Posts tagged: księgowość w spółce

Pomoc w zmianie biura księgowego

Pytanie do eksperta: Kiedy podjąć decyzję o zmianie biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Aby uznać, że potrzebna jest zmiana biura rachunkowego, najlepiej jest przeanalizować motywy jego zmiany. Dobre i rzetelne biuro rachunkowe to podstawa każdej działalności i jej właściwego funkcjonowania. Wszyscy przedsiębiorcy potrzebują księgowych, którzy pozwolą im skupić się na prowadzeniu biznesu, a sprawy księgowe pozostaną w należytym porządku bez konieczności ich ciągłego kontrolowania. Większość profesjonalnych firm rachunkowych oferuje pomoc w zmianie biura księgowego i załatwienie większości formalności z tym związanych w imieniu Klienta.

Powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na zmianę biura jest:
– brak dostępu do autorskiego programu księgowego, dostosowanego pod Klienta danego biura,
– brak profesjonalnej obsługi, księgowych certyfikowanych, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie i służą pomocą na każdym kroku,
– brak możliwości elektronicznego przesyłania dokumentów.

Zmiana biura rachunkowego zaczyna się od wypowiedzenia umowy, które zwykle trwa kilka miesięcy.

Kolejnym krokiem jest odbiór dokumentów od poprzedniego biura rachunkowego. Ważne, aby sprawdzić czy dokumentacja jest kompletna, ale taka pomoc w zmianie biura księgowego zawiera się zazwyczaj w usługach nowego biura rachunkowego.

Następnym krokiem jest dokonanie aktualizacji we wniosku CEIDG, a kolejnym przeniesienie wszystkich dokumentów do nowego biura i rozpoczęcie nowej współpracy.

Nasza firma również oferuje pomoc w zmianie biura księgowego, więc jeśli są Państwo zainteresowani to zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doradztwo w zakresie prowadzenia spółki Kraków

Pytanie do eksperta: Co warto wiedzieć o prowadzenie spółki w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu swojej działalności na rynku, wzbogaciliśmy swoją ofertę o doradztwo w zakresie prowadzenia spółki w Krakowie. Jest to usługa, z której decyduje się skorzystać coraz szersze grono przedsiębiorców zarówno z Krakowa, jak i innych dużych miast Polski, w przypadku których obowiązują podobne zasady.

Każdy przedsiębiorca zapewne doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że do tego, aby ich firma mogła generować coraz większe zyski, aby docelowo osiągnąć sukces, konieczne jest zarządzanie nią w odpowiedni sposób. W związku z tym, iż przepisy obowiązujące w Polsce ulegają zmianie bardzo często, w wielu przypadkach niezbędne okazuje się zaczerpnięcie rady u osoby która doskonale zna ten temat oraz orientuje się we wszystkich aktualnych nowelizacjach przepisów.

Przedsiębiorcy prowadzący własne firmy praktycznie codziennie muszą zmierzyć się z różnorodnymi trudnościami takimi, jak np. poszukiwanie odpowiednich źródeł finansowania firmy, formalności, a także nieustannie zmieniającymi się przepisami prawa.

Usługi doradcze, które świadczy nasza firma, są świadczone przez ekspertów, którzy w danej kategorii posiadają bogatą wiedzę oraz niezbędne doświadczenie z dziedzin takich, jak rachunkowość, bankowość oraz finanse. Każdy z naszych ekspertów został przeszkolony do tego, aby być w stanie przewidzieć skutki każdej decyzji podejmowanej przez przedsiębiorcę.

W związku z tym, jeśli znaleźli się Państwo w sytuacji, z której nie umieją wybrnąć, zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą, która w wielu przypadkach okazała się furtką do sukcesu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

Prowadzenie księgowości pełnej

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić pełną księgowość?

Odpowiedź ekspertaPrzepisy ustawy o rachunkowości jasno precyzują podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Wśród nich są spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne, inne osoby prawne. Pewne podmioty, m.in.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości po przekroczeniu limitu osiągniętych w poprzednim roku obrotowym przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Limit ten wynosi równowartość 1 200 000 euro w polskiej walucie.

Ważną kwestią na początku jest stworzenie polityki rachunkowości, w której należy określić między innymi przyjęty okres obrotowy, metody wyceny aktywów i pasywów oraz metodę ustalenia wyniku finansowego.

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Zgodnie z przepisami księgi rachunkowej obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Tworzą je: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Ponadto do zadań jednostki prowadzącej pełną księgowości należy sporządzenie sprawozdania finansowego na zakończenie roku obrotowego, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Jednostka podlegająca obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, dodatkowo powinna zawrzeć w sprawozdaniu zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość spółek

Pytanie do eksperta: W jaki sposób księgować operacje gospodarcze?

Odpowiedź eksperta: Księgowość jest zjawiskiem polegającym na zapisywaniu zdarzeń mających miejsce w przedsiębiorstwie. Dzięki tym czynnościom jednostka gospodarcza w stanie jest ustalić wysokość swoich obrotów oraz wielkość odprowadzanych świadczeń na rzecz państwa oraz rządu. Może wydawać się to proste, jednakże w przypadku prowadzenia pełnej księgowości nie jest to takie jasne. Należy, więc zacząć od początku: rozróżniamy dwie formy księgowania.

Pierwszą z nich jest uproszczona księgowość, przeznaczona dla małych podatników czyli takich, których roczny przychód nie przekroczył 1 200 000 EURO. W formie tej istnieje podział na kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księgę przychodów i rozchodów. W przypadku karty oraz ryczałtu rodzaj ponoszonych kosztów nie ma znaczenia. Główne znaczenie ma tylko osiągnięty dochód. Jednakże w przypadku KPiR, podmiot gospodarczy księguje każdą operację w innej kolumnie, np. wynagrodzenia – kolumna 12, przychody – kolumna 9 itd. Korzystanie z KPiR daje większy obraz posiadanego przez nas stanu finansowego.

Drugą z nich jest pełna księgowość, przeznaczona dla dużych podatników czyli takich, których roczny przychód przekroczył 1 200 000 EURO. Opiera się na wypełnianiu Ksiąg Rachunkowych na podstawie posiadanej przez przedsiębiorstwo dokumentacji księgowej. Prowadzenie KR jest pracą trudną oraz wymagającą posiadania wielkiej wiedzy rachunkowej, dlatego najczęściej przekazuje się te zadania biuru rachunkowemu, które w porównaniu do prywatnych księgowych, świadczą te usługi za niższą cenę.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.