Posts tagged: obsługa księgowa

Księgowość firmy jednoosobowej

Pytanie do eksperta: Jaka księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza jest często wybieraną formą prowadzenia działalności przez początkujących przedsiębiorców. Jest ona prosta w obsłudze, a jednoosobowa działalność zobowiązana jest do prowadzenia księgowości uproszczonej.

Uproszczona księgowość w porównaniu do księgowości pełnej, jest znacznie prostsza w prowadzaniu, jednak jest przy tym również znacznie mniej szczegółowa. Przedsiębiorcy mają do wyboru skorzystanie z Księgi Przychodów i Rozchodów, czyli ewidencjonowaniu sprzedaży oraz wydatków przedsiębiorstwa, lub z ewidencji przychodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego. Forma ta polega na księgowaniu wszelkich przychodów działalności. Należy jednak pamiętać, że korzystając z drugiej opcji przedsiębiorca nie ma możliwości zmniejszenia podatku od przychodu o koszty jego uzyskania. Dodatkowo w ryczałcie ewidencjonowanym obowiązują limity przychodu, które zmieniają stawki ryczałtu.

Korzystanie z uproszczonej księgowości zobowiązuje przedsiębiorcę również do prowadzenia ewidencji VAT, wyposażenia, środków trwałych, czy ewidencji przebiegu pojazdu (w zależności od formy prowadzonej działalności).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości księgowanych danych warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Wielu przedsiębiorców wybiera samodzielne prowadzenie księgowości ze względów finansowych, dlatego warto zasięgnąć informacji o aktualnych stawkach. Należy pamiętać, że takie koszty są znacznie niższe niż przy prowadzeniu księgowości pełnej, a przy tym zyskujemy zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalności. Brak konieczności nadążania nad nieustannie zmieniającymi się przepisami pozwala na skupienie się na rozwoju i udoskonalaniu działalności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sprawozdanie finansowe KRS za 2021 pomoc

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić sprawozdanie finansowe KRS za 2021?

Odpowiedź eksperta: Sprawozdanie finansowe jest jednym z najważniejszych dokumentów informujących o sytuacji finansowej danej jednostki. Obowiązek sporządzenia i złożenia we właściwym terminie sprawozdania finansowego wynika z przepisów Ustawy o Rachunkowości. Nasze biuro rachunkowe przygotowało ofertę dla przedsiębiorców z całej Polski – sprawozdanie finansowe KRS za 2021 pomoc w zakresie przygotowania i złożenia e-sprawozdania finansowego.

Odpowiednio sporządzone sprawozdanie finansowe jest ważnym źródłem informacji dla celów wewnętrznych, a także powinno zostać przekazane organom podatkowym w celu kontroli poprawności zapisów oraz danych finansowych.

Sporządzając sprawozdanie finansowe należy przy zastosowaniu odpowiednich zestawień liczbowych przedstawić sytuację majątkową jednostki.

Dokument powinien zostać przygotowany i złożony przez jednostki zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Z czego się składa?
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa (objaśnienia)

Sprawozdanie należy przygotować w języku polskim oraz z zastosowaniem odpowiedniej struktury logicznej oraz formatu (plik XML).

 

Uwaga! Sprawozdanie finansowe sporządzone w nieodpowiedniej formie nie zostanie przyjęte przez system.

Nasze biuro rachunkowe pomoże Państwu przygotować i złożyć dokument finansowy.

Zainteresowanych skorzystaniem z naszej pomocy zapraszamy do kontaktu.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jaka księgowość dla jednoosobowej działalności?

Pytanie do eksperta: Planuję założyć działalność gospodarczą, jaką formę księgowości mam wybrać?

Odpowiedź eksperta:Firma prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej z reguły prowadzi tzw. uproszczoną księgowość (wyjątek stanowi JDG, której dochody roczne przekraczają 1,2 miliona euro). Formy opodatkowania, które przedsiębiorca ma do wyboru to: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa. Wybór konkretnej, najkorzystniejszej formy będzie kwestią indywidualną zależną np. branży firmy, zakresu działalności czy jej wielkości.

 

Najczęściej stosowaną formą opodatkowania JDG są zasady ogólne, a inaczej mówiąc skala podatkowa, gdyż opodatkowany jest w niej dochód (przychód minus koszty) według skali (17% lub 32%). Przedsiębiorca musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów (KPIR).

Drugą często wybieraną formą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jednak nie jest on przeznaczony dla wszystkich. W ryczałcie płaci się podatek od przychodu, którego nie można pomniejszych o koszty, jednak stawki ryczałtu są znacznie niższe zależne od branży: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%. Wymagane jest prowadzenie księgi przychodów.

Podatek w formie liniowej przedsiębiorca płaci od dochodu stawką 19% bez względu na wysokość dochodu. Przypisy w tej formie również nakazują prowadzenie KPIR.

Karta podatkowa nie pokazuje dokładnie w wysokości podatku osiąganych przychodów przez podmiot. Jest ona przeznaczona głownie do prowadzenia firmy świadczącej np. usługi rozrywkowe czy opiekę nad dziećmi. Podatek płacony jest okresowo, nie trzeba prowadzić KPIR, nie można odliczać kosztów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą w wyborze najbardziej opłacalnej formy prowadzenia rozliczeń księgowych. Nasze biuro może zająć się również obsługą księgową firmy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Dowody księgowe pierwotne i wtórne

Pytanie do eksperta: Czym są pierwotne i wtórne dowody księgowe?

Odpowiedź eksperta: Dowód księgowy jest to dokument będący podstawą zapisów księgowych. Ustawa o rachunkowości dokładnie przewiduje co powinien zawierać dowód księgowy. Wymagane jest:
– określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego
– wskazanie stron dokonujących operacji gospodarczej
– opisanie i wskazanie wartości operacji
– wskazanie daty operacji
– opatrzenie podpisem wystawcy dowodu i osoby, której wydano lub od której przyjęto składnik aktywów
– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowanie dowodu (dekretacja dokumentów księgowych)

Dodatkowo, warto pamiętać, że dowód księgowy, który zawiera obce waluty powinien być przeliczony na walutę polską. Przewalutowanie powinno odbyć się na podstawie kursu, który obowiązuje w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. W sytuacji, gdy dowód księgowy sporządzony jest w obcym języku, powinien on być przetłumaczony na prośbę organów kontroli.

Można podzielić dowody księgowe opierając się na wielu kategoriach. Jest to podział między innymi ze względu na:
– jednostki sporządzające
– przeznaczenie
– rodzaj przedmiotu
– podstawy sporządzenia

Podział według podstawy sporządzania wyróżnia dwa rodzaje dowodów księgowych- pierwotne oraz wtórne.

Dowody pierwotne, występujące także pod nazwą “dowody źródłowe” to wszystkie te dokumenty, które wystawione są na podstawie pierwszych, zaistniałych operacji gospodarczych.. Są to na przykład karty pracy czy dokumenty magazynowe. Natomiast dowody wtórne, to wszystkie kolejne dokumenty wystawiane na podstawie dowodów pierwotnych. Może to być na przykład lista płac czy raport kasowy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość na warunkach ogólnych

Pytanie do eksperta: Dla kogo księgowość na warunkach ogólnych?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości na warunkach ogólnych jest niczym innym jak jednym z czterech rodzajów opodatkowania. W polskim prawie występuje jeszcze opodatkowanie ryczałtem, podatek liniowy oraz karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych opiera się głównie na płaceniu podatku od dochodu. W tej metodzie opodatkowania występują dwie stawki podatki:

17% – przy dochodach nie przekraczających kwoty ok. 86 000

32% – dla reszty dochodów

Należy pamiętać, że korzystanie z tego rodzaju opodatkowania wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Dlatego właśnie to rozwiązanie jest szczególnie popularne pośród działalności gospodarczych.

Księgowość na warunkach ogólnych ma wiele zalet. Wybierając ten rodzaj przedsiębiorca może korzystać ze wszystkich ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem, korzystać z kredytu podatkowego czy ma prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty ich uzyskania.

Jednak każdy rodzaj opodatkowania oprócz wyjątkowych zalet ma również wady. W wypadku księgowości na zasadach ogólnych wiąże się to głównie z wysokim podatkiem dochodowym po przekroczeniu maksymalnej kwoty dochodów według stawki 32%. Dodatkowo narzucony jest tu obowiązek prowadzenia KPiR, a także jest znacznie więcej formalności niż przy innych rodzajach.

Dlatego warto skorzystać z usług biura rachunkowego, które odciąży przedsiębiorcę z formalności i poprowadzi księgowość firmy. Pozwoli to uzyskać wiele czasu na rozwijanie działalności.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doświadczona księgowa Warszawa

Pytanie do eksperta: W jakim zakresie doświadczona księgowa Warszawa może pomóc przedsiębiorcom?

Odpowiedź eksperta:

Celem naszej kadry księgowych jest zapewnienie bezpiecznych warunków przedsiębiorcom do rozwijania biznesu oraz wyróżnienia go na tle innych podmiotów. Istotnie pragniemy zaznaczyć, że decydując się na współpracę z biurem rachunkowym przedsiębiorcy nie muszą zajmować się sprawami podatkowymi, księgowymi oraz kadrowo-płacowymi, ponieważ nasi specjaliści w ich imieniu dopełnią wszelkich obowiązków.

Nasze biuro rachunkowe przede wszystkim stawia na kompleksowość oraz wysoką jakość oferowanych usług, a także profesjonalne wsparcie na każdym etapie rozwoju. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze współpracy już na początkowych etapach założenia działalności – oferujemy usługi w zakresie rejestracji a także doradztwa.

Swoją ofertę kierujemy do właścicieli małych oraz dużych przedsiębiorstw.

Doświadczona księgowa Warszawa oferuje również wsparcie indywidualnym przedsiębiorcom w zakresie doradztwa oraz rozliczeń podatkowych.

Oferta:
usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych, KPiR
prowadzenie ewidencji środków trwałych
rozliczenia podatkowe
reprezentacja przed US, ZUS, GUS
sporządzanie sprawozdań oraz analiz podatkowo-księgowych
– wydawanie zaświadczeń

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu z naszym działem, który przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie księgowości firmy 2022

Pytanie do eksperta: Jak zaoszczędzić na prowadzeniu firmowej księgowości w 2022 roku?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmowej księgowości to bardzo odpowiedzialne, czasochłonne zadanie, które wymaga dobrej znajomości przepisów rachunkowych, podatkowych i urzędowych.

Stopień zaawansowania i trudności w prowadzeniu rozliczeń firmy zależy w dużej mierze od formy księgowości (pełna/uproszczona), formy prowadzonej działalności, specyfikacji i wielkości jednostki.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Bardzo wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory samodzielnie prowadzili rozliczenia rachunkowe swoich firm zdecydowało się jednak skorzystać z pomocy specjalistów i podpisało umowy na prowadzenie księgowości z biurami rachunkowymi.

Biura rachunkowe do wyspecjalizowane firmy zatrudniające ekspertów z dziedziny księgowości, którzy bez problemów prowadzą księgowość wielu firm, mając przy tym ogromną wiedzę i doświadczenie. Eksperci Ci na bieżąco monitorują zmiany przepisów, terminowo stosując je w prowadzonych rozliczeniach.

Istotną zaletą dla przedsiębiorcy którzy zastanawia się nad skorzystaniem z usług księgowych prowadzonych przez zewnętrzną firmę jest fakt, że biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone rozliczenia i terminowość wykonywanych działań.

Koszty obsługi księgowej przez biuro rachunkowe w skali roku nie stanowią ogromnej kwoty, a przedsiębiorcy mogą je dołączyć do kosztów prowadzenia firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Deklaracje PIT

Pytanie do eksperta: Deklaracje PIT- czym są i jakie istnieją rodzaje?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje PIT to dokumenty, które składane są do Urzędu Skarbowego. Sporządzanie ich ma na celu przekazanie niezbędnych informacji do US, do którego zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Dzięki rozwijającej się cyfryzacji Polski możliwe jest złożenie deklaracji PIT na dwa sposoby- tradycyjnie lub elektronicznie. W tym momencie przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z systemu e-PIT przygotowanego specjalnie do składania deklaracji. To rozwiązanie cieszy się popularnością, gdyż zwrot podatku odbywa się wtedy się znacznie szybciej. Aby prawidłowo złożyć taką deklarację należy wiedzieć jaki rodzaj PIT jest odpowiedni dla naszej sytuacji.

Najlepiej znane przedsiębiorcom są deklaracje podatkowe takie, jak:
– PIT-16A- dla podatników opodatkowanych według karty podatkowej
– PIT-28- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem
– PIT-36L- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym
– PIT-36- dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych

Dodatkowo warto jeszcze wymienić PIT-37 dla pracowników pracujących na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, PIT-38 dla przychodów uzyskanych z tytułu papierów wartościowych, objętych akcji czy innych instrumentów finansowych. Popularnym jest również PIT-39, który jest dla tych płatników którzy dochody uzyskali ze sprzedaży nieruchomości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

E biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Czym różni się e-biuro rachunkowe od standardowego biura?

Odpowiedź eksperta: E-biuro rachunkowe, od standardowego biura różni się przede wszystkim sposobem świadczenia usług oraz dodatkowymi udogodnieniami jakie oferuje swoim klientom.

Pierwszą cechą e-biura księgowego jest możliwość podjęcia współpracy na odległość i obsługa klientów niezależnie od ich lokalizacji. Aktualnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorcy dokonujący wyboru podmiotu, któremu powierzą obsługę księgową swojej firmy, nie muszą sugerować się jej adresem. Mogą swobodnie korzystać z usług firmy nawet z drugiego końca kraju. Bardzo popularny w ostatnim czasie stał się elektroniczny obieg dokumentów, który polega na tym, że klienci nie muszą już dostarczać oryginałów dokumentów do zaksięgowania. Wystarczy przesłać skan lub zdjęcie faktury lub wgrać je za pośrednictwem programu czy aplikacji, jeśli biuro je posiada. Sprawa porad i konsultacji zostaje rozwiązana dzięki możliwości organizowania spotkań z księgową za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy telefonicznie.

Kolejną cechą e-biura rachunkowego jest możliwość śledzenia prowadzonej ewidencji i sporządzanych deklaracji i rozliczeń, za pośrednictwem panelu księgowego. Klienci logują się do niego, dzięki czemu na bieżąco mogą śledzić pracę wykonywaną przez biuro i kontrolować finanse swojej firmy. Dzięki grafom i wykresom, generowanym przez aplikacje, przedsiębiorcy mogą w szybki sposób dokonać analizy ponoszonych kosztów czy osiąganych dochodów. Jest to bardzo przydatne narzędzie, dostarczające informacji o stanie finansowo – podatkowym firmy 24/7.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Outsourcing księgowy Kraków

Pytanie do eksperta: Czym jest outsourcing księgowy i jakie są jego zalety?

Odpowiedź eksperta: Słowo outsourcing można przetłumaczyć jako wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. Dokładniej mówiąc jest to przejęcie danych obowiązków firmy przez firmę zewnętrzną. Mogą to być na przykład pewne projekty, zadania a nawet całe działy. Outsourcing księgowy to po prostu zlecenie usług księgowych, podatkowych czy prawniczych innej, specjalistycznej firmie, która zajmie się ich prowadzeniem.

Skorzystanie z outsourcingu księgowego niesie za sobą wiele korzyści. Jedną z najważniejszych zalet zdecydowanie jest redukcja kosztów. Zlecenie prowadzenia księgowości innej firmie to zmniejszona ilość personelu, znacznie mniej komputerów, potrzebnego oprogramowania czy po prostu kosztów biurowych.

Znaczącą zaletą jest także opieka księgowa nad firmą, co za tym idzie lepsza organizacja budżetowa czy kontroling. Dodatkowo to nie działalność ponosi winę za błędy, a biuro rachunkowe. Z tego powodu firmy, które zajmują się outsourcingiem księgowym to zwykle specjaliści zaopatrzeni w niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa systemy.

Kluczowy tutaj jest również fakt, że przedsiębiorca może w pełni skupić się na prowadzeniu firmy zamiast przejmować się księgowością czy zmianami w prawie.

Rozwiązania i korzyści jakie daje outsourcing księgowy przekonał już wielu przedsiębiorców. Aczkolwiek należy pamiętać, aby zewnętrzna firma, której powierzą Państwo swoją księgowość była sprawdzona.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.