Posts tagged: biuro rachunkowe kraków

Dla kogo ryczałt?

Pytanie do eksperta: Kto może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Odpowiedź eksperta: Ryczałt ewidencjonowany to jedna z form księgowości uproszczonej. Przedsiębiorcy z niego korzystający płacą podatek, którego wysokość wyliczana jest na podstawie osiąganych przychodów. Oznacza to, że nie mogą obniżyć podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów.

Do korzystania z ryczałtu upoważnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej, bądź spółki osobowej.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym uniemożliwia wykorzystywanie rozliczeń w formie ryczałtu podatnikom, osiągającym przychody z tytułu:
– prowadzenia aptek,
– działalności lombardów,
– kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
– działalności wolnych zawodów,
– świadczenia usług wymienionych w załączniku drugim danej ustawy,
– handlu częściami i akcesoriami do samochodów osobowych,
– wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą za wyjątkiem energii elektrycznej.

Podatek w zryczałtowanej formie można płacić pod warunkiem, że podatnik w poprzednim roku podatkowym uzyskał przychody nieprzekraczające 250 tysięcy euro.

Rozliczanie się na podstawie ryczałtu nie zobowiązuje podatników do prowadzenia KPiR, wystarczy ewidencja przychodów. Ponadto podatnicy w wielu wypadkach mogą korzystać z niskich stawek podatku. Niestety ze względu, że podstawy opodatkowania nie można obniżyć o koszty uzyskania przychodów może okazać się, że do regulacji podatku przedsiębiorca będzie zobowiązany nawet jeżeli jego firma wykaże stratę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2019?

Pytanie do eksperta: W jaki sposób mogę wysłać sprawozdanie finansowe z działalności swojej firmy za 2018 rok?

Odpowiedź eksperta: Od 1 października 2018 roku firmy swoje sprawozdania finansowe muszą przekazywać drogą elektroniczną. Z tego względu przygotowane przez nich dokumenty muszą być opracowane w formacie XML. Odpowiednio sporządzone dokumenty należy kolejno podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wysłać przez platformę eKRS. Przedsiębiorcy posiadający konto na portalu S24 bądź ujawniający swój numer PESEL mogą zrobić to zupełnie za darmo. W przeciwnym razie zobowiązani będą do uregulowania odpowiedniej opłaty.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można nabyć od dostawców wymienionych na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl). Jego zakup i wdrożenie może jednak sprawiać trudności przedsiębiorcom. Z tego względu serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Pomagamy w zdobyciu i wdrożeniu podpisu elektronicznego. Zajmujemy się doradztwem dotyczącym wyboru odpowiedniego pakietu, dopełnieniem formalności związanych z zakupem podpisu, jego aktywacją oraz konfiguracją.

Ponadto wypełniamy obowiązki związane z przygotowywaniem sprawozdania w formacie XML oraz jego wysyłką. Oferujemy też usługi związane z przepisaniem sprawozdania z tradycyjnej postaci do wymaganego formatu.

Jeżeli posiadają Państwo jakieś pytania, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu, podczas którego będziemy mogli na nie odpowiedzieć, a także przedstawić ofertę zindywidualizowaną do Państwa potrzeb.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Uproszczone formy ewidencji księgowej

Pytanie do eksperta: Jakie są uproszczone formy ewidencji księgowej?

Odpowiedź eksperta: Każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. Do uproszczonych form ewidencji księgowej zaliczamy kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księgę przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa to najprostsza z form uproszczonej księgowości. Podatek, który płaci przedsiębiorca nie zależy od wysokości osiąganych przychodów czy dochodów, lecz określany jest na cały rok z góry przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie nieliczni przedsiębiorcy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek w określonej dla danej działalności stawce podatku. Podatek obliczany jest na podstawie osiąganych przychodów, koszty nie są brane pod uwagę. Nawet, gdy przedsiębiorca ponosi stratę w danym miesiącu, obowiązkowo musi zapłacić podatek.

Księga przychodów i rozchodów to ostatnia z form uproszczonej księgowości. W tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek od przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania, czyli od dochodu. Podatek może być płacony w stawce liniowej 19% lub na zasadach ogólnych 18% i 32%. Podatku nie płaci się jeśli przedsiębiorstwo nie osiąga dochodów.

Rozliczać się na podstawie jednej z uproszczonych form księgowości mogą osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie księgi rachunkowej Kraków

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić księgi rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli potocznie zwanej pełnej księgowości zobowiązane są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym przekroczyły określoną w przepisach kwotę, a także wszystkie pozostałe podmioty m.in. spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Zapisuje się w nich każde zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w przedsiębiorstwie w sposób chronologiczny. Księgi rachunkowe otwiera się:
– na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– na początek nowego roku obrotowego,
– na dzień zmiany formy prawnej działalności,
– na dzień rozpoczęcia likwidacji działalności lub postępowania upadłościowego.

Księgi rachunkowe zamyka się:
– na dzień kończący dany rok obrotowy,
– na zakończenie działalności, likwidacji lub postępowania upadłościowego,
– na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

W skład ksiąg rachunkowych zalicza się:
– dziennik, gdzie zapisywane są zdarzenia gospodarcze,
– konta księgi głównej,
– konta ksiąg pomocniczych,
– zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników aktywów i pasywów.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy znakomicie znać Ustawę o rachunkowości oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy. Najczęściej jednak przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie księgowego lub współpracę z biurem rachunkowym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Ceny usług w biurze rachunkowym

Pytanie do eksperta: Jaki jest koszt usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości jest jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy. Usługi księgowe świadczone przez biura rachunkowe są zdecydowanie mniej kosztowne niż zatrudnienie samodzielnego księgowego lub księgowej.

Korzystając z usług biura rachunkowego przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z szerokiego zakresu usług księgowych, a także innych dodatkowych usług. Najczęściej ceny za usługi księgowe ustalane są na podstawie formy prawnej działalności, której będzie prowadzona księgowość, rodzaju księgowości oraz od ilości dostarczonych dokumentów, które podlegają ewidencji. Ważne jest także to czy firma rozlicza się z podatku od towarów i usług. Cena za obsługę firmy przez biuro rachunkowe zależy również od wybranych przez przedsiębiorcę usług dodatkowych. Niejedno biuro rachunkowe oferuje swoim Klientom elastyczny cennik za usługi księgowe, co oznacza, że koszty jakie poniesie przedsiębiorca uzależnione są głównie od ilości dostarczonych dokumentów podlegających ewidencji.

Skorzystanie z usług biura rachunkowego niesie za sobą wiele korzyści. Przedsiębiorca ma pewność, że księgowość prowadzona jest w sposób zgodny z Ustawą o rachunkowości oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami. Zatrudnienie osoby do prowadzenie księgowości w firmie jest bardzo kosztowne, może okazać się zbyt dużym obciążeniem zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw. Osobie prowadzącej firmową księgowość należy stworzyć odpowiednie stanowisko pracy oraz wyposażyć je w urządzenia i programy potrzebne do księgowania.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

Pytanie do eksperta: Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać jak ważną funkcję w firmie pełni księgowość. Obsługa księgowa firmy powinna być prowadzona profesjonalnie, rzetelnie i terminowo, ponieważ jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Niejeden przedsiębiorca decyduje się zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego, które poprowadzi księgowość firmy na najwyższym poziomie nie jest prosty. Przy wyborze biura nie warto kierować się jedynie ceną oferowana za obsługę księgową, gdyż może się okazać, że podmiot oferujący niskie ceny nie posiada odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu księgowości lub jest nierzetelny. Podczas szukania odpowiedniego biura rachunkowego bardzo pomocne mogą okazać się opinie Klientów. Dobrym wyborem jest również biuro, które oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. Przedsiębiorca w takim przypadku nie płaci co miesiąc stałej kwoty za usługi księgowe, lecz określoną sumę pieniędzy uzależnioną od ilości dostarczanych dokumentów podlegających ewidencji. Podczas wyboru biura rachunkowego warto zwrócić również uwagę na to, czy dana firma oprócz prowadzenia księgowości oferuje dodatkowe usługi.

Nasze biuro rachunkowe posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pełnej, jak i uproszczonej księgowości. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w skład, których wchodzą m.in. prowadzenie księgowości, obsługa kadrowo-płacowa, reprezentacja przed urzędami, doradztwo prawne i podatkowe. Zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Czym jest uproszczona księgowość?

Pytanie do eksperta: Czym jest uproszczona księgowość?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy w Polsce mogą prowadzić pełną lub uproszczoną księgowość, jednak nie zawsze mogą dobrowolnie wybrać, z której będą korzystać. W określonych przypadkach obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty.

Uproszczona księgowości nazywana także małą, jest znacznie prostsza w prowadzeniu niż pełna księgowość. Przedsiębiorca może ją prowadzić samodzielnie. Wyróżniamy trzy formy małej księgowości:
– kartę podatkową,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– książkę przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa skierowana jest do określonego grona przedsiębiorców. Podatek nie zależy od przychodów czy dochodów lecz ustalany jest na cały rok odgórnie przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płacony jest w określonej stawce, która zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Podatek obliczany jest na podstawie osiąganych przez firmę przychodów, koszty nie są brane pod uwagę, co oznacza, że przedsiębiorca musi płacić podatek, nawet gdy jego działalność nie przynosi zysków. W przypadku książki przychodów i rozchodów podatek płacony wybrany jest w wybranej przez przedsiębiorcę stawce, jednak zależy on od dochodów czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość dla dużej firmy

Pytanie do eksperta: Jak odbywa się założenie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Olbrzymie korporacje zmuszone są do rozliczania się na podstawie księgowości pełnej. Jest zbiór zaawansowanych zasad, według których rachowane są należności przedsiębiorstwa wobec państwa. Prowadzenie księgowości zmusza przedsiębiorców między innymi do:
– prowadzenia ksiąg handlowych i rachunkowych,
– sporządzania sprawozdań finansowych,
– kontrolowania stanu aktywów i pasywów.

Mając na uwadze stopień skomplikowania powyższych zabiegów, korporacje te zmuszone są do zatrudnienia biura rachunkowego. Mimo dodatkowych kosztów związanych z jego usługami, niesie ono wiele korzyści.

Przede wszystkim niweluje niebezpieczeństwo popełnienia jakichkolwiek błędów i zaniedbań, które skutkują poważnymi konsekwencjami prawnymi. O ile w przypadku niewielkich błędów mogą one przybrać formę pieniężną, tak za olbrzymie przestępstwa podatkowe prócz kary finansowej bardzo często dołączana jest kara ograniczenia wolności.

Pragniemy zaoferować Państwu profesjonalne usługi z zakresu księgowości. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Formy księgowości

Pytanie do eksperta: Jakie są formy księgowości w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Zakładając działalność gospodarczą należy wybrać formę prowadzonej księgowości. Nie zawsze jednak można dokonać wyboru, gdyż w niektórych przypadkach księgowość jaka może być prowadzona w firmie określona jest w przepisach. W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości.

Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki cywilne oraz spółki jawne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty. Powyżej tej granicy konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. Uproszczona księgowość może być prowadzona w formie karty podatkowej, książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, natomiast pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, gdzie zapisywana jest każda operacja gospodarcza mająca miejsce w przedsiębiorstwie.

Pełna księgowość jest skomplikowanym i rozbudowanym systemem ewidencji operacji gospodarczych, dlatego prowadzić ją mogą jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Jej prowadzenie daje możliwość przeprowadzania szerokich analiz ekonomicznych firmy. Uproszczoną księgowość przedsiębiorca może prowadzić samodzielnie, jednak posiada pełną odpowiedzialność prawną za popełnione w ewidencji błędy oraz musi znać aktualne przepisy.

Księgowość firmy warto powierzyć biuru rachunkowemu, które zajmie się nią profesjonalnie. Jeśli szukają Państwo doświadczonego biura, które oferuje kompleksową obsługę księgową to zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie pełnej księgowości koszty

Pytanie do eksperta: Od czego zależy koszt prowadzenia pełnej księgowość?

Odpowiedź eksperta: W każdej firmie prowadzenie księgowości jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Oczywiście nie musi on tego robić samodzielnie. Pełna księgowość może być prowadzone jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, stąd konieczność zatrudnienia samodzielnej księgowej bądź księgowego lub rozpoczęcia współpracy z biurem rachunkowym.

Koszty jakie ponoszą przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość zależą w dużej mierze, od tego, kto tę księgowość prowadzi. W przypadku zatrudnienia dodatkowego pracownika w firmie, który będzie zajmował się obsługą księgową, koszty są bardzo wysokie. Pracownikowi należy stworzyć miejsce pracy oraz odpowiednio je wyposażyć. W przypadku współpracy z biurem rachunkowym koszt za usługi księgowe jest znacznie niższy. W biurach rachunkowych cena za księgowość ustalana jest najczęściej na podstawie formy prawnej przedsiębiorstwa oraz od tego czy dana firma rozlicza się z podatku VAT. Warto jest wybrać biuro, które oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. Cena w tym przypadku nie jest taka sama co miesiąc, lecz zależy od ilości dostarczanych dokumentów, które podlegają ewidencji. Wybierając biuro rachunkowe istnieje możliwość skorzystania z usług dodatkowych np. porad prawnych, doradztwa podatkowego czy obsługi kadrowo-płacowej co jest ogromną zaletą.

Wybierając nasze biuro otrzymają Państwo kompleksową obsługę księgową przedsiębiorstwa w przystępnych cenach. Naszym klientom nie narzucamy gotowych pakietów, lecz pozwalamy, aby samodzielnie wybrali z jakich usług chcą skorzystać. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.