Posts tagged: rejestracja spółki

Rejestracja firmy budowlanej

Pytanie do eksperta: Na czym polega rejestracja firmy budowlanej?

Odpowiedź eksperta: Przeprowadzenie procedury “rejestracja firmy budowlanej” wymaga znajomości przepisów prawnych. Oczywiście zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na samodzielną rejestrację spółki, ale w finalnym efekcie procedurę wydłużają błędy i brak określonych informacji i załączników.

Rejestracja firmy budowlanej wymaga odpowiedniego wsparcia specjalistów prawnych, którzy pomogą bezpiecznie dopełnić formalności rejestracyjnych.

Rejestracja firmy budowlanej – o czym warto pamiętać?
– Określ formę prawną swojej firmy: Możesz wybrać m.in. jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką jawną, spółką komandytową, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną.
– Zarejestruj firmę: Dokonaj rejestracji w odpowiednim rejestrze CEIDG (JDG) lub KRS (m.in. spółki).
– Uzyskaj wymagane zezwolenia i pozwolenia: W zależności od rodzaju działalności może być konieczne uzyskanie zezwolenia na działalność lub pozwolenia na budowę.
– Zarejestruj swoją firmę w ZUS: Musisz zarejestrować swoją firmę w ZUS i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.
– Zarejestruj swoją firmę w US: Musisz zarejestrować swoją firmę w US i opłacać podatek dochodowy.
– Zdobądź niezbędne ubezpieczenia: Zarejestruj swoją firmę w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
– Zgłoś zatrudnienie pracowników: Jeśli będziesz zatrudniać pracowników, musisz zgłosić ich zatrudnienie do ZUS i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.
– Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatków: Pamiętaj o regularnym prowadzeniu ewidencji przychodów i rozliczaniu podatków, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

W Polsce rejestrując firmę budowlaną należy pamiętać o wielu obowiązkach wynikających z przepisów prawnych. Warto skorzystać z pomocy biura, które później pomoże prawidłowo prowadzić ewidencję księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI Z O.O. więcej

Rejestracja spółki odnawialne źródła energii

Pytanie do eksperta: Rejestracja spółki odnawialne źródła energii – jak prawidłowo założyć firmę?

Odpowiedź eksperta: Założenie spółki zajmującej się prowadzeniem działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii musi być poprzedzone odpowiednią analiza oraz znajomością przepisów prawnych. Warto podkreślić, że nieumiejętne przeprowadzenie procedury rejestracji spółki może przysporzyć wielu problemów.

Rejestracja spółki odnawialne źródła energii powinna rozpocząć się od wyboru odpowiedniej formy prawnej dopasowanej do działalności.

Rejestracja spółki odnawialne źródła energii krok po kroku:
– Określenie formy prawnej spółki.
– Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców KRS.
– Zarejestrowanie spółki w urzędzie skarbowym.
– Zarejestrowanie w ZUS..
– Zgłoszenie do urzędów i rejestrów związanych z energetyką
– Zgłoszenie do Urzędu Ochrony Środowiska.

Procedura rejestracji tego rodzaju spółki wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności zastosowania ich w praktyce.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracji spółki (niezależnie od wybranej formy prawnej).

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z pełną ofertą usługi rejestracji spółki. Profesjonalna pomoc oraz wsparcie doświadczonej kadry specjalistów prawnych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH więcej

 

Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej 2023?

Pytanie do eksperta: Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej 2023?

Odpowiedź eksperta: Przeprowadzenie procedury rejestracji prostej spółki akcyjnej jest pierwszym etapem umożliwiającym prowadzenie własnego biznesu. Prosta spółka akcyjna została wprowadzona w 2021 roku i od tego momentu z każdym dniem zyskuje na popularności.

Aby założyć spółkę akcyjną, należy spełnić szereg formalności, z których najważniejsze to:
– Opracowanie i analiza strategii biznesowej.
– Przygotowanie dokumentacji spółki.
– Założenie kont we właściwym systemie do rejestracji podmiotu.
– Złożenie dokumentów oraz dokonanie opłat rejestracyjnych.

Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej 2023?
Koszty rejestracji prostej spółki akcyjnej uzależnione są od wielu czynników, m.in.:
– wysokości kapitału wnoszonego na start
– sposobu rejestracji firmy
– chęci skorzystania z pomocy ekspertów, którzy ograniczą błędy do minimum

Zakładając spółkę akcyjną, przedsiębiorca musi również pamiętać o kosztach związanych z jej późniejszym funkcjonowaniem, takich jak opłaty za udział w walnych zgromadzeniach czy koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Reasumując, założenie prostej spółki akcyjnej może kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wyboru usług oferowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe czy kancelarię prawną. Warto pamiętać, że cena usługi zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz stopnia skomplikowania zagadnień prawnych związanych z zakładaniem spółki.

Warto również pamiętać, że zakładanie spółki akcyjnej wymaga również dobrego przygotowania strategicznego i biznesplanu. Przedsiębiorca musi mieć dobry pomysł na biznes, który pozwoli na zdobycie inwestorów i przyniesie zyski.Nie są to kwoty, które będą w stanie znacząco nadszarpnąć budżetem przyszłego właściciela spółki.

Reasumując, zakładanie prostej spółki akcyjnej jest kosztowne, wymaga dobrego przygotowania finansowego oraz strategicznego, jednak jest to dobra opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes i pozyskiwać inwestorów.

Chcąc ograniczyć koszty związane z rejestracją spółki należy skorzystać z pomocy specjalistów.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie rejestracji prostej spółki akcyjnej!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH więcej

 

Zakładanie spółki Gdańsk

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie spółki Gdańsk można przeprowadzić online?

Odpowiedź eksperta: Przepisy obowiązujące w Polsce umożliwiają założenie spółki na dwa różne sposoby, a mianowicie:
– poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i zgłoszenie spółki w KRS (sposób tradycyjny),
– poprzez wykorzystanie wzorca umowy i założenie spółki online.

Coraz częściej potencjalni przedsiębiorcy decydują się na założenie spółki za pomocą Internetu. Opcja ta przede wszystkim jest szybsza i prostsza, a jedyne co jest wymagane od założyciela to posiadanie kwalifikowanego certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź ewentualnie aktywnego konta na ePUAP.

Rejestracja spółki online odbywa się wyłącznie drogą zdalną i można jej dokonać z każdego miejsca na świecie (warunkiem jest dostęp do Internetu).

Zakładanie spółki Gdańsk online – etapy:
– Założenie konta na stronie eKRS, bądź posiadanie bankowości elektronicznej.
– Określenie nazwy firmy i formy prowadzenia działalności.
– Określenie siedziby firmy (miasto).
– Opracowanie umowy spółki w oparciu o jednolity wzorzec umowny.
– Sporządzenie deklaracji i dokumentów, a następnie ich rozesłanie do instytucji w całym kraju.
– Określenie przedmiotu działalności (kody PKD).
– Określenie ilości udziałów oraz przypisanie ich do poszczególnych wspólników.
– Wysłanie wniosku rejestracyjnego do właściwego sądu.

Zakładanie spółki Gdańsk nawet wówczas, gdy odbywa się elektronicznie, może rodzić liczne pytania. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej usługi dotyczącej zakładania spółki, bądź doradztwa w zakładaniu spółek.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ ZAKŁADANIA SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

E-doręczenia notariusz

Pytanie do eksperta: Czy e-doręczenia notariusz też musi utworzyć? Czym są e-doręczenia? Kto musi utworzyć skrzynkę do e-doręczeń?

Odpowiedź eksperta: W ostatnim czasie uchwalono ustawę o doręczeniach elektronicznych, która zobowiązuje określone w niej podmioty do posługiwania się skrzynką do e-doręczeń. Obowiązek dotyczy również notariuszy.

