Posts tagged: spółki z o.o.

Sprzedam społki zoo w Warszawie

Pytanie do eksperta: Ostatnio natknąłem się na ogłoszenie “sprzedam społki zoo w Warszawie”. Czy warto skorzystać z takiej oferty?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski, szczególnie korzystna jest dla początkującego przedsiębiorcy. Do jej założenia uprawnieni są bowiem niemal wszyscy za wyjątkiem innej spółki z o.o. Otworzyć można ją też w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Ogromnym atutem tego podmiotu jest konieczność wniesienia niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. t

Niestety rejestracja spółki z o.o. jest niezmiernie długa i problematyczna. Formalności, którym musi stawić czoła przedsiębiorca wydłuża proces rejestracji nawet do 8 tygodni. Kupno gotowej spółki pozwala nabyć podmiot w pełni przygotowany do tego aby natychmiast poprowadzić pod nim firmę, a więc dysponujący numerami NIP, KRS i REGON. Ponadto spółka wyposażona jest też w kapitał zakładowy oraz odpowiednio sporządzoną umowę.
Spółki zarejestrowane w Warszawie dodatkowo charakteryzują się większą wiarygodnością. Oznacza to, że chętniej zwrócą do niej nie tylko klienci, ale także kontrahenci, a nawet inwestorzy.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek zarejestrowanych w Warszawie. Oferujemy czyste spółki, których nabycie gwarantuje szybki, bezpieczny, a przede wszystkim efektywny start. Zachęcamy zatem do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły naszej oferty, a także odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Sprzedaż spółek cudzoziemcom

Pytanie do eksperta: Jestem cudzoziemcem. Czy mogę założyć spółkę w Polsce?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce stało się bardzo korzystne, dlatego też wielu przedsiębiorców również z zagranicy decyduje się właśnie w naszym otworzyć swoją firmę.

Zakładanie spółek w Polsce niestety jest niezmiernie problematyczne. Wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu dokumentów oraz odwiedzenia szeregu instytucji. Formalności związane z zakładaniem spółki sprawiają, że proces ten trwać może nawet kilka tygodni.
W Polsce nie wszyscy cudzoziemcy mogą założyć spółkę na takich zasadach, jak rodowici obywatele. Prawo takie mają osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy lub korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Pozostałe osoby firmę prowadzić mogą wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością.
Co ważne, cudzoziemcy mogą ograniczyć niedogodności związane z tradycyjną rejestracją przez zakup gotowej jednostki. Decydując się na taką transakcję wystarczy złożyć podpis na umowiei, aby stać się właścicielem spółki w pełni przygotowanej do poprowadzenia pod sobą przedsięwzięcia.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

&nbsp

Spółki na sprzedaż dla obcokrajowców

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja spółek w Polsce dla obcokrajowców jest problematyczna?

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółek na terenie Polski wiąże się ze sporą ilością utrudnień, do których przyczynia się konieczność wypełnienia wielu wniosków i formularzy oraz złożenia ich do odpowiednich urzędów. Samodzielna rejestracja trwać może nawet kilka tygodni.

W przypadku obcokrajowców wiele zależy od kraju ich pochodzenia, tak więc na przykład na zasadach, takich jak rodowici obywatele spółki w Polsce zakładać mogą:
I Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
II Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:

-posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
-uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
-korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Obcokrajowcy mogą jednak ograniczyć wszelkie niedogodności związane z rejestracją spółek poprzez zakup gotowej jednostki.
Gotowa spółka to podmiot w pełni przygotowany do tego aby poprowadzić pod nim firmę. Dowodem na to są jej numery NIP, REGON oraz KRS. Ponadto wyposażone są też w kapitał zakładowy oraz kompletną dokumentację, w tym umowę, której podpisanie stanowi jedyny obowiązek przedsiębiorcy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

ePUAP profil zaufany

Pytanie do eksperta: Jakie sprawy pozwala załatwić profil zaufany ePUAP?

Odpowiedź eksperta:E-podpis ePUAP to dla Polaków ogromne uproszczenie. Założenie konta na platformie nie jest trudne, wymaga tylko i wyłącznie założenia konta na stronie www.epuap.gov.pl, poprawnego wypełnienia formularza i złożenia elektronicznego wniosku oraz udania się do jednego z punktów, w którym urzędnicy weryfikują i potwierdzają tożsamość.

System pozwala dopełnić wielu formalności bez wychodzenia z domu, przez internet. Zawiera on aż 20 grup spraw, które można załatwić za jego pośrednictwem:

– alimenty, adopcja, sprawy związane z narodzinami dziecka, zawarcie małżeństwa, śmierć członka rodziny,
– zgłaszanie zmian w aktach stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska, uzyskiwanie odpisów,
– dopisanie do spisu wyborców,
– rozliczenie podatku PIT i CIT, deklarowanie podatku VAT, uzyskanie ulgi podatkowej, rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości, interpretacje podatkowe, podatek akcyzowy rozliczenie podatku od środków transportowych,
– opłacenie mandatu, odwołanie od mandatu karnego, wnoszenie opłat skarbowych,
– uzyskanie prawa jazdy, wymiana prawa jazdy, utracenie prawa jazdy,
– zarejestrowanie pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego, utracenie dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie pojazdu,
-prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej,
– informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
– organizacja prac interwencyjnych, przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Sprzedaż spółki z o.o. w Warszawie

Pytanie do eksperta: Przeglądając ogłoszenia dotyczące sprzedaży gotowych spółek natknąłem się na ogłoszenia odnośnie sprzedaży gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych na terenie Warszawy. Czym charakteryzują się dane podmioty i skąd tak wielkie nimi zainteresowanie?

Odpowiedź eksperta:
sprzedaż spółki z o.o. w Warszawie

Przeglądając ogłoszenia dotyczące sprzedaży gotowych spółek natknąłem się na ogłoszenia odnośnie sprzedaży gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych na terenie Warszawy. Czym charakteryzują się dane podmioty i skąd tak wielkie nimi zainteresowanie?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to od wielu lat niedościgniony lider, jeżeli chodzi o najczęściej wybieraną formę prowadzenia firmy. Wyjaśnienie tej tendencji jest niezwykle proste.
Po pierwsze, spółka ta wymaga niewielkiego kapitału zakładowego wynoszącego jedynie 5 tysięcy złotych. Tak niska kwota sprawia, że wielu potencjalnych przedsiębiorców może sobie pozwolić na założenie danej jednostki. Spółka z o.o. założona może zostać w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez niemal każdego. Wyjątkiem jest inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jako jednak, iż sam proces rejestracji spółki z o.o. jest dosyć problematyczny i czasochłonny na rynku nie brak ofert dotyczących sprzedaży tego typu podmiotów.

Spółki zarejestrowane na terenie Warszawy to podmioty przygotowane do natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Prócz wyżej wymienionych pozytywnych cech, charakteryzują się prestiżową siedzibą ulokowaną w stolicy Polski. Fakt ten znacznie podnosi wiarygodność danych jednostek przez co o wiele łatwiej im o znalezienie grona klientów, dostawców, partnerów itd.

Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży spółek zarejestrowanych w centrach największych Polskich miast, w tym również w Warszawie. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Sprzedam spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa

Pytanie do eksperta: Pragnę założyć własną firmę. W tym celu postanowiłem nabyć gotowy podmiot gospodarczy. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi odpowiednie narzędzie do prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieprzerwanie od kilku lat cieszy się ogromnym powodzeniem i bezkonkurencyjnie wygrywa w konkursie na najczęściej wybieraną spółkę.
Jej popularność wynika z wielu czynników. Dysponuję ona osobowością prawną, niewielkim kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 5 tysięcy złotych, ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Ponadto spółka ta może zostać otworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez niemal każdego. Wyjątek stanowi jedynie inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się jednak z długim i skomplikowanym procesem rejestracyjnym. Niedogodności te można jednak w pełni ominąć decydując się na zakup gotowej jednostki. Decydując się na taką transakcję otrzymujesz podmiot w pełni przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej, a więc zarejestrowany w niezbędnych instytucjach, dysponujący kapitałem, zakładowym, czego potwierdzeniem są numery NIP, REGON, KRS, a także opcjonalnie VAT.
Decydując się gotową spółkę konieczne jest upewnienie się, iż dana jednostka oby na pewno wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiada ukrytych zadłużeń.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w Warszawie. Prócz wyżej wymienionych korzyści oferujemy podmioty dysponujące prestiżową siedzibą w samym centrum Polski.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Sprzedam sp z oo w Warszawie

Pytanie do eksperta: Czy decydując się na kupno gotowego podmiotu gospodarczego, warto zainteresować się ogłoszeniami dotyczącymi sprzedaży spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie?

Odpowiedź eksperta:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Jest to bardzo korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwsze, posiada odrębną osobowość prawną. To z kolei gwarantuje wspólnikom pełne bezpieczeństwo w momencie gdy spółka zaczyna generować straty, gdyż wszelkie zobowiązania regulowane są wyłącznie z majątku spółki.
Spółka z o.o. wymaga również niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych.
Kolejnym atutem jest fakt, iż założona może być przez niemal każdego za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w każdym celu prawnie dopuszczalnym.
Jedną z większych wad tej spółki jest długa i problematyczna rejestracja. Zakup gotowej spółki ogranicza wszelkie formalności związane z zakładaniem spółki do niezbędnego minimum.

Decydując się na zakup spółki o.o. zarejestrowanej w Warszawie prócz podstawowych atutów spółki z o.o., a także pominięcia skomplikowanej rejestracji otrzymują Państwo podmiot z siedzibą ulokowaną w stolicy polski.
Fakt ten znacznie podnosi wiarygodność danej jednostki, a co się z tym wiąże zapewnia większe szanse na zawarcie interesujących współprac biznesowych, zdobycie grona wiernych klientów, a także inwestorów.
Pragnąc szybko i bezpiecznie zaistnieć na rynku, zachęcamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Gwarantujemy gotowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w Warszawie oraz innych dużych polskich miastach.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Gotowe spółki 2017 Warszawa

Pytanie do eksperta: Przeglądając oferty sprzedaży spółek natrafiłem na ogłoszenie “gotowe spółki 2017 Warszawa”. Co to za podmioty i czy warto pomyśleć nad ich nabyciem?

Odpowiedź eksperta:

Decydując się na otworzenie własnej działalności gospodarczej wiele osób postanawia kupić gotowy podmiot. Jest to w pełni zrozumiałe. Gotowe podmioty to jednostki w pełni przygotowane do poprowadzenia pod sobą firmy. Oznacza to, że zostały zarejestrowane w niezbędnych instytucjach, posiadają kapitał zakładowy, komplet dokumentów, a także opcjonalnie wpis do rejestru podatników VAT.
W tym przypadku ofertodawca ma na sprzedaż spółki zarejestrowane w bieżącym roku. Oznacza to przede wszystkim, iż nie prowadziły one wcześniej działalności gospodarczej, a więc posiadają czystą historię gospodarczą. Tym samym jej nabycie jest w pełni bezpieczne, gdyż nie musimy obawiać się o zadłużenie danego podmiotu.

Spółki zarejestrowane w Warszawie cieszą się ogromną popularnością ze względu na ich prestiżową lokalizację. Cóż, podmioty wpisane do urzędu w stolicy
Polski bez wątpienia charakteryzują się ogromną renomą, która podnosi ich wiarygodność.
Zaufana spółka z kolei ma o wiele większe szanse na zdobycie partnerów biznesowych, inwestorów, a przede wszystkim klientów.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Gotowe spółki dla cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Czy każdy cudzoziemiec może założyć spółkę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

Odpowiedź eksperta:Polska z każdym rokiem przeżywa coraz większy rozwój gospodarczy, a co się z tym wiąże staje się bardziej atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów. Należy jednak podkreślić, że nie każdy obcokrajowiec może założyć spółkę na takich samych zasadach, jak pełnoprawny obywatel Polski.

Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce, na takich samych zasadach jak Polacy posiadają:
1.Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej, a także z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Europejskim, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości dzięki umowom zawartym przez te państwa ze Wspólnotą Europejską.
2.Osoby wyżej niewymienione, jednakże spełniające następujące warunki:
-otrzymały zezwolenie na osiedlenie się w Polsce na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
-uzyskały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
-korzystają z ochrony czasowej.

Obcokrajowcy, którzy nie klasyfikują się do żadnej z wcześniej wymienionych grup mogą poprowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Aby ograniczyć wszelkie niedogodności związane z tradycyjną rejestracją spółek, zwłaszcza w przypadku cudzoziemców, którzy często mogą mieć problem z porozumieniem się w wielu kwestiach, warto zdecydować się na zakup gotowego podmiotu gospodarczego.
Gotowe spółki dla cudzoziemców to podmioty w pełni przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a więc zarejestrowane w niezbędnych instytucjach, dysponujące kapitałem zakładowym, a także kompletną dokumentacją.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych Kraków

Pytanie do eksperta: Komu zlecić obsługę finansowo-księgową firmy?

Zakładanie spółki wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, które niestety są bardzo uciążliwe. Dodatkowe utrudnienie, które zostało wprowadzone w bieżącym roku stanowią zmiany w rejestracji do VAT.

Rachunkowość, która musi być prowadzona przez większość zakładanych firm, składa się z kilku złożonych założeń, na które składają się obowiązki z zakresu prowadzenia firmowej ewidencji księgowej, prowadzenia działu kadr i płac, jak również rozliczania podatków. Należy mieć na uwadze, iż nieprawidłowe wywiązanie się z któregoś z tych podatków, wiążę się z konsekwencjami, które wynikają z niestosowania się do przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości, jak również informacjami nieadekwatnymi do rzeczywistej sytuacji finansowej firmy.

Wciąż znaczna część przedsiębiorców prowadzących małą firmę, którzy nie są zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości, decyduje się na samodzielne wykonywanie czynności księgowych. W firmach działających na naprawdę niewielką skalę rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie. Jednak w firmach już większych, które się rozwijają, zatrudniają więcej pracowników oraz generują znacznie większe ilości dokumentów, zaleca się powierzenie obsługi finansowo-księgowej w ręce biura rachunkowego bądź profesjonalnej księgowej.

Decyzja o przekazaniu tych zadań ekspertom księgowym, daje przedsiębiorcy gwarancję, iż firmowa ewidencja księgowa jest prowadzona w sposób prawidłowy i dostarczana do instytucji w wyznaczonym terminie. Opcja skorzystania z usług profesjonalnego biura księgowego daje przedsiębiorcy możliwość korzystania ze wsparcia w zakresie doradztwa oraz konsultowania swoich decyzji z naszymi ekspertami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.