Posts tagged: spółka akcyjna

Rejestracja spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak przebiega rejestracja spółki akcyjnej w porównaniu do spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja spółki akcyjnej w porównaniu do spółki z o.o. jest bardzo podobna. Trzeba się mieć jednak na uwagę pewne różnice, występujące pomiędzy sposobami rejestracji tych spółek.

Już pierwszą różnicę można zauważyć podczas sporządzania umowy spółki. W przypadku spółki akcyjnej w umowie znajdą się trochę inne założenia, niż jak by to miało miejsce w przypadku spółki z o.o. Różnica ta wynika z cech obu spółek, zasad w nich panujących. Inaczej będzie wyglądała kwestia podziału zysku czy sposobu głosowania. Także inne będą organy spółki.

Kolejną różnicę w sposobie rejestracji spółki akcyjnej, a spółki z o.o. można dostrzec w gromadzonym kapitale podstawowym. Do założenie spółki akcyjnej potrzeba aż 100 000 złotych, co nie jest wymagane w spółce z o.o. Z jednej strony jest to korzyść z drugiej nie.

 

Jak widać założenie obu typów spółek kapitałowych, mimo że jest różne jest bardzo trudne. Spełnienie każdego z wymienionych obowiązków, wiąże się z poświeceniem czasu oraz ciężką pracą. Jednak nawet mimo odmiennego sposobu rejestracji można znaleźć sposób, aby rejestracja nie sprawiała trudności. Wystarczy ten proces zlecić specjalistom z naszego biura.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Oferujemy Państwu profesjonalną opiekę księgową w niskich cenach.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Gotowe spółki akcyjne na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Jak nabyć gotową spółkę akcyjną?

Odpowiedź eksperta: Spółka akcyjna to podmiot gospodarczy, kumulujący kapitały wielu osób lub firm. Jego przeznaczeniem jest gromadzenie funduszy akcjonariuszy. Utworzenie spółki akcyjnej należy poprzedzić ustanowieniem jej statutu w formie aktu notarialnego. Samodzielna rejestracja tego podmiotu wiąże się z olbrzymią ilością formalności, a także czasu, który należy poświęcić wpisując go do odpowiednich urzędów.

Aby uniknąć tych niedogodności, można zdecydować się na zakup gotowej spółki akcyjnej. Jednostka ta wyposażona jest we wszystkie niezbędne numery, w tym NIP, REGON, VAT, VAT-EU oraz KRS, które potwierdzają wpisy do poszczególnych instytucji. Niejednokrotnie dysponują one także własnym kontem bankowym wraz z kapitałem zakładowym. Proces nabywania gotowej spółki akcyjnej trwa od 1-2 dni i związany jest wyłącznie z koniecznością podpisania odpowiednich dokumentów u notariusza. W momencie uregulowania odpowiedniej opłaty stajemy się właścicielami podmiotu gotowego do prowadzenia własnej działalności.

Nasza firma oferuje zakup gotowych spółek akcyjnych. Oferujemy czyste spółki, pozbawione historii gospodarczej. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo, które według nas jest kluczem do sukcesu. Oferujemy również spółki dla cudzoziemców. Proces ich nabywania wygląda tak samo jak w przypadku obywateli polskich. W przypadku braku znajomości języka polskiego wymagana jest jedynie obecność tłumacza przysięgłego, gdyż polskie prawo jasno nakazuje sporządzenia umowy spółki w języku urzędowym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Księgowość dla spółki komandytowo akcyjnej

 

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowo-akcyjna powstaje w wyniku połączenia spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W tym rodzaju działalności wyróżniamy dwa rodzaje wspólników:

  • Akcjonariuszy – występują jedynie w charakterze pełnomocnika, gdyż nie mogą samodzielnie reprezentować spółki. Bycie akcjonariuszem zwalnia z odpowiedzialności majątkowej.
  • Komplementariuszy – reprezentują oni spółkę na “zewnątrz” oraz zajmują się bieżącymi sprawami firmy. W odróżnieniu od akcjonariuszy, ponoszą oni odpowiedzialność majątkową za zobowiązania przedsiębiorstwa. Panują jasno określone wymogi co do prowadzenia księgowości dla spółki komandytowo-akcyjnej. Księgowość prowadzona musi być w formie pełnej. Pomimo niektórych opinii, wcale nie jest to wada. Pełna księgowość polega na dokładnym zapisywaniu wszelkich operacji gospodarczych, jakie zostały dokonane w przedsiębiorstwie. Muszą one zostać zawarte w Księgach Handlowych. Pełna księgowość niesie za sobą także wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest możliwość bieżącej kontroli zarówno wydatków jak i przychodów spółki, co pozwala nam na dokładne określenie efektywności działania firmy.

    Warto pamiętać, że prowadzenie pełnej księgowości nie należy do prostych zadań, ale nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego jej prowadzenia. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Należą do nich między innymi biura rachunkowe, podatkowe czy księgowi. Ich pomoc jest nieoceniona, gdyż dzięki niej przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim znaczną ilość wolnego czasu (którą może poświęcić na realizację innych zadań spółki) oraz pewność, że dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Księgowość dla spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jaką księgowość zobowiązana jest prowadzić spółka akcyjna?

Odpowiedź eksperta: Spółka akcyjna będąc spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość niezależnie od osiąganych przez siebie przychodów i dochodów. Forma ta zgodnie z Ustawą o Rachunkowości winna jest ewidencjonować wszystkie operacje powstałe w firmie powodujące zwiększenie lub zmniejszenie środków pieniężnych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych systematycznie i chronologicznie zachowując tym samym przejrzystość i jasność wpisywanych zdarzeń.

Pełna księgowość bazuje na Księgach Rachunkowych wypełnianych przez księgową bądź według upodobań spółki przez biuro rachunkowe. Zgromadzone i przechowywane dokumenty księgowe służą ewidencji zdarzeń gospodarczych w Księgach Handlowych obejmujące zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald tworzących księgę główną i księgę pomocniczą, zestawienia obrotów i sal kont analitycznych i syntetycznych oraz składniki aktywów i pasywów.

W jednostce gospodarczej za datę otwarcia Ksiąg Rachunkowych uznaje się dzień rozpoczęcia działalności, początek każdego roku obrachunkowego, dzień dokonania zmiany formy prawnej bądź dzień rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa. Dzięki pełnej księgowości spółka akcyjna może dokonać analizy i oceny prowadzonej przez Siebie polityki gospodarowania zasobami pieniężnymi i zasobami siły roboczej.

 

Kupię czystą spółkę akcyjną

Pytanie do eksperta: Na czym polega zakup spółki akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Proces zakładanie spółki akcyjnej jest najtrudniejszy pośród wszystkich form. Wymaga od osoby lub osób ją zakładających zaangażowania, poświęcenia czasu oraz pracy. Zebranie odpowiednich dokumentów, ich poprawne sporządzenie oraz złożenie w odpowiednich urzędach to zadania każdego kto chciałby stworzyć taką spółkę. Istnieje sposób który umożliwia rozpoczęcie działalności w formie spółki akcyjnej bez obowiązku samodzielnego przeprowadzania procesu rejestracyjnego. Jest nim możliwość zakupu czystej spółki akcyjnej.

Zakup gotowej spółki akcyjnej daje dużo korzyści. Przede wszystkim umożliwia znacznie szybsze rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również możliwość szybszego osiągnięcia zysków. Wybór ten jest więc świetny. Zakup gotowej spółki akcyjnej jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem, które pozwala przedsiębiorcy skupić się na najważniejszych sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, zamiast przeprowadzać rejestracje spółki.

Czysta spółka akcyjna posiada wszelkie niezbędne dokumenty do tego, aby móc legalnie działać. Nie posiada żadnych zobowiązań, których spłatą musiałby zająć się jej nowy właściciel. Wynika to z tego że, po założeniu i rejestracji nigdy nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Decyzja o zakupie jest więc bezpieczna.

Zakup czystej spółki akcyjnej polega na nabyciu przez nowego właściciela wszystkich udziałów w spółce oraz obowiązkowo dokonaniu zmiany danych w KRS. Po dopełnieniu tych obowiązków nowy właściciel może od razu przystąpić do prowadzenia swojej nowej firmy.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.