Posts tagged: zakładanie spółek

Rejestracja spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Czy PRS to system do rejestracji spółek?

Odpowiedź eksperta:PRS (Portalu Rejestrów Sądowych) to nowa platforma, która umożliwia składanie drogą elektroniczną dokumentów i wniosków do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. System został uruchomiony 1 lipca 2021 roku i tym samym wyłączona została możliwość dopełniania formalności związanych z zakładaniem czy aktualizowaniem danych spółki na podstawie wniosków w formie papierowej.

Portalu Rejestrów Sądowych łączy funkcje portali, które do tej pory funkcjonowały w polskim systemie i porządkuje je tak,aby ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się po systemach i portalach udostępnianych przez ministerstwo finansów.

Portal służy przede wszystkim przeprowadzaniu procedury rejestracji spółki, w której umowa zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Posiada jednak wiele dodatkowych funkcji, do których należą chociażby wyszukiwarka podmiotów w KRS, w której znajdziemy aktualne informacje na temat przedsiębiorstw biorących udział w obrocie gospodarczym oraz opcja składania rocznego sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Portal powstał z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy chcą opracować umowę swojej firmy od podstaw i zawrzeć w niej indywidualne zapisy regulujące jej funkcjonowanie. Wcześniej musieli oni przygotowywać papierowe wnioski i składać je osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dziś wystarczy, że zalogują się do portalu i wypełnią formularz, a ich spółka zostanie wpisana do KRS bez wychodzenia z domu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Założenie spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Na czym polega zakładanie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta:Do tej pory przyszli właściciele spółek mieli do wyboru dwie opcje, jeśli chodzi o rejestrację spółki: standardową – z umową w formie aktu notarialnego lub elektroniczną – z umową sporządzoną na bazie gotowego wzorca. Od 1 lipca nie ma już możliwości tradycyjnej procedury, w której wszystkie dokumenty i formularze były wypełniane w formie papierowej. Od teraz istnieje tylko i wyłącznie możliwość rejestracji spółki online.

W PRS znajdziemy link do systemu elektronicznej rejestracji spółek w 24h oraz platformy umożliwiającej założenie firmy, z umową w aktu notarialnego. Jeśli zależy nam na tym aby umowa naszego podmiotu została przygotowana w sposób tradycyjny, a nie na bazie gotowego wzorca, musimy sporządzić jej treść, udać się do notariusza w celu jej zawarcia oraz skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych.

Aktualnie aby założyć spółkę w PRS wystarczy: założyć konto w systemie, wypełnić e-wnioski, w odpowiednim okienku w formularzu wpisać numer wcześniej zawartego aktu notarialnego i przesłać przygotowaną dokumentację do sądu. Nie ma konieczności załączania treści aktu, ponieważ system sprawdzi jego treść automatycznie, w Centralnym Rejestrze Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych. Co istotne, do podpisania dokumentów konieczny będzie elektroniczny podpis kwalifikowany.

Rejestracja spółki w PRS to prosta procedura, którą pod okiem specjalisty można przeprowadzić nawet w 30 minut,z gwarancją pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. jako płatnika VAT

Pytanie do eksperta: Czy każda spółka musi być płatnikiem VAT?

Odpowiedź eksperta: Nie każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zarejestrowana, jako czynny płatnik podatku od towarów i usług. Jeżeli firma:
– nie sprzedaje towarów i nie świadczy usług wymienionych w ustawie o VAT,
– nie przekroczyła limitu 200 000 złotych, ze sprzedaży, w poprzednim roku obrachunkowym,
nie musi odprowadzać podatku VAT.

Są to najbardziej ogólne zasady. Rozważając konieczność rejestrowania się w VAT musimy pamiętać również o pozostałych warunkach, których spełnienie warunkuje obowiązek uzyskania statusu czynnego płatnika. Przepisy prawa mówią jasno – niektóre podmioty, ze względu na prowadzoną przez siebie działalność, muszą odprowadzać ten rodzaj podatku i składać deklarację VAT do urzędu skarbowego.

