Posts tagged: zakładanie spółek

Jednoosobowa spółka z o.o. rejestracja

Pytanie do eksperta: Jednoosobowa spółka z o.o. rejestracja – na czym polega rejestracja spółki?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie warto zaznaczyć, że w Polsce istnieje bardzo wiele typów spółek. W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada wiele korzyści i jest atrakcyjną formą.

Czym jest jednoosobowa spółka z o.o.?

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, w której jedynym wspólnikiem jest jedna osoba. Warto zaznaczyć, że prowadząc jednoosobową działalność (JDG) wiele osób decyduje się na przekształcenie jej w jednoosobową spółkę z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. rejestracja

Procedura założenia jednoosobowej spółki z o.o. jest taka sama jak w przypadku innych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Formalności można dopełnić w jednym z dwóch dostępnych systemów S24 oraz PRS.

Jednoosobowa spółka – dla kogo?

Ten rodzaj spółki często wybierany jest przez osoby, które chcą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem działalności (odpowiednio zastosowane przepisy pozwalają na uniknięcie składek ZUS).

Jednoosobowa spółka to również możliwość większej kontroli nad firmą oraz łatwiejsze zarządzanie.

Pomoc w otworzeniu jednoosobowej spółki z o.o.

Zanim zdecydujemy się na założenie jednoosobowej spółki z o.o., warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, aby upewnić się, że jest to najlepsze rozwiązanie dla naszej firmy.

Nasze biuro oferuje pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury rejestracji jednoosobowej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ REJESTRACJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI więcej

Jak założyć jednoosobową spółkę z oo

Pytanie do eksperta: Jak założyć jednoosobową spółkę z oo?

Odpowiedź eksperta:Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo chętnie wybieraną formą prawną w Polsce. Jak ją założyć? Na co zwrócić szczególną uwagę w procedurze rejestracji spółki?

Jednoosobowa spółka z o.o. daje możliwość prowadzenia biznesu jako samodzielne przedsiębiorstwo, ale z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania finansowe. W przeciwieństwie do działalności jednoosobowej, w spółce jednoosobowej właściciel nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za długi spółki, co może być korzystne w przypadku, gdy spółka będzie miała trudności finansowe.

Jak założyć jednoosobową spółkę z oo?

Procedura krok po kroku:

Określenie nazwy spółki: Nazwa spółki musi być unikalna i nie może być identyczna z nazwą innej spółki. Można ją sprawdzić na stronie internetowej KRS.

Przygotowanie umowy spółki: Umowa spółki jest dokumentem określającym jej cel, zasady działania i organizację. Można go przygotować samodzielnie lub skorzystać z usług prawnika.

Złożenie wniosku o rejestrację w KRS: Wniosek o rejestrację spółki można złożyć przez internet lub osobiście w siedzibie KRS. Należy do niego dołączyć umowę spółki i uiścić opłatę rejestracyjną.

Uzyskanie numeru NIP i REGON: Po zarejestrowaniu spółki w KRS należy uzyskać numery NIP i REGON, które są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarejestrowanie spółki w urzędzie skarbowym: Należy zarejestrować spółkę w urzędzie skarbowym w celu uzyskania numeru NIP i REGON oraz dokonywania opłat podatkowych.

Zarejestrowanie spółki w ZUS: Ostatecznym krokiem jest zarejestrowanie spółki w ZUS w celu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem składającym się z kilku kroków i wymagającym spełnienia pewnych formalności. Zaletą takiej formy prowadzenia działalności jest ograniczona odpowiedzialność właściciela za zobowiązania finansowe spółki. Warto jednak pamiętać, że założenie i prowadzenie spółki wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami, takimi jak opłaty rejestracyjne i składki na ubezpieczenie społeczne.– Wpis o rejestracji spółek z o.o. – wklejamy: 


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o KRS

Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Już na samym wstępie pragniemy zaznaczyć, iż nie tylko sprzedaż spółki z o.o. wiążę się z szeregiem obowiązków, ale również każdorazowa sprzedaż jej udziałów. Obowiązkiem zarządu jest, aby w ciągu 7 dni zgłosić sprzedaż udziałów do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zgłoszenia sprzedaży musi odbyć się w sposób elektroniczny poprzez e-formularz KRS. To właśnie w systemie należy sporządzić wniosek o zmianie, jak również zaktualizować informacje odnośnie liczby udziałów, bądź wspólnikach. W sytuacji, kiedy nowy udziałowiec nabędzie mniej niż 10% udziałów, nie ujawnia się jego danych we wniosku, aczkolwiek należy dokonać aktualizacji ilości posiadanych danych przez osobę sprzedającą. Z kolei jeśli dana transakcja sprzedaży udziałów spowodowała, że sprzedawca posiada mniej niż 10% kapitału zakładowego, konieczne będzie wykreślenie jego danych.

 

Internetowy wniosek powinien w załącznikach posiadać listę wspólników oraz listę adresów osób uprawnionych do powołania zarządu + umowę sprzedaży udziałów. W sytuacji, kiedy nastąpiło zbycie wszystkich udziałów w spółce z o.o., a nowy nabywca kupił je wszystkie, wówczas do kompletu dokumentów należy również dodać pisemne oświadczenie, w którym zawarte będą informacje takie, jak:
– dane osobowe lub nazwę firmy wspólnika,
– dane adresowe wspólnika,
– informację o tym, że dany podmiot został jedynym wspólnikiem w danej spółce.

Jeśli nie wiesz w jaki sposób zająć się procedurą sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz jak ogarnąć sprawy w KRS, zachęcamy do kontaktu!


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Aktualizacja danych spółki odrzucenie wniosku

Pytanie do eksperta: Co zrobić jeśli sąd odrzuci wniosek o aktualizację danych KRS?

Odpowiedź eksperta:

Aktualizowanie danych spółki w KRS

Zgłoszenie do KRS zmian zachodzących w spółce stanowi obowiązek wszystkich spółek podlegających wpisowi. Aktualizować należy szereg danych, takich jak zmiana przedmiotu PKD, nazwy, siedziby, danych członków zarządu czy wspólników. Do rejestru musi zostać zgłoszona każda zmiana dokonywana w umowie podmiotu. Nie ma więc możliwości aby w ramach prowadzenia działalności, prędzej czy później, nie pojawiła się konieczność aktualizacji danych.

Odrzucenie wniosku o aktualizację danych KRS

Istnieją dwie opcje złożenia wniosku o zmianę danych. Pierwszy z nich – zmian danych w PRS przeznaczony jest dla spółek, których umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego. Drugi sposób, również elektroniczny, to zmiana danych spółki w S24. Jest to opcja, z której korzystać mogą wyłącznie podmioty założone w S24, jeśli ich dane nie były aktualizowane z aktem notarialnym.

Pomimo, że obydwa systemy są bardzo intuicyjne, to o pomyłki nie trudno. Aby sporządzić wniosek należy wypełnić szereg elektronicznych formularzy i załączyć odpowiednie wnioski. Co ważne, nie ma miejsca na najmniejszy błąd – literówkę czy pominięcie chociażby jednego pola. Najmniejszy błąd skutkuje odrzuceniem wniosku o aktualizację danych w KRS.

Poprawa wniosku o aktualizację danych

Jeśli sąd negatywnie rozpatrzy wniosek, przedsiębiorca otrzyma stosowną informację, w której wyszczególnione zostaną wszystkie błędy i braki. Na ich uzupełnienie otrzyma tylko 7 dni. Aby zyskać gwarancję, że tym razem sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek warto skorzystać z pomocy doradcy, który uzupełni dokumenty we właściwy sposób oraz udzieli wskazówek, pozwalających w przyszłości unikać odrzucenia wniosku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH więcej

 

Spółka z oo koszty prowadzenia

Pytanie do eksperta: Ile kosztuje prowadzenie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w ostatnim czasie jedną z najchętniej wybieranych form działalności w Polsce. Wynika to głównie z faktu, iż aktualnie jest jedną z bardziej opłacalnych spółek, a także wprowadzane w niej rozwiązania spełniają oczekiwania dużej liczby przedsiębiorców. Wiąże się to z brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania czy możliwością nieodprowadzania składek ZUS za wspólników spółki z o.o.

Koszty prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczynają się już przy jej założeniu. Mianowicie dotyczy to kapitału zakładowego spółki z o.o., który wynosi 5 000 złotych. Jest to minimalna ilość funduszy jaką trzeba wnieść do działalności. Natomiast warto pamiętać, że może być on wniesiony również w formie niepieniężnej. Z kosztami trzeba się liczyć również za samo zarejestrowanie spółki i opłacenie niezbędnych wniosków, jednak założenie spółki przez Internet jest zdecydowanie tańsze, przy czym jest mniej spersonalizowane. Kolejnym kosztem jest na pewno obligatoryjne prowadzenie pełnej księgowości. Oczywiście można prowadzić ją samodzielnie, natomiast warto zlecić to biuru rachunkowemu lub księgowej w celu uniknięcia niepotrzebnych błędów. Takie rozwiązanie ma też znaczącą zaletę, gdyż przedsiębiorca może skupić się wyłącznie na rozwoju działalności.  

 W trakcie prowadzenia działalności należy liczyć się z opłatami takimi jak złożenie sprawozdania finansowego czy płacenie podatku VAT i CIT.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Uzupełnienie braków formalnych s24 pomoc

Pytanie do eksperta: Otrzymałem wezwanie z s24 o uzupełnienie braków formalnych we wniosku o rejestrację, jak to powinienem zrobić?

Odpowiedź eksperta:Składając wniosek rejestracyjny musiał Pan nie załączyć wszystkich wymaganych dokumentów, dlatego Sąd wzywa o ich dostarczenie, aby proces rejestracji spółki mógł zakończyć się powodzeniem. KRS w dokumencie zarządzenia o zwrocie wniosku powinien dość jasno wyjaśnić jakich elementów brakuje lub ewentualne, które aspekty wniosku zawierają błędy. Na ponowne dostarczenie do Krajowego Rejestru Sądowego kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rejestracyjnych ma Pan 7 dni od daty dostarczenia wezwania o brakach formalnych. Wraz z wymaganymi dokumentami wato dodatkowo dołączyć pismo przewodnie, które np. wnioskować będzie o zaliczenie opłat uiszczonych podczas pierwszej próby rejestracji na poczet nowego poprawionego wniosku. Bardzo ważne jest, aby ponownie składana dokumentacja była w 100% poprawna, wówczas wywoła skutek prawny – założenie spółki od daty złożenia pierwszego wniosku.

Przedsiębiorcy, którzy sami próbowali założyć spółkę w systemie elektronicznym i otrzymali wezwanie o uzupełnienie braków powinni skorzystać z pomocy specjalistów w dokończeniu procesu rejestracji. Ten krok pozwoli na dotrzymanie wymaganych terminów, zaoszczędzi wiele nerwów i stresu oraz pieniędzy. Nasze biuro posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów rejestracji oraz odpowiadaniu na różne wezwania Sądu Rejestrowego, dlatego oferujemy swoją pomoc w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 


Formularz kontaktowy – szczegółowe informacje na temat oferty

  Jak poprawić wniosek o rejestrację spółki?

  Pytanie do eksperta: Czy odrzucony wniosek o rejestrację spółki można poprawić i złożyć ponownie?

  Odpowiedź eksperta:Oczywiście, jest taka możliwość. Wniosek o rejestrację spółki w zależności w jakim systemie został złożony S24 czy PRS przy swoim statusie odrzucenia powinien mieć dokument zarządzenia o zwrocie wniosku. Zawiera on informację o powodzie zwrotu z ewentualnym wyjaśnieniem, które dokumenty lub załączniki zawierały błędy. Na dokumencie można znaleźć również informację, że na poprawię i ponowne złożenie wniosku nowy przedsiębiorca ma 7 dni licząc od daty doręczenia zarządzenia. Złożenie dokumentów ponownie jednak po terminie skutkuje traktowaniem przez Sąd wniosku jako całkiem nowy.

  Należy zatem jeszcze raz sporządzić wniosek o rejestrację spółki z załącznikami odpowiednio wypełnionymi, tak aby nie było już żadnych błędów oraz braków formalnych. Jeśli ponownie złożony wniosek będzie poprawny to wywoła on skutek prawny od daty złożenia pierwsze wniosku. Warto wraz z poprawionymi dokumentami sporządzić dodatkowo pismo przewodnie, które wnioskować będzie o zaliczenie poprzednio złożonej opłaty do tego wniosku. Można też na nowo opłacić wniosek, a ewentualnie później wnioskować do Sądu o zwrot poniesionej wcześniej opłaty.

  W sytuacji, gdy samodzielnie składany wniosek został odrzucony najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się rejestracją spółek, gdyż gwarantuje to, że poprawiony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez KRS. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu procesu zakładania spółek, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy.  ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

   

  E-doręczenia notariusz

  Pytanie do eksperta: Czy e-doręczenia notariusz też musi utworzyć? Czym są e-doręczenia? Kto musi utworzyć skrzynkę do e-doręczeń?

  Odpowiedź eksperta: W ostatnim czasie uchwalono ustawę o doręczeniach elektronicznych, która zobowiązuje określone w niej podmioty do posługiwania się skrzynką do e-doręczeń. Obowiązek dotyczy również notariuszy.

  E-doręczenia notariusz w jakim celu?
  – zapewnienie podmiotom korzystanie z jednego adresu do doręczeń elektronicznych
  – standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  – możliwość wysłania korespondencji z dowolnego miejsca
  – skrócenie czasu na realizację procesów doręczenia
  – zapewnienie prawnych dowodów doręczenia dokumentów, pism, wezwań

  Notariusz to podmiot zobowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, a także:
  – adwokat wykonujący zawód,
  – radca prawny wykonujący zawód,
  – doradca podatkowy wykonujący zawód,
  – doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód,
  – rzecznik patentowy wykonujący zawód,
  – notariusz wykonujący zawód,
  – radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe, 8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320),
  – podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320)

  Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie utworzenia i aktywacji skrzynki do doręczeń elektronicznych.

  ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

   

  Zmiana danych firmy w KRS

  Pytanie do eksperta: Czy zmiana danych firmy w KRS jest możliwa?

  Odpowiedź eksperta: Zmiana danych firmy w KRS jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak pamiętać, że takiej zmianie podlegają takie rzeczy jak adres spółki, wspólnicy, sposób reprezentacji, umowa spółki czy kody PKD. Należy jednak pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym można dokonać wyłącznie elektronicznie.

  Proces wprowadzenia aktualizacji danych spółki w KRS odbywa się inaczej w zależności od sposobu, w jaki dana spółka została założona. W wypadku, gdy spółka zarejestrowana była elektronicznie, zmian w KRS można dokonać za pomocą portalu S24. Natomiast w wypadku spółek założonych w sposób tradycyjny należy zrobić to poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

  Korzystając z tych portali wystarczy założyć konto, wypełnić odpowiedni wniosek danymi, które podlegają zmianie, opłacić i wysłać dokument. Jednak aby tego dokonać obligatoryjne jest posiadanie jakiejś formy podpisu elektronicznego, może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty. W wypadku jego braku wniosek nie zostanie rozpoznany.

  Dodatkowo niezgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany, wiąże się z nałożeniem kary grzywny czy nawet rozwiązaniem spółki.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym zapraszamy do kontaktu! Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu zmiany danych w KRS.

  ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

   

  Adres do e-doręczeń termin

  Pytanie do eksperta: Czy każdy przedsiębiorca musi korzystać z e-doręczeń?

  Odpowiedź eksperta: Nie. Od najbliższego czasu tylko część jednostek będzie zobowiązana do wykonywania tego obowiązku. Warto mieć na wadze, że z biegiem czasu lista tych podmiotów będzie się wydłużać, aby docelowo wszelka korespondencja elektroniczna z urzędami prowadzona była tym kanałem.

  E-doręczenia stanowią usługę, dzięki której będzie można wysyłać i odbierać korespondencję urzędową z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Narzędzie to pozwoli również na przechowywanie i archiwizację dokumentacji w programie.

  Skrzynka do e-doręczeń składać się będzie z zestawienia indywidualnego zapisu cyfrowego, a jej posiadanie musi poprzedzić złożenie wniosku o wydanie skrzynki do danej firmy usług zaufania. E-doręczenia to wygodna forma wysyłki pism w formie dawnego listu poleconego, którą można wykonać w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca wykorzystując np. smartfon. Od 5 lipca 2022 roku z e-doręczeń korzystać będą organy administracji rządowej oraz wszystkie nowe podmioty, które zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po tej dacie.

  Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu wniosku o adres do e-doręczeń, złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji lub w aktywacji otrzymanego adresu, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów oferują pomoc również w tym zakresie.

  ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

   

  Oddzwonimy
  Zamów rozmowę!
  Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
  Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.