Posts tagged: obsługa księgowa

Obsługa kadrowo – płacowa spółek Kraków

Pytanie do eksperta: Jakie usługi zawiera obsługa kadrowo – płacowa spółek Kraków?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego jak bardzo zadbanie o sprawy pracowników wpływa na funkcjonowanie oraz rozwój firmy. Warto zauważyć, że to pracownicy stanowią fundament wykonanej pracy oraz decydują o jakości świadczonych usług.

Nasze biuro rachunkowe doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak wiele na głowie mają właściciele firm. Z tego powodu wprowadziliśmy do swojej oferty usługę „obsługa kadrowo – płacowa spółek Kraków”. Co wchodzi w jej zakres?
– prowadzenie akt osobowych pracowników
– sporządzanie umów o pracę, cywiloprawnych
– sporządzanie świadectw pracy
– sporządzanie listy płac, listy rachunków do zleceń i dzieło
– składanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
– sporządzanie sprawozdań do GUS z zakresu zatrudnienia
– wyliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych
– sporządzania rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu dla pracowników

Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie kadr i płac? Nasze biuro rachunkowe od wielu lat świadczy usługi dla przedsiębiorców z całej Polski. Posiadamy doświadczenie, które pomaga nam doradzać klientom.

Współpracujący z nami klienci cenią:
– rzetelność wykonywanej pracy
– chęć udzielania porad przez naszych specjalistów
– stały kontakt z działem księgowym
– możliwość konsultacji w zakresie prawa pracy

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie księgowości oraz kadr i płac zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość w prostej sp akcyjnej

Pytanie do eksperta: Już o lipca przedsiębiorcy mogą zdecydować się na rejestrację nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej. PSA to mieszanka cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej – czy to połączenie usprawni prowadzenie firmy w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Rząd przewiduje, że z każdym dniem nowe technologie odgrywać będą istotniejszą role na polskim rynku. Z tego powodu wprowadza rozwiązanie, które nie wymaga zbyt dużego kapitału na start, a procedury pozyskania inwestora nie są skomplikowane.

Podstawowym założeniem prostej spółki akcyjnej jest wsparcie nowych przedsięwzięć elastyczną formą działalności, która jednocześnie chronić będzie prywatne majątki założycieli. PSA to atrakcyjna alternatywa dla istniejących już na rynku spółek kapitałowych.

Wymagany kapitał na start- 1 zł.

Księgowość w prostej sp akcyjnej musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Podmiot w formie P.S.A. zobowiązany jest do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie obsługi prostych spółek akcyjnych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Najtańsza księgowość dla spółki z o. o.

Pytanie do eksperta: Czy najtańsza księgowość dla spółki z o. o. jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców decyduje się na otworzenie firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiąże się to z wieloma korzyściami jakie niesie ze sobą prowadzenia tego rodzaju podmiotu:
– brak ZUS (w przypadku, gdy jest dwóch udziałowców to nie ma obowiązku opłacania składek ZUS),
– niskie podatki (jeżeli roczne obroty firmy nie przekraczają kwoty 2 mln euro, może ona stosować 9% stawkę podatku CIT),
– możliwość kontrolowania spółki dzięki prowadzeniu pełnej księgowości.

Wybór odpowiedniego sposobu wypełniania obowiązków księgowych stanowi istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo na rynku.

Wygodnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, które w imieniu przedsiębiorcy dopełnia wszystkich niezbędnych obowiązków w terminie. Czy współpraca z biurem musi być kosztowna?

Najtańsza księgowość dla spółki z o. o. to skorzystanie z usług naszego biura:
– cennik uzależniony od ilości dokumentów księgowych,
– indywidualne podejście,
– pomoc wykwalifikowanej kadry specjalistów,
– dostęp do nowoczesnego panelu klienta,
– dostęp do programu umożliwiającego wystawianie faktur,
– bezpieczeństwo danych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy przedsiębiorca na rynku ma swoje potrzeby oraz wymagania w związku ze współpracą. Z tego powodu gwarantujemy indywidualne podejście do Państwa spółki!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Karta Polaka uprawnienia

Pytanie do eksperta: Jakie uprawnienia daje Karta Polaka?

Odpowiedź eksperta:Karta Polaka jest dokumentem, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Może ona być wydana wyłącznie w sytuacji, gdy osoba nie posiada obywatelstwa polskiego, statusu bezpaństwowca czy zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od jej wydania, termin ten później można przedłużyć o kolejną dekadę. Aczkolwiek jej ważność różni się w zależności od wieku posiadacza. Dla osoby poniżej 18 roku życia, okres ten kończy się z dniem uzyskania pełnoletności. Natomiast dla osoby powyżej 65 roku życia- czas ten jest nieokreślony. Karta Polaka może utracić ważność w momencie, gdy posiadaczowi zostanie przyznane obywatelstwo polskie lub gdy uzyska zezwolenie na stały pobyt. Kartę można nabyć w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim lub w urzędzie konsularnym za granicą.

Uprawnienia posiadacza Karty Polaka:
1. pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą
2. otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w wypadku złożenia wniosku o pobyt stały
3. zwolnienie z opłat konsularnych
a) przyjęcie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
b) przyjęcie wniosku o wydanie wizy
4. pomoc konsula w wypadku zagrożenia życia
5. bezpłatnego wstępu do poszczególnych muzeów państwowych
6. ulgi 37% w pociągach osobowych, pospiesznych, ekspresowych
7. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w awaryjnych przypadkach
8. odbywania studiów i innych form kształcenia
9. uczestnictwa w badaniach naukowych
10. zwolnienia z obowiązku pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej

Usługi księgowe cennik

Pytanie do eksperta: Usługi księgowe cennik od czego jest uzależniony?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców podejmowania wielu decyzji zmierzających do optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zadbaniu o rozwój podmiotu. Analiza kosztów oraz opieranie swoich decyzji o rzetelnie przygotowanie raporty i sprawozdania z pewnością przyczynią się do bezpieczeństwa spółki.

Istotnym zadaniem przedsiębiorców jest podjęcie decyzji związanej z prowadzeniem księgowości oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z Ustawy o Rachunkowości. Wybierając biuro rachunkowe warto zwrócić uwagę na kompetencje kadry specjalistów oraz doświadczenie biura. Kolejną istotnym czynnikiem jest ubezpieczenie, czyli posiadanie polisy od odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Jak kształtuje się usługi księgowe cennik?

Ogrom różnic cenowych na rynku sprawia, że przedsiębiorcy często nie wiedzą na jakie biuro rachunkowe się zdecydować. Często panuje przekonanie, że niska cena za usługi księgowe może przysporzyć wiele problemów. Istotnie należy jednak podkreślić, że wiele biur rachunkowych stosuje obecnie automatyzację procesów, co pozwala ograniczyć czas usługi do minimum.

Nasze biuro rachunkowe oferuje usługi księgowe w bardzo atrakcyjnych cenach. Progi cenowe są elastyczne, uzależnione od ilości dokumentów księgowych.

Pragniemy również zaznaczyć, że nasze biuro rachunkowe świadczy usługi dla przedsiębiorców w całej Polsce. Swoje dokumenty mogą Państwo dostarczać nam w sposób zdalny, za pośrednictwem skanów, zdjęć.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Składki ZUS

Pytanie do eksperta: Co obejmują składki ZUS?

Odpowiedź eksperta: Składki ZUS są to obowiązkowe składki, które są płacone przez przedsiębiorców i pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład ten zajmuje się wypłacaniem miesięcznie emerytury, renty. Wypłaca również zasiłki macierzyńskie, chorobowe, opiekuńcze, wyrównawcze, świadczenia rehabilitacyjne lub pogrzebowe. Rozlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje ją do NFZ.

Jest wiele rodzajów składek:
– ubezpieczenie emerytalne
– ubezpieczenie rentowe
– ubezpieczenie chorobowe
– ubezpieczenie wypadkowe
– ubezpieczenie zdrowotne
– Fundusz Pracy
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- opłacany wyłącznie za pracowników

Opłacanie składek ZUS różni się w zależności od podatnika, ale można wyróżnić trzy terminy, do których składki muszą być zaksięgowane:
– do 5. dnia miesiąca- jednostki i zakłady budżetowe
– do 10. dnia miesiąca- osoby fizyczne, które płacą składki za siebie
– do 15. dnia miesiąca- wszyscy pozostali

Niepłacenie składek ZUS w terminie wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek lub grzywna w wysokości 5 000 zł.

Nie zawsze trzeba płacić składki za pracowników, są pewne wyjątki:
– Składki studenta- gdy student wykonuje pracę na umowę zlecenie i nie przekroczył 26 roku życia
– Zawieszenie działalności- nie ma obowiązku płacenia składek, można zarejestrować się jako osoba bezrobotna

Są też wypadki, w których składki ZUS mogą być niższe:
– opłacanie składek ZUS za współpracownika
– zasiłek chorobowy przedsiębiorcy
– zasiłek macierzyński przedsiębiorcy
– pracujący przedsiębiorca (dodatkowo, na umowę o pracę)
– mały ZUS dla nowych firm

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Deklaracje ZUS

Pytanie do eksperta: Czym są deklaracje ZUS?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje ZUS dzielą się na rozliczeniowe i zgłoszeniowe.

Deklaracja rozliczeniowa jest składana przez przedsiębiorcę w trakcie prowadzenia działalności. W skład tej deklaracji wchodzi formularz główny- ZUS DRA i załączniki- raporty imienne.

ZUS DRA jest to miesięczna deklaracja rozliczeniowa, gdzie podatnik rozlicza składki, świadczenia. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników nie ma obowiązku składania tego dokumentu. Jednakże, gdy poza nim i osobami współpracującymi są jeszcze pracownicy, należy co miesiąc składać trzy załączniki: dwa raporty o wysokości składek i jeden do ich wyrejestrowania.
– ZUS RCA
– ZUS RZA
– ZUS RSA
– ZUS RPA
– ZUS DRA cz. II
– ZUS RCA cz. II

Deklaracja zgłoszeniowa powinna być składana na początku prowadzenia działalności i w trakcie zatrudniania nowego pracownika.
– ZUS ZUA – jest to deklaracja składana w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta pełnym ubezpieczeniem społecznym
– ZUS ZZA – jest to formularz, który jest składany w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
– ZUS ZIUA – deklaracja stosowana do zmiany danych osoby wcześniej ubezpieczonej
– ZUS ZCNA – formularz służący do zgłaszania rodziny pracownika lub podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego (lub do rezygnacji z niego)
– ZUS ZWUA – deklaracja składana w wypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego

Inne deklaracje:
– ZUS ZSWA -informacje dotyczące pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach
– ZUS RMUA – informacja dotycząca odprowadzanych za pracownika składek
– ZUS IWA – informacja o danych dotyczących ubezpieczenia wypadkowego

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie RZiS

Pytanie do eksperta: W jaki sposób sporządzić RZiS?

Odpowiedź eksperta: Rachunek zysków i strat jest jednym jednym z najważniejszych dokumentów (zaraz obok bilansu), częścią sprawozdania finansowego. Podsumowuje przychody i dochody danego przedsiębiorstwa, a także obrazuje czy biznes się utrzyma i generuje zyski. Sporządzanie RZiS jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy.

W Polsce istnieją dwie obowiązujące metody sporządzania tego rachunku:
– rachunek zysków i strat porównawczy
– rachunek zysków i strat kalkulacyjny

Ten pierwszy jest nieco mniej wymagająca od sporządzającego. Polega na zestawieniu kosztów według rodzaju. Ta klasyfikacja jednak nie pokazuje dokładnych wyników co do jednostki. Jest bardziej ogólny, niż wariant drugi.

Wariant kalkulacyjny dzieli koszty z uwzględnieniem miejsc ich powstawania, opierając się na kalkulacyjnym układzie kosztów. W tym typie liczenia zysków i strat koszty ustala się w oparciu o koszt własny sprzedanych produktów i dolicza się do nich koszty sprzedaży.

Podstawowe informacje, na których powinno budować się rachunek zysków i strat:
– podstawowe informacje – przychody ze sprzedaży, koszty jakie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów
– pozostałe operacje- transakcje: kary, odszkodowania, działalność socjalna i podobne
– działalność finansowa- różnica między przychodami a kosztami
– wynik finansowy- zysk lub strata brutto, czyli rezultat działalności

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pytanie do eksperta: Czy każdy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

Odpowiedź eksperta:W najbliższym czasie należy zacząć sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Co za tym idzie, warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sprawozdań. Obowiązek ten dotyczy wszystkich firm, które muszą lub dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast spółki, które osiągają przychody niższe niż 2 miliony euro, mogą złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowy, oświadczenie mówiące o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:

– bilans- który ma na celu wykazanie stanu aktywów i pasywów
– rachunek zysków i strat- czyli przychody, koszty, zyski i straty
– informację dodatkową o zasadach przyjętych w firmie o prowadzeniu rachunkowości

Należy także pamiętać, że od 1 października 2018 roku jest obowiązek składania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Aby móc tego dokonać, potrzebują Państwo Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sprawozdanie powinno być podpisane przez kierownika jednostki, osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez wszystkich członków zarządu, w wypadku organu wieloosobowego.

Następnie po sporządzeniu i podpisaniu dokumentu, należy złożyć je do odpowiedniego urzędu. Jest on różny w zależności od formy prowadzonej działalności.

Sprawozdanie finansowe powinno być wykonane w sposób rzetelny i czytelny.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystko zostało dobrze sporządzone, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura.

Oferujemy pełne sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok, co zawiera:
– przygotowanie CIT-8
– bilans
– rachunek zysków i strat
– noty
– przygotowanie uchwał
– sporządzenie informacji dodatkowej

Zapraszamy do kontaktu!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Koszt księgowości spółki z oo

Pytanie do eksperta: Czy koszt księgowości spółki z oo jest wysoki?

Odpowiedź eksperta:
Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Właściciele tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru formy księgowości – sposób księgowania jest narzucony przepisami Ustawy o Rachunkowości. Dlaczego pełna księgowość wzbudza strach u właścicieli firm? Powodem tego z pewnością jest konieczność precyzyjnego dokonywania księgowań w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Pełna księgowość spółki z o.o. zobowiązuje do szczegółowego dokonywania księgowań wszystkich operacji związanych z działalnością firmy. Odpowiednio prowadzona ewidencja księgowa odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy na temat przepisów prawa oraz wprowadzanych nowelizacji podatkowych. Konieczność wdrażania ich w przedsiębiorstwach wyklucza właścicieli firm z samodzielnego prowadzenia księgowości.

Warto tutaj również wspomnieć, że spółka z o.o. zobowiązana jest do przygotowania oraz złożenia sprawozdania finansowego spółki. Obecne przepisy prawne narzucają obowiązek składania e-sprawozdań finansowych, czyli w sposób elektroniczny do KRS. Wymaga to posiadania podpisu elektronicznego, który umożliwia potwierdzenie tożsamości.

Czy koszt księgowości spółki z oo jest wysoki? W wielu biurach rachunkowych cena za usługi księgowe jest odgórnie ustalona. W naszym biurze rachunkowym cennik jest elastyczny. Oznacza to, że koszt księgowości spółki z oo uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych generowanych przez podmiot w danym miesiącu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń