Posts tagged: założenie firmy

Otwarcie spółki 2016

Pytanie do eksperta: Jak najłatwiej otworzyć spółkę w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Decydując się na rejestrację działalności gospodarczej należy uświadomić sobie jak zobowiązująca jest to decyzja oraz jakie konsekwencje za sobą niesie. Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzanie działalności gospodarczej musi zdawać sobie sprawę z tego, że własny biznes to nie tylko sprawowanie roli prezesa oraz generowanie zysków, ale również i obowiązki takie jak prowadzanie ewidencji księgowej oraz opłacanie należności z tytułu podatków.

Rejestracja spółki odbywać może się w dwojaki sposób:

– TRADYCYJNY – Procedura zakładania działalności gospodarczej zobowiązuje przedsiębiorcę do sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniosku oraz licznych formularzy KRS, które następnie musi przedłożyć w odpowiednich urzędach i instytucjach. Obowiązkowo musi On również uiścić opłaty oraz wnieść wkłady na rzecz kapitału zakładowego, a odpowiedz z sądu otrzyma nawet po upływie 6 tygodni. Przyszły biznesmen może także zgłosić się do biura rachunkowego, które w jego imieniu przeprowadzi proces rejestracji.

– ONLINE – Przedsiębiorca wybierający jako formę prawną prowadzonej działalności spółkę jawną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytową może dokonać procesu jej zakładania, przez internet. Wystarczy, że założy konto na platformie udostępnianej na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, wypełni krótki formularz, na podstawie którego wygenerowana zostanie umowa i wniesie wkład na kapitał zakładowy a jego wniosek rozpatrzony zostanie już w 24 godziny.

Założenie działalności gospodarczej w Polsce

Pytanie do eksperta: Gdzie można założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Założenie działalności gospodarczej w Polsce, mogłoby wydawać się proste, jak przystoi jednemu z krajów europejskich. Mimo to bardzo często dzieje się inaczej. Dlatego staje się to bardzo dużym utrudnieniem w zakładaniu działalność gospodarczej. A Polska to kraj o dużym potencjale gospodarczym.

Najczęstszym problemem staje się miejsce, w którym można zarejestrować swoją działalność. Obecnie można tego dokonać w dwóch rejestrach, w zależności od prowadzonej formy prawnej.

  • W rejestrze CEIDG dokonuje się zgłoszenia jednoosobowych przedsiębiorstw prywatnych oraz spółek cywilnych.
  • W rejestrze sądowym (KRS) zgłasza się powstanie spółek handlowych, a także spółdzielni.

Odmienne miejsca rejestracji danych typów działalności gospodarczej powodują również różnice w rejestracji przedsiębiorstw. Dlatego dla danego typu spółki bardzo ważne jest zaznajomienie się z zasadami rejestracji w danych instytucjach. Znacznie łatwiej jest zarejestrować własną działalność gospodarczą w CEIDG, jednak formy te nie zawsze są atrakcyjne do prowadzenia działalności. Stąd też duża liczba osób rejestrujących swoją firmę w KRS.
Rejestrując spółkę w KRS należy oprócz samego wypełnienia wniosków wraz z załącznikami do nich zebrać oraz złożyć niezbędną dokumentację. Jej liczba i elementy zależne są od wybranej formy prawnej. Dlatego zapoznanie się z tymi wymogami jest bardzo ważne. Stanowią one jednak utrudnienie będące powodem niezadowolenia.

Zmiana prawa jest bardzo trudna, lecz możliwa. Do tego czasu jedyne rozwiązanie mające na celu ułatwienie zakładania działalności gospodarczej można znaleźć poza urzędami, na przykład w naszej firmie.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.