Posts tagged: środki trwałe

Prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków

Pytanie do eksperta: Jak ewidencjonować środki trwałe?

Odpowiedź eksperta: Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych dotyczy każdego przedsiębiorcy, który prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, a w swojej działalności wykorzystuje środki trwałe. Ewidencja ta obejmuje rzeczowe składniki majątku, które związane są z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji środków trwałych, zostały zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku. W oparciu o przepisy zawarte w tym dokumencie – osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, jak również spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, które zobowiązane są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, są również zobowiązane do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także posiadanego wyposażenia.

Omawiany obowiązek dotyczy zarówno podmiotów, które rozliczają się w oparciu o PKPiR, jak również przedsiębiorców, którzy księgowość swojej firmy prowadzą na zasadach ryczałtu. Prawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych jest konieczne do tego, aby amortyzacja mogła zostać zaliczona do kosztów działalności.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie ma możliwości zaliczania amortyzacji w koszty uzyskania przychodów prowadzonej firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ręce wyspecjalizowanych ekspertów, zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pytanie do eksperta: Na czym polega prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Odpowiedź eksperta: Jednym z obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jest prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych. Należy przypomnieć, że aby można było zaliczyć element do kategorii środków trwałych, musi on charakteryzować się kompletnością oraz zdatnością do użytku, a przewidywany okres jego użytkowania powinien wynosić więcej niż 1 rok, musi on także być wykorzystywany na potrzeby jednostki gospodarczej.

Właściwie prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinno zawierać informacje, które określać będą wszystkie składniki majątkowe w taki sposób, że możliwa będzie ich identyfikacja. Informacje jakie przedsiębiorca powinien zawrzeć w ewidencji to:

    • data nabycia,
    • data przyjęcia do użytkowania,
    • wskazanie dokumentu, który stwierdzać będzie nabycie środka trwałego lub WNiP,
    • szczegółowa charakterystyka środka trwałego lub WNiP.

 

Bardzo ważne jest aby podmiot gospodarczy określił wartość początkową środka trwałego lub WNiP a także wskazał dla niego właściwą stawkę amortyzacji. Następnie zgodnie z ustaleniami należy podawać odpisy amortyzacyjne za dany rok podatkowy. Jeśli doszło do aktualizacji wartości początkowej składnika, takie zdarzenia także należy ująć w prowadzonej ewidencji. Każdy element, który zawarty został w ewidencji, musi mieć przypisaną liczbę porządkową oraz symbol Klasyfikacji Środków Trwałych. Wszystkie zapisy związane ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi jakie ujmowane są w ewidencji, przedsiębiorca powinien dokonywać najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.