E-doręczenia notariusz w jakim celu?
– zapewnienie podmiotom korzystanie z jednego adresu do doręczeń elektronicznych
– standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
– możliwość wysłania korespondencji z dowolnego miejsca
– skrócenie czasu na realizację procesów doręczenia
– zapewnienie prawnych dowodów doręczenia dokumentów, pism, wezwań

Notariusz to podmiot zobowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, a także:
– adwokat wykonujący zawód,
– radca prawny wykonujący zawód,
– doradca podatkowy wykonujący zawód,
– doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód,
– rzecznik patentowy wykonujący zawód,
– notariusz wykonujący zawód,
– radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe, 8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320),
– podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320)

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie utworzenia i aktywacji skrzynki do doręczeń elektronicznych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Co to jest adres do e doręczeń?

Pytanie do eksperta: Czym są e-doręczenia i kto musi z nich korzystać?

Odpowiedź eksperta: Adres do e-doręczeń to nowe narzędzie, które usprawni drogę komunikacji elektronicznej podmiotom administracyjnym z podmiotami niepublicznymi. Usługa ta pozwala na odbieranie i wysyłanie korespondencji w formie elektronicznej z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie e-doręczeń ma taką samą moc prawną, co potwierdzenie podczas wysyłki tradycyjnego listu poleconego. W usłudze, będzie można również archiwizować i przechowywać pełną korespondencję. Adres e-doręczeń to coś zupełnie nowego i nijak ma się ze zwykłym adresem poczty elektronicznej e-mail. Dzięki e-doręczeniom obie strony otrzymują gwarancję bezpieczeństwa i zachowania poufności korespondencji.

Adres do e-doręczeń to indywidualny zestaw kodów, który wydawany jest przez uprawnionego do tego celu dostawcę usług zaufania po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku o jego uzyskanie przez osobę/firmę zainteresowaną.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomagają w wypełnieniu wniosku o wydanie adresu do e-doręczeń, jego złożeniu i aktywacji adresu. W przypadku posiadania pytań o to narzędzie lub naszą usługę z nim związaną jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana kodów PKD spółki

Pytanie do eksperta: Czy możliwa jest zmiana kodów PKD spółki?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, kody PKD spółki można zmienić w każdej chwili, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba bądź konieczność. Kody PKD to Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Określają one obszar działalności firmy. Stosowanie kodów PKD w dokumentach rejestrowych ma charakter statystyczny, a na ich podstawie nadawany jest numer REGON firmie.

Obowiązek stosowania kodów PKD dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni i fundacji. Kody PKD należy wybrać podczas rejestracji firmy w urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W spółce osobowej lub kapitałowej należy wybrać 1 przeważający kod działalności firmy oraz max. 10 dodatkowych kodów. Należy wpisać te kody w umowie spółki na etapie jej tworzenia, a dodatkowo drugi raz podaje się je we wniosku rejestracyjnym spółki – kody podawane w KRS muszą zawierać się również w umowie spółki. Nasi specjaliści polecają do umowy spółki dopisać bardzo szeroki zakres kodów (nie ma żadnych limitów), pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z każdorazowymi zmianami tej kwestii w umowie spółki.

Każdą zmianę kodów PKD należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub zmiany w umowie spółki. Należy pamiętać, iż kody podane w KRS zawsze muszą zgadzać się z tymi w umowie spółki oraz być aktualne.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy związanej z dokonaniem aktualizacji w kwestii zmiany zakresu kodów PKD spółki.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej zakładaną formę w jakiej można prowadzić firmę. Spółka z o.o. może zostać założona w każdym celu przez jedną lub więcej osób.

Umowa spółki typowo tworzona jest w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem gotowego wzorca – nie można jednak dodać do takiej umowy swoich zapisów. Jeśli istnieje konieczność sporządzenia umowy zawierającej indywidualne zapisy wówczas należy skorzystać z pomocy Notariusza, jednak to wiąże się z dodatkowymi kosztami jego wynagrodzenia i droższą procedurą rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o rejestrację spółki tworzony jest również w sposób elektroniczny i tą drogą kierowany do sądu rejestrowego (wysyła go osoba, która przygotowała wniosek). Musi on zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu lub ewentualnie pełnomocnika procesowego, którego powołał zarząd. Warto pamiętać, iż do wysyłanego wniosku obowiązkowo należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Podczas składania wniosku konieczne jest opłacenie go oraz uiszczenie opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd Rejestrowy w ciągu 1 dnia rozpatruje wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanej w systemie elektronicznym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy przy rejestracji spółek z o.o. w 2022 roku. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania oraz udzielą cenny rad.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z udziałem spółki zagranicznej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmian przepisów w kwestii zakładania spółki z udziałem spółki zagranicznej?

Odpowiedź eksperta: Przepisy Nowego Polskiego Ładu od nowego 2022 roku wprowadzają bardzo wiele zmian związanych z zakładaniem, rozliczaniem i prowadzeniem firm w Polsce.

Założenia Polskiego Ładu skupiają się także na kwestiach podatkowych w spółkach, a w szczególności na omijaniu podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Wielu przedsiębiorców co miesiąc pobierało wynagrodzenie ze spółki pod tytułem np. świadczenia pracy na rzecz spółki lub wynajęcia aktywów dla spółki, przez co omijali dodatkowe opodatkowanie (podatek od pobieranej dywidendy 19%).

Rządzący planują zmiany wprowadzając pojęcie „ukrytej dywidendy” i usprawnienia mające na celu likwidacje tego procederu – zaczną one obowiązywać od 2023 roku.

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się rejestracja spółki z o.o. z udziałem spółki zagranicznej. Dzięki takiemu tworowi będzie można uniknąć dodatkowych opłat podatkowych, gdyż spółki zagraniczne z krajów Unii Europejskiej mogą być zwolnione od płacenia podatku od dywidendy z polskich spółek pod pewnymi warunkami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z zakładaniem spółki z oo. z udziałem spółki zagranicznej, chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat procesu rejestracyjnego oraz funkcjonowania takiego podmiotu. Nasi specjaliści pomogą także w przeprowadzeniu całego procesu rejestracyjnego spółki z udziałem spółki zagranicznej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

eKRS zakładanie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. za pomocą eKRS

Odpowiedź eksperta: Ostatnimi czasy coraz więcej spraw możemy załatwić nie wychodząc z domu, korzystając wyłącznie z Internetu. Wiąże się to z cyfryzacją wielu branż w naszym kraju. Takie rozwiązania mają na celu nie tylko uprościć formalności, ale przede wszystkim są znacznym zaoszczędzeniem czasu.

Jedną z takich rzeczy, jest przeniesienie rejestracji działalności do systemu S24. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności należy założyć konto w eKRS. Dokonać tego musi każdy ze wspólników. W tym celu każdy z nich musi posiadać podpis elektroniczny. Może to być Profil Zaufany jak i kwalifikowany podpis elektroniczny. Następnym krokiem jest sporządzenie niezbędnych dokumentów. Dane, które należy zebrać przed założeniem spółki w systemie S24 to nazwa, adres, lista wspólników, członków czy określenie rodzaju działalności za pomocą prawidłowych kodów PKD.

Gdy ten etap mamy za sobą, należy przejść do wypełnienia odpowiednich formularzy. Zawierają one głównie podstawowe informacje o danych spółki. Później formularze te należy opatrzyć podpisem elektronicznym. Kolejnym krokiem jest opłacenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, że w systemie S24 przedsiębiorca ma dostęp do wzorów dokumentów. Aczkolwiek w zależności od potrzeb, nie trzeba z nich korzystać. Wynika to z tego, że wzorów tych nie można dostosowywać do wymagań spółki. W takim wypadku warto spisać umowę spółki z o.o. u notariusza.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.