Posts tagged: rejestracja spółki z o.o.

Spółki z o.o. z 12 miesięcznym stażem

Pytanie do eksperta: Świeża czy stażowa spółka? Którą z nich wybrać?

Odpowiedź eksperta: Mając do wyboru dwie możliwości: świeżą gotową spółkę, bądź stażową gotową spółkę bardzo często nasuwa się pewna wątpliwość. “Którą z nich wybrać? Która będzie lepszym rozwiązaniem dla mnie i dla mojego pomysłu gospodarczego?” Zawsze, gdy do czynienia będziecie mieli Państwo z taką sytuacją, warto spokojnie usiąść i dokładnie przeanalizować każde rozwiązanie oraz ewentualne dobre i złe strony każdej z nich – o ile występują.


Początkowo należy ograniczyć zakres pod względem formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca staż czy nowa – bez stażu. Warto w takim przypadku porównać oba rozwiązania.


Spółka z o.o. posiadająca staż bez wątpienia należy do grupy firm, z którymi zewnętrzni kontrahenci oraz potencjalni inwestorzy chętniej nawiązują współpracę gospodarczą oraz finansową. Dzięki widniejącemu od 12 miesięcy wpisie w rejestrze przedsiębiorców oraz notarialnie potwierdzonej czystej historii gospodarczej jednostka z całą pewnością może liczyć na szybszy i mniej problemowy start.

Spółka z o.o. nieposiadająca stażu, czyli tak zwana nowa spółka w oczach zewnętrznych kontrahentów oraz potencjalnych inwestorów nie jest, aż tak bardzo interesująca. Podobnie jak spółka stażowa ma czystą historię, jednak to właśnie staż powoduje, że przedsiębiorca może liczyć na wsparcie finansowe.

Każda forma rozpoczęcia działalności gospodarczej jest dobra, istotną rolę ogrywają tylko indywidualne potrzeby i wymagania przyszłego biznesmena. Jeżeli chce Pań bądź Pani starać się o pomoc finansową udzielaną w formie kredytu czy dotacji to optymalną decyzją będzie spółka z o.o. posiadająca 12 miesięczny staż.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Rejestracja spółki z oo online

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto się zdecydować na rejestrację spółki z o.o. online?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest najczęściej bardzo trudne, zwłaszcza w przypadku spółek handlowych. To ich rejestracja jest najtrudniejszą z możliwych, lecz to także one są najbardziej atrakcyjnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje to, że poszukuje się rozwiązań, które w znaczący sposób ułatwią założenie działalności gospodarczej. Jednym z nich, które jest możliwe do zastosowania w spółce z o. o. jest rejestracja spółki online. Aby przeprowadzić rejestrację spółki z o.o. przez Internet, trzeba założyć konto w systemie elektronicznym, dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie po zalogowaniu należy przeprowadzić cały proces rejestracji w KRS z wykorzystaniem gotowego wzoru umowy spółki.

Na rejestrację spółki z o.o. w taki sposób warto się zdecydować z wielu powodów. Pierwszym z nich jest znaczne ułatwienie zakładania własnej działalności. Przedsiębiorca nie musi udawać się osobiście do notariusza, by sporządzić wymaganą umowę spółki, ani też do sądu rejestrowego, gdzie trzeba byłoby przeprowadzić końcowy etap rejestracji. Dzięki rejestracji spółki z o.o. przez Internet można oszczędzić także czas potrzebny na założenie spółki oraz po części pieniądze, które wiążą się z rejestracją w KRS. Czas rejestracji spółki z o.o. online przebiega w ciągu jednego dnia. Dodatkowo opłata za wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców jest niższa, niż w przypadku tradycyjne rejestracji.

Podsumowując ten artykuł, zachęcamy do zakładania spółki z o.o. za pośrednictwem Internetu. Jest to wygodny, oszczędny oraz szybki sposób, by rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy można wprowadzić zmiany w umowie spółki z o.o. i co się z tym wiąże?

Odpowiedź eksperta: Proces zmian w umowie spółki z o.o. jest stosunkowo dość sformalizowany. By w ogóle mówić o zmianach w umowie, wspólnicy muszą podjąć uchwałę (zaprotokołowana przez notariusza) . Wymaga ona większości 2/3 bądź 3/4 głosów, a czasem nawet jednomyślności. Zmiany trzeba także zaktualizować w KRS.


Zgoda udziałowca (którego uchwała dotyczy) jest niezbędna m.in. w sytuacji, gdy ma być mu odebrane prawo przyznane osobiście.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt IV CSK 694/12, stwierdził, że w orzecznictwie utrwalona i stanowczo aprobowana jest taka wykładnia art. 246 § 3 K.s.h., zgodnie z którą przepis ten dotyczy także uprawnień wspólnika, przysługujących mu jako udziałowcowi spółki na tych samych ogólnych zasadach co innym wspólnikom (patrz ramka). Wcześniej ten pogląd SN wyraził m.in. w wyrokach z dnia 12 maja 2005 r. (sygn. akt V CSK 562/04) i z dnia 7 maja 2010 r. (sygn. akt III CSK 246/09).


Jakie są koszty?
Maksymalna stawka za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o.o., wynosi 750 zł (bez VAT i kosztów sporządzenia wpisów).
Wypis protokołu ze zgromadzenia wspólników obradującego w sprawie zmiany umowy spółki zarząd zobowiązany jest wnieść do księgi protokołów (art. 248 § 1 K.s.h.). Zarząd organizując zgromadzenie wspólników, powinien ustalić jego termin z rejentem


Obowiązkiem zarządu jest także zgłoszenia zmian w umowę do sądu rejestrowego (formularz KRS-Z3). Oprócz tego należy dołączyć:
tekst jednolity umowy spółki
wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników
dowód wpłaty (250 zł opłaty sądowej oraz 250 zł za ogłoszenie w MSiG)

Od kiedy obowiązuje nowa umowa?
Od chwili rejestracji zmian w KRS. Później zarząd powinien (w terminie do 2 tygodni) złożyć w Urzędzie Skarbowym kopię wypisy z aktu notarialnego dowód wpłaty (art. 256 § 3 i art. 171 K.s.h.)

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.