Posts tagged: spółka zoo

Oferta e-biura w Warszawie

Pytanie do eksperta: Chciałbym skorzystać z usługi wirtualnego biura. Jak dużo będzie mnie to kosztowało?

Odpowiedź eksperta:Nie ma określonego cennika usług wirtualnego biura. W znacznej mierze zależy to od charakterystyki firmy, jak również oczekiwań Klienta.

Zasadniczym zadaniem wirtualnego biura jest ograniczenie kosztów związanych z wynajmem tradycyjnej placówki biura. Jako, iż biuro przejmuje pełną opiekę nad sprawami biurowymi firmy przedsiębiorca nie musi wynajmować lokalu oraz zatrudniać personelu. W ramach biurowego outsourcingu otrzyma najwyższy poziom opieki w bardzo atrakcyjnej cenie.

Brak wynajmu lokalu zwalnia przedsiębiorcę z takich opłat jak czynsz, media, wynagrodzenie pracownicze.

W ramach wirtualnego biura przedsiębiorca może zdecydować się również na wykup adresu rejestracyjnego. Oznacza to, że będzie mógł on zarejestrować firmę pod adresem wirtualnego biura, które zazwyczaj działa w centrum dużego miasta. Siedziba w takim miejscu znacznie zwiększa wiarygodność firmy, będzie ona miała zatem o wiele większe szanse na pozyskanie klientów i partnerów biznesowych.

Nasze wirtualne biuro działa w Warszawie, przez co możemy zaoferować Panu rejestrację spółki w stolicy. Ponadto w naszej ofercie znajdzie pan również:
– odbiór korespondencji,
– adres korespondencyjny,
– skanowanie listów,
– dedykowany numer telefoniczny,
– odbiór telefonów, maili i faksów,
– doradztwo.

W przypadku, gdy będzie Pan chciał zorganizować spotkanie biznesowe wówczas możemy zapewnić wynajem powierzchni biurowej bądź sali konferencyjnej.

Do naszych klientów podchodzimy indywidualnie. Jeżeli chce poznać Pan cennik pełnej obsługi biurowej dla Pańskiej firmy zachęcamy do kontaktu, który pozwoli nam dostosować ofertę do Pańskich potrzeb.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WIRTUALNEGO BIURA więcej

Koszty rejestracji spółki

Pytanie do eksperta: Jestem zainteresowany założeniem własnej firmy. Ile kosztuje rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce?

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niestety długa i problematyczna. Przedsiębiorca decydując się na jej przeprowadzenie musi liczyć się z szeregiem różnych opłat ewidencyjnych.

Pierwszą z nich jest opłata notarialna. Jej wysokość zależy przede wszystkim od wysokości kapitału zakładowego. Przedsiębiorcy z dużym wkładem nie muszą jednak bardzo się obawiać, gdyż Minister Sprawiedliwości ustanowił bowiem maksymalne stawki tej opłaty. Kolejna opłata związana jest z odpisem umowy spółki, jej wysokość to 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. W następnej kolejności przedsiębiorca powinien udać się do Krajowego Rejestru Sądowego gdzie musi uregulować należności w wysokości 500 zł za opłatę sądową oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po dopełnieniu powyższych obowiązków zadaniem przedsiębiorcy jest regulacja podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % kapitału zakładowego po odliczeniu od niego kosztów stworzenia umowy spółki z o.o., wpisu do KRS oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Osoby pragnące pominąć tradycyjną rejestrację zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Oferujemy gotowe spółki w pełni przygotowane, aby natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą. Nabywając naszą jednostkę ograniczają Państwo formalności do minimum jakim jest złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Spółka z o.o. podatki

Pytanie do eksperta: Postanowiłem założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wygląda kwestia jej opodatkowania?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, a więc opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%. Spółka ta jednak ze względu na swoją charakterystykę objęta jest podwójnym opodatkowaniem, które skutecznie odstrasza od tej formy potencjalnych przedsiębiorców.

Podatek CIT płacony jest od dochodu spółki. Jest on pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. W przypadku wypłaty zysku wspólnikom należy uregulować także zryczałtowany podatek od osób fizycznych, także w wysokości 19%.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych określają, iż sposób rozporządzania czystym zyskiem musi zostać uregulowany w umowie spółki. Wypracowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysk wspólnicy mogą przeznaczyć na dywidendę, pokrycie straty z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału zakładowego bądź na fundusz zapasowy lub rezerwowy. W przypadku przekazywania zysku na fundusze specjalne, czyli na kapitał zakładowy lub rezerwowy spółka reguluje wyłącznie podatek od osób prawnych CIT i wówczas nie następuje podwójne opodatkowanie.

W momencie sytuacji indywidualnej decyzji, któregoś ze wspólników o zrzeczeniu się przeznaczonej dla niego kwoty dywidendy pojawia się świadczenie dla spółki w postaci niskooprocentowanej pożyczki, a więc jest podstawą do wyliczania podatku po dniu dywidendy.

Nasza firma oferuje pomoc w rozliczaniu podatków dla dużych i średnich firm.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Doradztwo w zakresie prowadzenia spółki z o.o. w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Liczne wymagania pochodzące w przepisów prawa podatkowego oraz księgowego, które stawiane są przed osobami chcącymi założyć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w wielu przypadkach okazują się dosyć skomplikowane i utrudniające prowadzenie własnego biznesu początkującym przedsiębiorcom. Warto jednak napisać, iż w późniejszym okresie, gdy firma staje się rozwinięta, przekształcenie wcześniej prowadzonej firmy w spółkę z o.o., może przynieść dla przedsiębiorcy liczne korzyści.

Każdego roku odnotowujemy wzrost liczby nowo zakładanych przedsiębiorstw właśnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Można by się zastanawiać nad tym, dlaczego właśnie ta forma bije rekordy popularności..

Otóż jak się okazuje, kusi ona wiele osób chcących założyć własną działalność gospodarczą niskim kapitałem, który kształtuje się na poziomie 5 000 złotych, a na dodatek jej rejestracja może odbyć się za pomocą Internetu. Mówiono również o tym, że kapitał zakładowy w spółce z o.o. obniżony zostanie do 1 zł, aczkolwiek w tej kwestii nie miała miejsca żadna nowelizacja przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Prowadzenie własnej działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wielu aspektach jest bardzo korzystne, aczkolwiek przedsiębiorca musi liczyć się również z kwestiami, które są dosyć kłopotliwe. Jednak istnieje możliwość, aby skorzystać z doradztwa naszych ekspertów, którzy w oparciu o swoją wiedzę oraz doświadczenie, będą w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Czyste spółki z Warszawy

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto kupić czystą spółkę z Warszawy?

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, warto zdecydować się na zakup gotowej jednostki. Dlaczego? Tradycyjna rejestracja spółek prawa handlowego jest niestety procesem niezmiernie czasochłonnym oraz sprawiającym spore trudności wielu potencjalnym przedsiębiorcom. Zakup gotowej jednostki pozwala skutecznie ograniczyć wszelkie niedogodności związane z dopełnianiem formalności.

Gotowe spółki to podmioty prawa handlowego przygotowane do natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Są zatem zarejestrowane w niezbędnych urzędach, czego potwierdzeniem mają być ich numery NIP, REGON, KRS, a także opcjonalnie VAT. Dodatkowo spółka dysponuje także kapitałem zakładowym, kompletem dokumentów oraz odpowiednio sporządzoną umową spółki. Czyste spółki to jednostki, które nigdy wcześniej nie prowadziły działalności, a więc posiadają czystą historią gospodarczą.

Nasza firma oferuje sprzedaż spółek zarejestrowanych na terenie Warszawy. Zakup oferowanych przez nas podmiotów zapewnia spółki dysponujące prestiżową siedzibą. Fakt ten znacznie podnosi wiarygodność danego podmiotu, dzięki czemu ma o wiele większe szanse na pozyskanie grona klientów, czy też partnerów biznesowych.

Decydując się na skorzystanie z oferty naszej firmy staje się Pan właścicielem bezpiecznej jednostki, która znacznie ułatwi start Pańskiego biznesu, a także zagwarantuje całkowite bezpieczeństwo, które jest kluczowe podczas całego czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcamy zatem do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Jednoosobowa spółka z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy można prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo w formie spółki z o.o. ?

Odpowiedź ekspertaZazwyczaj prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowo odbywa się poprzez zarejestrowanie się osobiście jako przedsiębiorca w CEIDG. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie działalności jednoosobowo jest możliwe także w spółkach kapitałowych. Dlaczego? Spółki kapitałowe opierają swoją działalność gospodarczą nie na wspólnikach i ich współpracy między sobą, lecz na kapitale jaki zostaje wniesiony do spółki i jaki służy dalszemu prowadzeniu firmy. Nie jest więc istotne ilu jest w spółce kapitałowej wspólników, lecz ważne jest ile kapitału zostało wniesione (czy jest wystarczająca, wymagana przepisami kwota). Działalność spółek kapitałowych opiera się na kapitale, a nie wspólnikach więc może być prowadzona nawet jednoosobowo. Wystarczy tylko, że przedsiębiorca wniesie do spółki cały kapitał ustanowiony w umowie i zajmie się rejestracją spółki, w której to on sam będzie jej właścicielem.

Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany, jak jednoosobowy przedsiębiorca. Musi więc odprowadzać za siebie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy. Z tego obowiązku zwolnione mogą być tylko Ci, przedsiębiorcy którzy pracują w innych firmach i tam posiadają ubezpieczenie społeczne lub prowadzący spółkę z co najmniej jedynym jeszcze wspólnikiem.

Podsumowując działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie zarówno po złożeniu wniosku rejestracyjnego w CEIDG, jak również zakładając samodzielnie jedną z dwóch spółek kapitałowych – spółkę z o.o. i akcyjną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Cennik gotowych spółek z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak przebiega rejestracja spółki partnerskiej?

Odpowiedź eksperta: Osoby, które postanowiły założyć własną działalność gospodarczą, bardzo często są zdecydowane na zakup gotowego podmiotu. Nic w tym dziwnego, nabycie takiej jednostki ogranicza proces rejestracyjny do koniecznego minimum jakim jest złożenie podpisu na umowie spółki. Oczywiście usługa ta nie jest darmowa. Stąd też wiele osób zadaje pytania odnośnie cenników gotowych spółek. Ku rozczarowaniu wielu osób należy podkreślić, iż ceny poszczególnych spółek są bardzo zróżnicowane, gdyż zależą od wielu czynników oraz ich charakterystyki.

Bardzo istotny podczas ustalania stawki spółki jest jej staż. Spółki nowe są znacznie tańsze od tych, które niegdyś prowadziły już działalność gospodarczą. Im dłużej spółka istnieje na rynku, tym większe budzi zaufanie w oczach nabywców oraz potencjalnych partnerów biznesowych, co pozwala jej na szybszy rozkwit, większy zysk oraz osiągnięcie silnej pozycji na rynku. Korzyści te jednak znacząco podnoszą cenę danego podmiotu.

Bardzo istotny jest również rodzaj spółki, gdyż od niego zależy minimalny kapitał zakładowy, który musi posiadać jednostka, aby poprowadzić pod sobą firmę.
W przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością wkład ten wynosi pięć tysięcy złotych.

W usługach zakładania spółek specjalizuje się nasza firma. Oprócz rzetelnie zarejestrowanych podmiotów, zapewniamy pewny i bezpieczny start Państwa działalności.
Oferowane przez nas spółki stażowe nigdy nie były zadłużone, posiadają dokumentacje, która potwierdzającą brak długu u jakiejkolwiek instytucji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Gotowe spółki roczne

Pytanie do eksperta: Czy przedsiębiorcy często decydują się na zakup gotowej spółki rocznej?

Odpowiedź eksperta: W chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej bardzo często przyszli przedsiębiorcy zastanawiają się nad rozwiązaniem jakim jest gotowa spółka, wielu jednak z nich są przekonani, że jest to bardzo droga inwestycja i samodzielne założenie firmy zdecydowanie bardziej się opłaca. W rzeczywistości wszystko wygląda trochę inaczej.


W samodzielnym założeniu firmy liczyć trzeba się z czasem, który umie niekiedy wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej opanowaną osobę. Cały proces rejestracji spółki w systemie tradycyjnym trwać może nawet kilka tygodni. Ważne jest, aby posiadać wszystkie wymagane dokumenty, które będą bezbłędnie wypełnione i odpowiednio skompletowane. Rejestracja spółki w większości przypadków składa się z złożeniem wpisu do rejestru przedsiębiorców obsługiwanego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz Monitor Sądowy i Gospodarczy.


Chcąc uniknąć tych wszystkich nieprzyjemnych formalności biznesmeni często decydują się na zakup spółki rocznej, która posiada już pełną dokumentację oraz nadane numery KRS, NIP, REGON, PKD, VAT i VAT UE. Dla wielu osób gotowa spółka jest najlepszym rozwiązaniem, aby szybko i bezproblemowo rozpocząć działalność gospodarczą. Wybór ten pozwala niemal w 24 godziny po zakupie osiągać przychody i generować zyski. Warto pamiętać, że zaraz po tej transakcji wymagalna jest aktualizacja nowych danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie zarządu i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Decydując się na gotową spółkę posiadającą roczny staż zaoszczędzicie Państwo przede wszystkim swój cenny czas i pracę. Z rozwiązania tego korzystają przedsiębiorcy z całej Polski, tak więc zapraszamy Pana i Panią do kontaktu i poznania naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Rejestracja spółki z oo opłaty 2016

Pytanie do eksperta: Jak będą wyglądać opłaty za rejestrację spółki z o.o. z 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Zacznijmy od tego, że zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się na pewno z większymi kosztami niż założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, która podejrzewam, dalej będzie najczęściej zakładaną formą prawną firmy w 2016 roku. Jednak osoby, które zdecydują się na rejestrację spółki z o.o., wiele na tym zyskają przede wszystkim ze względu na brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki swoim majątkiem, przeciwnie do zakładających jednoosobowe działalności gospodarcze. Inne korzyści jakie płyną z założenia spółki z o.o. to stosunkowo niski kapitał zakładowy – wynoszący obecnie 5 000 zł. Planowane jest na 2016 rok obniżenie kapitału zakładowego do 1 zł, jednak czy te przepisy wejdą w życie i na jak długo – trudno przewidzieć.

Niemniej jednak opłaty wiążące się z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2016 roku są następujące:

– opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie wymaganego przepisami aktu notarialnego; wysokość opłaty ustalana jest od wysokości kapitału zakładowego; duży wkład początkowy nie stanowi problemu, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości przewidziało taką sytuację i ustaliło w specjalnym rozporządzeniu stawki maksymalne,
– opłata za odpis umowy spółki z o.o.; wymagane jest sporządzenie dwóch takich dokumentów – do Krajowego Rejestru Sądowego i urzędu skarbowego,
– opłaty związane z wpisem spółki z o.o. do KRS – opłaca sądowa wniosku o rejestrację oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– podatek od czynności cywilnoprawnych – wysokość to 0,5 % kapitału zakładowego,
– opłata za notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu,
– opłata za rejestrację spółki z o.o. jako czynnego podatnika VAT; od 2015 roku zniesiono tę opłatę, ale za uzyskanie potwierdzenia rejestracji do VAT przedsiębiorca zapłaci 170 zł,
– opłaty za dodatkowe dokumenty.

Zakup spółek z 2016

Pytanie do eksperta: Czy istnieje możliwość kupna spółki zarejestrowanej w 2016 roku?

Odpowiedź eksperta: Nasza firma oferuje zakup spółek, które zarejestrowaliśmy dopiero w 2016 roku. Wydaje się to nierealne, ponieważ rok ten dopiero się rozpoczął, jednak doświadczenie i profesjonalizm naszych pracowników pozwolił zaoferować Ci kupno spółki zarejestrowanej w 2016 roku. Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom wielu przyszłych przedsiębiorców, którzy wraz z nowym rokiem postanowili rozpocząć nową drogę zawodową. Jeśli jesteś jednym z nich, przeczytaj jakie korzyści wynikają z zakupu gotowej spółki.

Kupno gotowej spółki to duża oszczędność czasu. Samodzielne zakładanie firmy trwa bardzo długo, a przecież czas jest dla biznesmenów taki cenny. Właśnie dlatego wizja rozpoczęcia działania firmy w jedną lub dwie doby, jest tak kusząca. Kolejną bardzo ważną kwestią jest pozbycie się formalności. Zwykły przedsiębiorca rzadko jest w stanie poradzić sobie z tą kwestią, dlatego właśnie chętnie Cię wyręczymy. Zależy nam, by proces rozpoczynania swojego biznesu był dla Ciebie czymś przyjemnym, bowiem każda nowa firma przyczynia się do rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy zakup gotowej spółki z 2016 roku jest bezpieczny? Wiele osób zastanawia się nad tą kwestią, ponieważ mają obawy na temat ewentualnych zobowiązań finansowych firmy. Nie ma powodów do zmartwień! Gwarantujemy, że oferowane przez nas gotowe firmy są pozbawione historii gospodarczej oraz zadłużeń.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, nie musisz wcale przychodzić do naszego biura. Obsługujemy klientów z całej Polski. Wystarczy, że skontaktujesz się online, telefonicznie, listownie. Oferujemy takie rozwiązanie, ponieważ zależy nam na wygodzie współpracy, która warunkuje Twoją satysfakcję.

Zadzwoń