Posts tagged: rejestracja sp z oo

Rejestracja spółek Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy zakładając spółkę koniecznie wszelkich formalności muszę dokonać samodzielnie?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, że nie. Samodzielna rejestracja spółki jest długa i problematyczna w skrajnych przypadkach trwać może nawet kilka miesięcy. Naturalne jest, że przedsiębiorca zakładający firmę pragnie jak najszybciej rozpocząć swoją działalność, tak aby jak od razu móc zarabiać i generować zyski.
Zakładając spółkę musimy liczyć się z koniecznością odwiedzenia wielu urzędów w celu złożenia w nich wcześniej uzupełnionych wniosków i formularzy. Ilość dokumentów, które jesteśmy zobowiązani złożyć jest tak ogromna, że skutecznie może odstraszyć potencjalnych przedsiębiorców od przejścia rejestracji, co jest niestety niezbędne do założenia założenia własnej firmy.

Nasza firma oferuje rejestrację spółek na terenie całej Polski. Ewidencji dokonujemy na terenie Warszawy oraz innych największych polskich miast. Wszystko przeprowadzamy zdalnie. Klient nie musi nawet odwiedzić naszego biura, wszystkie formalności możemy omówić mailowo bądź telefonicznie.

Decydując się na naszą usługę otrzymają Państwo podmiot w pełni przygotowany do tego, aby poprowadzić pod sobą firmę. Państwa obowiązkiem będzie jedynie złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Gwarantujemy, że cały proces przeprowadzony zostanie szybko, sprawnie i bez żadnych utrudnień.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy przedstawią ofertę naszej firmy, a także odpowiedzą na wszelkie pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki dla cudzoziemca

Pytanie do eksperta: Czy cudzoziemcy mogą zarejestrować spółkę w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy?

Odpowiedź eksperta: Niestety nie. Do rejestracji spółek na takich samych zasadach jak polscy obywatele uprawnione zostały zostały:
1.Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
2. Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:
-posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
-uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
-korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

 

Osoby, które nie zakwalifikowały się do żadnej z powyższych grup mogą prowadzić działalność na terenie naszego kraju wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej.
Jako jednak iż tradycyjna rejestracja tych podmiotów jest niezmiernie problematyczna nasza firma pragnie zaoferować Państwu sprzedaż gotowych spółek. Oferujemy podmioty przygotowane do tego, by w każdej chwili poprowadzić pod sobą działalność. Gwarantujemy pewne i bezpieczny podmioty, których zakup da szansę na efektywne rozpoczęcie działalności na rynku. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy przedstawią szczegóły naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki przez cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Czy cudzoziemcy mogą zarejestrować spółkę na terenie Polski na zasadach takich samych jak pełnoprawni obywatele?

Odpowiedź eksperta:Zasady rejestracji spółek dla cudzoziemców w Polsce zależą przede wszystkim od kraju pochodzenia danej jednostki.
Identycznie jak Polscy obywatele rejestrować spółkę mogą:
1.Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
2. Obywatele państw niewymienionych powyżej, którzy:
– otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– uzyskali w Polsce zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Osoby wyżej niewymienione mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terenie Polski wyłącznie w określonych formach prawnych. Formy te stanowią:
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo-akcyjna,
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
-spółka akcyjna.
Najpopularniejsze z nich to spółka z o.o. oraz akcyjna.

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi z zakresu rejestracji spółek zarówno dla polskich, jak i zagranicznych obywateli. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, a także przedstawią szczegóły naszej oferty.
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

ePUAP profil zaufany

Pytanie do eksperta: Jakie sprawy pozwala załatwić profil zaufany ePUAP?

Odpowiedź eksperta:E-podpis ePUAP to dla Polaków ogromne uproszczenie. Założenie konta na platformie nie jest trudne, wymaga tylko i wyłącznie założenia konta na stronie www.epuap.gov.pl, poprawnego wypełnienia formularza i złożenia elektronicznego wniosku oraz udania się do jednego z punktów, w którym urzędnicy weryfikują i potwierdzają tożsamość.

System pozwala dopełnić wielu formalności bez wychodzenia z domu, przez internet. Zawiera on aż 20 grup spraw, które można załatwić za jego pośrednictwem:

– alimenty, adopcja, sprawy związane z narodzinami dziecka, zawarcie małżeństwa, śmierć członka rodziny,
– zgłaszanie zmian w aktach stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska, uzyskiwanie odpisów,
– dopisanie do spisu wyborców,
– rozliczenie podatku PIT i CIT, deklarowanie podatku VAT, uzyskanie ulgi podatkowej, rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości, interpretacje podatkowe, podatek akcyzowy rozliczenie podatku od środków transportowych,
– opłacenie mandatu, odwołanie od mandatu karnego, wnoszenie opłat skarbowych,
– uzyskanie prawa jazdy, wymiana prawa jazdy, utracenie prawa jazdy,
– zarejestrowanie pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego, utracenie dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie pojazdu,
-prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej,
– informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
– organizacja prac interwencyjnych, przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Spółka z o.o a zwolnienie z ZUS

Pytanie do eksperta:

Odpowiedź eksperta:Każdy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej zdaje sobie sprawę, że wiąże się to ponoszeniem kosztów.

Obecnie w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy w tej formie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, dlatego są one tak chętnie wybierane.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów pieniężnych lub w formie aportu na pokrycie kapitału zakładowego.

Często zdarza się, że spółka z o.o. zostaje założona przez jedną osobę. Warto jednak wiedzieć, że przekazując komuś część swoich udziałów można uniknąć konieczności opłacania wysokich składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby uniknąć konieczności płacenia składek spółka musi posiadać co najmniej dwóch wspólników. Podział udziałów nie musi być równy. Wystarczy przekazać komuś 1% udziałów.

Sposób ten jest całkowicie legalny, a także często stosowany przez przedsiębiorców w Polsce. Warto jest z niego skorzystać i zmniejszyć koszty w swojej firmie.

Potrzebują Państwo porady dotyczącej prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, działamy na rynku od kilku lat, posiadamy doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorców. Oferujemy także rejestracje spółek oraz sprzedaż gotowych spółek z o.o..ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zwolnienie ZUS w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy prowadzenie spółki z o.o. uprawnia mnie do zwolnienia ze składek ZUS?

Odpowiedź eksperta:Istnieje kilka sposobów, które są w pełni zgodne z prawem i pozwalają całkowicie obejść składki ZUS. Jednym z takich sposobów jest właśnie prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zwolnienie ZUS w spółce z o.o. wiąże się jednak z koniecznością poprowadzenia jej wraz ze wspólnikiem. Jest to zasadniczy warunek, który decyduje o danym zwolnieniu.
Prowadzenie firmy w formie podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie ze względu na możliwość obejścia danych składek, zdecydowanie nie jest opłacalnym wariantem dla przedsiębiorców prowadzących niewielką działalność. Spółka z o.o. wymaga prowadzenia księgowości pełnej, która niesie ze sobą ogromne koszty związane z usługami profesjonalnych księgowych.

Istnieją również inne sposoby na zwolnienie ze składek ZUS. Jedno z nich stanowi uzyskanie etatu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może to być nawet ułamek etatu. Bardzo ważne jest jednak posiadanie dowodów na piśmie, które potwierdzą wykonywanie danej pracy.
Innym znanym sposobem posiadanie umowy o pracę, na kwotę nie mniejszą niż minimalna krajowa przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Decydując się na któryś z powyższych wariantów zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym przedstawicielem, który odpowie na Państwa Pytania oraz pomoże obrać właściwy kierunek w dalszych działaniach Państwa przedsiębiorstwa, tak by w jak największym stopniu zoptymalizować wszelkie wydatki.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zmiana wysokości CIT 2017

Pytanie do eksperta: Czym jest CIT? Jaka jest stawka CIT?

Odpowiedź eksperta:Podatek dochodowy od osób prawnych to podatek bezpośredni obciążający dochody uzyskiwane przez przedsiębiorstwa. Dochodami są przychody, które uzyskuje firma pomniejszone o koszty ich uzyskania. Zdarza się, że podatkiem tym obciążone są uzyskane przychody. Podmiotami, które są zwolnione z konieczności płacenia tego podatku są m.in. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, organizacje religijne oraz jednostki budżetowe

Jeszcze do niedawna, stawka podatku dochodowego od osób prawnych była taka sama dla wszystkich podmiotów, niezależnie od przychodów, które osiągały. Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa, która wprowadziła niższą stawkę CIT dla nowo powstałych firm oraz małych podatników. Pozostałe podmioty zobowiązane są do płacenia podatku w wysokości 19%.

Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży liczone wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nieprzekraczające kwoty 1,2 mln euro w przeliczeniu na walutę Polską.

Wraz z ustawą zmieniającą wysokość stawki podatku CIT weszły w życie przepisy regulujące możliwość korzystania z preferencyjnej stawki podatku przez nowe firmy. Podmioty, które powstały np. dzięki podziałowi przedsiębiorstwa nie będą mogły rozliczać się przy użyciu 15% stawki.

Zmiany, które zostały wprowadzone mają na celu wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw, dla których wysoka stawka podatku była ogromną przeszkodą oraz zachęcenie do zakładania nowych firm, co przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego w Polsce.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

Mniejsza stawka CIT 2017

Pytanie do eksperta: Jaka jest stawka CIT w nowym roku?

Odpowiedź eksperta:Podatek dochodowy od osób prawnych CIT jest podatkiem bezpośrednim, który obciąża dochody firm czyli przychody, które uzyskało przedsiębiorstwo pomniejszone o koszty ich uzyskania. Czasem podatkiem tym opodatkowane są przychody np. przychody z tytułu praw autorskich.

Do końca 2016 roku stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla wszystkich podatników była jednakowa i wynosiła 19%. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka podatku CIt w wysokości 15% jednak nie każdy podatnik może z niej skorzystać. Uprawnionymi podmiotami do korzystania z preferencyjnej stawki podatku są nowe przedsiębiorstwa oraz tzw mali podatnicy.

Małym podatnikiem jest firma, która w poprzednim roku podatkowym osiągnęła przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1 200 000 euro. W przypadku firm, które rozpoczynają działalność zastosowanie 15% stawki podatku jest automatyczne w pierwszym roku istnienia tego przedsiębiorstwa.

Wraz z ustawą zmieniająca wysokość stawki podatku zostały wprowadzone przepisy, które regulują możliwość korzystania z niższej stawki CIT przez nowopowstałe podmioty. Firmy, które zostały utworzone w procesie podziału przedsiębiorstwa nie będą mogły korzystać z niższej stawki podatku.

Wprowadzenie niższej stawki podatku dochodowego od osób prawnych ma na celu wspieranie rozwoju mniejszych przedsiębiorstw oraz ma zachęcić inwestorów do zakładania nowych firm, a także przyczynić się do przyspieszenia wzrostu rozwoju gospodarczego w Polsce.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

Rejestracja spółek w 2017 roku

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że w nowym roku trudniej będzie założyć spółkę?

Odpowiedź eksperta: Od 2017 wejdzie kilka zmian, które nieco utrudnią przyszłym właścicielom firm rejestrację spółek. Sama procedura w zasadzie niewiele się zmieni, warto jednak wiedzieć co czeka przedsiębiorców.

Pierwszą, dosyć istotną zmianą jest zaostrzenie przepisów dotyczących pozyskiwania wpisu założonej spółki do rejestru VAT. Niektóre z podmiotów, które złożą wniosek o wpis spotkają się z odmową. Wpisu nie uzyskają te podmioty, z którymi Urząd Skarbowy ma utrudniony kontakt lub co do których istnieje podejrzenie, że są zakładane w celu dokonywania za ich pośrednictwem oszustw podatkowych.

Kolejna zmiana dotyczy wzmożonej weryfikacji podmiotów, które zakładane będą w systemie ministerialnym do elektronicznej rejestracji spółek. Już niebawem założenie spółki przez Internet nie będzie możliwe przy użyciu zwykłego e-podpisu. Każdy przyszły właściciel firmy korzystający z S24 zostanie zobligowany do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP.

Wszystkie podejmowane kroki mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorców, skuteczne ograniczenie dokonywania oszustw podatkowych oraz uniemożliwienie założenia firmy na osobę trzecią przy nieuprawnionym wykorzystaniu jej danych osobowych.

Bardziej szczegółowych informacji na temat zmian w zakresie rejestracji oraz pomocy w jej przeprowadzeniu, udzielą Państwu nasi konsultanci i pracownicy naszej firmy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK JAWNYCH więcej

Elektroniczny podpis potrzebny w s24

Pytanie do eksperta: Czemu zmieniają się przepisy co do e-podpisu w s24?

Odpowiedź eksperta:Posiadanie elektronicznego podpisu stanowi element niezbędny do przeprowadzenia procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej lub komandytowej w ministerialnym systemie do zakładania firmy przez internet.

System S24 stanowi niezwykłe uzgodnienie dla przedsiębiorców. Każdy kto zdecyduje się na rejestrację przez internet może założyć firmę w 24 godziny, bez wychodzenia z domu za prawą wypełnienia wzorca umowy i formularza online. Elektroniczna rejestracja to opcja idealna dla tych, którzy chcą ominąć wszelkie formalności i znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie naszego wniosku.

Z możliwość elektronicznej rejestracji skorzystały już setki przedsiębiorców. Przez ostatnie kilka lat zdarzały się jednak sytuacje nieuprawnionego wykorzystania cudzych danych do zawiązania spółki. Aby uniknąć takich sytuacji postanowiono zwiększyć wymogi co do e-podpisu i zaostrzyć weryfikację. Już niebawem do założenia firmy w systemie online konieczny będzie zaufany profil ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny a nie zwykły e-podpis, tak jak było to do tej pory. Zwiększy się bezpieczeństwo a założenie spółki na osobę trzecią zostanie skutecznie uniemożliwione, zwiększy się jednak również liczba formalności jakich trzeba będzie dopełnić w celu przeprowadzenia procedury.

Większe wymogi zapewne nie zniechęcą przedsiębiorców, którzy i tak zapewne wybierać będą elektroniczną a nie tradycyjną rejestrację, zachęcamy jednak do zakładania spółek przed zaostrzeniem przepisów.

Planują Państwo ubiegać się o nabycie e-podpisu, który jest niezbędny do przeprowadzenia rejestracji spółki (i nie tylko)? Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej