Posts tagged: spółka dla obcokrajowca

Zakładanie spółki przez cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Jak wygląda założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się powodzeniem wśród polskich przedsiębiorców, ale także wśród zagranicznych inwestorów. Rejestracja spółki z o.o. przez cudzoziemca w Polsce odbywa się na bardzo podobnych zasadach, jak w przypadku zakładania spółki przez osobę z Polski.

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością obowiązkowo odbywa się w języku polskim, co dla osób z zagranicy może okazać się ogromnym kłopotem. W tej sytuacji lepiej zdecydować się na zakup gotowego do podjęcia działalności podmiotu.

Założenie spółki z o.o. możliwe jest w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, co jest równoznaczne z poniesieniem wyższych kosztów, gdyż należy opłacić taksę notarialną. Rejestracja spółki w ten sposób jest skomplikowana, może przysporzyć problemów. Dodatkowo założenie spółki w ten sposób może trwać nawet kilka tygodni. Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na platformie internetowej, gdzie przedsiębiorca samodzielnie tworzy dokumenty wymagane do założenia spółki w oparciu o wzory dostępne w systemie. Ten sposób rejestracji spółki jest mniej kosztowny niż tradycyjna rejestracja takiego podmiotu, a także trwa zdecydowanie krócej. Spółka zostaje założona po upływie maksymalnie 24 godzin od momentu przesłania dokumentów do właściwego sądu rejonowego. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL konieczne jest posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elekronicznym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. w Polsce dla cudzoziemca

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki z o.o. w Polsce dla cudzoziemca?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się popularnością wśród polskich przedsiębiorców, ale także wśród zagranicznych inwestorów. Rejestracja spółki z o.o. może zostać dokonana w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. odbywa się w urzędzie, przy obowiązkowym udziale notariusza. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego, dlatego przedsiębiorca musi ponieść koszty związane z taksą notarialną. Tradycyjna rejestracja spółki jest czasochłonna – trwa nawet kilka tygodni.

Coraz częściej przez przedsiębiorców wybierana jest rejestracja spółki przez Internet. Odbywa się ona na specjalnej platformie teleinformatycznej. Dokumenty tworzone są na podstawie wzoru dostępnego na stronie, dlatego obecność notariusza nie jest wymagana. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów. Do podpisania dokumentów w przypadku obcokrajowców konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Spółką zostaje założona w maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego sądu rejonowego.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi odbyć się w języku polskim, co może okazać się znacznym utrudnieniem dla osób spoza Polski, które nie posługują się biegle naszym językiem. Nasza firma oferuje kompleksową pomoc na każdym etapie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy naszych Klientów w różnych językach oraz pomagamy w doborze numerów PKD. Serdecznie zapraszamy do podjęcia z nami współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółek dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Na jakich zasadach odbywa się w Polsce zakładanie spółek przez obcokrajowców?

Odpowiedź eksperta: Zakładanie spółek na terenie Polski dla obcokrajowca może okazać się niezmiernie problematyczne. Problem z samodzielną rejestracją spółek mają bardzo często rodowici obywatele, a co dopiero osoby z zagranicy niejednokrotnie nie władające płynnie językiem polskim.

Istnieje grupa osób, które mogą założyć spółkę w Polsce na takich samych zasadach jak rodowici obywatele, są to:
1. Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
2. Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:
– posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

W pozostałych przypadkach cudzoziemiec może poprowadzić firmie wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej bądź z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby te nie posiadają jednak prawa do przeprowadzenia elektronicznej rejestracji, gdyż nie dysponują one numerem PESEL, który jest niezbędny do otworzenia konta na platformie ePUAP, na której odbywa się się rejestracja.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.