Posts tagged: prowadzenie spółki

Aktualizacja wpisów w KRS

Pytanie do eksperta: Na czym polega proces aktualizacji wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Odpowiedź eksperta: Wszelkie istotne zmiany w strukturze organizacyjnej spółki np. zmiana siedziby, składu zarządu, kodów PKD powinny być z zachowaniem odpowiednich terminów zgłoszone w KRS, gdyż podane w Sądzie dane muszą być zawsze prawdziwe i aktualne.

Wniosek z aktualizowanymi zmianami można stworzyć w systemie teleinformatycznym, jeśli spółka zakładana była przez Internet stosując szablonową umowę oraz gdy w tej umowie nie nastąpiły żadne zmiany wprowadzane drogą notarialną. Wniosek ten można wypełnić również za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, jeśli umowa spółki bądź akt zawierały niestandardowe zapisy i były tworzone u Notariusza. Aktualnie wnioski ze zmianami do Krajowego Rejestry Sądowego można składać wyłącznie w formie elektronicznej – takie zmiany wprowadziła cyfryzacja KRS.

Po sporządzeniu wniosku, który zawiera wszelkie aktualizowane dane należy dołączyć do niego w formie e-załączników dokumenty, które potwierdzają iż wskazane zmiany nastąpiły w spółce np. uchwałę wspólników. Kolejnym etapem jest wysłanie wniosku oraz uiszczenie niezbędnej opłaty za dokonanie zmian i ogłoszenie ich w MSiG – można ją zrobić od razu poprzez przelew z karty płatniczej lub blik.

Sąd rozpatruje sprawy złożone przez S24 w ciągu ok. 1 dnia, natomiast przez PRS w ciągu ok. 1 tygodnia. W razie zastrzeżeń lub błędów we wniosku bądź brakujących dokumentów dodatkowych Sąd wezwie do poprawy czy uzupełnienia wyznaczając konkretny termin.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI W KRS więcej

 

KRS zmiana danych spółka z o.o 2023

Pytanie do eksperta: Na czym polega zmiana danych spółki z o.o. w 2023 roku?

Odpowiedź eksperta: Krajowy Rejestr Sądowy to najważniejszy rejestr podmiotów funkcjonujących na rynku.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) są jednym z podstawowych typów podmiotów rejestrowanych w KRS.

Warto zaznaczyć, że osoby prowadzące firmę w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do aktualizowania informacji w zakresie m.in. członków zarządu, sposobu reprezentacji, kodów PKD, zapisów umowy spółki.

Do najczęstszych zmian danych, które mogą wystąpić w spółce z o.o. należą:
– zmiana nazwy spółki
– zmiana siedziby spółki
– zmiana składu organów spółki
– zmiana wysokości kapitału zakładowego
– zmiana adresu do korespondencji

W celu dokonania zmiany danych, spółka z o.o. powinna złożyć odpowiedni wniosek w KRS oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające zmianę. W przypadku zmiany nazwy spółki, będzie to np. uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany nazwy. W przypadku zmiany składu organów spółki, będą to dokumenty potwierdzające powołanie nowych członków zarządu lub rady nadzorczej.

Zmiana danych spółki z o.o. w KRS obecnie odbywa się wyłącznie przez Internet. Można użyć do tego procesu podpisu elektronicznego. Przed rozpoczęciem procedury warto zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zmiany danych w KRS oraz dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Dołączenie niekompletnej dokumentacji może spowodować odrzucenie wniosku lub przedłużenie procedury aktualizacyjnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH więcej

 

Elektroniczna zmiana danych w KRS 2021

Pytanie do eksperta: Czy elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 wymaga posiadania e-podpisu?

Odpowiedź eksperta: Od lipca nastąpiła pełna informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego, czyli KRS. Wdrożone rozwiązania mają na celu pomoc przedsiębiorcom w wypełnianiu obowiązków oraz w zakresie zakładania firmy.

Czy elektronizacja KRS to dobre rozwiązanie?

Z pewnością na początku działania nowego systemu KRS pojawi się wiele trudności oraz błędów systemu, jednak docelowo pomysł jest dobry. Ogromną zaletą informatyzacji systemu jest fakt, że na aktualizację danych w rejestrze nie będziemy musieli czekać miesiącami. Elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 z pewnością będzie przeprowadzona sprawniej.

Warto wspomnieć o tym, że elektroniczna zmiana danych w KRS 2021 zobowiązuje do wyrobienia e-podpisu, ponieważ wnioski i formularze aktualizacyjne mogą być składane wyłącznie przez Internet. Ten sposób aktualizacji zobowiązuje do potwierdzenia tożsamości na składanych dokumentach.

Korzystniejszym rozwiązaniem dla osób posiadających firmę jest podpis elektroniczny z certyfikatem, ponieważ posiada szersze pole zastosowań (np. możliwość zawierania pełnoprawnych umów, sporządzanie faktur itp.).

Drugim rozwiązaniem dostępnym jest profil zaufany. Warto tutaj zaznaczyć, że jest on wykorzystywany głównie do kontaktów z urzędami.

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc w zakresie wyrobienia i aktywacji e-podpisu, a także dokonania zmian w KRS w sposób elektroniczny.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność

Pytanie do eksperta: Co wybrać – spółkę z o.o. czy działalność jednoosobową?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie pragnę zaznaczyć, że obie formy spółki mają swoje wady i zalety, a żeby działalność sprostała Państwa potrzebom, należy się tym wadom i zaletom przyjrzeć zaczynając od samego początku, czyli zakładania danej spółki.

Aby zarejestrować spółkę z o.o. należy posiadać umowę spółki sporządzoną przez notariusza (lub można wybrać tańszą formę zakładanie spółki przez Internet). Dodatkowym kosztem tej rejestracji jest podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli 0.5% wysokości kapitału zakładowego (w sytuacji skorzystania z wersji online).

W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć wniosek online lub tradycyjnie, w urzędzie miasta lub gminy. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Sytuacja opodatkowania także się różni, spółka z o.o. jest obciążona podatkiem dochodowym. Wynosi on 19% od dochodu brutto (w tym wypadku można skorzystać z obniżonej stawki 9% dla małych podatników i dla tych, którzy dopiero zaczynają działalność). Podatnikiem w jednoosobowej działalności gospodarczej jest sam przedsiębiorca, który musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Może to być 19% lub 17% i po przekroczeniu progu podatkowego – 32%.

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (pełna księgowość) musi być bardziej dokładna, co zdecydowanie jest zaletą. Ponieważ mamy lepszy pogląd na całość firmy, dzięki zdobytym informacjom możemy wdrożyć działania, które pomogą w rozwinięciu spółki. W jednoosobowej działalności wystarczy prowadzić księgi przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość).

W spółce z o.o. wierzyciel nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem, w razie zadłużenia czy innego wypadku. Odpowiedzialność wspólników dotyczy tylko tych pieniędzmi, które wnieśli na rzecz spółki. Natomiast w jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Działalność powinna być dopasowana do przedsiębiorcy, należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy, aby poznać, czego Państwo potrzebują i czego wymagają od swojej firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rodzaje spółek

Pytanie do eksperta: Jakie formy działalności mogę prowadzić w Polsce?

Odpowiedź eksperta:Rozpoczęcie działalności gospodarczej zaczyna się w pierwszej kolejności od zawarcia umowy spółki. Na formularzu urzędowym podać należy również formę prawną, jaka będzie prowadzona. Podjęcie decyzji przez przedsiębiorcę nie jest jednak proste, ponieważ każda z form prawnych posiada inne wymagania i regulacje. Każda spółka uregulowana została przez Kodeks Cywilny oraz Kodeks Spółek Handlowych.

Przed założeniem własnego przedsiębiorstwa osoby często zadają sobie pytanie jaka forma prowadzenia działalności jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę dostępne rodzaje spółek należy w pierwszej kolejności podzielić spółki na ich sposób utworzenia pod względem ekonomicznym. Spółki podzielone są więc na osobowe oraz kapitałowe. Każda forma prawna, którą można prowadzić posiada jednak swoje plusy i minusy. Podczas podejmowania decyzji rozważyć należy wszystkie aspekty prawne, które wpływają na funkcjonowanie działalności gospodarczej. Rodzaje spółek, jakie można prowadzić w Polsce to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Wybór odpowiedniej formy prawnej ma niebagatelny wpływ na sposób prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność majątkową współwłaścicieli i sposób księgowania. W polskim prawie jasno i precyzyjnie określone zostały rodzaje spółek, ich struktura oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej, co znacznie ułatwia wybór najlepszego dla przedsiębiorcy rodzaju spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Proces zawieszenia spółki

Pytanie do eksperta: Czy proces zawieszenia spółki może przynieść korzyści dla przedsiębiorstwa?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miewa trudności związane z ich funkcjonowaniem. Jest to jeden z najczęstszych powodów dla których przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie działalności. Pewnie myślą Państwo, że powinni zlikwidować spółkę, ale nie jest to takie proste jeśli się do niej przywiązali, poza tym w okresie zawieszenia mogą oni wprowadzić zmiany, które spowodują, że spółka na nowo zacznie przynosić korzyści finansowe.

Aby można było mówić o zawieszeniu działalności gospodarczej należy pamiętać, że przedsiębiorstwo nie może zatrudniać pracowników. Jednostka gospodarcza może zawiesić wykonywanie czynności na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Po takim okresie musi złożyć wniosek o wznowienie działalności. Nie ma możliwości przedłużenia okresu, jednak można wznowić działalności i znów ją zawiesić.

Zawieszenie działalności spółki może okazać się bardzo pomocne, nie tylko w sytuacji, gdy nasza firma zaczyna słabnąć i przynosić mniejsze korzyści, ale także jeśli mamy ciężką sytuację rodzinną lub potrzebujemy odpoczynku. Należy zwrócić uwagę, że miesiąc to niedużo, a po tym czasie możemy na nowo zacząć prowadzić naszą spółkę.

Przedsiębiorca, który decyduje się na proces zawieszenia spółki musi pamiętać, że należy to zrobić zgodnie z prawem, aby uniknąć nieprzyjemności. Najważniejszą kwestią jest złożenie wniosku w ciągu 7 dni od zaprzestania wykonywania działalności, a następnie przypilnowania, aby wznowić jednostkę przed upływem 24 miesięcy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pozwolenie na pracę w Polsce uprawnienia

Pytanie do eksperta: Zdecydowałem się zatrudnić w swojej firmie kilku pracowników z zagranicy. Jakie formalności powinny zostać dopełnione, aby mogli rozpocząć legalnie pracę w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Dokumentem, jaki uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce jest zezwolenie na pracę. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wizy bądź czasowego zezwolenia na pobyt w naszym kraju.

Cudzoziemcowi może zostać nadana wiza:
– turystyczna,
– udziału w postępowaniu w sprawie ubiegania się o azyl,
– korzystania z ochrony czasowej,
– przyjazdu ze względów humanitarnych.

Bez zezwolenia na pracę w Polsce mogą pracować cudzoziemcy:
– o statusie uchodźcy nadanym w Polsce,
– obdarzeni ochroną uzupełniającą,
– posiadający zezwolenie na pobyt stały,
– posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,
– posiadający zgodę na pobyt tolerowany,
– korzystający z ochrony czasowej,
– korzystający z ochrony humanitarnej,
– będący obywatelami państw członkowskich UE,
– będący ofiarami handlu ludźmi,
– którzy w wyniku sytuacji życiowej zachowali prawo do pobytu na terytorium kraju,
– którzy złożyli kompletny wniosek o przedłużenie wizy,
– posiadający Kartę Polaka,
– prowadzący szkolenia,
– będący nauczycielami języków obcych,
– pracujący do 30. dni w roku jako naukowcy lub artyści,
– studenci studiów stacjonarnych studiujący w Polsce,
– absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Warto podkreślić, że o pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemców ubiega się pracodawca, a nie pracownik. Zezwolenie to wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Pytanie do eksperta: Postanowiłem zawiesić swoją działalność gospodarczą. Czy w okresie zawieszenia będę musiał opłacać składki do ZUS?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenia działalności gospodarczej dokonuje się za pomocą wniosku CEIDG-1, a więc tego samego, który składa się, aby założyć firmę. Urząd miasta bądź gminy kolejno informację o zawieszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS na podstawie zawiadomienia sporządza wymagane dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania:
– płatnika składek – formularz ZUS ZWPA,
– z ubezpieczeń – formularz ZUS ZWUA,
– z ubezpieczeń osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZWUA,
– członków rodziny przedsiębiorcy – formularz ZUS ZCNA,
– członków rodziny osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZCNA.

Brak zarejestrowania w danych składkach skutkuje brakiem ubezpieczeń w związku z czym nie będzie można korzystać z przywilejów z tego tytułu. Warto także podkreślić, że zawieszenie działalności może zostać przeprowadzone wyłącznie jeżeli firma w danym momencie nie zatrudnia żadnych pracowników.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego, w skład którego wchodzi ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Wykluczona jest jednak możliwość regulowania składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

W przypadku, gdy zawieszenie działalności będzie dłuższe niż 30 dni wówczas przedsiębiorca powinien przemyśleć opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, ponieważ wtedy ubezpieczenie to wygasa. W tym celu może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia składając wniosek w Narodowym funduszu Zdrowia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pomoc w zawieszeniu działalności

Pytanie do eksperta: Jak zgłasza się zawieszenie spółki?

Odpowiedź eksperta: Wspólnicy wszystkich dostępnych spółek prawa handlowego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Handlowego mają możliwość, aby zawiesić prowadzoną działalność. Bardzo istotnym warunkiem jest brak zatrudnionych pracowników.

Co prawda, samo zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia spółki, aczkolwiek bardzo istotna okazuje się kwestia spełnienia warunków, jakie przewidują przepisy prawa. Jednym z takich wymogów jest podjęcie uchwały o zawieszeniu, którą mogą podjąć:
– wspólnicy w spółce osobowej,
– zarząd w spółce kapitałowej.

W owej uchwale musi znaleźć się informacja na temat tego od kiedy dana spółka będzie posiadała status „w zawieszeniu”. Następnie po podjęciu uchwały, przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie zawieszenia działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W sporządzanym wniosku o zawieszenie istnieje możliwość wpisania dowolnej daty rozpoczęcia zawieszenia, ale nie może być to data poprzedzająca dzień złożenia wniosku.

Dodatkowo zawieszając spółkę, konieczne jest również złożenie do KRS dokumentów takich, jak:
– formularz KRS-Z62,
– uchwała wspólników/zarządu,
– oświadczeniu o niezatrudnianiu pracowników.

Złożenie owego wniosku w Sądzie Rejestrowym jest wolne od opłaty sądowej, a informacja o zawieszeniu działalności danej spółki nie musi zostać zgłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Chcesz zawiesić swoją spółkę, a więc z pewnością zainteresuje Cię nasza pomoc w zawieszeniu działalności. Zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Kupię spółkę 2018

Pytanie do eksperta: Chcę kupić gotową spółkę, jednak słyszałem, że tym sposobem łatwo o zadłużenie swojej firmy. Czy można uniknąć takiego zagrożenia?

Odpowiedź eksperta: Zakup gotowej spółki pozwala pominąć niemal wszystkie niedogodności związane z tradycyjną rejestracją. Samodzielna ewidencja zmusza przedsiębiorcę do uzupełnienia licznych formalności. Musi on uzupełnić wiele wniosków i formularzy, a następnie złożyć jej do należytych instytucji. To z kolei wiąże się ze sporą ilością czasu, który należy poświęcić danemu procesowi. Kupując gotową spółkę obowiązki przedsiębiorcy zostają zredukowane do minimum, a więc do podpisania umowy spółki w obecności notariusza.

Zakup spółki stażowej, która niegdyś prowadziła działalność jest dosyć ryzykowny, gdyż spółkę taka przejmujemy z jej historią gospodarczą, w tym także wszelkimi zobowiązaniami. Ryzyka takiego nie ma jeśli zdecydują się Państwo na zakup spółki zupełnie nowej z czystą historią.

Sprzedaż takich podmiotów oferuje nasza firma. Zapewniamy nowe, czyste spółki zarejestrowane w 2018 roku. Korzystając z naszej oferty nie muszą Państwo obawiać się o jakiekolwiek zadłużenia, czy konsekwencje wynikłe z działalności poprzedniego właściciela. Nasze spółki posiadają notarialnie potwierdzony brak jakichkolwiek zobowiązań.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły naszej oferty jak również odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu zakładania spółek. Przekonamy Państwa, że otwieranie firmy jeszcze nigdy nie było aż tak proste!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.