Posts tagged: założenie spółki

Kapitał w prostej spółce akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jaką rolę posiada kapitał w prostej spółce akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Jedną z najważniejszych cech spółek prawa handlowego jest wymóg wniesienia przez wspólników kapitału, a więc przeniesienia na zakładaną spółkę składników majątku. W spółkach kapitałowych oraz spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za udziały wspólnicy otrzymują udziały. Wkłady wspólników są szczegółowo opisywane w umowie spółki.

Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej powinien wynosić co najmniej 1 złoty. Jego wysokość nie jest jednak określona w umowie spółki. Co ważne, nie ma obowiązku wniesienia całości wkładów na pokrycie obejmowanych akcji przed złożeniem wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tak jak ma to miejsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Termin wniesienia wkładu może określać umowa spółki, uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo zarządu. Wkłady powinny zostać wniesione w całości w ciągu trzech lat od chwili wpisu P.S.A. do rejestru przedsiębiorców. W przypadku wniesienia wkładu przez akcjonariusza w całości zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę stwierdzającą wniesienie w całości wkładu.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego na kapitał akcyjny Prostej Spółki Akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług, natomiast same akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. Nowym rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę jest fakt, iż akcje nie mają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Nowe spółki z o.o. k

Pytanie do eksperta: Czy warto jest prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową i po co zostały połączone te dwie formy prawne?

Odpowiedź eksperta: Spółki z o.o. spółki komandytowe to inaczej podmiot komandytowy, w którym jednym ze wspólników – komplementariuszem jest przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązek stosowania pełnej i skomplikowanej nazwy spowodowany jest tym, że przepisy wymagają, aby w nazwie firmy zawarte zostało nazwisko lub nazwa jednego z komplementariuszy. Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie biznesu w formie spółki z o.o. spółki komandytowej.

Przedsiębiorcy uważają spółkę z o.o. komandytową za korzystną fuzję dwóch rodzajów struktur prawnych, pozwalających na optymalizację podatkową przy odpowiedniej wysokości obrotów. Przedsiębiorstwo może też być dobrym wyborem dla osób, które nie dysponują wystarczającym wkładem finansowym na działalność gospodarczą i nie będą podmiotami prawnymi. Konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej polecana jest przedsiębiorcom, którzy planują przedsięwzięcie na dużą skalę.

Podobnie jak każde inne przedsiębiorstwo, tak spółka z o.o. spółka komandytowa również posiada wady. Niekorzystne dla przedsiębiorców może okazać się przechodzenie przez procedury rejestracyjne. Podmiot gospodarczy bowiem musi zostać zarejestrowany dwukrotnie – osobno rejestracje przechodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowa. W tej sytuacji można jednak skorzystać z usługi firm zewnętrznych, które oferują rejestrację spółek w KRS. Wybór odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej zależy jednak w dużej mierze od przedsiębiorcy i jego indywidualnych oczekiwań oraz wizji. Warto jednak przemyśleć konstrukcję połączonych ze sobą spółek, ponieważ w rezultacie mogą dać duże korzyści.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Otwarcie spółki z o.o. 2019

Pytanie do eksperta: W nowym roku wraz z dwoma znajomymi postanowiliśmy założyć firmę. Jaka forma będzie dla nas najbardziej atrakcyjna?

Odpowiedź eksperta: W Polsce zdecydowanym liderem jeżeli chodzi o ilość prowadzonych pod sobą firm jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten ma bardzo atrakcyjną charakterystykę, która zachęca do jego zarejestrowania. Po pierwsze, może go założyć niemal każdy w dowolnym prawnie dopuszczalnym celu. Po drugie, wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania przez nią zaciągane, co gwarantuje ich prywatnemu mieniu pełne bezpieczeństwo. Kolejnym atutem danej jednostki jest niewielki kapitał zakładowy wymagany do jej utworzenia. Wynosi on zaledwie 5 tysięcy złotych.

Niestety tradycyjna rejestracja spółki z o.o. wiąże się z długą i problematyczną procedurą ewidencyjną, która może zająć nawet parę miesięcy. Ponadto założyciel musi sprostać wielu kwestiom formalnym takim jak uzupełnienie licznych wniosków i formularzy i odwiedzenie szeregu instytucji. Na szczęście niedogodności te można bardzo łatwo zniwelować decydując się na kupno gotowej jednostki. Gotowa spółka to podmiot gospodarczy, który przeszedł już pełną rejestrację w związku z czym może niemal natychmiast poprowadzić pod sobą działalność na rynku. Kupując taki podmiot nasze obowiązki ograniczają się do podpisania umowy spółki u notariusza.

Sprzedaż gotowych spółek oferuje nasza firma. Zapewniamy zupełnie nowe spółki pozbawione historii gospodarczej, gwarantujące szybki i bezpieczny start na rynku. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Założenie spółki z o.o. 2019

Pytanie do eksperta: W jaki sposób mogę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2019 roku?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjna rejestracja spółki w urzędzie. Ten sposób jest zdecydowanie najdłuższy i najbardziej skomplikowany. Potencjalny przedsiębiorca musi uzupełnić szereg różnych wniosków i formularzy i złożyć je w wymaganych instytucjach. Konieczne jest także skorzystanie z usług notariusza, który musi sporządzić umowę spółki. Tradycyjna rejestracja spółki przeciętnie zajmuje kilka tygodni, jednak jakiekolwiek błędy i braki cały proces wydłużają, przez co może przeciągnąć się on nawet do kilku miesięcy.

Inną metodą na założenie spółki jest jej elektroniczna rejestracja. Formalności z nią związane ograniczają się do uzupełnienia formularzy rejestracyjnych. Program sam generuje wymagane wnioski i przesyła do odpowiednich urzędów. Takie zakładanie spółki zajmuje zaledwie 24 godziny. Przedsiębiorca korzystający z tej metody nie może jednak wprowadzić do jej umowy postanowień szczególnych, co niestety jest bardzo ważne zwłaszcza w przypadku prowadzenia spółki wieloosobowej.

Ostatnim sposobem jest kupienie spółki, a więc nabycie spółki, która pełną rejestrację ma już za sobą w związku z czym może niemal natychmiast poprowadzić działalność na rynku. Umowa spółki podczas jej zakupu jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Co więcej jej nabycie zajmuje zaledwie jedną dobę.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek z 2019 roku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki przez cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Jak wygląda założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się powodzeniem wśród polskich przedsiębiorców, ale także wśród zagranicznych inwestorów. Rejestracja spółki z o.o. przez cudzoziemca w Polsce odbywa się na bardzo podobnych zasadach, jak w przypadku zakładania spółki przez osobę z Polski.

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością obowiązkowo odbywa się w języku polskim, co dla osób z zagranicy może okazać się ogromnym kłopotem. W tej sytuacji lepiej zdecydować się na zakup gotowego do podjęcia działalności podmiotu.

Założenie spółki z o.o. możliwe jest w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, co jest równoznaczne z poniesieniem wyższych kosztów, gdyż należy opłacić taksę notarialną. Rejestracja spółki w ten sposób jest skomplikowana, może przysporzyć problemów. Dodatkowo założenie spółki w ten sposób może trwać nawet kilka tygodni. Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na platformie internetowej, gdzie przedsiębiorca samodzielnie tworzy dokumenty wymagane do założenia spółki w oparciu o wzory dostępne w systemie. Ten sposób rejestracji spółki jest mniej kosztowny niż tradycyjna rejestracja takiego podmiotu, a także trwa zdecydowanie krócej. Spółka zostaje założona po upływie maksymalnie 24 godzin od momentu przesłania dokumentów do właściwego sądu rejonowego. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL konieczne jest posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elekronicznym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Organy spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Jakie organy występują w spółce komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, dzięki czemu może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa rzeczowe, pozywać i być pozywana. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie dwóch typów wspólników – komplementariuszy oraz komandytariuszy.

Komplementariusz to wspólnik aktywny, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Komplementariusz posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, co oznacza, że odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki oraz nie reprezentuje jej na zewnątrz. Taki udział w zarządzaniu działalnością spowodował, że komandytariusz posiada ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz mające zdolność prawną. Ten sam wspólnik nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W nazwie spółki powinno być zawarte nazwisko jednego lub wielu komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowa” lub “sp. k.”.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestrowanie spółki z oo przez Internet

Pytanie do eksperta: Jak przebiega rejestracja spółki z o.o. przez Internet?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą prawną do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki możliwości założenia takiej spółki przez Internet przedsiębiorcy oszczędzają czas i pieniądze.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej, która została udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości na początku 2012 roku. Osoba, która chce dokonać rejestracji spółki z o.o. musi posiadać konto na platformie. Co ważne takie konto zobowiązana jest posiadać każda osoba, która będzie składać podpis na umowie spółki.

Na portalu dostępne są wzory wszystkich dokumentów, które należy wypełnić danymi zakładanej spółki. Obowiązkowy jest wybór kodów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności. Przedsiębiorca musi wybrać także właściwy sąd rejonowy, gdzie zostanie przesłany wniosek o rejestrację spółki. Dokumenty generowane są automatycznie, po zatwierdzeniu poprawności danych. Należy je podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy spółki zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5000 złotych. Wkłady mogą być wnoszone jedynie w formie pieniężnej.

Planują Państwo założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH więcej

 

Rejestracja spółki w rejestrze VAT 2018

Pytanie do eksperta: Zamierzam założyć firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy muszę przeprowadzić jej rejestrację do rejestru VAT?

Odpowiedź eksperta: Nie wszystkie podmioty są zobowiązane do rejestracji w VAT. Obowiązek taki posiadają:
– osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą (jej cel i rezultat nie ma znaczenia),
– osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne, leśne bądź rybackie, które nie korzystają ze zwolnienia jako wolni ryczałtowcy,
– organy administracji publicznej i urzędy, które obsługują te organy.

Podatnicy, których wartość ze sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł za poprzedni rok obrotowy mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Nie jest to jednak obligatoryjne i przedsiębiorca może zrezygnować ze zwolnienia. W przypadku przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność limit ten oblicza się proporcjonalnie do okresu, w którym prowadzona była działalność.

Istnieje również grupa czynności, których wykonywanie wyklucza przedsiębiorców z możliwości skorzystania z VAT. Dotyczy to dostawy na tereny budowlane, dostawy nowych środków transportu, usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, a także podatników których siedziba mieści się poza terytorium naszego kraju.

Podatnicy chcący uzyskać tytuł czynnego podatnika VAT muszą złożyć naczelnikowi właściwego pod względem ich Urzędu Skarbowego zgłoszenie na formularzu rejestracyjnym VAT-R. Na tym samym dokumencie dokonujemy rejestracji do VAT unijnego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta: Jakie są zalety jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta:Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych form prawnych działalności występujących w Polsce. Najczęściej jest ona wybierana przez osoby, które po raz pierwszy zakładają własną działalność gospodarczą. Jednoosobową działalność gospodarczą należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracji tej formy prawnej można dokonać w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy oraz przez Internet.

Jednoosobowa działalność gospodarcza posiada wiele zalet. Są to m.in:
– szybka i bezpłatna rejestracja działalności – osoba zakładająca jednoosobową działalność gospodarczą nie ponosi żadnych kosztów związanych z otwarciem firmy, gdyż rejestracja jest całkowicie bezpłatna,
– brak konieczności posiadania określonego kapitału – przedsiębiorca nie musi posiadać określonej kwoty pieniężnej podczas rejestracji takiej działalności, jak ma to miejsce w przypadku innych form prawnych,
– możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości – przedsiębiorca może prowadzić uproszczoną księgowość, co generuje niskie koszty,
– łatwe zamknięcie działalności – przedsiębiorca w łatwy sposób może zakończyć działalność jednoosobowej działalności gospodarczej, nie trzeba przeprowadzać procesu likwidacji firmy.

Przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej należy zapoznać się z zaletami tej formy, ale warto znać także jej wady. Jedną z wad jest nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania firmy, co oznacza, że przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania powstałe w czasie trwania działalności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Założenie spółki w Polsce przez cudzoziemca

Pytanie do eksperta: Pochodzę z Ukrainy, jednak od kilku lat mieszkam w Polsce. Czy w związku z tym mogę założyć działalność gospodarczą w tym kraju?

Odpowiedź eksperta:Przepisy prawa polskiego definiują “cudzoziemca” następująco, jest nim:
– osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego,
– osoba prawna mająca siedzibę za granicą,
– spółka założona przez wymienione w punktach powyżej osoby, nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z prawodawstwem obcych państw i mająca swą siedzibę za granicą,
– osoba prawna oraz spółka handlowa nieposiadające osobowości prawnej, mające swą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, kontrolowane bezpośrednio bądź pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w punktach powyżej.

W zależności od kraju pochodzenia cudzoziemcy mogą założyć działalność gospodarczą w Polsce na zasadach takich samych, jak polscy obywatele bądź na pewnych warunkach. Do założenia spółki w Polsce na równych zasadach z Polakami prawo mają:
– obywatele Unii Europejskiej,
– członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
– członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
– obywatele innych państw niż wyżej wymienionych, po spełnieniu określonych wymagań tj.:
♦ osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
♦ osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
♦ osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością: kształcenia na studiach w trybie stacjonarnym, w celu połączenia się z rodziną poza wyjątkami,
♦ osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
♦ osoby będące członkami rodziny, mające zezwolenie na pobyt czasowy,
♦ osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przebywającemu na terytorium RP członkowi rodziny w celu połączenia z rodziną,
♦ osoby posiadające status uchodźcy,
♦ osoby posiadające ochronę uzupełniającą,
♦ osoby posiadające zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
♦ osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP,
♦ osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
♦ a także cudzoziemcy, którzy: korzystają w RP z ochrony czasowej, mają ważną Kartę Polaka.

Pozostałe osoby mogą poprowadzić działalność gospodarczą w Polsce wyłącznie w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.