Posts tagged: umowa spółki z o.o.

Sporządzanie umowy spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy sporządzenie umowy spółki z o.o. jest różne w zależności od trybu jej rejestracji?

Odpowiedź eksperta: Spółka z o.o. jest jedną z tych form spółek, które można rejestrować za pomocą Internetu. Jest to bardzo korzystna sytuacja, gdyż najczęściej wybierane spółki mogą być rejestrowane jeszcze prościej. Niestety różnice w trybie rejestracji spółki z o.o. wpływają również na zasady sporządzania umowy spółki z o.o..

Zakładanie spółki z o.o. w trybie tradycyjnym powoduje, że umowę spółki należy sporządzić i zatwierdzić jej formę u notariusza. Nie dopuszcza się bowiem innej formy tego dokumentu niż aktu notarialnego. Oczywiście sporządzając umowę spółki z o.o. u notariusza należy opłacić także taksę notarialną, której wysokość zależna jest od zgromadzonego kapitału. Odpis sporządzonej umowy spółki z o.o. dołącza się do dokumentacji rejestracyjnej. Sporządzanie umowy spółki z o.o. w trybie tradycyjnym ma jeszcze jedną właściwość. Umowa może być dowolnie skonstruowana, pod warunkiem, że zawrze się w niej najważniejsze informacje takie jak: firma, siedziba, wspólnicy, wartość i liczba udziałów, czas trwania, wysokość kapitału zakładowego.

Zakładanie spółki z o.o. w trybie S24 zobowiązuje przedsiębiorców do sporządzenia umowy według określonego przez system wzoru. Dzięki takiemu rozwiązaniu przyszły przedsiębiorca może wszystkie procedury rejestracyjne wykonać przez Internet, nie musząc udawać się do notariusza. Niestety wadą tego jest to, że nie można dowolnie sformułować treści umowy spółki z o.o.

Sporządzanie umowy spółki z o.o. w zależności od tego, w jaki sposób dokonuje się rejestracji jest inne. Ma też swoje wady i zalety.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Sporządzenie umowy spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: O czym trzeba pamiętać sporządzając umowę spółki z o.o.?

Odpowiedź ekspertaJest bardzo wiele rzeczy o jakich trzeba pamiętać, sporządzając umowę spółki z o.o. Chyba najważniejszą sprawą jest zamieszczenie wszystkich niezbędnych danych, takich jak nazwa spółki, jej siedziba, wspólnicy, liczba i wartość udziałów, czas trwania spółki oraz wniesiony kapitał zakładowy (oczywiście nie mniejszy niż 5 000 złotych). Nie zawarcie któregokolwiek z tych elementów unieważni umowę spółki z o.o. jednak poza tymi wymaganymi danymi, warto w umowie spółki zamieścić więcej danych, między innymi o zasadach podziału zysku, wyboru członków organów spółki czy reprezentowania spółki.

Sporządzając umowę spółki z o.o. trzeba wiedzieć, że dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Rejestrując spółkę w sposób tradycyjny, należy więc udać się do notariusza, by ten potwierdził zgodność umowy z prawem oraz nadał jej odpowiedni charakter. Dodatkowo należy sporządzić odpis umowy spółki z o.o., który dołączy się do dokumentacji rejestracyjnej tej spółki.

Sporządzenie umowy spółki z o.o. wiąże się dla przedsiębiorcy z obowiązkiem uiszczenia taksy notarialnej oraz opłaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych. Pod żadnym pozorem nie można zapomnieć o dokonaniu tych płatności, by nie przysporzyć sobie kłopotów zarówno prawnych, jak i finansowych.

Sporządzając umowę spółki z o.o. przez Internet, jest znacznie mniej rzeczy do wykonania. Wystarczy tylko uzupełnić dane w umowie i ją podpisać. Nie trzeba udawać się do notariusza, co zmniejsza obowiązki przedsiębiorcy. Nie można w sposób dowolny określić treści umowy spółki, co stanowi wadę tego typu rejestracji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Zadzwoń