Posts tagged: jak zawiesić dzialalność

Zwolnienie pracownika z powodu zawieszenia działalności firmy

Pytanie do eksperta: Prowadzę firmę zatrudniająca kilkoro pracowników. Z powodów rodzinnych postanowiłem ją chwilowo zawiesić. Czy będzie to zgodne z prawem?

Odpowiedź eksperta:  Chcąc zawiesić działalność gospodarczą nie można zatrudniać pracowników. Jest to warunek konieczny, aby zawieszenie mogło zostać przeprowadzone. Oznacza to, że przed zawieszeniem działalności swojej firmy konieczne jest ich zwolnienie.

Należy podkreślić jednak, że zawieszenia nie można przeprowadzić jeżeli zatrudniamy osoby na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku osób, z którymi łączą nas stosunki na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz umowy o pracę nakładczą rozwiązanie umowy przed zawieszeniem nie będzie konieczne.

Zwolnienie pracownika musi zostać przeprowadzone zgodnie z Kodeksem Pracy. Nie można zatem zwolnić osoby, której zostały 4 lata do emerytury, jest na urlopie bądź jest w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. Dokonując zwolnienia pracownika musisz zachować okres wypowiedzenia, który wynosi odpowiednio:
1. Umowa na okres próbny:
– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące
2. Umowa na czas określony i nieokreślony:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Umowa musi zostać rozwiązana pisemnie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pomoc w zawieszeniu działalności

Pytanie do eksperta: Jak zgłasza się zawieszenie spółki?

Odpowiedź eksperta: Wspólnicy wszystkich dostępnych spółek prawa handlowego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Handlowego mają możliwość, aby zawiesić prowadzoną działalność. Bardzo istotnym warunkiem jest brak zatrudnionych pracowników.

Co prawda, samo zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia spółki, aczkolwiek bardzo istotna okazuje się kwestia spełnienia warunków, jakie przewidują przepisy prawa. Jednym z takich wymogów jest podjęcie uchwały o zawieszeniu, którą mogą podjąć:
– wspólnicy w spółce osobowej,
– zarząd w spółce kapitałowej.

W owej uchwale musi znaleźć się informacja na temat tego od kiedy dana spółka będzie posiadała status „w zawieszeniu”. Następnie po podjęciu uchwały, przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie zawieszenia działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W sporządzanym wniosku o zawieszenie istnieje możliwość wpisania dowolnej daty rozpoczęcia zawieszenia, ale nie może być to data poprzedzająca dzień złożenia wniosku.

Dodatkowo zawieszając spółkę, konieczne jest również złożenie do KRS dokumentów takich, jak:
– formularz KRS-Z62,
– uchwała wspólników/zarządu,
– oświadczeniu o niezatrudnianiu pracowników.

Złożenie owego wniosku w Sądzie Rejestrowym jest wolne od opłaty sądowej, a informacja o zawieszeniu działalności danej spółki nie musi zostać zgłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Chcesz zawiesić swoją spółkę, a więc z pewnością zainteresuje Cię nasza pomoc w zawieszeniu działalności. Zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Zawieszanie działalności sp

Pytanie do eksperta: Jak przebiega proces zawieszenia działalności spółki?

Odpowiedź eksperta: Procedura zawieszenia działalności spółki na pozór może wydawać się prosta i wydawać by się mogło, że nie ma w niej nic skomplikowanego. Jak jednak się okazuje, również w tym przypadku zawiłe i skomplikowane przepisy prawne, które obowiązują w Polsce, nie ułatwiają życia przedsiębiorcom. Aby zawiesić działalność nasza firma nie może zatrudniać żadnych pracowników w dniu składania wniosku. Konieczne jest zatem ich wcześniejsze wyrejestrowanie.

Przede wszystkim zawieszenie działalności sp wiążę się z koniecznością złożenia wnioski CEIDG-1 z prośbą o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Wniosek ten może zostać złożony osobiście w Urzędzie Gminy, przez pełnomocnika, listem, bądź elektronicznie.

Ważne jest to, iż przedsiębiorca w trakcie, kiedy jego firma jest w zawieszeniu nie może wykonywać działalności gospodarczej, jak również z tego właśnie tytułu osiągać przychody. Prócz tego zabronione jest wykonywanie na podstawie np. umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło usług, które wchodzą w zakres usług firmy zawieszonej. Dodatkowo przedsiębiorca nie posiada prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Warto jednak pamiętać, iż w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, podatnicy nie są zobowiązani do składania deklaracji VAT-7/VAT-7K za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Jeśli jednak w trakcie zawieszenia spółki podatnik osiąga przychody (przykładowo ze sprzedaży środków trwałych), a w okresie zawieszenia powstaje obowiązek podatkowy, musi zostać złożona deklaracja VAT.

Jeśli masz pytania, bądź wątpliwości na temat zawieszenia spółki z o.o. – zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.