Obowiązkowo do VAT muszą rejestrować się podmioty, które:
A. nie posiadają siedziby na terenie Polski,
B. świadczą usługi z zakresu:
– doradztwa (oprócz doradztwa związanego z uprawą roślin i hodowlą),
– prawa,
– jubilerstwa,
– windykacją,
C. dostarczają towary:
– wymienione w załączniku 12 do ustawy o VAT np. odpady jubilerskie czy monety,
– nowe środki transportu,
– opodatkowane podatkiem akcyzowym,
– części samochodowe i części do motocykli,
– tereny budowlane,
– budowle i budynki.

Zgłoszenia należy dokonać jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie formularza VAT- R. Jest to procedura bezpłatna, chyba że zależy nam na otrzymania potwierdzenia rejestracji w VAT. Koszt wydania takiego potwierdzenia wynosi 170 zł.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Kiedy będzie możliwe zakładanie prostej spółki akcyjnej?

Odpowiedź eksperta:Po raz pierwszy o prostej spółce akcyjnej usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. Projekt nowej formy prawnej został zaprezentowany przez rząd i od razu wzbudził zainteresowanie wielu przyszłych przedsiębiorców. Głównym powodem poruszenia, wśród osób planujących otwarcie biznesu, był bardzo nowoczesny i jednocześnie korzystny zarys cech, jaki PSA ma posiadać. Po pierwsze ma ona stanowić hybrydę najbardziej docenianych zalet zarówno spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po drugie wyróżniać ma się przede wszystkim bardzo niskim kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 1 zł, na którego rzecz będzie można wnieść nie tylko wkłady pieniężne ale także własną pracę, wiedzę czy umiejętności. Zaletami, którymi charakteryzować będzie się prosta spółka akcyjna są także: ochrona majątku prywatnego wspólników, uproszczona procedura likwidacji, swoboda w zakresie powoływania organów, możliwość rejestracji przez internet czy łatwość w dysponowaniu środkami spółki.

Niestety do dziś nie udało się uruchomić możliwości założenia PSA. Proponowane terminy były wielokrotnie przekładane z uwagi na lockdown’y oraz sytuacje wywołaną pandemią. Początkowo pierwsze spółki o tej formie prawnej miały zostać założone już w marcu 2020 roku, data ta musiała zostać jednak przesunięta.

Na szczęście znamy już oficjalną i ostateczną datę! Zakładanie prostej spółki akcyjnej będzie możliwe już od 1 lipca. Już tego dnia będzie można zalogować się do systemu s24 i przystąpić do przeprowadzania procedury. Na rozpatrzenie wniosku sąd będzie miał tylko 24 godziny, dlatego najpóźniej 2 lipca pierwsze proste spółki akcyjne trafią do obrotu gospodarczego

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Pomoc w rejestracji spółki z o.o. z udziałem spółki LTD

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki z udziałem LTD?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki z o.o., której udziałowcem będzie inna zagraniczna spółka. W tej sytuacji właściciel spółki z o.o. zobowiązany jest do przygotowania takich informacji na temat podmiotu zagranicznego:
– pełna nazwa firmy,
– numer w rejestrze,
– nazwa rejestru,
– organ prowadzący rejestr,
– kraj rejestru.

Przez tłumacza przysięgłego należy przetłumaczyć:
– dokumenty rejestrowe spółki
– dokument informujący o osobie uprawnionej do reprezentacji spółki

Warto zaznaczyć, że przetłumaczone powinny zostać oryginały dokumentów. Dlaczego warto zdecydować się na spółkę z o.o.?
– większa wiarygodność na rynku
– ograniczona odpowiedzialność wspólników
– większe możliwości kredytowania
– możliwość ominięcia składek ZUS

Decydując się na rejestrację spółki online przedsiębiorca może spodziewać się wpisu do rejestru już po 24h!

Oferujemy pomoc w rejestracji spółki z o.o. z udziałem spółki LTD. Zainteresowanych współpracą z naszym biurem zapraszamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy szczegóły oferty dotyczącej zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące usługi.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet

Pytanie do eksperta: Jak przebiega zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet?

Odpowiedź eksperta:Prosta spółka akcyjna to forma prawna, która powstała z myślą o start upach oraz przedsiębiorcach, którym zależy na innowacyjności i nowoczesnych modelach biznesowych. To, czym wyróżnia się na tle innych spółek, jest jej nowoczesność i elastyczność. Przewiduje ona uproszczenie wielu procedur, z którymi na co dzień borykają się właściciel firm w Polsce. Zakłada większą swobodę w podejmowaniu uchwał na odległość, prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie cyfrowej oraz możliwość rejestracji przez internet.

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet przebiega w kilku krokach. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest zarejestrowanie konta w systemie, przez wszystkich akcjonariuszy. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza, na którego podstawie zostanie wygenerowana umowa spółki oraz pozostałych formularzy, niezbędnych do utworzenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Do podpisania powstałych dokumentów wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Ostatnimi czynnościami, jakie muszą zostać podjęte jest uiszczenie obowiązkowych opłat (250 zł opłaty za złożenie wniosku o wpis oraz 100 zł za ogłoszenie go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Odpowiedz z Krajowego Rejestru Sądowego zostanie przesłana do akcjonariuszy przed upływem 24h, i jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to będą oni mogli rozpocząć aktywną działalność nowo założonej spółki. Jeśli natomiast zostanie odrzucony, konieczne będzie ponowne przystąpienie do procedury.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Nowy Ład a JDG

Pytanie do eksperta: Jakie zmiany dla przedsiębiorców przyniesie Nowy Ład?

Odpowiedź eksperta: W obliczu nadchodzących zmian wiele z Państwa na pewno zastanawia się, co oznaczają one dla przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

15 maja 2021 ogłoszono nowy plan ekonomiczno-gospodarczy, wprowadzający wiele zmian w działanie naszego kraju. Jednak ta zmiana, która stała się najgłośniejsza, dotyczy właśnie jednoosobowych działalności.

“Nowy Ład” zapowiada drastyczne zmiany dla przedsiębiorców, a dotyczą one głównie przekształcenia działania składki zdrowotnej. Mianowicie dziś jest ona zryczałtowana i wynosi niecałe 400 zł. miesięcznie, a także można ją odliczać od podatku dochodowego. Po zmianach będzie ona zależna od dochodu i nie będzie możliwości jej odliczenia. Co za tym idzie dla tych, których zarobki nie przekraczają ok. 4200 złotych miesięcznie składka pozostanie taka sama lub mniejsza. Jednak jednoosobowe działalności gospodarcze, których zarobek jest wyższy, oznacza to znaczną stratę. Po wprowadzeniu “Nowego Ładu” składka zdrowotna będzie wynosić 9% miesięcznych dochodów. Dodatkowo można doliczyć podatek liniowy (19%) oraz składki ZUS. Nagle procent ten może stać się znacznym obciążeniem. Zmiany te nie dotykają jednak spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, więc dla tych z Państwa, którzy zdecydują się założyć własną działalność, lub przekształcić obecną, zapraszamy do kontaktu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza Nowy Ład

Pytanie do eksperta:  Jakie zmiany dla jednoosobowej działalności gospodarczej wprowadzi Polski Ład?

Odpowiedź eksperta: 15 maja 2021 polski rząd zapowiedział wprowadzenie “Nowego Polskiego Ładu”, czyli program reform ekonomiczno-społecznych. Według planów ma nastąpić wiele zmian dotyczących pracowników i osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednym z postulatów jest usunięcie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Oznacza to, że składka zdrowotna będzie uzależniona od dochodu.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców posiadających jednoosobową działalność gospodarczą, wyliczana jako 9% dochodu miesięcznego. Dla tych z Państwa, którzy opłacają podatek liniowy, liczba ta wzrośnie do 28%+ składki ZUS. Ma to na celu zlikwidowanie popularności samozatrudnienia, które w większości wypadków było bardziej opłacalną dla pracownika formą. Aktualnie składka jest zryczałtowana i wynosi 391,81 zł. co dla mniejszych działalności może okazać się zyskiem. Natomiast te, których miesięczny dochód wynosi powyżej 6 000 złotych zdecydowanie zaczną tracić.

Takie rozwiązanie prowadzi do wyższych kosztów prowadzenia działalności.

Planowane zmiany nie dotyczą jednak spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zachęcamy Państwa do kontaktu. Zajmujemy się rejestracją spółek z o.o., a także przekształcaniem istniejących już jednoosobowych działalności na spółkę z o.o.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak zamknąć spółkę?

Pytanie do eksperta: Jakie są sposoby na zamknięcie spółki?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki jest wskazanie przyczyny jej rozwiązania. Może to być na przykład ogłoszenie upadłości, wskazane w umowę spółki powody dla jej zamknięcia, uchwała wspólników o rozwiązaniu.

Po tym etapie można otworzyć likwidację. Na zgłoszenie tego do sądu rejestrowego likwidatorzy mają 7 dni.
Do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:
1. Uchwałę o powołaniu likwidatorów
2. Określenie reprezentacji spółki
3. Zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji
4. Dokumenty dotyczące likwidacji spółki
– orzeczenie sądu dotyczące rozwiązania spółki
– powody zamknięcia przewidziane w umowie działalności
– uchwałę wspólników
5. Dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Skutkiem tych działań będzie dopisanie do nazwy spółki oznaczenia “do likwidacji”. Krok trzeci to zakończenie bieżących interesów spółki,upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań.

Czwartym etapem jest sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli formy bilansu, w której muszą znajdować się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Maksymalny okres jego stworzenia to 15 dni od otwarcia likwidacji.

Zamknięcie likwidacji wiąże się z przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Następnie powinno być ono zatwierdzone przez wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wówczas można złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą usunięcia wpisu działalność jest zamknięta.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

System S24

Pytanie do eksperta: Czym jest system S24?

Odpowiedź eksperta: System S24 umożliwia nam elektroniczną rejestrację i wprowadzanie zmian do wielu podmiotów o osobowości prawnej. Nazwa systemu nie jest bez znaczenia. Wywodzi się ona od czasu trwania operacji Internetowej, czyli tytułowe 24 godziny. Nie generuje ona dodatkowych opłat, poza opłatą sądową (która jest zdecydowanie niższa, niż wypełnianiu dokumentów tradycyjnie). Założenie konta jest bezpłatne. Platforma udostępnia wzoru dokumentów i wniosków, których mogą Państwo używać, co sprawia, że posługiwanie nią jest jeszcze prostsze. Aby poświadczyć dokumenty wymagany jest jedynie Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Za pośrednictwem platformy mogą Państwo:
a) zarejestrować lub dokonać zmian:
– w każdym typie spółki (jawnej, z o.o., komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej)
– w spółdzielni
– w jednostce badawczo-rozwojowej
– w fundacji
– w przedsiębiorstwie państwowym
– kółku rolniczym
– związku sportowym

b) złożyć sprawozdanie finansowe

c) stworzyć umowę spółki

d) składać wnioski o przyjęcie dokumentów

Przebieg rejestracji spółki w systemie S24:
1. Założenie kont wspólników na platformie S24
2. Przygotowanie danych do rejestracji
3. Wprowadzenie wyżej wymienionych danych do formularza dostępnego na stronie
4. Wygenerowanie dokumentów
5. Złożenie elektronicznego podpisu
6. Opłacenie należności za złożenie wniosku
7. Złożenie dokumentów do KRS

System S24 ma zaprogramowany mechanizm walidacji, czyli wstępnie sprawdza, czy w wypełnionych formularzach nie ma błędu. Jeżeli znajdzie puste pole czy literówkę, kreator uniemożliwi złożenie wniosku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń