Posts tagged: pełna księgowość

Pełna księgowość zalety

Pytanie do eksperta: Jakie są zalety pełnej księgowości?

Odpowiedź eksperta:Pełna księgowość to skomplikowany i rozbudowany system ewidencji każdej operacji gospodarczej mającej miejsce w firmie. Do jej prowadzenia upoważnione są jedynie osoby posiadające określone kwalifikacje. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, gdzie zapisywane są zdarzenia gospodarcze.

Główną zaletą pełnej księgowości jest to, że przedsiębiorca dokładnie wie, gdzie ulokowane są jego pieniądze. Dzięki temu, że każde zdarzenie gospodarcze jest ewidencjonowane, właściciel firmy może swobodnie kontrolować stan finansowy przedsiębiorstwa. Kolejną z zalet jest możliwość przeprowadzania szerokich analiz finansowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może także ustanowić własną politykę rachunkowości oraz może wybierać rozwiązania dostosowane do specyfiki jego działalności gospodarczej co jest kolejną korzyścią pełnej księgowości. Ta forma księgowości posiada także wady, do których należy m.in obowiązek spełnienia wielu wymagań, które narzucone są przez Ustawę o rachunkowości.

Pełna księgowość obowiązkowo musi być prowadzona w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach akcyjnych, spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, a także w innych przedsiębiorstwach, w których przychody ze sprzedaży towarów i usług przekroczyły w danym roku obrotowym określoną sumę.

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do prowadzenia pełnej księgowości najczęściej korzystają z usług oferowanych przez biura rachunkowe, gdyż jest to znacznie tańsze rozwiązanie niż zatrudnienie samodzielnej księgowej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Koszt prowadzenie pełnej księgowości Kraków

Pytanie do eksperta: Jaki jest koszt prowadzenia pełnej księgowości?

Odpowiedź ekspertaPrzedsiębiorcy, którzy przepisami obowiązującego prawa zostali zmuszeni do prowadzenia księgowości w formie pełnej bardzo często zadają pytania dotyczące wysokości kosztów prowadzenia pełnej księgowości.

Do prowadzenia księgowości w formie pełnej zobowiązane zostały osobowe spółki kapitałowe, do których należą spółka jawna, partnerska komandytowa i komandytowo-akcyjna oraz podmioty gospodarcze, których dochody za ubiegły rok podatkowy przekroczyły kwotę 800 000 euro.

Księgowość pełna to zaawansowana forma księgowa, która zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia ksiąg handlowych, ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych zaistniałych w firmie oraz rejestrowania każdej złotówki, która “przeszła przez firmowe firmy”. Zadania związane z pełną księgowością są na tyle skomplikowane, że przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do skorzystania z usług specjalistów. Mogą zdecydować się oni na etatowe zatrudnienie księgowego lub wynajęcie biura rachunkowego.

Prowadzenie pełnej księgowości jest zadaniem trudnym i wymagającym dysponowaniem specjalistyczna wiedzą w tym zakresie. Wszystkim firmom zobowiązanym do prowadzenia księgowości w formie pełnej polecamy powierzenie tego zadanie profesjonalnemu biuru rachunkowemu. Takie rozwiązanie jest znacznie tańszą alternatywą, pozwala ograniczyć koszty, a także zaoszczędzić sporą ilość czasu, dając tym samym gwarancję spokoju, bezpieczeństwa i poprawności wykonania wszelkich czynności.  Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią Państwu naszą pełną ofertę.

Przypominamy, iż w ramach usługi prowadzenia firmowej księgowości jesteśmy w stanie reprezentować Państwa firmę w przypadku wszelakich kontroli skarbowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź ekspertaWraz z końcem każdego roku podatkowego, przedsiębiorstwa zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego, które przedstawi osiągnięte przez nie wyniki finansowe, a także określi aktualną sytuacje w firmie.

Na podstawie danych zawartych w tym dokumencie kolejno należy uregulować swoje należności wobec państwa. Z tego powodu sprawozdania finansowe są dokładnie badane pod względem wierzytelności. Nieprawidłowości wykryte podczas takiej kontroli mogą zostać odebrane jako próba oszukania systemu podatkowego za co grożą konsekwencje prawne. Świadome ukrywanie dochodu bądź też zaniżanie swoich należności skutkuje znacznie poważniejszymi sankcjami. Sprawozdania finansowe muszą zostać sporządzane według siedmiu podstawowych zasad tj. rzetelności, jasności przekazu, kompletności, porównywalności, sprawdzalności, terminowości i ciągłości.

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania opracowywania tych dokumentów, a także skutki, związane z ich zaniedbaniami, zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej firmy. Oferujemy profesjonalne usługi księgowe. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa rzutują na jego późniejsze funkcjonowanie. Dodatkowo oferujemy także działania z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prowadzenia ksiąg handlowych, optymalizacji podatkowej, a także w razie okazania takiej chęci reprezentacji firmy przed Urzędem Skarbowym. Przejęcie przez nas pełnomocnictwa może ograniczyć Państwa obowiązki związane z księgowością do minimum.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Prowadzenie pełnej księgowości Kraków

Pytanie do eksperta: Jestem krakowskim przedsiębiorcom, prowadzę pełną księgowość – dlaczego warto skorzystać z usług waszego biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie pełnej księgowości obowiązuje coraz większą liczbę przedsiębiorców. Jest to więc dla nich dodatkowy i trudny obowiązek. Dlatego też wielu z nich decyduje się na zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu.

O tym dlaczego warto skorzystać z naszego biura rachunkowego świadczy bardzo dużo. Po pierwsze nasi liczni zadowoleni klienci, którzy co roku decydują się na przedłużenie współpracy z nami. Dobra opinia i zadowolenie obecnych klientów powodują, że coraz więcej przedsiębiorców (nie tylko z okolic Krakowa) decyduje się na podjęcie współpracy z naszą firmą.

Sama dobra opinia wśród naszych klientów to nie wszystko, o co się troszczymy i co nas wyróżnia. Aby usługi, jakie świadczy nasza firma była jak najlepszej jakości, dbamy o kompetencje naszej kadry. Zatrudniamy jak najlepszych księgowych. Dbamy o ich kompetencje i umiejętności, wysyłając ich na liczne szkolenia i kursy.

W prowadzeniu księgowości bardzo ważne jest doświadczenie nie tylko długie, lecz także różnorodne. I to właśnie takie posiadają nasi pracownicy. Również nasze długoletnie działanie w branży spowodowało, że poznaliśmy potrzeby naszych klientów i jesteśmy w stanie je jak najbardziej zaspokoić – świadcząc najlepsze usługi dla krakowskich i okolicznych firm oraz przedsiębiorstw z całej Polski.

Do podjęcia współpracy z naszym biurem zachęcamy wszystkich krakowskich oraz pochodzących z całej Polski przedsiębiorców. Zajmiemy się prowadzeniem pełnej jak i uproszczonej księgowości. Zapewnimy najlepszą obsługę księgową, atrakcyjną cenę oraz dobrą współpracę. Zapraszamy do kontaktu.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Pytanie do eksperta: Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z zapisem zawartym w samej ustawie (art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) obowiązek ten spoczywa na podmiotach mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tego grona zalicza się:

– spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacje) oraz spółki cywilne
– podmioty, których dochód za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,
– jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego oraz różnych przepisów (m.in. o obrocie papierów wartościowych, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej )
– gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także (działające na terenie gminy, powiatu, województwa):
* jednostki budżetowe,
* zakłady budżetowe,
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2 (m.in. spółek handlowych i spółek osób fizycznych),
– oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej),

Należy pamiętać, że zgodnie z art 2 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości:
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

W celu zdobycia większej liczby informacji, zachęcamy do konsultacji z naszymi specjalistami.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Kraków

Pytanie do eksperta: Co można zyskać dzięki prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście prowadzenie ksiąg rachunkowych przynosi też pewne korzyści, wśród tych najbardziej znaczących wyróżnić można przede wszystkim możliwość szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego. Kolejnym atutem jest opracowywanie własnej polityki rachunkowości, co bezpośrednio wiąże się z doborem rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności firmy. Warto podkreślić także opcję bieżącego monitorowania zarówno przychodów, kosztów, wydatków jak i wielu innych kategorii.

Jak widać, prowadzenie ksiąg rachunkowych to nie tylko trudny i skomplikowany obowiązek, ale także wiele korzyści dla firmy. Pamiętajmy, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego prowadzenia księgowości. Można (a nawet jest to wskazane) korzystać z pomocy, oferowanej przez zewnętrzne podmioty (biura rachunkowe, podatkowe czy księgowi). Wiąże się to nie tylko oszczędnością czasu, przedsiębiorca zyskuje także pewność, że dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy i fachowy.


Nie zapominajmy, że prowadzenie ksiąg rachunkowych to nie jest tylko nasz wybór, niektóre podmioty są do tego zobligowane. Należą do nich:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie.


Warunkiem jest fakt, iż ich przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1.200.000 euro (w polskiej walucie).

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na zadane przez Państwa pytania.

 

Prowadzenie pełnej księgowości w Krakowie

Pytanie do eksperta: Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Czyżby prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości w Krakowie było dla Ciebie sporym wyzwaniem? Czy jest to dla Ciebie problem, który każdego dnia spędza Ci sen z powiek, ponieważ obawiasz się, że coś robisz źle? Powierz księgowość Twojej firmy nam i zapomnij o tym! Poprowadź firmę do sukcesu spokojnie, bez stresu i z naszą pomocą!

W swojej ofercie posiadamy prowadzenie pełnej księgowości w Krakowie. Ta usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy nie chcą sami borykać się z problemem prowadzenia spraw księgowych swojej działalności gospodarczej. My to rozumiemy i staramy się wybierać najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego klienta indywidualnie. Czym dokładnie jest pełna księgowość? Pełna księgowość zobliguje do ewidencjonowania każdej operacji gospodarczej zachodzącej w przedsiębiorstwie, gdyż tylko to dostarcza szczegółowych informacji na temat sytuacji firmy teraz i na przestrzeni lat. Staramy się pomagać naszym klientom w miarę naszych możliwości, które dzięki wieloletniemu doświadczeniu są bardzo duże. Jednak to tylko sucha teoria, w którą aby uwierzyć musisz przekonać się sam. Zapewniam Cię jednak, że warto!

Skontaktuj się z nami, uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i podejmij współpracę z naszymi specjalistami. Przekonaj się, że prowadzenie pełnej księgowości w Krakowie może być przyjemne, a przy tym profesjonalne. Przedstaw swoje oczekiwania względem nas, a my dopasujemy naszą ofertę specjalnie dla Ciebie. Zapraszam do kontaktu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Sprawozdanie z działalności spółki

Pytanie do eksperta: Z czego składa się sprawozdanie z działalności spółki?

Odpowiedź eksperta: Sprawozdanie z działalności spółki jest dodatkowym elementem, który stanowi dopełnienie sprawozdania finansowego jakie jest sporządzane przez spółkę. Sprawozdanie prezentuje szczegóły, które dotyczą działalności spółki w danym roku obrotowym. Dzięki takiemu sprawozdaniu podmioty zainteresowane spółką mają jeszcze pełniejszy obraz działalności jaka jest prowadzona przez spółkę.

Ustawa o rachunkowości szczegółowo określa jednostki gospodarcze, które zobowiązane są do sporządzania takiego sprawozdania. Podmiotami, które zajmują się sporządzeniem sprawozdania z działalności spółki są członkowie zarządu, którzy zajmują się sprawami spółki. Takie sprawozdanie powinno zawierać informację o:
– wydarzeniach mających miejsce w roku obrotowym oraz w okresie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, które w istotny sposób wpłynęły na działalności spółki,
– przewidywanym kierunku rozwoju spółki,
– ważnych osiągnięciach spółki w dziedzinie badań i rozwoju,
– aktualnie przewidywanej sytuacji finansowej spółki,
– nabyciu udziałów własnych, przede wszystkim celu w jakim zostały nabyte,
– oddziałach, zakładach jakie posiada spółka,
– instrumentach finansowych,
– innych elementach, które istotne będą do oceny sytuacji spółki.

Obowiązek sporządzania sprawozdania spoczywa na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej, spółce komandytowo-akcyjnej oraz innych podmiotach. Sprawozdanie z działalności spółki łącznie z sprawozdaniem finansowym powinno zostać sporządzone do sześciu miesięcy od dania zakończenia roku obrotowego. Następnie spółka powinna je złożyć w terminie 15 dnu od dnia zatwierdzenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Pytanie do eksperta: Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej jest raportem, który prezentuje wyniki działalności firmy. Jednostka zobowiązana jest sporządzić takie sprawozdanie na koniec roku obrotowego lub innego dnia, który został określony w ustawie o rachunkowości. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy jednostek, które prowadzą pełną księgowość.

Zanim jednostka sporządzi sprawozdanie finansowe obrazujące wyniki osiągnięte w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej konieczne będzie wykonanie kilku czynności, które usystematyzują wszystkie informacje finansowe niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe powinno wynikać z rzetelnie prowadzonych, bezbłędnych oraz sprawdzalnych ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca powinien przeprowadzić wycenę składników aktywów oraz pasywów dostosowując ją do wymagań wyceny na dzień bilansowy jakie zawarte zostały w ustawie o rachunkowości. Niezbędne jest także uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz analitycznych. W prowadzonych księgach rachunkowych ujęte powinny być wszystkie operacje gospodarcze, które dotyczą roku obrotowego za jaki będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Niektóre ze składników jakie posiada przedsiębiorstwo podlegać będą procesowi inwentaryzacji.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Sprawozdanie finansowe, które zostało przygotowane podpisane zostaje przez podmiot, któremu powierzone zostały czynności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, jednak odpowiedzialność spoczywa na kierowniku jednostki gospodarczej.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pytanie do eksperta: Jak należy prowadzić księgi rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się za pomocą ksiąg rachunkowych, które prowadzone są przez podmioty gospodarcze zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w języku polskim oraz w polskiej walucie.


Miejscem właściwym do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba zarządu jednostki gospodarczej, w sytuacji kiedy firma korzysta z pomocy innej jednostki księgi rachunkowe prowadzone będą poza siedzibą firmy.

Księgi rachunkowe otwierane i zamykane są na ściśle określony dzień, który wskazany został w Ustawie o rachunkowości. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych podmiotu, który kontynuować będzie działalność powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia, w którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
Jednostka zobowiązana jest ewidencjonować w księgach rachunkowych wszystkie operacje gospodarcze, które mają miejsce w danym miesiącu. Zapisy w księgach rachunkowych wykonywane są w sposób trwały. Obowiązują odpowiednie procedury i środki, które mają zabezpieczyć przed ich zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją. Aby zapis mógł pojawić się w księgach rachunkowych muszą istnieć odpowiednie dokumenty księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Zapis operacji gospodarczej powinien zawierać:

  • datę wystąpienia operacji gospodarczej,
  • wskazanie dokumentu, który stanowi potwierdzenie zaistnienia operacji gospodarczej,
  • treść operacji gospodarczej w skróconej i zrozumiałej formie,
  • kwotę jakiej dotyczy dana operacja gospodarcza.

Prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe powinny cechować się rzetelnością, sprawdzalnością oraz powinny być prowadzone na bieżąco. Zapewnia to wiarygodny obraz jednostki gospodarczej oraz umożliwia dokonywanie prawidłowych rozliczeń.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.