Posts tagged: księgowość spółki

Prowadzenie księgowości krok po kroku

Pytanie do eksperta: Czy da się krok po kroku wyjaśnić jak prowadzić księgowość w firmie?

Odpowiedź eksperta: Niestety nie ma możliwości wyjaśnienia w kilku zdaniach tego, w jaki sposób należy prowadzić księgowość w firmie. Nie da się stworzyć krótkiej notatki, która będzie zawierała wszystkie informacje na temat obowiązków księgowych spoczywających na właścicielach firm i sposobie wywiązywania się z nich. Rachunkowość to niezwykle obszerne zagadnienie i bardzo złożona kwestia, która wiąże się z koniecznością zaznajomienia nie tylko z zakresem formalności jakie należy dopełniać, ale również ze stale zmieniającymi się rozporządzeniami i nowelizacjami ustaw.

Każda firma prowadzenia księgowości, niezależnie od tego czy mówimy o księgach handlowych, ryczałcie czy podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wymaga zapoznania się między innymi z ustawą o rachunkowości czy ustawą o VAT.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w księgowości nie ma miejsca na pomyłki. Każdy, nawet najmniejszy, błąd wiąże się z ogromem pracy jaki należy włożyć aby poprawić pomyłkę. Konsekwencją błędów popełnionych w ewidencji księgowej są źle wyliczone zobowiązania podatkowe i niewłaściwe sporządzenie deklaracje, które mogą spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary grzywny, a w skrajnych wypadkach nawet kary pozbawienia wolności.

Nie warto więc samemu podejmować się prowadzenia ewidencji swojej firmy. Jest to skomplikowana procedura, a czas jaki poświęci się na wywiązanie ze wszystkich obowiązków księgowych i sprawozdawczych można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa.

Podejmując współpracę z biurem rachunkowym zyskujemy gwarancję, że wszystkie formalności zostały dopełnione, i to z pewnością we właściwy sposób. Aby dowiedzieć się o prowadzeniu księgowości prostej spółki akcyjnej, kliknij tutaj.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pytanie do eksperta: Czy każda firma musi składać sprawozdanie?

Odpowiedź eksperta:Każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgi rachunkowe ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. Jest to bardzo ważny dokument mówiący o sytuacji finansowej i wynikach działalności podmiotu gospodarczego. Każdorocznie powinno się takie sprawozdanie sporządzać w określonej formie. Prawidłowo sporządzony dokument powinien być wiarygodny, porównywalny i zrozumiały dla osób, które go odczytują. Sprawozdanie finansowe musi zawierać pewne informacje, dotycząca prosperowania finansowego spółki. Są to oczywiście wszystkie dane firmy (nazwa, okres trwania działalności), wskazanie, czy firma nadal działa, lub czy będzie działała w przyszłości, omówienie przyjętych zasad sporządzania dokumentów księgowych. A także powinno się zawrzeć wycenę majątku w ujęciu bilansowym, rachunek zysków i strat oraz przegląd ekonomiczny.

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone Internetowo, do konkretnego instytutu, w zależności od prowadzonej działalności. Może ono być opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin oddania sprawozdania finansowego to 3 miesiące od dnia bilansowego. Po sporządzeniu musi być wpierw zatwierdzony przez walne zgromadzenie wspólników lub wspólników działalności. Zatwierdzenie go powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli nie chcą się Państwo martwić, czy sprawozdanie jest złożone w odpowiedni sposób, zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura.

Oferujemy pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pytanie do eksperta: Czy każdy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?

Odpowiedź eksperta:W najbliższym czasie należy zacząć sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Co za tym idzie, warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sprawozdań. Obowiązek ten dotyczy wszystkich firm, które muszą lub dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast spółki, które osiągają przychody niższe niż 2 miliony euro, mogą złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowy, oświadczenie mówiące o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:

– bilans- który ma na celu wykazanie stanu aktywów i pasywów
– rachunek zysków i strat- czyli przychody, koszty, zyski i straty
– informację dodatkową o zasadach przyjętych w firmie o prowadzeniu rachunkowości

Należy także pamiętać, że od 1 października 2018 roku jest obowiązek składania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Aby móc tego dokonać, potrzebują Państwo Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sprawozdanie powinno być podpisane przez kierownika jednostki, osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez wszystkich członków zarządu, w wypadku organu wieloosobowego.

Następnie po sporządzeniu i podpisaniu dokumentu, należy złożyć je do odpowiedniego urzędu. Jest on różny w zależności od formy prowadzonej działalności.

Sprawozdanie finansowe powinno być wykonane w sposób rzetelny i czytelny.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystko zostało dobrze sporządzone, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura.

Oferujemy pełne sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok, co zawiera:
– przygotowanie CIT-8
– bilans
– rachunek zysków i strat
– noty
– przygotowanie uchwał
– sporządzenie informacji dodatkowej

Zapraszamy do kontaktu!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Koszt księgowości spółki z oo

Pytanie do eksperta: Czy koszt księgowości spółki z oo jest wysoki?

Odpowiedź eksperta:
Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Właściciele tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru formy księgowości – sposób księgowania jest narzucony przepisami Ustawy o Rachunkowości. Dlaczego pełna księgowość wzbudza strach u właścicieli firm? Powodem tego z pewnością jest konieczność precyzyjnego dokonywania księgowań w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Pełna księgowość spółki z o.o. zobowiązuje do szczegółowego dokonywania księgowań wszystkich operacji związanych z działalnością firmy. Odpowiednio prowadzona ewidencja księgowa odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy na temat przepisów prawa oraz wprowadzanych nowelizacji podatkowych. Konieczność wdrażania ich w przedsiębiorstwach wyklucza właścicieli firm z samodzielnego prowadzenia księgowości.

Warto tutaj również wspomnieć, że spółka z o.o. zobowiązana jest do przygotowania oraz złożenia sprawozdania finansowego spółki. Obecne przepisy prawne narzucają obowiązek składania e-sprawozdań finansowych, czyli w sposób elektroniczny do KRS. Wymaga to posiadania podpisu elektronicznego, który umożliwia potwierdzenie tożsamości.

Czy koszt księgowości spółki z oo jest wysoki? W wielu biurach rachunkowych cena za usługi księgowe jest odgórnie ustalona. W naszym biurze rachunkowym cennik jest elastyczny. Oznacza to, że koszt księgowości spółki z oo uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych generowanych przez podmiot w danym miesiącu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Wystawianie świadectw pracy

Pytanie do eksperta: Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Odpowiedź eksperta:Wystawianie świadectw pracy polega na opracowaniu dokumentu, który jest wręczany przez pracodawcę pracownikowi, w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Musi się to odbyć nie później niż ostatniego dnia umowy.

W treści świadectwa pracy powinny znajdować się przede wszystkim informacje, dotyczące:
– okresu zatrudnienia
– wymiaru etatu
– zajmowanego stanowiska
– trybu rozwiązania umowy
– okoliczności wygaśnięcia umowy

Poza tym powinny się tam znaleźć także informacje o:
– liczbie dni urlopu wypoczynkowego, które zostały wykorzystane przez pracownika
– wykorzystaniu dodatkowego urlopu i podstawy prawnej jego udzielenia
– okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia
– okresie korzystania z urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i podstawy prawnej ich udzielenia
– łącznej liczbie przepracowanych dni
– okresie, za który pracownikowi należy się odszkodowanie w wypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy
– okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach
– okresie odbytej służby wojskowej
– okresach nieskładkowych
– może być tam także umieszczona, na życzenie pracownika informacja, dotycząca zarobków

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy bez uprzedniego wniosku pracownika. Może ono być dostarczone na każdy sposób, osobiście, pocztą czy poprzez osobę upoważnioną. W sytuacji, gdy pracownik dostrzeże błędy w wydanym świadectwie, ma prawo w przeciągu 14 dni od otrzymania dokumentu, wystąpić do pracodawcy w celu sprostowania. Natomiast, gdy pracodawca odmówi, w ciągu kolejnych 14 dni należy zgłosić takie żądanie do sądu pracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Obsługa księgowa firmy

Pytanie do eksperta: Czy obsługa księgowa firmy pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu?

Odpowiedź eksperta:Wielu przedsiębiorców błędnie uważa, że powierzenie spraw księgowych, podatkowych i kadrowo-płacowych zewnętrznej firmie wiążę się z dużym wydatkiem. Skutkiem tego przekonania jest chęć podjęcia się samodzielnej księgowości przez właściciela spółki. Jakie najczęściej są tego skutki? Zdarzają się przedsiębiorcy, którzy doskonale radzą sobie z prowadzeniem firmy oraz wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych. Bezsprzecznie możemy jednak stwierdzić po ilości zgłaszających się do nas klientów, że spora część osób decydujących się na samodzielną księgowość wprowadza podmiot w ogrom zaległości księgowych i podatkowych, które zagrażają bezpieczeństwu.

Obsługa księgowa firmy przyniesie wiele korzyści pod warunkiem, że współpraca opierać się będzie na doświadczeniu oraz profesjonalizmie firmie, której zlecamy księgowość. Warto przez nawiązaniem współpracy sprawdzić czy dane biuro rachunkowe spełnia w pełni nasze oczekiwania.

W zakres usług księgowych najczęściej wchodzą:

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR oraz ryczałtu,
2. obsługa kadrowo-płacowa, administracja pracownicza,
3. doradztwo podatkowe,
4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
5. reprezentacja przed US, ZUS,
6. rozliczenia podatkowe.

Czy obsługa księgowa firmy pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu? Zdecydowanie przedsiębiorcom łatwiej jest prowadzić biznes w oparciu o solidnie sporządzone raporty i analizy, które obrazują rzeczywistą sytuację finansową podmiotu. Właściciele spółek mogą podejmować decyzje bez ryzyka popadnięcia podmiotu w długi.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

GTU co to jest?

Pytanie do eksperta: Czym jest GTU i co warto o nim wiedzieć?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: GTU to klasyfikacja grup towarów i usług. Oznaczenia kodów GTU należy stosować podczas ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w nowej strukturze plików JPK V7. Kody te określają przynależność sprzedawanych towarów i świadczonych usług do jednej z 13 grup towarowo-usługowych.

Kody od 01-10 określają grupy towarów, natomiast od 11-13 usługi:

01. Sprzedaż alkoholu.
02. Handel paliwem.
03. Sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych.
04. Dostawa wyrobów tytoniowych.
05. Handel odpadami, surowcami wtórnymi itp.
06. Dostawa urządzeń elektronicznych i części do nich.
07. Sprzedaż pojazdów i części.
08. Wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie.
09. Handel lekami.
10. Budynki i budowle.
11. Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
12. Usługi o charakterze niematerialnym np. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
13. Usługi transportowe i gospodarki magazynowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Obsługa prawno – księgowa Kraków

Pytanie do eksperta: Czy warto podejmować współpracę z biurem rachunkowym?

Odpowiedź eksperta:Biura rachunkowe to podmioty, które oferują obsługę księgową, podatkową i prawną dla przedsiębiorstw.

Stała obsługa prawna oraz księgowa umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie korzyści w postaci dostępu do porad w istotnych kwestii w krótkim czasie oraz prowadzenia ksiąg i ewidencji w sposób rzetelny, terminowy i sprawdzalny.

W ramach świadczonej usługi biuro rachunkowe może oferować porady w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa cywilnego oraz podatkowego, doradztwo, reprezentowanie w postępowaniach sądowych, prowadzenie ksiąg, obliczanie podatku, sporządzanie sprawozdań i innych deklaracji, kontakt z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń. Społecznych,

Wiedza, doświadczenie oraz praktyczna znajomość przedmiotu sprawy powoduje, że przedsiębiorca otrzymuje najwyższe standardy obsługi księgowo-podatkowej, które realizowane są w firmie. W dobie zmieniających się przepisów prawnych i ustaw niezwykle ważne jest stałe jest aktualizowanie oraz wybieranie aktualnych rozwiązań. Pomoc eksperta zarówno pod względem księgowo-podatkowym oraz prawnym umożliwia zwolnienie ze stresu i obowiązków przedsiębiorcę, który będzie mógł w zamian skupić się na Klientach i rozwoju firmy. Profesjonaliści zajmą się rachunkowością spółki, a w przypadku pytań służyć będą doradztwem, które pomoże w podjęciu optymalnej i bezpiecznej decyzji.

Powierzenie księgowości ekspertom stanowi doskonałe rozwiązanie dla wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa. Biura rachunkowe oferują usługę zdalną, dzięki której przedsiębiorca znacznie oszczędza – zarówno pod względem finansowym jak i pod względem czasu, jaki musiałby poświęcić na księgowość własnej firmy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prowadzenie księgowości w 2021

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na obsługę księgową w 2021 roku?

Odpowiedź eksperta: W ustawie o rachunkowości ciągle wprowadzane są zmiany i modyfikacje. Prowadzenie księgowości wymaga znajomości przepisów oraz śledzenia dokonywanych w nich zmian.

Z obsługi księgowej decydują się korzystać najczęściej właściciele firm, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Limit przejścia z małej księgowości na pełną wyliczony na rok 2021 roku, w przeliczeniu na polskie złote to 9 030 600 zł. Oznacza to, że firma, której przychody przekroczą tę kwotę muszą przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Już sama w sobie pełna ewidencja jest skomplikowana i czasochłonna, nie mniej jednak dla przedsiębiorców na nowy rok przewidziano kolejne zmiany i obowiązki. Ministerstwo Finansów podejmuje systematyczne działania, które na celu mają wprowadzenie nowych mechanizmów ulepszających system podatkowy. Prowadzenie księgowości w 2021 będzie utrudnione ze względu na wprowadzenie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz nowe przepisy związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Od 2020 roku działają także nowe obowiązki związane ze składaniem plików JPK. Mimo, że mają one na celu ułatwienie podatnikom spełnianie obowiązków, to jednak tym samym wymagają bardziej szczegółowych informacji. Nowe definicje, nowe progi wartościowe to kolejne aspekty, na które osoba zajmująca się księgowością musi zwrócić uwagę.

Prowadzenie księgowości w 2021 najlepiej będzie powierzyć specjalistom, co pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i nerwów związanych z ewidencją, formalnościami i urzędami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Pytanie do eksperta: Reprezentacja prowadzonej firmy – gdzie i kiedy się wstawić?

Odpowiedź eksperta:Posiadanie, jak również zarządzanie własną działalnością gospodarczą, nakłada na przedsiębiorcę znaczną ilość obowiązków. Spośród nich możemy wymienić te m.in. z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce niestety owe kontakty nie tylko wiążą się ze sporządzaniem i przekazywaniem deklaracji, wprowadzaniem korekt, ale również ze zgłaszaniem wszelkiego rodzaju wyjaśnień, o które poproszony zostanie przedsiębiorca.

Właśnie dlatego jedną z naszych usług jest reprezentacja przez Urzędem Skarbowym i ZUS. W odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności, jest to jedna z bardziej popularnych usług, gdyż nie każdy przedsiębiorca czuje się na siłach, aby samodzielnie prostować kwestie podatków oraz rozliczeń bezpośrednio przez US, bądź ZUS.

Klienci korzystający z naszej oferty w ramach owej usługi, najczęściej zgłaszają nam:
– reprezentację w zakresie kwestii związanych ze zwrotem VAT dla firm,
– przygotowanie odwołań od wydanych decyzji z ZUS i US,
– zastępstwo przed organami skarbowymi we wszystkich urzędowych kwestiach, które mogą dotyczyć prowadzenia działalności.

Jeśli są Państwo zdecydowani na nawiązanie współpracy z naszym biurem, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi naszą ofertę, jak również udzieli odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń