Posts tagged: zatrudnienie

Sporządzanie listy płac

Pytanie do eksperta: Co powinna zawierać lista płac?

Odpowiedź eksperta: Lista płac to dokument księgowy, który potwierdza naliczenie pensji dla pracowników, z uwzględnieniem obowiązkowych składek finansowych zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Warto pamiętać, że prawidłowo opracowana lista płac, stanowi znaczne ułatwienie do wykonania deklaracji potrzebnej ZUS-owi lub Urzędowi Skarbowemu.

Listę płac układa się na podstawie między innymi umowy o pracę, przyznanych składnikach dodatkowych czy ewidencji czasu pracy. Prawidłowo wykonana lista powinna zawierać:
– miesiąc wraz z rokiem, którego dotyczy
– nazwę pracodawcy
– dokładną datę sporządzenia listy
– datę wypłaty wynagrodzenia (znaczący wpływ do rozliczenia składek ZUS)
– nazwę listy płac (numer, bądź opis słowny)
– podpisy osób sporządzających listę
– w przypadku sytuacji wynagrodzenia wypłaconego gotówką także podpis wraz z datą konkretnego zatrudnionego
– składniki wynagrodzeń, potrąceń, naliczania składek i podatku

Należy pamiętać, by nie rozliczać umów cywilnoprawnych na listach płac, gdyż jest to błędem. Tego typu umowy rozlicza się na osobnej liście wypłat. W przypadku podjęcia współpracy z nami, oferujemy Ci pomoc w dokładnym i rzetelnym sporządzaniu listy płac dla Twoich pracowników. Już dziś do nas zadzwoń i porozmawiaj z ekspertami.

 

Umowy cywilnoprawne

Pytanie do eksperta: Czym są umowy cywilnoprawne?

Odpowiedź eksperta: Często zdarza się, że przedsiębiorca zleca swoim pracownikom pewne zadania lub wykonanie pewnego dzieła. Może zlecać to nie tylko swoim pracownikom, ale też osobom z zewnątrz. W tym celu podpisuje z takimi osobami umowy cywilnoprawne. Są one regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego. Należą do nich: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna.

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Zawierana jest między zleceniodawcą, a zleceniobiorcom, który zobowiązuje się do wykonania danej czynności. Cechą tej umowy jest to, że zleceniobiorca nie odpowiada za rezultaty swojego działania. Jednak powinien wykonywać zlecone zadanie jak najlepiej potrafi. Z tego powodu umowę tę nazywa się też umową starannego działania.

Inną często spotykaną umową cywilnoprawną jest umowa o dzieło. Stronami tej umowy są zamawiający oraz przyjmujący zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, za wynagrodzeniem, natomiast zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dzieło oraz współpracę na etapie jego realizacji. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, osoba przyjmująca zamówienie odpowiada za swoje dzieło. Powoduje to, że określa się ją umową starannego rezultatu.

Umowa agencyjna zawierana jest pomiędzy dającym zlecenie, a agentem. Agent zobowiązuje się stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów z Klientami dającego zlecenie lub zawieraniu umów w jego imieniu. Z swoje działanie otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Nie odpowiada on służbowo przed dającym zlecenie.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.