Posts tagged: rejestracja spółki

Przebieg rejestracji spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda proces rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularnym rodzajem spółki. Jak nazwa wskazuje, charakteryzuje się ona ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania wobec spółki. Oznacza to, że w sytuacji zagrożenia upadkiem, czy długów, wspólnicy nie pokrywają zadłużenia z prywatnego majątku.

Pierwszym etapem zakładania spółki z o.o. jest podjęcie decyzji o sposobie jej stworzenia. Mogą Państwo zdecydować się na zrobienie tego przez Internet lub u notariusza, w bardziej tradycyjny sposób. Oczywiście każde rozwiązanie ma inne korzyści.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana przez Internet, wiąże się z mniejszą ilością potrzebnych funduszy, a także krótszym czasem oczekiwania, niż stworzenie jej w sposób tradycyjny. Po założeniu należy wpisać ją do Krajowego Rejestru Sądowego, co wiąże się z zapłatą.

Aby założyć spółkę z o.o. u notariusza należy odpowiednio się przygotować. Przy rejestracji działalności obecni muszą być wszyscy wspólnicy (lub ich pełnomocnicy), każdy musi posiadać aktualny dowód potwierdzający jego tożsamość, a także wszystkie niezbędne dane. Następnie wspólnicy muszą określić czas trwania spółki, nazwę czy siedzibę firmy.

Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji przez notariusza, należy wpłacić kapitał początkowy, czyli minimalną zasądzoną kwotę. W tym wypadku kwota wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego jest jeszcze wyższa, niż wirtualnie.

Podsumowując założenie spółki z o.o. przez Internet jest tańsze, natomiast zrobienie tego u notariusza daje możliwość założenia większej działalności.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność

Pytanie do eksperta: Co wybrać – spółkę z o.o. czy działalność jednoosobową?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie pragnę zaznaczyć, że obie formy spółki mają swoje wady i zalety, a żeby działalność sprostała Państwa potrzebom, należy się tym wadom i zaletom przyjrzeć zaczynając od samego początku, czyli zakładania danej spółki.

Aby zarejestrować spółkę z o.o. należy posiadać umowę spółki sporządzoną przez notariusza (lub można wybrać tańszą formę zakładanie spółki przez Internet). Dodatkowym kosztem tej rejestracji jest podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli 0.5% wysokości kapitału zakładowego (w sytuacji skorzystania z wersji online).

W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć wniosek online lub tradycyjnie, w urzędzie miasta lub gminy. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Sytuacja opodatkowania także się różni, spółka z o.o. jest obciążona podatkiem dochodowym. Wynosi on 19% od dochodu brutto (w tym wypadku można skorzystać z obniżonej stawki 9% dla małych podatników i dla tych, którzy dopiero zaczynają działalność). Podatnikiem w jednoosobowej działalności gospodarczej jest sam przedsiębiorca, który musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Może to być 19% lub 17% i po przekroczeniu progu podatkowego – 32%.

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (pełna księgowość) musi być bardziej dokładna, co zdecydowanie jest zaletą. Ponieważ mamy lepszy pogląd na całość firmy, dzięki zdobytym informacjom możemy wdrożyć działania, które pomogą w rozwinięciu spółki. W jednoosobowej działalności wystarczy prowadzić księgi przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość).

W spółce z o.o. wierzyciel nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem, w razie zadłużenia czy innego wypadku. Odpowiedzialność wspólników dotyczy tylko tych pieniędzmi, które wnieśli na rzecz spółki. Natomiast w jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Działalność powinna być dopasowana do przedsiębiorcy, należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy, aby poznać, czego Państwo potrzebują i czego wymagają od swojej firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową

Pytanie do eksperta: Jak przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, która może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Wspólnicy wnoszą wkład, którym dysponuje spółka. W momencie upadku spółki, zadłużenie pokrywa prywatny majątek wspólników. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka ta musi być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z czego jeden jest komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Ten pierwszy odpowiada w sposób ograniczony za zobowiązania spółki, natomiast drugi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową jest stosunkowo proste, gdyż spółka z o.o. według kodeksu spółek handlowych, może być zamieniona w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie to, w początkowej jego fazie może odbyć się na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na reorganizacji działalności i dostosowanie jej do działania spółki komandytowej. Natomiast drugi sposób to przekształcenie spółki w spółkę osobową. Dzięki tym metodom można zminimalizować lub nawet uniknąć podwójnego opodatkowania. Zamiana spółki z o.o. na sp. komandytową wiąże się również z zabezpieczeniem prywatnego majątku wspólników, gdyż w poprzedniej spółce odpowiadają oni osobistym majątkiem. Należy pamiętać, że spółka komandytowa, która powstała z przekształcenia spółki z o.o.nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Są nimi natomiast wspólnicy, ponieważ przekształceniu ulega także źródło dochodu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Akt notarialny spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy do założenia spółki z o.o. niezbędny jest akt notarialny?

Odpowiedź eksperta: Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorca ma do wyboru dwa sposoby rejestracji tego podmiotu. Pierwszym z nich jest rejestracja spółki w sposób tradycyjny. Założenie spółki w ten sposób odbywa się w urzędzie, przy udziale notariusza. Umowa spółki z o.o. obowiązkowo tworzona jest w formie aktu notarialnego. Drugim sposobem założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest rejestracja podmiotu przez Internet, gdzie akt notarialny nie jest konieczny.

W przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet wszystkie wymagane do zawiązania spółki dokumenty włącznie z umowa dostępne są w formie wzoru na platformie internetowej, gdzie dokonywana jest rejestracja spółki. Przedsiębiorca musi jedynie wprowadzić dane podmiotu do odpowiednich formularzy oraz podpisać wygenerowane automatycznie dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dzięki możliwości założenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością przez Internet przedsiębiorca może zaoszczędzić znaczną sumę pieniężną, gdyż ponosi zdecydowanie niższe koszty rejestracji podmiotu. Nie płaci także kosztów notarialnych związanych z powstaniem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online trwa krócej niż tradycyjna rejestracja takiego podmiotu. Przedsiębiorca po upływie maksymalnie 24 godzin od momentu przesłania wniosku do wybranego wcześniej sądu rejonowego może cieszyć się własną działalnością gospodarczą.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestrowanie spółki z oo przez Internet

Pytanie do eksperta: Jak przebiega rejestracja spółki z o.o. przez Internet?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą prawną do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki możliwości założenia takiej spółki przez Internet przedsiębiorcy oszczędzają czas i pieniądze.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej, która została udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości na początku 2012 roku. Osoba, która chce dokonać rejestracji spółki z o.o. musi posiadać konto na platformie. Co ważne takie konto zobowiązana jest posiadać każda osoba, która będzie składać podpis na umowie spółki.

Na portalu dostępne są wzory wszystkich dokumentów, które należy wypełnić danymi zakładanej spółki. Obowiązkowy jest wybór kodów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności. Przedsiębiorca musi wybrać także właściwy sąd rejonowy, gdzie zostanie przesłany wniosek o rejestrację spółki. Dokumenty generowane są automatycznie, po zatwierdzeniu poprawności danych. Należy je podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy spółki zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5000 złotych. Wkłady mogą być wnoszone jedynie w formie pieniężnej.

Planują Państwo założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH więcej

 

Rejestracja spółki 2018 w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak przebiega rejestracja spółki 2018 w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Założenie własnego przedsiębiorstwa z każdym dniem rośnie na popularności. Z pewnością powodem tego wzrostu zainteresowania własnym biznesem jest fakt, że praca z Polsce pozostawia wiele do życzenia. Każdy chce spróbować zarządzać samodzielnie firmą i spełniać swoje ambicje oraz cele. Nie wszyscy jednak mają odwagę założenia swojego przedsiębiorstwa. Co zrobić, aby sen o własnej firmie się spełnił? Jakie kroki podjąć, aby nie narażać się na zbyt duże koszty finansowe?

Bardzo rozsądnym sposobem umożliwiającym prowadzenie firmy w kilka dni jest rejestracja spółki z pomocą ekspertów. Klient nawiązując współpracę z odpowiednim gronem specjalistów posiadających doświadczenie po kilku dniach może już decydować o sprawach przedsiębiorstwa. Eksperci przeprowadzą cały proces założenia biznesu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Rejestracja spółki jest bardzo ważnym etapem rzutującym na późniejsze funkcjonowanie firmy. Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawę z tego jak wielki skutki może mieć niewłaściwe założenie spółki. Przedsiębiorcy stawiający na sukces powinni już w początkowych etapach stawiać na profesjonalne rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo spółek.

Nasze biuro oferuje pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółek. Zakładamy spółki już od wielu lat. Grono naszych Klientów powiększa się z każdym dniem, co pozwala nam zdobywać nowe doświadczenia oraz poszerzać horyzonty. Doświadczona kadra specjalistów czeka na Twój telefon – zapraszamy do współpracy!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja jednoosobowej działalności

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Odpowiedź eksperta:Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prawna działalności, która w naszym kraju wybierana jest najczęściej. Cieszy się ona popularnością zwłaszcza u osób, które po raz pierwszy rozpoczynają własny biznes.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatna. Założenie działalności w tej formie jest bardzo proste. Dzięki zasadzie jednego okienka przedsiębiorca dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie jednego wniosku, nie musi on być obecny w każdym urzędzie.

Wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej można wypełnić w wersji papierowej oraz złożyć go osobiście w urzędzie miasta lub urzędzie gminy. Drugą możliwością jest wypełnienie elektronicznego wniosku, który dostępny jest na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioske składany jest do CEIDG, jednak przed jego złożeniem należy wybrać formę opodatkowania działalności. Konieczny jest także wybór kodów PKD, które będą odpowiadać profilowi prowadzonej działalności. Numer REGON oraz NIP nadawany jest automatycznie po złożeniu wniosku do CEIDG. W ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej trzeba zgłosić siebie do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Nasza firma oferuje profesjonalną pomoc podczas założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Pomagamy w wypełnianiu wniosku oraz w doborze numerów PKD. W swojej ofercie posiadamy także inne usługi m.in. wirtualne biuro oraz usługi księgowe w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Jak długo trwa rejestracja spółki z o.o.?

Pytanie do eksperta: Jak długo trwa rejestracja spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czas trwania rejestracji takiej spółki uzależniony jest od sposobu jej rejestracji. Proces tradycyjnej rejestracji spółki może trwać nawet kilka tygodni, natomiast decydując się na założenie firmy przez Internet, maksymalny czas rejestracji wynosi 24 godziny od chwili przesłania wniosku.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w urzędzie przy udziale notariusza. Warto wiedzieć, że popełnienie nawet najmniejszego błędu w wypełnianych dokumentach może skutkować koniecznością ponowienia całego procesu rejestracji. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego, stąd konieczność obecności notariusza. Rejestracja spółki z o.o. online jest znacznie korzystniejsza dla przyszłego przedsiębiorcy. Oprócz bardzo krótkiego czasu założenia spółki, jest ona także tańsza niż tradycyjna rejestracja. Zawiązanie spółki z o.o. online nie odbywa się z udziałem notariusza, gdyż umowa spółki tworzona jest na podstawie wzoru dostępnego na stronie.

Zakładając spółkę z o.o. należy pamiętać o obowiązku jaki ciąży na wspólnikach spółki. Są oni zobowiązani do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Należy wiedzieć, że rejestrując spółkę z o.o. online wkłady wnoszone przez wspólników mogą mieć tylko formę pieniężną, natomiast w przypadku tradycyjnej rejestracji wkłady mogą mieć także formę niepieniężną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki z o.o. przez obcokrajowców

Pytanie do eksperta: Jak obcokrajowiec może dokonać rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna działalności gospodarczej chętnie wybierana przez osoby spoza Polski. Obcokrajowcy mogą założyć spółkę z o.o. w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet. Należy pamiętać, że rejestracja spółki z o.o. odbywa się tylko w języku polskim.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. jest długotrwała, gdyż może trwać nawet kilka tygodni. Obowiązkowa jest obecność notariusza, który sporządza umowę spółki w formie aktu notarialnego. Ten sposób rejestracji spółki jest kosztowny, gdyż trzeba liczyć się z koniecznością opłaty wysokich kosztów notarialnych.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej. Osoba, która chce zarejestrować spółkę w ten sposób musi założyć konto na platformie. Dokumenty generowane są automatycznie po wprowadzeniu danych przez użytkownika, dlatego też obecność notariusza nie jest konieczna. Do podpisania dokumentów w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL obowiązkowe jest posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do właściwego sądu rejonowego.

Nasza firma oferuje kompleksową pomoc w założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługujemy naszych Klientów w różnych językach. Serdecznie zapraszamy polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców do kontaktu z nami w celu poznania szczegółów naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestrowanie spółki z o.o. w S24 pomoc

Pytanie do eksperta: Czy istnieje sposób na szybkie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wpływa na to konieczność wniesienia kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Ponadto spółka z o.o. posiada osobowość prawną, a jej wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. jest długa i problematyczna. Wymusza na przedsiębiorcy obowiązek odwiedzenia wielu urzędów, wypełnienia wielu formularzy oraz złożenia odpowiednich wniosków. Wspólnicy zobowiązani są także do złożenia podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w obecności notariusza. Wszystkie te formalności wydłużają proces rejestracji nawet do kilku tygodni. Co ważne, istnieje jednak prosty sposób na ich zredukowanie. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie rejestrację spółki z o.o. w tak zwanym trybie S24. Program po wprowadzeniu do niego odpowiednich danych samodzielnie generuje niezbędne dokumenty i wysyła je do odpowiednich urzędów. Jako, że umowa sporządzona została na podstawie odpowiedniego wzorca złożenie na niej podpis może odbyć się na pomocą podpisu kwalifikowanego. Nie jest zatem wymagana obecność notariusza.

Nasza firma oferuje pomoc w rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń