Posts tagged: księgowość spółki

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pytanie do eksperta: Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Odpowiedź eksperta: podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów to ewidencja przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone koszty związane z prowadzoną działalnością.

KPIR przeznaczona jest dla firm, które spełniają 3 poniższe warunki:

– prowadzą działalność indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych; spółki jawnej osób fizycznych; spółki partnerskiej lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

– rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
– nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów netto z działalności gospodarczej lub spółki wyższych niż 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Ewidencja księgi Przychodów i Rozchodów stanowi postawę do rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Dzięki dokonanym zapisom i wyliczeniom w KPIR przedsiębiorca może określić w jakiej kondycji finansowej jest firma oraz ocenić efektywność firmy w ujęciu rocznym. Właściciel firmy może łatwo również dokonać zestawienia np. ilości i kosztów danych materiałów do ilości i zysków ze sprzedanego towaru, a dzięki temu ocenić stan nadwyżek lub opłacalności sprzedaży, co posłuży w planowaniu jego dalszych celów biznesowych.

Podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej.

Firma może skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, które zajmą się jej kwestiami rozliczeń księgowych i podatkowych oraz ewentualnie ewidencji kadrowo-płacowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Pytanie do eksperta: Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok?

Odpowiedź eksperta:

Sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności firmy za 2021 rok powinno zostać wykonane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym to zamyka się księgi rachunkowe. Często ten dzień zamknięcia nazywany jest dniem bilansowym i w ciągu 6 miesięcy od tego dnia, należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Po zatwierdzeniu firma ma 15 dni na jego złożenie w urzędzie (KRS, KAS), powinien tego dokonać kierownik, pełnomocnik albo osoba upoważniona.

Nieterminowe złożenie sprawozdania lub jego niezłożenie może wiązać się z nałożeniem na firmę kary finansowej lub kary ograniczenia wolności, rozwiązania spółki bądź ustanowienia kuratora.

Przypominając, sprawozdanie finansowe stanowi dokument zawierający informacje o wszelkich działaniach inwestycyjnych w firmie i przedstawia pełen obraz sytuacji finansowej jednostki.

Sprawozdanie to sporządza się (po polsku i w polskiej walucie) i składa w formie elektronicznej, dzięki czemu urzędowa procedura zajmuje mniej czasu. Zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych są firmy prowadzące księgi rachunkowe (dobrowolnie lub zgodnie z ustawą) bez względu na formę prowadzenia działalności.

Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Do sprawozdania należy dołączyć uchwałę zatwierdzającą dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat oraz ewentualnie sprawozdanie z działalności bądź opinię biegłego rewidenta.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Internetowe usługi księgowe

Pytanie do eksperta: Czy warto korzystać z usług księgowych online?

Odpowiedź eksperta:

Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że wiele osób otwarło się na nowoczesne rozwiązania. Okazało się, że część ze spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, telefonicznie można odbyć konsultacje z lekarzem, a zajęcia na uczelniach mogą odbywać się w trybie zdalnym. Wszystkie te możliwości zyskały rzeszę zwolenników, którzy jeszcze do niedawna mogli podchodzić do nich sceptycznie. Jednym z rozwiązań, któremu polscy przedsiębiorcy dali szansę, w tym trudnym okresie, była księgowość internetowa. W znacznym stopniu wzrosło zainteresowanie korzystaniem z usług księgowych online.

Przedsiębiorcy dostrzegli szereg zalet jakie zapewnia takie rozwiązanie.

Księgowość internetowa to przede wszystkim możliwość dostarczania dokumentów w formie skanów lub zdjęć. Elektroniczny obieg dokumentacji zapewnia brak konieczności dostarczania oryginałów do biura. Wszystkie faktury przesyłane są do biura za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji. Zarówno przedsiębiorca, jak i księgowy ma do nich wgląd 24/7. Nie ma możliwości, że dokument zaginie lub się uszkodzi.
Kolejną zaletą korzystania z księgowości online, jest możliwość szybkiej konsultacji, bez konieczności organizowania spotkania z księgowym. Porada mailowa, telefoniczna czy za pośrednictwem skype’a, usprawnia komunikację i pozwala na natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Kwestią wartą wspomnienia, kiedy mówi się o e-księgowości, jest również aplikacja księgowa, którą część z biur udostępnia. Klient może w niej sprawdzać stan podatkowy, sporządzone deklaracje i wartość naliczonych podatków. Aplikacja stanowi proste narzędzie do analizy kosztów i przychodów oraz do wprowadzenia optymalizacji w firmie.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Ile kosztuje prowadzenie księgowości?

Pytanie do eksperta: Ile kosztuje prowadzenie księgowości?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zobowiązuje przedsiębiorców do dopełnienia wielu obowiązków z zakresu księgowości. Często właściciele firm nie mają czasu na bieganie po urzędach, sporządzanie wniosków oraz aktualizowanie swojej wiedzy na temat zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych. Z tego powodu korzystnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z doświadczonym biurem rachunkowym, które pozwoli dopełniać obowiązki we właściwych terminach skupiając się na rozwoju firmy.

Ile kosztuje prowadzenie księgowości? Nie ma możliwości jednoznacznie określić jaki jest koszt za obsługę księgową firm.

Od czego najczęściej uzależniona jest cena za usługi księgowe?
– wielkość podmiotu
– forma prawna działalności
– ilość zatrudnionych pracowników
– liczba dokumentów
– miejscowość w jakiej mieści się firma

Od czego uzależniona jest cena prowadzenia księgowości w biurze rachunkowym In-nova? Cennik naszych usług księgowych jest elastyczny. Wysokość uzależniona jest od ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu. Na koszt obsługi kadrowo-płacowej wpływa liczba zatrudnionych pracowników.

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością często obawiają się wysokich cen za obsługę księgową. Cennik naszego biura rachunkowego jest jednym z najatrakcyjniejszych na rynku.

Pełna wycena usług oraz konsultacje po kontakcie z naszym działem – zapraszamy do współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie księgowości krok po kroku

Pytanie do eksperta: Czy da się krok po kroku wyjaśnić jak prowadzić księgowość w firmie?

Odpowiedź eksperta: Niestety nie ma możliwości wyjaśnienia w kilku zdaniach tego, w jaki sposób należy prowadzić księgowość w firmie. Nie da się stworzyć krótkiej notatki, która będzie zawierała wszystkie informacje na temat obowiązków księgowych spoczywających na właścicielach firm i sposobie wywiązywania się z nich. Rachunkowość to niezwykle obszerne zagadnienie i bardzo złożona kwestia, która wiąże się z koniecznością zaznajomienia nie tylko z zakresem formalności jakie należy dopełniać, ale również ze stale zmieniającymi się rozporządzeniami i nowelizacjami ustaw.

Każda firma prowadzenia księgowości, niezależnie od tego czy mówimy o księgach handlowych, ryczałcie czy podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wymaga zapoznania się między innymi z ustawą o rachunkowości czy ustawą o VAT.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w księgowości nie ma miejsca na pomyłki. Każdy, nawet najmniejszy, błąd wiąże się z ogromem pracy jaki należy włożyć aby poprawić pomyłkę. Konsekwencją błędów popełnionych w ewidencji księgowej są źle wyliczone zobowiązania podatkowe i niewłaściwe sporządzenie deklaracje, które mogą spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary grzywny, a w skrajnych wypadkach nawet kary pozbawienia wolności.

Nie warto więc samemu podejmować się prowadzenia ewidencji swojej firmy. Jest to skomplikowana procedura, a czas jaki poświęci się na wywiązanie ze wszystkich obowiązków księgowych i sprawozdawczych można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa.

Podejmując współpracę z biurem rachunkowym zyskujemy gwarancję, że wszystkie formalności zostały dopełnione, i to z pewnością we właściwy sposób. Aby dowiedzieć się o prowadzeniu księgowości prostej spółki akcyjnej, kliknij tutaj.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pytanie do eksperta: Czy każda firma musi składać sprawozdanie?

Odpowiedź eksperta:Każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgi rachunkowe ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. Jest to bardzo ważny dokument mówiący o sytuacji finansowej i wynikach działalności podmiotu gospodarczego. Każdorocznie powinno się takie sprawozdanie sporządzać w określonej formie. Prawidłowo sporządzony dokument powinien być wiarygodny, porównywalny i zrozumiały dla osób, które go odczytują. Sprawozdanie finansowe musi zawierać pewne informacje, dotycząca prosperowania finansowego spółki. Są to oczywiście wszystkie dane firmy (nazwa, okres trwania działalności), wskazanie, czy firma nadal działa, lub czy będzie działała w przyszłości, omówienie przyjętych zasad sporządzania dokumentów księgowych. A także powinno się zawrzeć wycenę majątku w ujęciu bilansowym, rachunek zysków i strat oraz przegląd ekonomiczny.

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone Internetowo, do konkretnego instytutu, w zależności od prowadzonej działalności. Może ono być opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin oddania sprawozdania finansowego to 3 miesiące od dnia bilansowego. Po sporządzeniu musi być wpierw zatwierdzony przez walne zgromadzenie wspólników lub wspólników działalności. Zatwierdzenie go powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli nie chcą się Państwo martwić, czy sprawozdanie jest złożone w odpowiedni sposób, zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura.

Oferujemy pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pytanie do eksperta: Czy każdy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

Odpowiedź eksperta:W najbliższym czasie należy zacząć sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Co za tym idzie, warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sprawozdań. Obowiązek ten dotyczy wszystkich firm, które muszą lub dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast spółki, które osiągają przychody niższe niż 2 miliony euro, mogą złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowy, oświadczenie mówiące o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:

– bilans- który ma na celu wykazanie stanu aktywów i pasywów
– rachunek zysków i strat- czyli przychody, koszty, zyski i straty
– informację dodatkową o zasadach przyjętych w firmie o prowadzeniu rachunkowości

Należy także pamiętać, że od 1 października 2018 roku jest obowiązek składania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Aby móc tego dokonać, potrzebują Państwo Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sprawozdanie powinno być podpisane przez kierownika jednostki, osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez wszystkich członków zarządu, w wypadku organu wieloosobowego.

Następnie po sporządzeniu i podpisaniu dokumentu, należy złożyć je do odpowiedniego urzędu. Jest on różny w zależności od formy prowadzonej działalności.

Sprawozdanie finansowe powinno być wykonane w sposób rzetelny i czytelny.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystko zostało dobrze sporządzone, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura.

Oferujemy pełne sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok, co zawiera:
– przygotowanie CIT-8
– bilans
– rachunek zysków i strat
– noty
– przygotowanie uchwał
– sporządzenie informacji dodatkowej

Zapraszamy do kontaktu!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Koszt księgowości spółki z oo

Pytanie do eksperta: Czy koszt księgowości spółki z oo jest wysoki?

Odpowiedź eksperta:
Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Właściciele tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru formy księgowości – sposób księgowania jest narzucony przepisami Ustawy o Rachunkowości. Dlaczego pełna księgowość wzbudza strach u właścicieli firm? Powodem tego z pewnością jest konieczność precyzyjnego dokonywania księgowań w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Pełna księgowość spółki z o.o. zobowiązuje do szczegółowego dokonywania księgowań wszystkich operacji związanych z działalnością firmy. Odpowiednio prowadzona ewidencja księgowa odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy na temat przepisów prawa oraz wprowadzanych nowelizacji podatkowych. Konieczność wdrażania ich w przedsiębiorstwach wyklucza właścicieli firm z samodzielnego prowadzenia księgowości.

Warto tutaj również wspomnieć, że spółka z o.o. zobowiązana jest do przygotowania oraz złożenia sprawozdania finansowego spółki. Obecne przepisy prawne narzucają obowiązek składania e-sprawozdań finansowych, czyli w sposób elektroniczny do KRS. Wymaga to posiadania podpisu elektronicznego, który umożliwia potwierdzenie tożsamości.

Czy koszt księgowości spółki z oo jest wysoki? W wielu biurach rachunkowych cena za usługi księgowe jest odgórnie ustalona. W naszym biurze rachunkowym cennik jest elastyczny. Oznacza to, że koszt księgowości spółki z oo uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych generowanych przez podmiot w danym miesiącu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Wystawianie świadectw pracy

Pytanie do eksperta: Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Odpowiedź eksperta:Wystawianie świadectw pracy polega na opracowaniu dokumentu, który jest wręczany przez pracodawcę pracownikowi, w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Musi się to odbyć nie później niż ostatniego dnia umowy.

W treści świadectwa pracy powinny znajdować się przede wszystkim informacje, dotyczące:
– okresu zatrudnienia
– wymiaru etatu
– zajmowanego stanowiska
– trybu rozwiązania umowy
– okoliczności wygaśnięcia umowy

Poza tym powinny się tam znaleźć także informacje o:
– liczbie dni urlopu wypoczynkowego, które zostały wykorzystane przez pracownika
– wykorzystaniu dodatkowego urlopu i podstawy prawnej jego udzielenia
– okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia
– okresie korzystania z urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i podstawy prawnej ich udzielenia
– łącznej liczbie przepracowanych dni
– okresie, za który pracownikowi należy się odszkodowanie w wypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy
– okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach
– okresie odbytej służby wojskowej
– okresach nieskładkowych
– może być tam także umieszczona, na życzenie pracownika informacja, dotycząca zarobków

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy bez uprzedniego wniosku pracownika. Może ono być dostarczone na każdy sposób, osobiście, pocztą czy poprzez osobę upoważnioną. W sytuacji, gdy pracownik dostrzeże błędy w wydanym świadectwie, ma prawo w przeciągu 14 dni od otrzymania dokumentu, wystąpić do pracodawcy w celu sprostowania. Natomiast, gdy pracodawca odmówi, w ciągu kolejnych 14 dni należy zgłosić takie żądanie do sądu pracy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ więcej

 

Obsługa księgowa firmy

Pytanie do eksperta: Czy obsługa księgowa firmy pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu?

Odpowiedź eksperta:Wielu przedsiębiorców błędnie uważa, że powierzenie spraw księgowych, podatkowych i kadrowo-płacowych zewnętrznej firmie wiążę się z dużym wydatkiem. Skutkiem tego przekonania jest chęć podjęcia się samodzielnej księgowości przez właściciela spółki. Jakie najczęściej są tego skutki? Zdarzają się przedsiębiorcy, którzy doskonale radzą sobie z prowadzeniem firmy oraz wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych. Bezsprzecznie możemy jednak stwierdzić po ilości zgłaszających się do nas klientów, że spora część osób decydujących się na samodzielną księgowość wprowadza podmiot w ogrom zaległości księgowych i podatkowych, które zagrażają bezpieczeństwu.

Obsługa księgowa firmy przyniesie wiele korzyści pod warunkiem, że współpraca opierać się będzie na doświadczeniu oraz profesjonalizmie firmie, której zlecamy księgowość. Warto przez nawiązaniem współpracy sprawdzić czy dane biuro rachunkowe spełnia w pełni nasze oczekiwania.

W zakres usług księgowych najczęściej wchodzą:

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR oraz ryczałtu,
2. obsługa kadrowo-płacowa, administracja pracownicza,
3. doradztwo podatkowe,
4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
5. reprezentacja przed US, ZUS,
6. rozliczenia podatkowe.

Czy obsługa księgowa firmy pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu? Zdecydowanie przedsiębiorcom łatwiej jest prowadzić biznes w oparciu o solidnie sporządzone raporty i analizy, które obrazują rzeczywistą sytuację finansową podmiotu. Właściciele spółek mogą podejmować decyzje bez ryzyka popadnięcia podmiotu w długi.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.