Posts tagged: spółki z o.o.

Spółki bez notariusza

Pytanie do eksperta: Jak odbywa się rejestracja spółki bez notariusza?

Odpowiedź eksperta:
Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez udziału notariusza odbywa się przez Internet a specjalnej platformie, która został udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliowści. Możliwość założenia spółki z o.o. w ten sposób istnieje od początku 2012 roku.

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać przedsiębiorca jest założenie konta na platformie. Konto w tym serwisie musi posiadać każda osoba, która będzie podpisywała wniosek o rejestrację spółki (każdy wspólnik). Następnie należy wybrać wzory dokumentów oraz wprowadzić do nich dana zakładanej działalności. Dokumenty generowane są automatycznie, jednak przed podpisaniem ich przez wspólników można wprowadzić jeszcze zmiany. Obowiązkowy jest wybór odpowiedniego sądu rejonowego, gdzie zostanie przesłany wniosek o rejestrację spółki. Dokumenty muszą zostać podpisane za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet pozwala znacznie ograniczyć koszty oraz czas. Trwa maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania wniosku do wybranego wcześniej sądu rejonowego. Dzięki możliwości założenia spółki bez udziału notariusza, umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, dlatego nie trzeba płacić wysokich kosztów notarialnych. Należy jednak pamiętać, że zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością online wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych mogą być jedynie w formie pieniężnej.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki z oo 2018

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2018 roku to bardzo dobre rozwiązanie. Prowadzenie spółki z o.o. jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, gdyż ten rodzaj działalności posiada wiele zalet.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona tradycyjnie w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. odbywa się przy udziale notariusza, który sporządza umowę spółki w formie aktu notarialnego. Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów taksy notarialnej, której wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego wnoszonego przez wspólników spółki. Rejestracja spółki w sposób tradycyjny jest długotrwałym procesem, gdyż może trwać nawet kilka tygodni.

Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na specjalnej platformie internetowej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na platformie dostępne są wzory dokumentów, do których przedsiębiorca wprowadza samodzielnie dane zakładanej spółki. Udział notariusza nie jest wymagany, ponieważ umowa spółki tworzona jest także na podstawie wzoru. Wygenerowane dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Założenie spółki z o.o. online trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku o jej rejestrację do właściwego sądu rejonowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje się niskim kapitałem zakładowym, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych oraz ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki z o.o. w Polsce dla cudzoziemca

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki z o.o. w Polsce dla cudzoziemca?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się popularnością wśród polskich przedsiębiorców, ale także wśród zagranicznych inwestorów. Rejestracja spółki z o.o. może zostać dokonana w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. odbywa się w urzędzie, przy obowiązkowym udziale notariusza. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego, dlatego przedsiębiorca musi ponieść koszty związane z taksą notarialną. Tradycyjna rejestracja spółki jest czasochłonna – trwa nawet kilka tygodni.

Coraz częściej przez przedsiębiorców wybierana jest rejestracja spółki przez Internet. Odbywa się ona na specjalnej platformie teleinformatycznej. Dokumenty tworzone są na podstawie wzoru dostępnego na stronie, dlatego obecność notariusza nie jest wymagana. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów. Do podpisania dokumentów w przypadku obcokrajowców konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Spółką zostaje założona w maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego sądu rejonowego.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi odbyć się w języku polskim, co może okazać się znacznym utrudnieniem dla osób spoza Polski, które nie posługują się biegle naszym językiem. Nasza firma oferuje kompleksową pomoc na każdym etapie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy naszych Klientów w różnych językach oraz pomagamy w doborze numerów PKD. Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie sp. z o.o. na odległość

Pytanie do eksperta: Jedną z najchętniej wybieranych form prawnych w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja firmy w tej formie może odbyć się w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet.

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółki z o.o. zdalnie odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej, która została udostępniona w 2012 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Założenie w ten sposób spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się bez udziału notariusza, dzięki czemu przedsiębiorcy ponoszą znacznie niższe koszty, niż podczas tradycyjnej rejestracji. Wszystkie dokumenty, które są niezbędne do rejestracji spółki tworzy się na podstawie wzorów dostępnych na stronie. Dokumenty generowane są automatycznie po wprowadzeniu danych przez przedsiębiorcę. Dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego, a w przypadku obcokrajowców kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zdalna rejestracja spółki z o.o. trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego sądu rejonowego.

 

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Jedną z największych zalet tej formy prawnej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za powstałe w spółce zobowiązania.

Nasza firma zajmuje się pomocą podczas rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomagamy na każdym etapie rejestracji oraz w doborze numerów PKD odpowiednich do profilu działalności. Osoby, które chcą skorzystać z naszych usług zapraszamy do kontaktu.

Spółka pod dotacje na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Chcę założyć działalność gospodarczą dla pozyskania dotacji unijnej. Czy mogę jakoś w tym celu przyspieszyć rejestrację spółki?

Odpowiedź eksperta:Tradycyjna rejestracja spółki jest niestety długa i problematyczna. Tym samym ubiegając się o określoną dotację unijną może okazać się, że nie zdążymy przeprowadzić w pełni jej ewidencji przed zakończeniem naborów, przez co stracimy szansę na pozyskanie upragnionych funduszy, bardzo istotnych podczas stawiania pierwszych kroków na rynku. Należy podkreślić ponadto, że z udziału w konkursach unijnych wykluczone są spółki “w organizacji”.

W takiej sytuacji zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Oferujemy sprzedaż spółek pod dotacje. Nasze podmioty to gotowe spółki w pełni przygotowane do natychmiastowej aktywności na rynku, spełniające wymagania narzucone przez Unię Europejską. Dysponują kilkumiesięcznym bądź nawet kilkuletnim stażem oraz czystą historią gospodarczą. Ponadto nie posiadają zadłużeń, dysponują kompletną, uporządkowaną dokumentacją oraz szerokim zakresem PKD, dzięki czemu mogą poprowadzić niemal każdy rodzaj działalności gospodarczej.

Decydując się na nasze usługi będą mogli Państwo niemal natychmiast złożyć wniosek o dotację. Co więcej swoje usługi prowadzimy również w zakresie obsługi prawnej związanej z aktualizacją danych we wszystkich urzędach i rejestrach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz udzielimy szczegółowych informacji odnośnie naszej oferty.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Zakładanie spółki z o.o. dla cudzoziemca

Pytanie do eksperta: Jaki podmiot gospodarczy będzie optymalny do poprowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dla cudzoziemca?

Odpowiedź eksperta:Największym zainteresowaniem zarówno w przypadku polskich obywateli jak i osób z zagranicy cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływa na to przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, konieczność wniesienia niewielkiego wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, ale także duża swoboda jeśli chodzi o cel prowadzenia działalności. Ponadto do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnieni są niemal wszyscy bez względu na kraj swojego pochodzenia. Prawa takiego nie ma wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. niestety wiąże się z długą i problematyczną rejestracją danego podmiotu. Ewidencja sprawia trudności nawet rodowitym obywatelom, nie wspominając już o obcokrajowcach, którzy dodatkowo muszą stawić czoło barierze językowej. Aby pominąć niedogodności związane z przeprowadzeniem danego procesu warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z o.o. Jest to podmiot gospodarczy przygotowany by natychmiast móc poprowadzić pod sobą działalność. Tak więc dysponuje numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem zakładowym oraz kompletem uporządkowanej dokumentacji. Wśród akt tych jest również umowa, którą przyszły właściciel musi podpisać w celu przejęcia danej jednostki.

Gotowe spółki na sprzedaż oferuje nasza firma. Zapewniamy czyste podmioty gospodarcze bez ukrytych zadłużeń. Jeśli są Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Chcę założyć firmę sp zoo

Pytanie do eksperta: W jakiej formie najlepiej będzie mi poprowadzić firmę w Polsce?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polski zazwyczaj odbywa się w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Popularność tego podmiotu wynika przede wszystkim z niskiego kapitału zakładowego, który jest niezbędny do jej otworzenia. Jego wartość to jedynie 5 tysięcy złotych, co jest kwotą bardzo niewielką w porównaniu przykładowo ze spółką akcyjną, która wymaga kapitału założycielskiego w wysokości 100 tysięcy złotych.

Spółka z o.o. charakteryzuje się również osobowością prawną oraz ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Na podmiot ten decyduje się również ogromna ilość obcokrajowców ze względu, iż do jego założenia upoważnieni są niemal wszyscy, bez względu na kraj pochodzenia. Wyjątek stanowi wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o..

Tradycyjna rejestracja niestety jest długa i problematyczna. Wymaga odwiedzenia wielu urzędów i złożenia w nich odpowiednio przygotowanych wniosków. Proces ten trwać może nawet kilka tygodni. Na szczęście formalności te można zminimalizować poprzez zakup gotowej jednostki, czyli spółki w pełni przygotowanej, by natychmiast poprowadzić pod nią firmę. Podmiot taki dysponuje numerami NIP, KRS, REGON, opcjonalnie także VAT, kapitałem zakładowym, jak również odpowiednio sporządzoną umową, której podpisanie będzie stanowiło jedyny obowiązek przyszłego właściciela.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Spółki z o.o. 2015 na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy mogę pominąć jej rejestrację?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo długa i problematyczna. Sprawia trudności niemal każdemu, kto próbuje ją samodzielnie przeprowadzić. Wymaga bowiem uzupełnienia wielu wniosków i złożenia ich do odpowiednich urzędów. Tym samym jakakolwiek nieprawidłowość w tych dokumentach powoduje, że wszystko musimy rozpoczynać od początku. Nic zatem dziwnego, że większość osób szuka sposobu na ominięcie rejestracji. Możliwość taką daje zakup gotowego podmiotu gospodarczego.

Gotowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot w pełni przygotowany, aby rozpocząć prowadzenie pod nim firmy. Oznacza to że dysponuje numerami NIP, KRS i REGON, które potwierdzają uzyskanie wpisów do poszczególnych instytucji. Jednostka taka wyposażona jest również w kapitał zakładowy oraz umowę, której podpisanie będzie stanowiło jedyny obowiązek potencjalnego właściciela.

Decydując się na nabycie takiej spółki szczególną uwagę warto zwrócić na spółki zarejestrowane w roku 2015. 2 letni staż jaki dzięki temu posiadają znacznie podnosi ich wiarygodność. Ma to ogromne znaczenie podczas ubiegania się o kredyty, dotacje bądź inne formy wsparcia finansowego. Podmioty takie oferuje nasza firma. Zapewniamy nowe spółki, które nigdy wcześniej nie prowadziły pod sobą firmy, a więc ich zakup jest w pełni bezpieczny. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły naszej oferty oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Spółka z o.o. przez Internet

Pytanie do eksperta: Jak skutecznie skrócić czas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Na zainteresowanie tym podmiotem wpłynęło przede wszystkim obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 zł do zaledwie 5 000 zł. Spółka z o.o. ponadto założona może być przez każdego za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o. Kwestia ta jest bardzo ważna dla obcokrajowców, którzy mogą poprowadzić swoją firmę w tej formie bez względu na kraj swojego pochodzenia.

Niestety tradycyjna rejestracja jest długa i problematyczna wymaga odwiedzenia szeregu urzędów w celu złożenia w nich wielu wniosków i formularzy. Nic zatem dziwnego, że wielu przedsiębiorców szuka skutecznego sposobu na ograniczenie tych niedogodności. Stanowi go rejestracja online.

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością łącznie ze spółką komandytową i spółka jawną może być założona za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sposób ten skraca uciążliwą rejestrację do zaledwie jednego dnia. Wystarczy uzupełnić wybrany wniosek, program następnie samodzielnie przesyła go do odpowiednich urzędów.

Nasza firma oferuje pomoc w przeprowadzeniu rejestracji przez Internet. Jeżeli jednak pragną Państwo całkowicie ograniczyć formalności związane z rejestracją spółki zachęcamy do kupna gotowego podmiotu gospodarczego. Nasza firma zapewnia czyste spółki, w pełni przygotowane do poprowadzenia pod sobą firmy. Gwarantujemy szybki, a przede wszystkim bezpieczny start.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Sprzedam spółkę z o.o. z 2015 roku

Pytanie do eksperta: Co zrobić żeby szybko, a przede wszystkim skutecznie rozpocząć swoją działalność?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zazwyczaj odbywa się w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Popularność tego podmiotu wynika przede wszystkim z niewielkiego kapitału zakładowego, który muszą wnieść wspólnicy w celu utworzenia spółki. Wynosi on jedynie 5 tysięcy złotych, co w porównaniu z pozostałymi spółkami kapitałowymi jest kwotą niemal symboliczną. Spółka z o.o. ponadto dysponuje osobowością prawną, a w razie jej zadłużenia długi regulowane są z jej majątku, a nie mienia wspólników.

Rejestracja spółki z o.o. jest niestety bardzo problematyczna. Wymaga dopełnienia całej masy formalności przez co trwać może nawet kilka tygodni. Aby je pominąć warto zdecydować się na zakup gotowej spółki. Wówczas obowiązki przyszłego właściciela ograniczają się do złożenia podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Proces musi odbyć się w obecności notariusza. Aby dodatkowo zwiększyć wiarygodność swojej firmy, co będzie niezmiernie istotne zwłaszcza w pierwszej fazie działalności warto kupić spółkę z 2015 roku. Jest to podmiot gospodarczy, którego rejestracja odbyła się w 2015 roku. 2 letni staż jaki tym sposobem zyskała zwiększa jej szanse na pozyskanie kredytów, dotacji unijnych, a także innych form wsparcia finansowego.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze stażem. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.