Posts tagged: obsługa księgowa

Prowadzenie księgowości firmy 2022

Pytanie do eksperta: Jak zaoszczędzić na prowadzeniu firmowej księgowości w 2022 roku?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmowej księgowości to bardzo odpowiedzialne, czasochłonne zadanie, które wymaga dobrej znajomości przepisów rachunkowych, podatkowych i urzędowych.

Stopień zaawansowania i trudności w prowadzeniu rozliczeń firmy zależy w dużej mierze od formy księgowości (pełna/uproszczona), formy prowadzonej działalności, specyfikacji i wielkości jednostki.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Bardzo wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory samodzielnie prowadzili rozliczenia rachunkowe swoich firm zdecydowało się jednak skorzystać z pomocy specjalistów i podpisało umowy na prowadzenie księgowości z biurami rachunkowymi.

Biura rachunkowe do wyspecjalizowane firmy zatrudniające ekspertów z dziedziny księgowości, którzy bez problemów prowadzą księgowość wielu firm, mając przy tym ogromną wiedzę i doświadczenie. Eksperci Ci na bieżąco monitorują zmiany przepisów, terminowo stosując je w prowadzonych rozliczeniach.

Istotną zaletą dla przedsiębiorcy którzy zastanawia się nad skorzystaniem z usług księgowych prowadzonych przez zewnętrzną firmę jest fakt, że biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone rozliczenia i terminowość wykonywanych działań.

Koszty obsługi księgowej przez biuro rachunkowe w skali roku nie stanowią ogromnej kwoty, a przedsiębiorcy mogą je dołączyć do kosztów prowadzenia firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Deklaracje PIT

Pytanie do eksperta: Deklaracje PIT- czym są i jakie istnieją rodzaje?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje PIT to dokumenty, które składane są do Urzędu Skarbowego. Sporządzanie ich ma na celu przekazanie niezbędnych informacji do US, do którego zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Dzięki rozwijającej się cyfryzacji Polski możliwe jest złożenie deklaracji PIT na dwa sposoby- tradycyjnie lub elektronicznie. W tym momencie przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z systemu e-PIT przygotowanego specjalnie do składania deklaracji. To rozwiązanie cieszy się popularnością, gdyż zwrot podatku odbywa się wtedy się znacznie szybciej. Aby prawidłowo złożyć taką deklarację należy wiedzieć jaki rodzaj PIT jest odpowiedni dla naszej sytuacji.

Najlepiej znane przedsiębiorcom są deklaracje podatkowe takie, jak:
– PIT-16A- dla podatników opodatkowanych według karty podatkowej
– PIT-28- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem
– PIT-36L- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym
– PIT-36- dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych

Dodatkowo warto jeszcze wymienić PIT-37 dla pracowników pracujących na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, PIT-38 dla przychodów uzyskanych z tytułu papierów wartościowych, objętych akcji czy innych instrumentów finansowych. Popularnym jest również PIT-39, który jest dla tych płatników którzy dochody uzyskali ze sprzedaży nieruchomości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

E biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Czym różni się e-biuro rachunkowe od standardowego biura?

Odpowiedź eksperta: E-biuro rachunkowe, od standardowego biura różni się przede wszystkim sposobem świadczenia usług oraz dodatkowymi udogodnieniami jakie oferuje swoim klientom.

Pierwszą cechą e-biura księgowego jest możliwość podjęcia współpracy na odległość i obsługa klientów niezależnie od ich lokalizacji. Aktualnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorcy dokonujący wyboru podmiotu, któremu powierzą obsługę księgową swojej firmy, nie muszą sugerować się jej adresem. Mogą swobodnie korzystać z usług firmy nawet z drugiego końca kraju. Bardzo popularny w ostatnim czasie stał się elektroniczny obieg dokumentów, który polega na tym, że klienci nie muszą już dostarczać oryginałów dokumentów do zaksięgowania. Wystarczy przesłać skan lub zdjęcie faktury lub wgrać je za pośrednictwem programu czy aplikacji, jeśli biuro je posiada. Sprawa porad i konsultacji zostaje rozwiązana dzięki możliwości organizowania spotkań z księgową za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy telefonicznie.

Kolejną cechą e-biura rachunkowego jest możliwość śledzenia prowadzonej ewidencji i sporządzanych deklaracji i rozliczeń, za pośrednictwem panelu księgowego. Klienci logują się do niego, dzięki czemu na bieżąco mogą śledzić pracę wykonywaną przez biuro i kontrolować finanse swojej firmy. Dzięki grafom i wykresom, generowanym przez aplikacje, przedsiębiorcy mogą w szybki sposób dokonać analizy ponoszonych kosztów czy osiąganych dochodów. Jest to bardzo przydatne narzędzie, dostarczające informacji o stanie finansowo – podatkowym firmy 24/7.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Outsourcing księgowy Kraków

Pytanie do eksperta: Czym jest outsourcing księgowy i jakie są jego zalety?

Odpowiedź eksperta: Słowo outsourcing można przetłumaczyć jako wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. Dokładniej mówiąc jest to przejęcie danych obowiązków firmy przez firmę zewnętrzną. Mogą to być na przykład pewne projekty, zadania a nawet całe działy. Outsourcing księgowy to po prostu zlecenie usług księgowych, podatkowych czy prawniczych innej, specjalistycznej firmie, która zajmie się ich prowadzeniem.

Skorzystanie z outsourcingu księgowego niesie za sobą wiele korzyści. Jedną z najważniejszych zalet zdecydowanie jest redukcja kosztów. Zlecenie prowadzenia księgowości innej firmie to zmniejszona ilość personelu, znacznie mniej komputerów, potrzebnego oprogramowania czy po prostu kosztów biurowych.

Znaczącą zaletą jest także opieka księgowa nad firmą, co za tym idzie lepsza organizacja budżetowa czy kontroling. Dodatkowo to nie działalność ponosi winę za błędy, a biuro rachunkowe. Z tego powodu firmy, które zajmują się outsourcingiem księgowym to zwykle specjaliści zaopatrzeni w niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa systemy.

Kluczowy tutaj jest również fakt, że przedsiębiorca może w pełni skupić się na prowadzeniu firmy zamiast przejmować się księgowością czy zmianami w prawie.

Rozwiązania i korzyści jakie daje outsourcing księgowy przekonał już wielu przedsiębiorców. Aczkolwiek należy pamiętać, aby zewnętrzna firma, której powierzą Państwo swoją księgowość była sprawdzona.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Panel Klienta księgowość

Pytanie do eksperta: Czy każde biuro ma panel do księgowości? Czy warto z niego korzystać?

Odpowiedź eksperta: Nie każde biuro udostępnia swoim klientom wgląd do danych wprowadzanych do systemu księgowego. Jeśli więc zależy nam na tym aby móc na bieżąco monitorować pracę księgowej czy stan podatkowy firmy, przed podjęciem współpracy musimy upewnić się, że otrzymamy taki dostęp.

Nasze biuro posiada panel księgowy, do którego mogą logować się nasi klienci, i dzięki temu zawsze mieć wgląd do wykonywanej przez nas pracy. Program pozwala na śledzenie stanu finansowego, sprawdzaniu sporządzonych deklaracji, prowadzonych rozliczeń z urzędem skarbowym czy dokumentacji przygotowanej w ramach obsługi działu personalnego. System generuje wykresy, tabele i zestawienia pozwalające na szybką analizę i porównanie danych okresów sprawozdawczych. Dzięki temu rozwiązaniu można na przykład dokonać optymalizacji ponoszonych kosztów. Wystarczy zalogować się do systemu. Korzystanie z panelu jest dla naszych klientów całkowicie darmowe. Wystarczy urządzenie podłączone do sieci – telefon lub komputer, aby zweryfikować zakres pracy wykonany przez biuro i stan finansowy naszej firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Pytanie do eksperta: Jak rozwiązać umowę o pracę?

Odpowiedź eksperta: Umowa o pracę, wraz z umową zlecenie stanowi najbardziej popularną formę zatrudnienia w Polsce. Odejście pracownika, który w firmie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wiąże się z koniecznością jej rozwiązania. Procedura ta może odbywać się:

1. Na podstawie porozumienia stron.
Najbardziej korzystna, dla obydwu stron, forma rozwiązania umowy o pracę, w której ustala się termin zakończenia współpracy, bez konieczności podawania powodu jej zakończenia.

2. Przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Wiąże się z koniecznością zapewniania zwalnianemu pracownikowi czasu, okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od rodzaju i czasu trwania umowy, i wynosi od 3 dni do 3 miesięcy.

3. Przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Jest możliwe tylko w szczególnych sytuacjach, np. gdy:
– pracownik ciężko naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze,
– pracownik z własnej winy utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków,
– pracownik popełni przestępstwo uniemożliwiające jego dalsza pracę.

Umowę o pracę bez wypowiedzenia może rozwiązać nie tylko pracodawca, ale również pracownik jeśli:
– uzyska orzeczenie lekarskie o szkodliwy wpływie wykonywanej pracy na jego stan zdrowia,
– pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec zatrudnianego pracownika.

4. W związku z upływem okresu na jaki została zawarta,
5. W momencie ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta umowa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie księgowości krok po kroku

Pytanie do eksperta: Czy da się krok po kroku wyjaśnić jak prowadzić księgowość w firmie?

Odpowiedź eksperta: Niestety nie ma możliwości wyjaśnienia w kilku zdaniach tego, w jaki sposób należy prowadzić księgowość w firmie. Nie da się stworzyć krótkiej notatki, która będzie zawierała wszystkie informacje na temat obowiązków księgowych spoczywających na właścicielach firm i sposobie wywiązywania się z nich. Rachunkowość to niezwykle obszerne zagadnienie i bardzo złożona kwestia, która wiąże się z koniecznością zaznajomienia nie tylko z zakresem formalności jakie należy dopełniać, ale również ze stale zmieniającymi się rozporządzeniami i nowelizacjami ustaw.

Każda firma prowadzenia księgowości, niezależnie od tego czy mówimy o księgach handlowych, ryczałcie czy podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wymaga zapoznania się między innymi z ustawą o rachunkowości czy ustawą o VAT.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w księgowości nie ma miejsca na pomyłki. Każdy, nawet najmniejszy, błąd wiąże się z ogromem pracy jaki należy włożyć aby poprawić pomyłkę. Konsekwencją błędów popełnionych w ewidencji księgowej są źle wyliczone zobowiązania podatkowe i niewłaściwe sporządzenie deklaracje, które mogą spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary grzywny, a w skrajnych wypadkach nawet kary pozbawienia wolności.

Nie warto więc samemu podejmować się prowadzenia ewidencji swojej firmy. Jest to skomplikowana procedura, a czas jaki poświęci się na wywiązanie ze wszystkich obowiązków księgowych i sprawozdawczych można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa.

Podejmując współpracę z biurem rachunkowym zyskujemy gwarancję, że wszystkie formalności zostały dopełnione, i to z pewnością we właściwy sposób. Aby dowiedzieć się o prowadzeniu księgowości prostej spółki akcyjnej, kliknij tutaj.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość Kraków obsługa spółki z o. o.

Pytanie do eksperta: Na czym polega księgowość Kraków obsługa spółki z o. o.?

Odpowiedź eksperta: Biuro rachunkowe In-Nova wychodzi naprzeciw krakowskim przedsiębiorcom oferując im księgowość Kraków obsługa spółki z o. o..

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na rzetelną współpracę zarówno z dużymi, jak i małymi podmiotami z całej Polski. Swoją ofertę staramy się przygotować tak, aby mogli z niej skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w różnych branżach. Świadczymy usługi m.in. dla firm budowlanych, informatycznych, transportowych oraz handlowych.

Klienci naszego biura cenią sobie stały kontakt z działem księgowym oraz udostępniony nasz autorski panel klienta. Zadowolenie naszych klientów motywuje nas do dalszej pracy oraz podnoszenia kwalifikacji naszej kadry.

Księgowość Kraków obsługa spółki z o. o. to m.in.:
– prowadzenie księgowości pełnej oraz uproszczonej
– obsługa kadrowo-płacowa
– doradztwo podatkowe, księgowe, prawne
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– sporządzanie wniosków, umów, formularzy
– sporządzenie planu kont
– reprezentacja przed organami podatkowymi
– optymalizacja kosztów
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia

Zakres usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe uzależniony jest od wymagań klienta. To on decyduje o tym, z jakich usług chce skorzystać.

Zainteresowanych ofertą naszego biura rachunkowego zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przedstawią szczegóły przygotowanej oferty oraz odpowiedzą na pytania dotyczące oferty oraz współpracy.

Księgowość Kraków oraz cała Polska – zapraszamy!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doradztwo ksiegowe przez e-mail

Pytanie do eksperta: Czy macie w swojej ofercie doradztwo przez e-mail?

Odpowiedź eksperta: Konsultacje mailowe i telefoniczne mamy w swojej ofercie już od kilku lat. Staramy się wdrażać nowoczesne rozwiązania po to, aby współpraca z naszymi klientami mogła odbywać się na odległość, i aby z naszych usług można było korzystać niezależnie od lokalizacji. Jednym z tych rozwiązań jest właśnie możliwość odbywania konsultacji z naszymi specjalistami za pośrednictwem telefonu, komunikatora internetowego lub mailowo. Nie ma więc konieczności przyjazdu do naszego biura, czy ponoszenia kosztów dojazdu księgowej do siedziby firmy klienta. Jeśli ma on jakieś pytania może umówić się na wirtualne spotkanie.

Milowe porady mają również inne zalety. Ograniczają możliwość problemów ze zrozumieniem omawianych zagadnień, wynikających z chęci szybkiego przekazania jak największej liczby informacji. Taka forma komunikacji gwarantuje jasną wypowiedź i zapewniają brak niedomówień czy niejasności. Wszystkie wiadomości przekazane przez specjalistę mają formę uporządkowanej notatki zawierającej wyszczególnione odpowiedzi na wszystkie zadane wcześniej pytania. Do otrzymanych informacji można w każdej chwili wrócić i dopytać, jeśli coś jest niezrozumiałe..

Zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzenie działalności budzi wiele wątpliwości, a stale wprowadzane zmiany w przepisach rodzą pytania, dlatego staramy się być jak najbardziej przystępni dla swoich klientów. Dzięki temu, że nie musimy fizycznie spotykać się z przedsiębiorcami jesteśmy w stanie udzielić większej liczby porad. Oczywiście, jeśli ktoś ceni sobie spotkanie, nie ma żadnych przeciwwskazań. Drzwi naszego biura są zawsze otwarte.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ DORADZTWA KSIĘGOWEGO więcej

 

Księgowość jak zacząć?

Pytanie do eksperta: Jak zacząć prowadzenie księgowości?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rozpoczęciem prowadzenia księgowości. Nie ma możliwości prowadzenia firmy bez ewidencjonowania jej kosztów czy przychodów, bez wystawiania faktur i składania deklaracji podatkowej. Niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych prowadzi do przykrych konsekwencji, takich jak na przykład kary grzywny. Prowadzenie księgowości powinno rozpocząć się od ustalenia kilku bardzo istotnych kwestii i podjęcia kluczowych decyzji.

Wybór formy opodatkowania:

Niektóre z podmiotów, jeśli nie są zobowiązane formą prawną lub przekroczonym limitem, mają możliwość wyboru formy opodatkowania. Zanim rozpoczną ewidencję muszą zdecydować, która opcja będzie dla nich najbardziej korzystna: podatek liniowy, Księga Przychodów i Rozchodów czy może ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór podmiotu prowadzącego księgowość:

Jeśli istnieje możliwość prowadzenie uproszczonej księgowości, właściciel firmy może podjąć próbę samodzielnego wywiązywania się obowiązków rachunkowych. Jest to jednak procedura wymagająca znajomości przepisów i posiadania wiedzy z zakresu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w firmie. W przypadku pełnej księgowości należy podjąć współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym, takim jak biuro rachunkowe czy samodzielna księgowa.

Zgłoszenie do VAT:

Jeszcze przed dokonaniem pierwszej transakcji, musimy zastanowić się czy podlegamy obowiązkowi zgłoszenia firmy do VAT. Jeśli zakres planowanej działalności lub inne kwestie obligują nas do posiadania statusu czynnego płatnika podatku od towarów i usług, musimy koniecznie sporządzić i złożyć deklarację VAR-R.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń