Posts tagged: rejestracja spółek

Rejestracja spółki Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy warto zarejestrować spółkę w Warszawie?

Odpowiedź eksperta:Ulokowanie siedziby w Warszawie to świetny wybór zwłaszcza w przypadku początkującego przedsiębiorcy, który nie posiada jeszcze grona wiernych klientów oraz kontrahentów. Prestiżowa siedziba podnosi wiarygodność danej jednostki. Tym samym jest ona lepiej odbierana w otoczeniu biznesowym, dzięki czemu potencjalni partnerzy biznesowi chętniej odpowiedzą na jej propozycję współpracy. Samodzielne rejestrowanie spółek niestety jest niezwykle problematyczne. Przeprowadzenie procesu rejestracyjnego trwać może nawet kilka tygodni, gdyż wiąże się on z koniecznością odwiedzenia szeregu instytucji w celu złożenia w nich wcześniej wypełnionych dokumentów.

Decydując się na zakup gotowego podmiotu gospodarczego możesz ominąć wszystkie niedogodności związane z tradycyjną rejestracją. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie podpisu na umowie spółki pod nadzorem notariusza. Po dopełnieniu tej formalności przejmuje on na własność podmiot w pełni przygotowany do tego, aby poprowadzić pod sobą firmę. Oznacza to, że dysponuje kapitałem zakładowym, dokumentacją oraz numerami NIP, KRS oraz REGON.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek zarejestrowanych w Warszawie. Zapewniamy, iż nasze spółki nigdy wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej, oznacza to iż posiadają całkowicie czystą historią gospodarczą. Zakup takiej jednostki gwarantuje przede wszystkim pełne bezpieczeństwo. Zachęcamy zatem do kontaktu z naszymi przedstawicielami w celu poznania szczegółów naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółek dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Na jakich zasadach odbywa się w Polsce zakładanie spółek przez obcokrajowców?

Odpowiedź eksperta: Zakładanie spółek na terenie Polski dla obcokrajowca może okazać się niezmiernie problematyczne. Problem z samodzielną rejestracją spółek mają bardzo często rodowici obywatele, a co dopiero osoby z zagranicy niejednokrotnie nie władające płynnie językiem polskim.

Istnieje grupa osób, które mogą założyć spółkę w Polsce na takich samych zasadach jak rodowici obywatele, są to:
1. Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
2. Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:
– posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

W pozostałych przypadkach cudzoziemiec może poprowadzić firmie wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej bądź z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby te nie posiadają jednak prawa do przeprowadzenia elektronicznej rejestracji, gdyż nie dysponują one numerem PESEL, który jest niezbędny do otworzenia konta na platformie ePUAP, na której odbywa się się rejestracja.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółek z o.o. w Polsce dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie spółek z o.o. w Polsce dla obcokrajowców jest problematyczne?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, na który decydują się nie tylko Polacy, ale również zagraniczni inwestorzy. Niestety tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo problematyczna i sprawia trudności nawet rodowitym obywatelom, nie mówiąc już o osobach z zagranicy, które często nie władają w pełni językiem polskim. Cudzoziemcy ponadto nie mogą przeprowadzić elektronicznej rejestracji, gdyż jest ona możliwa tylko i wyłącznie poprzez platformę ePUAP, do której dostęp mają wyłącznie podmioty dysponujące numerem PESEL.

Na szczęście istnieje prosty sposób na pominięcie tych niedogodności, nawet w przypadku cudzoziemców. Stanowi go kupno gotowej spółki. Nabywając gotowy podmiot gospodarczy stają się Państwo właścicielami jednostki w pełni przygotowanej do tego, aby poprowadzić pod sobą firmę. Oznacza to że przeszła cały proces rejestracyjny, a więc posiada numery NIP, KRS i REGON, kapitał zakładowy, umowę spółki oraz wymagane dokumenty.

Aby przejąć taką jednostkę wystarczy jedynie złożyć podpis na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Podpisywanie jej musi odbyć się w obecności notariusza, a w przypadku, gdy przyszły właściciel nie włada w pełni językiem polskim dodatkowo wymaga się obecności tłumacza przysięgłego.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek dla obcokrajowców. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zmiany w zakładaniu spółek w 2017

Pytanie do eksperta: Czy oprócz zaostrzenia VAT będą w nowym roku jeszcze jakieś zmiany w rejestracji spółek?

Odpowiedź eksperta: Na rok 2017 planowane są zmiany, nie tylko w zakresie zaostrzenia wymogów związanych z pozyskiwaniem wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, ale również związane z elektroniczną rejestracją spółek.

Trwają prace nad projektem ustawy, która zakłada zaostrzenie wymogów dotyczących e-podpisu niezbędnego do założenia firmy w systemie ministerialnym. Przyszli właściciele firm, którzy postanowią założyć działalność gospodarczą przez Internet nie będą mogli tego dokonać za pośrednictwem zwykłego e-podpisu. Do przeprowadzenia procedury już wkrótce konieczne będzie posiadanie konta w systemie ePUAP lub posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przyczyną wprowadzenia zmian jest próba uniemożliwienia zakładania firmy w systemie, na osobę trzecią, przy nieuprawnionym wykorzystaniu jej danych osobowych. Sytuacje takie miały miejsce w latach wcześniejszych, jednak wzmożona weryfikacja zagwarantuje ich ograniczenie do minimum.

Niestety pozyskanie kwalifikowanego podpisu lub założenie konta w systemie będzie wiązało się z koniecznością dopełnienia pewnych dodatkowych czynności. Przedsiębiorcy mają jednak szansę na założenie firmy przed ich wprowadzeniem. Dokładana data zatwierdzenia i wprowadzenia zmian nie jest jeszcze znana i każdy, kto chce założyć spółkę bez dodatkowych formalności wciąż ma na to szanse.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Podpis elektroniczny przy rejestracji spółki

Pytanie do eksperta: Jak pozyskać podpis elektroniczny przy rejestracji spółki?

Odpowiedź eksperta:Procedura zakładania firmy od zawsze sprawiała przedsiębiorcom sporo problemów ponieważ wiązała się z koniecznością sporządzenia dokumentacji, umowy w formie aktu notarialnego, wniosków i przedłożenia ich w odpowiednich instytucjach i urzędach. Od 2012 roku pojawiła się opcja zakładania spółek przez internet, która ograniczyła czas procedury i wszystkie formalności do minimum. Przedsiębiorcy, którzy się na nią zdecydują muszą jedynie wypełnić wzorzec umowy, wypełnić elektroniczny wniosek i opatrzyć go elektronicznym podpisem

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości co do e-podpisu i nie wie czym jest i gdzie można go pozyskać. Podpis elektroniczny traktowany jest na równi z własnoręcznie złożonym podpisem i gwarantuje wygodę szybkie przeprowadzanie transakcji. Aktualnie przedsiębiorcom do złożenia spółki w systemie wystarczył zwykły e-podpis, który uzyskiwało się w kilka minut w ramach przeprowadzania procedury rejestracji. Wkrótce jednak przepisy ulegną zmianie i każdy kto będzie chciał założyć firmę w systemie ministerialnym będzie musiał założyć profil w systemie ePUAP lub zainwestować w kwalifikowany podpis elektroniczny. Wzmożona weryfikacja i zaostrzone przepisy mają na celu ograniczenie zdarzających się sytuacji nieuprawnionego wykorzystywania danych osób trzecich do rejestracji spółki w systemie i zapewnić bezpieczeństwo danych. Pozyskanie kwalifikowanego podpisu lub założenie profilu będzie wiązało się z dodatkowymi formalnościami. Jeżeli chcą Państwo ich uniknąć zachęcamy do jak najszybszego przeprowadzania procedury.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółek Katowice

Pytanie do eksperta: Czy warto założyć działalność na Śląsku?

Odpowiedź ekspertaWiele osób wydaje się być zainteresowanych poprowadzeniem działalności w województwie śląskim. Nic w tym dziwnego, jest to największy okręg przemysłowy na terenie naszego kraju. Swoje działania najlepiej kierować do samego centrum, a więc stolicy Śląska – w Katowicach.

W celu poprowadzenia firmy optymalne okazują się spółki. Niestety ich tradycyjna rejestracja jest procesem stosunkowo problematycznym oraz bardzo czasochłonnym. Aby uniknąć tych niedogodności i móc wręcz natychmiast rozpocząć swoją działalność, warto zdecydować się na skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy przejmą wszelkie obowiązki związane z rejestracją podmiotu.

Decydując się na daną usługę ograniczają Państwo formalności do niezbędnego minimum, które stanowi podpisanie umowy spółki u notariusza. Po wypełnieniu tego obowiązku przechodzą Państwo w posiadanie spółki całkowicie przygotowanej do poprowadzenia działalności gospodarczej, a więc wpisanej do niezbędnych instytucji, co potwierdzają numer NIP, REGON, KRS oraz VAT. Dodatkowo jednostka taka dysponuje także kompletem dokumentów.

Decydując się na usługi z zakresu rejestracji spółki zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej firmy. Doświadczenie, które zebraliśmy podczas długotrwałej działalności na rynku pozwala nam zapewnić najwyższy profesjonalizm obsługi. Gwarantujemy bezpieczny i pewny start, który w przyszłości na pewno zaowocuje ogromnym sukcesem.

Zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem naszej firmy w celu poznania szczegółów naszej oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Przeprowadzenie rejestracji spółki

Pytanie do eksperta: W jakim trybie może się odbyć przeprowadzenie rejestracji spółki?

Odpowiedź ekspertaRejestracja spółki w Polsce może przebiec w różny sposób. W jednych spółkach dopuszcza się możliwość rejestracji online, natomiast w innych trzeba wszelkich procedur rejestracyjnych dokonać w trybie tradycyjnym. Sposób rejestracji spółki online jest znacznie łatwiejszy, a także szybszy.

Rejestracja spółki w trybie online przebiega całkowicie w systemie informatycznym. Trzeba dokonać rejestracji w systemie eMS, a następnie po zalogowaniu do niego wybrać opcje rejestracji spółki z wzorcem umowy. Wcześniej przed zalogowaniem należy przygotować stosowne informacje, dotyczące powstającej spółki – nazwa, dane wspólników, wysokość kapitału początkowego. W czasie rejestracji online wypełnia się w systemie wszelkie wnioski i dokumenty oraz uzupełnia się umowę spółki. Następnie po wygenerowaniu dokumentacji, podpisuje się dokumenty elektronicznym podpisem i przesyła do KRS. W tym przypadku należy również dokonać opłat sądowych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

Rejestracja spółki w trybie tradycyjnym przebiega w trochę inny sposób. Należy sporządzić umowę spółki u notariusza, a następnie wypełnić wnioski i sporządzić dokumentację uzupełniającą np. oświadczenie o powołaniu zarządu. Następnie z tą dokumentacją należy udać się do Sądu Rejestrowego i złożyć ją tam wraz z opłatą sądową za wpis do rejestru i ogłoszenie w MSiG.

Rejestrację spółki bez względu na wybrany tryb można dokonać z pomocą specjalistycznych firm, które świadczą usługi rejestracyjne spółek lub oferują już założone przedsiębiorstwa.

 

Rejestracja spółek jawnych przez Internet

Pytanie do eksperta: Czy możliwa jest rejestracja spółek jawnych przez Internet?

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółek jawnych przez Internet jest możliwa od niedawna, dlatego wiele osób zakładających swoje działalności właśnie w tej formie prawnej, mogło o niej nie słyszeć. Myślę, że więcej mówiono o rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24, ponieważ spółka ta jako pierwsza mogła zostać zarejestrowana z pomocą systemu teleinformatycznego. Rejestracja spółki z o.o. tak jak i rejestracja spółek osobowych (spółki jawnej i komandytowej) przez Internet na początku odbywała się z pewnymi problemami, które ustawodawca starał się i dalej stara się uregulować. I tak planowana jest na kwiecień tego roku nowa zmiana – możliwość dokonywania aktualizacji umowy dla spółek, które skorzystały z internetowej rejestracji.

To co łączy rejestrację spółek jawnych, komandytowych i z o.o. przez Internet to możliwość skorzystania z udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wzorca umowy, który zawiera podstawowe paragrafy umów każdej ze spółek. Umowy spółek zawarte są po wprowadzeniu wszystkich danych koniecznych do zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracji spółek jawnych, komandytowych i z o.o. przez Internet mogą dokonać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Od osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego nie wymaga się podawania numeru PESEL przy rejestracji konta. Trzeba natomiast określić dokument tożsamości, którym posługuje się osoba fizyczna.

Rejestracja nie tylko spółki jawnej, ale także komandytowej i z o.o. w trybie S24 pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy poświęconych na zakładanie tych form prawnych. Warto zatem wykorzystać udogodnienia, które przygotował dla przedsiębiorców ustawodawca w zakresie zakładania spółek.

 

Gotowe spółki z o.o. 2016

Pytanie do eksperta: Czy bardziej opłaca się zarejestrować czy kupić gotowe spółki w 2016?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja czy zakup spółki? Nad tą kwestią zastanawia się niemalże każdy kto stoi u progu podjęcia się prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rozwiązania te, choć całkowicie różne, dają taki sam rezultat w postaci podmiotu gotowego do rozpoczęcia działań i wprowadzenia na rynek swojej oferty.

Rejestracja spółki to proces czasochłonny, wymagający znajomości obowiązujących procedur i rozporządzeń. Wszystkich Tych, którzy liczyli na to, że w 2016 roku wprowadzone zostaną kolejne regulacje umożliwiające szybsze założenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niestety muszę rozczarować. W 2016 roku założenie działalności gospodarczej, nie będzie łatwiejsze. Przedsiębiorcy nadal będą musieli sporządzać umowę, wnioski, wypełniać formularze oraz składać je w odpowiednich instytucjach. Co prawda będą oni mogli skorzystać z możliwości rejestracji online ale nadal będzie to wymagało od nich posiadania elektronicznego podpisu oraz skorzystania z gotowego wzorca umowy.
Gotowe spółki, tak jak było to do tej pory, nadal będą ograniczać formalności i udział przedsiębiorcy w całym procesie jej nabycia, o ile tylko skorzysta z usług odpowiedniej firmy zewnętrznej, której pracownicy dokonają w jego imieniu wszelkich formalności.

Trudno jednoznacznie ustosunkować się do tego czy rejestracja czy zakup jest lepszym rozwiązaniem. Jest to kwestia indywidualna. Przedsiębiorcom, którym zależy na czasie, którzy chcą bez zbędnych formalności wejść w posiadanie firmy szczerze polecić mogę zakup gotowej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY GOTOWYCH SPÓŁEK Z 2016 ROKU więcej

 

Założenie działalności gospodarczej w Polsce

Pytanie do eksperta: Gdzie można założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Założenie działalności gospodarczej w Polsce, mogłoby wydawać się proste, jak przystoi jednemu z krajów europejskich. Mimo to bardzo często dzieje się inaczej. Dlatego staje się to bardzo dużym utrudnieniem w zakładaniu działalność gospodarczej. A Polska to kraj o dużym potencjale gospodarczym.

Najczęstszym problemem staje się miejsce, w którym można zarejestrować swoją działalność. Obecnie można tego dokonać w dwóch rejestrach, w zależności od prowadzonej formy prawnej.

  • W rejestrze CEIDG dokonuje się zgłoszenia jednoosobowych przedsiębiorstw prywatnych oraz spółek cywilnych.
  • W rejestrze sądowym (KRS) zgłasza się powstanie spółek handlowych, a także spółdzielni.

Odmienne miejsca rejestracji danych typów działalności gospodarczej powodują również różnice w rejestracji przedsiębiorstw. Dlatego dla danego typu spółki bardzo ważne jest zaznajomienie się z zasadami rejestracji w danych instytucjach. Znacznie łatwiej jest zarejestrować własną działalność gospodarczą w CEIDG, jednak formy te nie zawsze są atrakcyjne do prowadzenia działalności. Stąd też duża liczba osób rejestrujących swoją firmę w KRS.
Rejestrując spółkę w KRS należy oprócz samego wypełnienia wniosków wraz z załącznikami do nich zebrać oraz złożyć niezbędną dokumentację. Jej liczba i elementy zależne są od wybranej formy prawnej. Dlatego zapoznanie się z tymi wymogami jest bardzo ważne. Stanowią one jednak utrudnienie będące powodem niezadowolenia.

Zmiana prawa jest bardzo trudna, lecz możliwa. Do tego czasu jedyne rozwiązanie mające na celu ułatwienie zakładania działalności gospodarczej można znaleźć poza urzędami, na przykład w naszej firmie.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.