Posts tagged: księgowość spółki

Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Pytanie do eksperta: Reprezentacja prowadzonej firmy – gdzie i kiedy się wstawić?

Odpowiedź eksperta:Posiadanie, jak również zarządzanie własną działalnością gospodarczą, nakłada na przedsiębiorcę znaczną ilość obowiązków. Spośród nich możemy wymienić te m.in. z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce niestety owe kontakty nie tylko wiążą się ze sporządzaniem i przekazywaniem deklaracji, wprowadzaniem korekt, ale również ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju wyjaśnień, o które poproszony zostanie przedsiębiorca.

Właśnie dlatego jedną z naszych usług jest reprezentacja przez Urzędem Skarbowym i ZUS. W odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności, jest to jedna z bardziej popularnych usług, gdyż nie każdy przedsiębiorca czuje się na siłach, aby samodzielnie prostować kwestie podatków oraz rozliczeń bezpośrednio przez US, bądź ZUS.

Klienci korzystający z naszej oferty w ramach owej usługi, najczęściej zgłaszają nam:
– reprezentację w zakresie kwestii związanych ze zwrotem VAT dla firm,
– przygotowanie odwołań od wydanych decyzji z ZUS i US,
– zastępstwo przed organami skarbowymi we wszystkich urzędowych kwestiach, które mogą dotyczyć prowadzenia działalności.

Jeśli są Państwo zdecydowani na nawiązanie współpracy z naszym biurem, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi naszą ofertę, jak również udzieli odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Pytanie do eksperta: Czy sporządzanie dokumentacji transferowej jest obowiązkowe?

Odpowiedź eksperta: Dokumentacja cen transferowych dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe.
Dodatkowo do celów określenia obowiązku dokumentacyjnego uwzględnić należy wynikające z ksiąg rachunkowych przychody i koszty, niezależnie od tego, czy do celów podatku dochodowego stanowią one przychody, czy koszty uzyskania przychodów.

Obowiązkowo dokumentacja cen transferowych musi być sporządzona przez podatników, którzy:
– zawierają umowy spółki niebędące osobą prawna, umowy wspólnych przedsięwzięć lub inne umowy z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
– dokonują zapłaty należności wynikających z transakcji lub innych zdarzeń na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju, gdzie stosowana jest szkodliwa konkurencja podatkowa

Wprowadzone niedawno przepisy regulują również obowiązek sporządzania dokumentacji na podstawie progów dokumentacyjnych do transakcji kontrolowanej o jednorodnym charakterze:
– 10 000 000 złotych – w przypadku transakcji towarowej
– 10 000 000 złotych- w przypadku transakcji finansowej
– 2 000 000 złotych- w przypadku transakcji usługowej
– 2 000 000 – w przypadku innej transakcji


Wskazane powyżej kwoty należy odnosić do każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych, bądź innych transakcji, dokonując podziału na stronę przychodową i kosztową.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

GTU w nowym JPK

Pytanie do eksperta: Co oznacza GTU w przepisach odnośnie nowego JPK?

Odpowiedź eksperta: Jak już zapewne Państwo wiedzą – obowiązek oznaczenia pozycji GTU stanowi element pliku JPK_V7M lub VAT_V7K, co stanowi obowiązkowe pole do wypełnienia. Otóż zgodnie z obowiązującą ustawą o VAT, podatnicy mają obowiązek wskazać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT informacje takie, jak np. dane odnośnie identyfikacji danej transakcji.

Oznaczenie GTU nie znajduje zastosowania w przypadku wprowadzenia w JPK:
– transakcji zbiorczych odnośnie sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej,
– zbiorczych informacji odnośnie sprzedaży, która nie została udokumentowała fakturami,
– sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,
– zakupu, który skutkuje pojawieniem się VAT-u należnego u sporządzającego plik JPK.

Obowiązek podawania GTU występuje również w przypadku transakcji:
– opodatkowanych,
– zwolnionych,
– dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju,
– opodatkowanych u nabywcy,
– opodatkowanych stawką 0%.

Jeśli nie wiedzą Państwo w jaki sposób dokonać klasyfikacji towarów, bądź usług oferowanych przez Państwa firmę, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania, jak również pomoże w dokonaniu odpowiedniej klasyfikacji.

W razie pytań, bądź ewentualnych wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wysyłanie JPK_VDEK

Pytanie do eksperta: O co chodzi z JPK_VDEK?

Odpowiedź eksperta:Data 1 października 2020 roku była bardzo istotna dla czynnych podatników VAT, którzy zostali zobligowani do spełnienia nowego obowiązku, którym jest wysyłanie pliku JPK_VDEK, który jest nową strukturą wcześniej obowiązującego pliku JPK. Jest to nic innego, jak połączenie JPK_VAT oraz deklaracji VAT.

UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów prawnych, będą musieli zmierzyć się z karami finansowymi nałożonymi przez fiskusa.

Celem owych zmian jest usprawnienie obowiązującego aktualnie systemu podatkowego, jak również przeciwdziałanie w dalszym ciągu pojawiającym się oszustwom podatkowym. Dlatego podjęto takie działania, aby od 1 października organy podatkowe miały możliwość sprawniejszego weryfikowania danych ukazywanych w dokumentach rozliczeniowych, które składają podatnicy.

Warto mieć na uwadze, iż nowe przepisy podatkowe nakładają na przedsiębiorców również obowiązek szczegółowego określania transakcji kodami GTU. Oznacza to zobowiązanie podatników do dokonania odpowiedniej klasyfikacji towarów, bądź usług oferowanych na sprzedaż z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli zatem jesteś zainteresowany pomocą przy zadaniu, którym jest wysyłanie JPK_VDEK, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, który odpowie na każde pytanie oraz rozwieje pojawiające się wątpliwości.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Nowe deklaracje JPK od 2020

Pytanie do eksperta: Kto będzie musiał składać nowe deklaracje JPK od 2020 roku?

Odpowiedź eksperta:Od stycznia 2018 roku podatnicy zobowiązani są do wysyłki deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT, które zawierają najważniejsze informacje, z których korzysta Krajowa Administracja Skarbowa. Warto zaznaczyć, ze mają zacząć obowiązywać nowe deklaracje JPK od 2020 roku, a poprzednie obowiązki przedsiębiorców zostaną uchylone.

Nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 – kogo obejmie? Nowa forma raportowania do urzędu skarbowego obejmie wszystkich czynnych podatników VAT. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania JPK wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe deklaracje JPK od 2020 będą składać się z dwóch części:
– deklaracyjnej (zastąpienie deklaracji VAT, czyli informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres),
– ewidencyjnej (zastąpienie pliku JPK_VAT, który zostanie rozszerzony o dodatkowe obowiązki oznaczania towarów i świadczonych usług).

Warto zaznaczyć, że korekta deklaracji złożonych przed październikiem będzie dokonywana na starych zasadach

Jak podpisać nowy JPK_V7? Z racji tego, że wysyłka nowej formy pliku odbywać się będzie elektronicznie to podatnicy będą musieli wyrobić dla siebie jeden z poniższych podpisów potwierdzających tożsamość:
– podpis kwalifikowany,
– profil zaufany,
– dane autoryzujące.

Istotnie należy zaznaczyć, że po wprowadzeniu zmian podatnicy nadal będą mieli możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru.

Nasze biuro rachunkowe In-Nova w ramach świadczonych usług prowadzenia księgowości oferuje bezpłatną pomoc w złożeniu pliku JPK_V7.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Deklaracja JPK_VDEK

Pytanie do eksperta: Jakie informacje zawierać będzie nowa deklaracja JPK_VDEK

Odpowiedź eksperta:Coraz głośniej mówi się o nowelizacji przepisów, która zobowiązuje czynnych podatników VAT do składania nowej formy pliku JPK od października 2020 roku. Celem wprowadzania zmian jest uproszczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Warto zaznaczyć, że nowe rozwiązania podatkowe wpłyną również na sprawną weryfikację wszelkich nieprawidłowości przez organy podatkowe.

Deklaracja JPK_VDEK to nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego, która zastąpi deklarację VAT-7 / VAT-7K, JPK VAT i VAT-27. Istotnie należy zaznaczyć, że zmiana sposobu rozliczania się z fiskusem zmniejszy ilość dokumentów, które należy wysyłać do Urzędu Skarbowego.

Warto podkreślić również o nowym obowiązku oznaczania sprzedawanych produktów oraz świadczonych usług kodami GTU.

Przedsiębiorcy powinni również mieć świadomość konsekwencji niedostosowania się do nowych przepisów podatkowych. Za każdy błąd w przesłanej ewidencji, który uniemożliwia przeprowadzenie sprawdzenia prawidłowości transakcji, w przypadku braku korekty, czy niezłożenia wyjaśnień w terminie 14 dni, grożą konsekwencje na gruncie przepisów kodeksu karno-skarbowych oraz kara pieniężna w wysokości 500 zł.

Z pomocą naszego biura rachunkowego deklaracja JPK_VDEK zostanie sporządzona w odpowiednim terminie oraz zgodnie z wprowadzonymi od października 2020 roku przepisami. Wystarczy, że zdecydują się Państwo na usługę prowadzenia księgowości przez nasze biuro, a specjaliści bezpłatnie przygotują oraz złożą JPK_VDEK.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Obsługa kadrowo – płacowa firm Kraków

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać obsługa kadr i płac w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który swoją działalność prowadzi na terenie Krakowa i musisz zmierzyć się z samodzielnym prowadzeniem firmowej księgowości, musisz wiedzieć, że do Twoich obowiązków będzie należało również prawidłowe prowadzenie działu kadr i płac. Z racji tego, iż polskie prawo wiąże się z częstymi nowelizacjami oraz skomplikowanymi przepisami prawa, chcemy zaoferować swoją pomoc.

Jak się okazuje – obsługa kadrowo-płacowa jest równie ważna, co prowadzenie księgowości. Dział ten stricte wiążę się z rozliczeniem zatrudnionych pracowników. Do zadań działu kadr i płac zaliczamy m.in.

– sporządzanie umów o pracę,
– sporządzanie aneksów do umów,
– wydawanie zaświadczeń pracowniczych,
– sporządzanie dokumentacji oraz deklaracji do US i ZUS,
– przygotowywanie niezbędnych wniosków i formularzy,
– naliczanie wynagrodzeń,
– zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń,
– ewidencjonowanie urlopów itp.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie zająć się prowadzeniem działu kadr i płac, pamiętaj o możliwości nawiązania współpracy z naszą firmą, która od wielu lat świadczy usługi mające na celu uproszczenie Państwu procedur związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Masz pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzenia działu kadr i płac?

Zatem zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania oraz rozwieje pojawiające się wątpliwości!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Podatki w spółce

Pytanie do eksperta: Planuje rozpocząć działalność gospodarczą. Jakie podatki płacić musi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta:W spółkach osobowych podatek dochodowy rozliczany jest jedynie przez wspólników. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku podmiotów o charakterze kapitałowym. Przykładowo – spółka z o.o. posiada osobowość prawną, a więc jest całkowicie osobnym bytem, odrębnym od jej wspólników. W takiej sytuacji wystąpi więc podwójne opodatkowanie – zarówno dla spółki, jak i jej wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prawnych w Polsce. Podmiot zgodnie z prawem jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W tym przypadku obowiązek opłacenia i obliczenia zaliczki na podatek dochodowy spoczywać będzie na spółce, a nie na jej wspólnikach. W podatku CIT wyróżnia się dwie stawki – 15% oraz 19%. Mniejsza skala dotyczy małych podatników oraz płatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.

Odrębnie od opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa, opodatkowani są także jego wspólnicy. Jeżeli więc podmiot gospodarczy wypłaca wspólnikom należytą dywidendę, to powinna ona zostać pobrana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. w związku z uzyskaniem dywidendy wspólnicy nie muszą składać rozliczenia podatkowego po zakończeniu roku podatkowego.

Ostatnim rodzajem świadczenia, jakie również opłaca spółka jest podatek VAT. Ten rodzaj świadczenia dotyczy przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się w rejestrze VAT i świadczą określone usługi lub sprzedaż towarów. Przedsiębiorcy w takim przypadku zobowiązani do składania deklaracji VAT-7 w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Obsługa finansowo – księgowa w Krakowie

Pytanie do eksperta: Na czym polega obsługa finansowo – księgowa w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego firma z roku na rok prosperowała jeszcze lepiej jak również, aby podejmowane działania przybliżały prowadzoną firmę do sukcesu. Czasem warto usiąść i zastanowić się nad tym, jakie działania warto byłoby wdrożyć, aby wspomóc firmę.

Z całą pewnością bardzo korzystnym rozwiązaniem dla każdej firmy jest odpowiednia obsługa finansowo-księgowa, która pozwala sprawnie i bezpiecznie prowadzić firmę, a także jej księgowość, co na bieżąco pozwala kontrolować jej funkcjonowanie. Nasi Klienci, powierzając nam sprawy księgowe swojej firmy, mają możliwość skoncentrować się na prowadzeniu i rozwoju własnej działalności, a także na poszerzaniu jej horyzontów.

Od wielu lat pracujemy nad udoskonaleniem oferty naszych usług, aby w jak największym stopniu były pomocne przedsiębiorcom w zarządzaniu ich firmą. Głównym celem naszej działalności jest zadowolenie naszych Klientów ze świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane, które chcą poznać ofertę opracowaną przez naszą ofertę. Z całą pewnością znajdą Państwo dla siebie usługi, które spełnią oczekiwania, a także pomogą w usprawnieniu działania firmy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prowadzenie kadr i płac Kraków

Pytanie do eksperta: Na czym polega prowadzenie kadr i płac Kraków?

Odpowiedź eksperta:
Odpowiedź eksperta: Jak zapewne Państwo już wiedzą, prowadzenie własnej firmy wiążę się z wieloma obowiązkami, które ciążą na przedsiębiorcach. Z całą pewnością możemy do nich zaliczyć:
– prowadzenie księgowości,
– rozliczanie podatku dochodowego,
– rozliczenie podatku VAT,
– rozliczenie zatrudnionych pracowników.

W przypadku większości firm zadania te są powierzane biurom rachunkowym, aczkolwiek przedsiębiorcy mają również możliwość samodzielnego zajmowania się owymi sprawami. Z doświadczenia naszych Klientów wiemy, iż dużo lepszym rozwiązaniem jest powierzenie praw księgowo-kadrowych profesjonalistom, którzy dają gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług, co automatycznie pozwala zminimalizować koszty ponoszone przez firmę.

Prowadzenie rozliczeń pracowników stanowi jedną z usług wchodzących na naszą ofertę. Świadczymy kompleksowe usługi księgowe wraz z profesjonalną obsługą działu kadrowego. Prócz tego oferujemy doradztwo księgowe, podatkowe, prawne oraz gospodarcze, sporządzamy sprawozdania finansowe, jak również dbamy o prawidłowość prowadzenia spraw księgowych.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, bądź do umówienia się na spotkanie z naszym ekspertem, który na umówionym spotkaniu omówi szczegóły naszej oferty, a także przedstawi warunki współpracy.

Potrzebujesz kogoś, kto zajmie się księgowością Twojej firmy?

Nie zwlekaj! Wybierz dla swojej firmy to, co najlepsze!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń