potrzebują Państwo Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sprawozdanie powinno być podpisane przez kierownika jednostki, osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez wszystkich członków zarządu, w wypadku organu wieloosobowego.

Następnie po sporządzeniu i podpisaniu dokumentu, należy złożyć je do odpowiedniego urzędu. Jest on różny w zależności od formy prowadzonej działalności.

Sprawozdanie finansowe powinno być wykonane w sposób rzetelny i czytelny.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystko zostało dobrze sporządzone, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura.

Oferujemy pełne sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok, co zawiera:
– przygotowanie CIT-8
– bilans
– rachunek zysków i strat
– noty
– przygotowanie uchwał
– sporządzenie informacji dodatkowej

Zapraszamy do kontaktu!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prowadzenie księgowości w 2021

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na obsługę księgową w 2021 roku?

Odpowiedź eksperta: W ustawie o rachunkowości ciągle wprowadzane są zmiany i modyfikacje. Prowadzenie księgowości wymaga znajomości przepisów oraz śledzenia dokonywanych w nich zmian.

Z obsługi księgowej decydują się korzystać najczęściej właściciele firm, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Limit przejścia z małej księgowości na pełną wyliczony na rok 2021 roku, w przeliczeniu na polskie złote to 9 030 600 zł. Oznacza to, że firma, której przychody przekroczą tę kwotę muszą przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Już sama w sobie pełna ewidencja jest skomplikowana i czasochłonna, nie mniej jednak dla przedsiębiorców na nowy rok przewidziano kolejne zmiany i obowiązki. Ministerstwo Finansów podejmuje systematyczne działania, które na celu mają wprowadzenie nowych mechanizmów ulepszających system podatkowy. Prowadzenie księgowości w 2021 będzie utrudnione ze względu na wprowadzenie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz nowe przepisy związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Od 2020 roku działają także nowe obowiązki związane ze składaniem plików JPK. Mimo, że mają one na celu ułatwienie podatnikom spełnianie obowiązków, to jednak tym samym wymagają bardziej szczegółowych informacji. Nowe definicje, nowe progi wartościowe to kolejne aspekty, na które osoba zajmująca się księgowością musi zwrócić uwagę.

Prowadzenie księgowości w 2021 najlepiej będzie powierzyć specjalistom, co pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i nerwów związanych z ewidencją, formalnościami i urzędami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Konsultacje prawne Kraków

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto skorzystać z konsultacji prawnych?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: Prowadząc własną działalność gospodarczą, może pojawić się wiele zagadnień prawych, jak również sytuacji, które wymagać będą bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Nie każdy przedsiębiorca musi być doskonale zaznajomiony z aktualnymi przepisami prawa, dlatego zachęcamy do skonsultowania się z ekspertami.

By móc otrzymać poradę prawną od naszego eksperta, wystarczy:
– umówić się na osobiste spotkanie,
– skorzystać z naszej usługi online.

Każdorazowo wycena jest wykonywana na podstawie sprawy, bądź zapytania z którym zgłasza się Klient. Sposób pobrania porady (osobiście lub online) nie ma żadnego wpływu na cenę.

Decydując się na poradę online, procedura wiąże się z wcześniejszym okazaniem dowody opłacenia usługi. W przypadku spotkania osobistego, opłata dokonywana jest w czasie jego trwania.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym biurem w zakresie doradztwa prawnego, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który nie tylko omówi szczegóły interesującej usługi, ale również odpowie na wszelkie pojawiające się pytania. Nasze biuro swoją działalność prowadzi od wielu lat, co pozwoliło nam zdobyć niezbędne doświadczenie, umożliwiające nam wykonywanie swojej pracy na najwyższym poziomie, gwarantując całkowite bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usługi.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Podatki w spółce

Pytanie do eksperta: Planuje rozpocząć działalność gospodarczą. Jakie podatki płacić musi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta:W spółkach osobowych podatek dochodowy rozliczany jest jedynie przez wspólników. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku podmiotów o charakterze kapitałowym. Przykładowo – spółka z o.o. posiada osobowość prawną, a więc jest całkowicie osobnym bytem, odrębnym od jej wspólników. W takiej sytuacji wystąpi więc podwójne opodatkowanie – zarówno dla spółki, jak i jej wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prawnych w Polsce. Podmiot zgodnie z prawem jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W tym przypadku obowiązek opłacenia i obliczenia zaliczki na podatek dochodowy spoczywać będzie na spółce, a nie na jej wspólnikach. W podatku CIT wyróżnia się dwie stawki – 15% oraz 19%. Mniejsza skala dotyczy małych podatników oraz płatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.

Odrębnie od opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa, opodatkowani są także jego wspólnicy. Jeżeli więc podmiot gospodarczy wypłaca wspólnikom należytą dywidendę, to powinna ona zostać pobrana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. w związku z uzyskaniem dywidendy wspólnicy nie muszą składać rozliczenia podatkowego po zakończeniu roku podatkowego.

Ostatnim rodzajem świadczenia, jakie również opłaca spółka jest podatek VAT. Ten rodzaj świadczenia dotyczy przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się w rejestrze VAT i świadczą określone usługi lub sprzedaż towarów. Przedsiębiorcy w takim przypadku zobowiązani do składania deklaracji VAT-7 w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Doradztwo ZUS

Pytanie do eksperta: Czy świadczą Państwo doradztwo w zakresie ZUS?

Odpowiedź eksperta:Dla wielu przedsiębiorców obowiązki, które wynikają z tytułu prowadzenia firmy, są skomplikowane i trudne do zrozumienia, co często powoduje nie wywiązanie się z owych obowiązków w terminie. Właśnie dlatego wielu właścicieli firm szuka rozwiązań umożliwiających ograniczenie firmowych kosztów.

Oferta naszej firmy jest bardzo szeroka, aczkolwiek odpowiadając na zadane przez Państwa pytanie – tak, oferujemy również doradztwo w zakresie ZUS-u. Nasze porady pomagają zoptymalizować koszty wynikające z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym nasza firma oferuje Państwu pomoc w założeniu spółki z o.o., a następnie wprowadzeniem w nich rozwiązań, które pomogą znacznie zoptymalizować koszty prowadzenia działalności.

Jeśli zainteresowała Cię kwestia naszego doradztwa w zakresie ZUS-u, która pozwoli zoptymalizować koszty działalności, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przedstawią naszą ofertę oraz szczegółowo omówią warunki współpracy.

Prowadząc firmę, należy dbać o nią w taki sposób, aby przy niewielkich nakładach finansowych, przynosiła jak największe zyski, a także aby mogła się rozwijać z każdą podjętą decyzją. Jest to kwestia bardzo istotna i bez wątpienia priorytetowa dla każdego przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane!
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Zadzwoń