Posts tagged: zezwolenie na pracę w Polsce

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na pracę?

Pytanie do eksperta: W ramach prowadzonej przeze mnie działalności chciałbym zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Jak zrobić to legalnie? Jakie pozwolenia muszę posiadać?

Odpowiedź eksperta: Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia wykonawcze.

Każdy cudzoziemiec, który nie jest zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, aby podjąć pracę w naszym kraju musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Tak będzie także w przypadku Pańskich pracowników, pochodzących z Ukrainy.

O wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, a więc osoba, która ma zamiar zatrudnić pracownika. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć we właściwym pod względem zamieszkania urzędzie wojewódzkim. Zezwolenie na pracę wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat, może jednak zostać wydłużone. Zezwolenie udzielane jest dla konkretnego pracodawcy i cudzoziemca w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku na okres wyznaczony datami. W przypadku, gdy cudzoziemiec zmieni stanowisko bądź branżę konieczne jest pozyskanie nowego zezwolenia.

Oprócz wniosku przedsiębiorca musi złożyć szereg innych dokumentów dotyczących zatrudnianego obcokrajowca. Do akt tych należą między innymi:
– dokument potwierdzający status prawny oraz formę prowadzonej działalności przez pracodawcę,
– ważny dowód osobisty lub dokument podróży cudzoziemca,
– kopię wszystkich stron ważnego dokumentu podróży,
– dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia,
– informacje o aktualnym stanie zatrudnienia,
– dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Zezwolenie na pracę w Polsce

Pytanie do eksperta: Co zrobić, aby uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca? Czym różni się zezwolenie typu A od zezwolenia typu B?

Odpowiedź eksperta: Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajdują się na terytorium Polski. Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę w Polsce należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie. O zezwolenie dla cudzoziemca występuje pracodawca. Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami.

Niezależnie od typu zezwolenie pracodawca musi złożyć:
– wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca,
– kopię dokumentu podróży cudzoziemca,
– kopię dowodu wpłaty za wydanie zezwolenia,
– dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy.

Pozostałe dokumenty, które muszą być złożone w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zależą od typu zezwolenia, którego dotyczy procedura. W przypadku zezwolenia typu A należy uzyskać informację starosty, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Ubiegając się o zezwolenie typu B należy dołączyć m.in.
– kopię zezwolenia o wysokości osiągniętego dochodu,
– dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
– informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.