Posts tagged: zawieszenie działalności

Zwolnienie pracownika z powodu zawieszenia działalności firmy

Pytanie do eksperta: Prowadzę firmę zatrudniająca kilkoro pracowników. Z powodów rodzinnych postanowiłem ją chwilowo zawiesić. Czy będzie to zgodne z prawem?

Odpowiedź eksperta:  Chcąc zawiesić działalność gospodarczą nie można zatrudniać pracowników. Jest to warunek konieczny, aby zawieszenie mogło zostać przeprowadzone. Oznacza to, że przed zawieszeniem działalności swojej firmy konieczne jest ich zwolnienie.

Należy podkreślić jednak, że zawieszenia nie można przeprowadzić jeżeli zatrudniamy osoby na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku osób, z którymi łączą nas stosunki na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz umowy o pracę nakładczą rozwiązanie umowy przed zawieszeniem nie będzie konieczne.

Zwolnienie pracownika musi zostać przeprowadzone zgodnie z Kodeksem Pracy. Nie można zatem zwolnić osoby, której zostały 4 lata do emerytury, jest na urlopie bądź jest w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. Dokonując zwolnienia pracownika musisz zachować okres wypowiedzenia, który wynosi odpowiednio:
1. Umowa na okres próbny:
– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące
2. Umowa na czas określony i nieokreślony:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Umowa musi zostać rozwiązana pisemnie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Pytanie do eksperta: Postanowiłem zawiesić swoją działalność gospodarczą. Czy w okresie zawieszenia będę musiał opłacać składki do ZUS?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenia działalności gospodarczej dokonuje się za pomocą wniosku CEIDG-1, a więc tego samego, który składa się, aby założyć firmę. Urząd miasta bądź gminy kolejno informację o zawieszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS na podstawie zawiadomienia sporządza wymagane dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania:
– płatnika składek – formularz ZUS ZWPA,
– z ubezpieczeń – formularz ZUS ZWUA,
– z ubezpieczeń osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZWUA,
– członków rodziny przedsiębiorcy – formularz ZUS ZCNA,
– członków rodziny osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZCNA.

Brak zarejestrowania w danych składkach skutkuje brakiem ubezpieczeń w związku z czym nie będzie można korzystać z przywilejów z tego tytułu. Warto także podkreślić, że zawieszenie działalności może zostać przeprowadzone wyłącznie jeżeli firma w danym momencie nie zatrudnia żadnych pracowników.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego, w skład którego wchodzi ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Wykluczona jest jednak możliwość regulowania składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

W przypadku, gdy zawieszenie działalności będzie dłuższe niż 30 dni wówczas przedsiębiorca powinien przemyśleć opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, ponieważ wtedy ubezpieczenie to wygasa. W tym celu może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia składając wniosek w Narodowym funduszu Zdrowia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zawieszanie działalności sp

Pytanie do eksperta: Jak przebiega proces zawieszenia działalności spółki?

Odpowiedź eksperta: Procedura zawieszenia działalności spółki na pozór może wydawać się prosta i wydawać by się mogło, że nie ma w niej nic skomplikowanego. Jak jednak się okazuje, również w tym przypadku zawiłe i skomplikowane przepisy prawne, które obowiązują w Polsce, nie ułatwiają życia przedsiębiorcom. Aby zawiesić działalność nasza firma nie może zatrudniać żadnych pracowników w dniu składania wniosku. Konieczne jest zatem ich wcześniejsze wyrejestrowanie.

Przede wszystkim zawieszenie działalności sp wiążę się z koniecznością złożenia wnioski CEIDG-1 z prośbą o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Wniosek ten może zostać złożony osobiście w Urzędzie Gminy, przez pełnomocnika, listem, bądź elektronicznie.

Ważne jest to, iż przedsiębiorca w trakcie, kiedy jego firma jest w zawieszeniu nie może wykonywać działalności gospodarczej, jak również z tego właśnie tytułu osiągać przychody. Prócz tego zabronione jest wykonywanie na podstawie np. umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło usług, które wchodzą w zakres usług firmy zawieszonej. Dodatkowo przedsiębiorca nie posiada prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Warto jednak pamiętać, iż w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, podatnicy nie są zobowiązani do składania deklaracji VAT-7/VAT-7K za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Jeśli jednak w trakcie zawieszenia spółki podatnik osiąga przychody (przykładowo ze sprzedaży środków trwałych), a w okresie zawieszenia powstaje obowiązek podatkowy, musi zostać złożona deklaracja VAT.

Jeśli masz pytania, bądź wątpliwości na temat zawieszenia spółki z o.o. – zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.