Posts tagged: rejestracja spółki

Wniosek CRBR stowarzyszenie

Pytanie do eksperta: Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Odpowiedź eksperta: System CRBR został wdrożony w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzi i przetwarza dane o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem. Rejestr beneficjentów rzeczywistych ma charakter publiczny – każdy ma dostęp do informacji.

Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. rozszerzono krąg podmiotów podlegających zgłoszeniu o:
1. spółdzielnie,
2. stowarzyszenia,
3. fundacje,
4. spółki partnerskie,
5. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
6. spółki europejskie,
7. spółdzielnie europejskie,
8. trusty.

Podmioty objęte obowiązkiem zgłoszenia do CRBR mają dopełnić formalności w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 roku (termin wejścia w życie nowelizacji ustawy). Istotnie należy również zaznaczyć, że beneficjent rzeczywisty zobowiązany jest zarówno do zgłoszenia jak również późniejszej aktualizacji danych w systemie CRBR.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub nieaktualne dane w rejestrze grozi kara finansowa w kwocie nawet 1 mln zł.

Nasze biuro pomaga w zakresie przygotowania i złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wniosek CRBR stowarzyszenie z nasza pomocą złoży szybko i bezpiecznie. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu – przedstawimy szczegóły oferty w zakresie CRBR oraz obsługi prawnej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z o.o. ile trwa

Pytanie do eksperta: Ile trwa założenie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta: Od lipca 2021 roku nie ma już możliwości składania do KRS wniosku o uzyskanie wpisu do KRS w papierowej formie. Aktualnie dostępna jest tylko opcja elektronicznej rejestracji spółki, przy wykorzystaniu e-wniosków. Istnieją dwa systemy, za pośrednictwem których rejestruje się spółki.

Pierwszym z nich jest system s24, w ramach którego dokonuje się elektronicznej rejestracji w zaledwie 24 godziny. Rozwiązanie to zakłada korzystanie z gotowego wzorca umowy spółki, i umożliwia personalizowanie treści tego dokumentu i wzbogacania go o własne ustalenia czy dodatkowe zapisy. Jest to więc rozwiązanie tylko dla tych, którym odpowiadają wszystkie zapisy standardowej umowy lub dla tych, którzy planują zaktualizowanie treści umowy spółki zaraz po jej założeniu. Dla tych właścicieli firm, którzy chcą samodzielnie sporządzić treść umowy rejestrowanego podmiotu, stworzony został system PRS. Aby zarejestrować w nim spółkę należy najpierw sporządzić umowę w formie aktu notarialnego – przygotować dokument i podpisać go w obecności notariusza, a następnie wypełnić formularze w systemie i załączyć przygotowany akt.

PRS niestety nie przewiduje limitu czasowego, jaki KRS ma na rozpatrzenie wniosku. Choć z założenia, jest to 7 dni, w praktyce sąd często nie dotrzymuje terminu i przedsiębiorcy muszą czekać na odpowiedź zwrotną nawet kilka tygodni.

Warto również wziąć pod uwagę, że źle przygotowana umowa czy wnioski powodują otrzymanie negatywnej odpowiedzi. Jeśli zależy nam na czasie, powinniśmy rozważyć opcję współpracy z doradcą gospodarczym, który będzie czuwał nad procedura i zagwarantuje otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z sądu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Ile wynosi wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania na rynku znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych. W spółce z o.o. funkcjonują organy zarządzające:
– zarząd
– zgromadzenie wspólników

Istotnie należy podkreślić, że w niektórych podmiotach może występować komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Ile wynosi wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.? Wysokość odpowiada sumie wartości nominalnej wszystkich udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Minimalna wysokość narzucona przepisami prawa kształtuje się na poziomie 5 000 zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładem pieniężnym (gotówka przekazana do kasy lub kwota wpłacona na rachunek bankowy) lub niepieniężnym (np. prawa majątkowe, prawo do własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej, świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki).

Wielu przedsiębiorców decyduje się na rejestrację spółki w S24. W tym przypadku wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego powinno mieć wyłącznie formę pieniężna.

Kto odpowiada za zobowiązania spółki? W przypadku sp. z o.o. za zobowiązania podmiotu wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?
– ograniczona odpowiedzialność wspólników
– możliwość otworzenia firmy bez wychodzenia z domu
– możliwość obniżenia kosztów ZUS

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Pomoc w rejestracji spółki z o.o. z udziałem spółki LTD

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki z udziałem LTD?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki z o.o., której udziałowcem będzie inna zagraniczna spółka. W tej sytuacji właściciel spółki z o.o. zobowiązany jest do przygotowania takich informacji na temat podmiotu zagranicznego:
– pełna nazwa firmy,
– numer w rejestrze,
– nazwa rejestru,
– organ prowadzący rejestr,
– kraj rejestru.

Przez tłumacza przysięgłego należy przetłumaczyć:
– dokumenty rejestrowe spółki
– dokument informujący o osobie uprawnionej do reprezentacji spółki

Warto zaznaczyć, że przetłumaczone powinny zostać oryginały dokumentów. Dlaczego warto zdecydować się na spółkę z o.o.?
– większa wiarygodność na rynku
– ograniczona odpowiedzialność wspólników
– większe możliwości kredytowania
– możliwość ominięcia składek ZUS

Decydując się na rejestrację spółki online przedsiębiorca może spodziewać się wpisu do rejestru już po 24h!

Oferujemy pomoc w rejestracji spółki z o.o. z udziałem spółki LTD. Zainteresowanych współpracą z naszym biurem zapraszamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy szczegóły oferty dotyczącej zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące usługi.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wysokość kapitału zakładowego w spółce

Pytanie do eksperta: Ile powinien wynosić kapitał zakładowy w spółce?

Odpowiedź eksperta: Kapitał zakładowy to wkład ze strony wspólników. Może być to wkład pieniężny lub niepieniężny w postaci: wierzytelności, nieruchomości, majątkowych praw autorskich. Akcjonariusze po zgromadzeniu majątku dokonują wkładów do spółki, w celach pokrycia kapitału zakładowego.

Wysokość kapitału zakładowego w spółce zależy od jej rodzaju:
– Spółka z o.o. – 5 tysięcy złotych
– Spółka komandytowo-akcyjna – 50 tysięcy złotych
– Spółka akcyjna- 100 tysięcy złotych

W całości wysokość kapitału zakładowego w spółce musi zostać pokryta od początku, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak pełnego pokrycia kapitału zakładowego ciągnie za sobą pewne konsekwencje:
– zakaz otrzymywania przez wspólników jakichkolwiek wypłat z majątku spółki
– gdy bilans wykaże straty przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego- konieczne jest podjęcie decyzji podczas zgromadzenia wspólników o dalszej działalności spółki
– jeśli majątek spółki z o.o., który powinien być równy sumie kapitału zakładowego nie wystarcza na pokrycie należności, właściciele są zobowiązani do zgłoszenia upadłości.

Jeśli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną i akcyjną kapitał zakładowy może na początku zostać pokryty w ¼ deklarowanej wysokości kapitału, natomiast reszta należności może być spłacano kolejno w wyznaczonych terminach.

W spółce kapitał zakładowy ma charakter zabezpieczający wierzycieli przez jej niewypłacalnością. Zaznaczyć trzeba, że wkład niepieniężny może być zbyty, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży wchodzą w skład majątku spółki. Wkład pieniężny wykorzystany może być na nabycie, na przykład środków trwałych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Określenie kodów PKD w umowie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Na czym polega prawidłowe określenie kodów PKD w umowie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zarejestrowana na dwa sposoby. Jednym z nich jest dopełnienie formalności u notariusza, a drugim złożenie wniosków drogą elektroniczną. Istotnie należy zaznaczyć, że rejestracja spółki w S24 wzbudza z każdym dniem większą popularność wśród osób decydujących się na prowadzenie własnego biznesu.

Jednym z etapów założenia firmy jest określenie kodów PKD w umowie spółki z o.o. – na czym to polega?

Na początku warto wyjaśnić czym jest PKD, czyli przedmiot działalności spółki. W umowie spółki należy jasno określić czym spółka będzie się zajmować oraz w jakiej branży funkcjonować na rynku. Obecnie obowiązujące przepisy prawne mówią o tym, że zakres przedstawionego w umowie PKD nie powinien przekroczyć 10 pozycji.

W przypadku zmiany przedmiotu działalności spółki należy dokonać aktualizacji zapisów umowy. Zmiana powinna zostać zgłoszona do KRS.

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc na etapie jakim jest określenie kodów PKD w umowie spółki z o.o. W ramach współpracy świadczymy usługi z zakresu rejestracji spółek oraz aktualizacji danych w KRS. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przedstawią szczegóły przygotowanej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak zamknąć spółkę?

Pytanie do eksperta: Jakie są sposoby na zamknięcie spółki?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki jest wskazanie przyczyny jej rozwiązania. Może to być na przykład ogłoszenie upadłości, wskazane w umowę spółki powody dla jej zamknięcia, uchwała wspólników o rozwiązaniu.

Po tym etapie można otworzyć likwidację. Na zgłoszenie tego do sądu rejestrowego likwidatorzy mają 7 dni.
Do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:
1. Uchwałę o powołaniu likwidatorów
2. Określenie reprezentacji spółki
3. Zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji
4. Dokumenty dotyczące likwidacji spółki
– orzeczenie sądu dotyczące rozwiązania spółki
– powody zamknięcia przewidziane w umowie działalności
– uchwałę wspólników
5. Dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Skutkiem tych działań będzie dopisanie do nazwy spółki oznaczenia “do likwidacji”. Krok trzeci to zakończenie bieżących interesów spółki,upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań.

Czwartym etapem jest sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli formy bilansu, w której muszą znajdować się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Maksymalny okres jego stworzenia to 15 dni od otwarcia likwidacji.

Zamknięcie likwidacji wiąże się z przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Następnie powinno być ono zatwierdzone przez wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wówczas można złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą usunięcia wpisu działalność jest zamknięta.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Koszt rejestracji spółki z oo przez Internet

Pytanie do eksperta: Jaki jest koszt rejestracji spółki w systemie elektronicznym?

Odpowiedź eksperta: Koszty założenia spółki są zależne od kilku czynników. Jako pierwsze należy poruszyć kwestię sposobu rejestracji i rodzaju spółki. Rejestracja droga tradycyjna tzn. u notariusza jest znacznie kosztowniejsza, niż ta przeprowadzona przez Internet.

Na przykładzie elektronicznej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możemy wyróżnić trzy podstawowe koszty: 250 złotych wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, 100 złotych ogłoszenie wpisu w Monitorze Gospodarczym, 0,5% od wysokości kapitału zakładowego to podatek PCC do Urzędu Skarbowego (przy kapitale 5 000 zł wynosi on 25 złotych). Zgłoszenie do VAT jest darmowe, jednak pobranie zaświadczenia kosztuje 21 złotych. Całościowy koszt to zatem ok. 400 złotych.

Niskie koszty założenia to wielka zaleta rejestracji w systemie teleinformatycznym, jednak drugą kluczową kwestią jest czas. Proces rejestracji wraz ze wcześniejszym przygotowanie danych trwa ok. 2 godziny. Sąd rejestrowy po otrzymaniu nowego wniosku weryfikuje go i wpisuje spółkę do rejestru nadając jej kolejne numery – procedura ta trwa 1-3 dni roboczych. Po otrzymaniu KRS, NIP, REGON i dokonaniu zgłoszenia do VAT (jeśli konieczne) przedsiębiorca może zacząć działać na rynku.

Pragną Państwo założyć spółkę, jednak obawiają się skomplikowanej procedury rejestracji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą w przeprowadzeniu wszystkich czynności oraz doradzą na każdym etapie. Pomagamy Klientom z całej Polski i obcokrajowcom, odległość nie stanowi dla nas żadnej przeszkody.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Przebieg rejestracji spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda proces rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularnym rodzajem spółki. Jak nazwa wskazuje, charakteryzuje się ona ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania wobec spółki. Oznacza to, że w sytuacji zagrożenia upadkiem, czy długów, wspólnicy nie pokrywają zadłużenia z prywatnego majątku.

Pierwszym etapem zakładania spółki z o.o. jest podjęcie decyzji o sposobie jej stworzenia. Mogą Państwo zdecydować się na zrobienie tego przez Internet lub u notariusza, w bardziej tradycyjny sposób. Oczywiście każde rozwiązanie ma inne korzyści.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana przez Internet, wiąże się z mniejszą ilością potrzebnych funduszy, a także krótszym czasem oczekiwania, niż stworzenie jej w sposób tradycyjny. Po założeniu należy wpisać ją do Krajowego Rejestru Sądowego, co wiąże się z zapłatą.

Aby założyć spółkę z o.o. u notariusza należy odpowiednio się przygotować. Przy rejestracji działalności obecni muszą być wszyscy wspólnicy (lub ich pełnomocnicy), każdy musi posiadać aktualny dowód potwierdzający jego tożsamość, a także wszystkie niezbędne dane. Następnie wspólnicy muszą określić czas trwania spółki, nazwę czy siedzibę firmy.

Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji przez notariusza, należy wpłacić kapitał początkowy, czyli minimalną zasądzoną kwotę. W tym wypadku kwota wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego jest jeszcze wyższa, niż wirtualnie.

Podsumowując założenie spółki z o.o. przez Internet jest tańsze, natomiast zrobienie tego u notariusza daje możliwość założenia większej działalności.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność

Pytanie do eksperta: Co wybrać – spółkę z o.o. czy działalność jednoosobową?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie pragnę zaznaczyć, że obie formy spółki mają swoje wady i zalety, a żeby działalność sprostała Państwa potrzebom, należy się tym wadom i zaletom przyjrzeć zaczynając od samego początku, czyli zakładania danej spółki.

Aby zarejestrować spółkę z o.o. należy posiadać umowę spółki sporządzoną przez notariusza (lub można wybrać tańszą formę zakładanie spółki przez Internet). Dodatkowym kosztem tej rejestracji jest podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli 0.5% wysokości kapitału zakładowego (w sytuacji skorzystania z wersji online).

W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć wniosek online lub tradycyjnie, w urzędzie miasta lub gminy. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Sytuacja opodatkowania także się różni, spółka z o.o. jest obciążona podatkiem dochodowym. Wynosi on 19% od dochodu brutto (w tym wypadku można skorzystać z obniżonej stawki 9% dla małych podatników i dla tych, którzy dopiero zaczynają działalność). Podatnikiem w jednoosobowej działalności gospodarczej jest sam przedsiębiorca, który musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Może to być 19% lub 17% i po przekroczeniu progu podatkowego – 32%.

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (pełna księgowość) musi być bardziej dokładna, co zdecydowanie jest zaletą. Ponieważ mamy lepszy pogląd na całość firmy, dzięki zdobytym informacjom możemy wdrożyć działania, które pomogą w rozwinięciu spółki. W jednoosobowej działalności wystarczy prowadzić księgi przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość).

W spółce z o.o. wierzyciel nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem, w razie zadłużenia czy innego wypadku. Odpowiedzialność wspólników dotyczy tylko tych pieniędzmi, które wnieśli na rzecz spółki. Natomiast w jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Działalność powinna być dopasowana do przedsiębiorcy, należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy, aby poznać, czego Państwo potrzebują i czego wymagają od swojej firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń