Posts tagged: zakup spółki z oo

Spółka z o.o. przez Internet

Pytanie do eksperta: Jak skutecznie skrócić czas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Na zainteresowanie tym podmiotem wpłynęło przede wszystkim obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 zł do zaledwie 5 000 zł. Spółka z o.o. ponadto założona może być przez każdego za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o. Kwestia ta jest bardzo ważna dla obcokrajowców, którzy mogą poprowadzić swoją firmę w tej formie bez względu na kraj swojego pochodzenia.

Niestety tradycyjna rejestracja jest długa i problematyczna wymaga odwiedzenia szeregu urzędów w celu złożenia w nich wielu wniosków i formularzy. Nic zatem dziwnego, że wielu przedsiębiorców szuka skutecznego sposobu na ograniczenie tych niedogodności. Stanowi go rejestracja online.

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością łącznie ze spółką komandytową i spółka jawną może być założona za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sposób ten skraca uciążliwą rejestrację do zaledwie jednego dnia. Wystarczy uzupełnić wybrany wniosek, program następnie samodzielnie przesyła go do odpowiednich urzędów.

Nasza firma oferuje pomoc w przeprowadzeniu rejestracji przez Internet. Jeżeli jednak pragną Państwo całkowicie ograniczyć formalności związane z rejestracją spółki zachęcamy do kupna gotowego podmiotu gospodarczego. Nasza firma zapewnia czyste spółki, w pełni przygotowane do poprowadzenia pod sobą firmy. Gwarantujemy szybki, a przede wszystkim bezpieczny start.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Spółki na sprzedaż dla obcokrajowców

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja spółek w Polsce dla obcokrajowców jest problematyczna?

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółek na terenie Polski wiąże się ze sporą ilością utrudnień, do których przyczynia się konieczność wypełnienia wielu wniosków i formularzy oraz złożenia ich do odpowiednich urzędów. Samodzielna rejestracja trwać może nawet kilka tygodni.

W przypadku obcokrajowców wiele zależy od kraju ich pochodzenia, tak więc na przykład na zasadach, takich jak rodowici obywatele spółki w Polsce zakładać mogą:
I Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
II Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:

-posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
-uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
-korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Obcokrajowcy mogą jednak ograniczyć wszelkie niedogodności związane z rejestracją spółek poprzez zakup gotowej jednostki.
Gotowa spółka to podmiot w pełni przygotowany do tego aby poprowadzić pod nim firmę. Dowodem na to są jej numery NIP, REGON oraz KRS. Ponadto wyposażone są też w kapitał zakładowy oraz kompletną dokumentację, w tym umowę, której podpisanie stanowi jedyny obowiązek przedsiębiorcy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.