Posts tagged: rozliczenie podatków

Biura podatkowe

Pytanie do eksperta: Jak powinna funkcjonować księgowość w spółce?

Odpowiedź eksperta: Księgowość w firmie to dział, który przedsiębiorca ma obowiązek wykonywać rzetelnie i profesjonalnie – za powstałe błędy właściciel może ponieść konsekwencję, dlatego ważne jest prowadzenie dokładnych ewidencji.

Biura podatkowe to firmy, które świadczą usługę w postaci wykonywania na rzecz zlecającego usług w zakresie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji płacowej i kadrowej itp.

Zakres usług biura rachunkowego obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencjonowania ryczałtu, prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji PIT i CIT, składania JPK itp.

Czynnikami decydującymi o zatrudnieniu biura podatkowego jest przede wszystkim bezpieczeństwo związane z odciążeniem przedsiębiorcy od obowiązku pilnowania zmieniających się przepisów, a także profesjonalizm i doświadczenie jakie posiadają eksperci zatrudnieni w firmie zewnętrznej.

Ponadto, biura podatkowe mogą świadczyć także usługę w postaci outsourcingu – oznacza to, że wszelkie czynności wykonywane będą za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, a dokumentacja może być przesyłana pomiędzy stronami za pomocą skanów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Ceny transferowe a podatki

Pytanie do eksperta: Czy ceny transferowe mogą być wykorzystane do minimalizacji obciążeń podatkowych?

Odpowiedź eksperta: Ceny transferowe jako ceny towarów usług, wartości niematerialnych i honorariów w transakcjach między powiązanymi stronami mogą różnić się od cen w porównywalnych transakcjach zawartych przez podmioty niepowiązane.

Wynika to z tego, że:
a) Ceny te nie zostały wynegocjowane na wolnym rynku. Kształtują się one w stosunku do transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi. Dotyczyć mogą także udostępniania wartości niematerialnych, czy udzielania pożyczek. Ceny transferowe dotyczą najczęściej transakcji zawieranych między “spółką matką”, a “spółkami córkami” lub “spółkami siostrami”, ponieważ podmioty te traktuje się jako powiązane.

b) Ceny ustalane są we wzajemnych transakcjach i podmioty mają swobodę w ich kształtowaniu ze względu na zakres wyboru ich poziomu.

c) Czynniki wpływające na poziom ustalania ceny transferowej dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne:
– czynniki zewnętrzne: taryfy absolutne, relatywne różnice w opodatkowaniu, przyjazny charakter polityki państwa, kursy walut
– czynniki wewnętrzne: majątkowe zróżnicowanie podmiotów zależnych, udziały w rynku jakimi dysponują podmioty

d) Ceny transferowe mogą zostać uznane jako skuteczne narzędzie w przerzucaniu dochodów między przedsiębiorstwami powiązanymi.

e) Cena określona przez podmioty powiązane wpływa na wysokość obrotu, który jest podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Funkcja podziału dochodu jaką dysponują ceny transferowe odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widzenia podatkowego, ponieważ osoby ustalające ceny mają swobodę decyzyjną, która wpływa na planowanie podatkowe przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Składanie wniosku o niezaleganie w US

Pytanie do eksperta: Jak i gdzie złożyć wniosek o niezaleganie w Urzędzie Skarbowym?

Odpowiedź eksperta: Jeśli potrzebują Państwo zaświadczenia odnośnie braku zaległości podatkowych, bądź chcą sprawdzić wartość owych zaległości, zachęcamy do zapoznania się z naszych artykułem, w którym omawiamy sposób na to, jak nabyć ten dokument bez stania w kolejkach, bądź specjalnego przyjazdy z zagranicy przez osoby tam przebywające.

Otóż jako firma z wieloletnim doświadczenie, jesteśmy w stanie szybko, sprawnie i bezpiecznie załatwić Państwu taki dokument. Nasz pracownik dane zaświadczenie załatwi dla Państwa w maksymalnie tydzień, a cała usługa wygląda tak, jak opiszemy to poniżej:
– sporządzenie i podpisanie pełnomocnictwa,
– dostarczenie wniosku do US przez naszego pracownika,
– odbiór gotowego zaświadczenia z US o niezaleganiu w zakresie podatków,
– wysłanie skanów dokumentów drogą elektroniczną,
– wysłanie oryginałów dokumentów pocztą na podany przez Klienta adres.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które znalazły się w takiej sytuacji i muszą nabyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych. Składanie wniosku o niezaleganie w US to jedna z naszych usług, co z pewnością może być dla Państwa gwarancją na wysoką jakość świadczonej usługi, jak również na całkowite bezpieczeństwo powierzanych nam danych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

JPK

Pytanie do eksperta: Kogo obowiązuje JPK?

Odpowiedź eksperta:Jednolity Plik Kontrolny to zestaw dokumentów i informacji dotyczących prowadzonej działalności. Obecnie obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni posiadają wszyscy przedsiębiorcy:
– mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a ich obrót roczny nie przekracza 2 milionów euro posiadają ten obowiązek od 1 stycznia 2018 roku,
– mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, u których obrót roczny nie przekracza 10 milionów euro oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników, u których obrót roczny nie przekracza 50 milionów euro, a aktywa nie przekraczają 43 milionów euro zobowiązani są do tego od 1 stycznia 2017 roku,
– duzi przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 249 pracowników lub u których roczny obrót jest wyższy niż 49 milionów euro bądź aktywa są wyższe niż 43 miliony euro posiadają ten obowiązek od 1 lipca 2017 roku.

Do pozostałych struktur JPK, które trzeba przesyłać na żądanie organu podatkowego należą:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Duże przedsiębiorstwa obowiązek przesyłania pozostałych JPK na żądanie organu podatkowego posiadają od 1 lipca 2016 roku, natomiast małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorcy zobowiązani do tego będą od 1 lipca 2018 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.