Posts tagged: usługi księgowe dla firm

Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2020?

Pytanie: W jakim czasie i gdzie należy wysłać sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Odpowiednio przygotowane sprawozdanie finansowe należy wysłać do właściwego organu oraz we właściwym czasie. Za wysłanie sprawozdania podobnie jak za jego sporządzenie, odpowiedzialny jest kierownik jednostki, czyli jedno lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją-najczęściej zarząd. W praktyce sporządzeniem sprawozdania finansowego zajmuje się księgowy firmy lub biuro rachunkowe zewnętrzne, któremu powierzona jest księgowość. Sporządzone zatem przez księgowego/księgową sprawozdanie, kierownik musi dostarczyć do odpowiedniego organu, w zależności od tego jaką organizację reprezentuje.

Jak wysłać sprawozdanie finansowe w 2020 ?
Zależy to przede wszystkim od rodzaju prowadzonej organizacji. Rozpatrzymy zatem 3 przypadki:
1. Organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej, z wyjątkiem organizacji prowadzącej uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
     – Przesyła sprawozdanie elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
     – Na przesłanie ma 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
     – Sprawozdanie przesyła wraz z uchwałą organu zatwierdzającego i opinią audytora (jeśli była wymagana).
2. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą i zarejestrowana do rejestru przedsiębiorców.
     – Przesyła sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego.
     – Na przesłanie ma czas do 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
     – Sprawozdanie przesyła wraz z uchwałą organu zarządzającego i opinią audytora (jeśli była wymagana).
3. Organizacja pożytku publicznego
     – Umieszcza sprawozdanie finansowe w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, którą prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.
     – Na umieszczenie ma czas do 15 lipca, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.
     – Zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie oraz sprawozdanie merytoryczne.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość dla spółki cywilnej

Pytanie do eksperta: Jaką księgowość powinno prowadzić się w spółce cywilnej?

Odpowiedź eksperta: W odróżnieniu od spółek handlowych, spółka cywilna nie jest zobligowana do prowadzenia od samego początku ksiąg handlowych. W momencie przekroczenia ustawowego limitu (1,2 mln euro), musi zacząć prowadzić pełną księgowość. W innym przypadku prowadzone finanse mogą opierać się na Księdze Przychodów i Rozchodów (w momencie nie korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Znaczna większość nowo powstałych tego typu przedsiębiorstw decyduje się na formę prowadzenia rachunkowości właśnie za pomocą wyżej wspomnianej księgi. Dopiero po przekroczeniu pewnego limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych spółka cywilna musi przejść na księgi handlowe, czyli pełną księgowość. Księgowość prowadzona w formie Księgi Przychodów i Rozchodów jest znacznie prostsza i wiąże się z niższymi kosztami niż pełna księgowość, która jednak dostarcza spółce wielu potrzebnych informacji, mogących pomóc w efektywniejszym i bardziej zyskownym prowadzeniu działalności.

Gdy spółka przekroczy ustalony limit i nie chcę przejść na prowadzenie pełniej księgowości, to musi przed rozpoczęciem roku obrotowego powiadomić urząd skarbowy.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy choć jeden ze wspólników spółki nie jest osobą fizyczną, przepisy regulują obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.