Posts tagged: rejestracja sp z oo

Pomoc w założeniu spółki z o o

Pytanie do eksperta: Gdzie można skorzystać z pomocy przy założeniu spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Jeśli planujesz założyć spółkę z o.o. w Polsce, to warto skorzystać z pomocy naszych profesjonalistów, którzy pomogą Ci w realizacji wszystkich formalności i zapewnią bezpieczeństwo i prawidłowość działań. Nasza firma oferuje usługi w zakresie pomocy w założeniu spółki z o.o.. W ramach swojej oferty zapewniamy kompleksową obsługę formalno-prawną, w tym pomoc w wyborze nazwy spółki, sporządzenie dokumentów, rejestrację w KRS oraz uzyskanie NIP i REGON.

Nasza firma pomoże Ci również w wyborze formy opodatkowania, co jest bardzo ważne w przypadku spółki z o.o.. W Polsce istnieją dwa podstawowe rodzaje opodatkowania – podatek CIT oraz podatek liniowy. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, dlatego warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie, aby wybrać najlepszą opcję dla Twojej spółki.

Ważnym elementem w procesie zakładania spółki z o.o. jest również wybór odpowiedniego banku, z którym spółka będzie współpracować. Bank ten będzie prowadził rachunek spółki oraz dokonywał wpłat kapitału zakładowego.

Warto zaznaczyć, że pomoc w założeniu spółki z o.o. może obejmować również konsultacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W ramach takich konsultacji przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów prawa, a także porady dotyczące planowania i zarządzania finansami spółki.

Współpraca z profesjonalną firmą może również pomóc w uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Polsce istnieje wiele programów finansowych i dotacyjnych, które mogą pomóc w sfinansowaniu początkowych kosztów związanych z założeniem spółki z o.o..

Oprócz pomocy w rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej, profesjonalne firmy oferują również szeroki zakres usług księgowych, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków, oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów dla organów państwowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Jak mogę założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Pytanie do eksperta: Jak mogę założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedną z najchętniej wybieranych form prawnych w Polsce. Jej cechą charakterystyczną jest łatwa rejestracja oraz prosty sposób prowadzenia.  Wniosek o założenie takiej działalności składa się do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Wniosek może zostać wypełniony w formie papierowej i złożony w urzędzie miast bądź gminy lub w formie elektronicznej i złożony przez Internet. Osoba zakładająca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi odwiedzać wielu urzędów, gdyż obowiązuje zasada jednego okienka, która pozwala na uzyskanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia numerów po złożeniu wniosku o rejestrację działalności w CEIDG.

Przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej należy wybrać formę opodatkowania działalności oraz numery PKD, które odpowiadać będa profilowi zakładanej działalności. Po dokonaniu rejestracji działalności należy zająć się innymi kwestiami np. założeniem konta bankowego dla firmy oraz wyrobieniem pieczątek.

Nasza firma od lat zajmuje się pomocą w zakładaniu działalności gospodarczych. Oferujemy kompleksową pomoc podczas procesu rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji, wypełnianiem wniosku oraz doborem odpowiedniej formy opodatkowania i numerów PKD. Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ więcej

 

Jak wygląda rejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza jest prostą formą prowadzenia działalności. W Polsce jest ona jedną z najchętniej wybieranych spośród dostępnych form. Ogromną zaletą tej działalności jest brak jakichkolwiek wymogów dotyczących konieczności posiadania kapitału przez przedsiębiorcę, jak ma to miejsce w przypadku innych form prawnych.
Rejestracja jednoosobowej działalności jest coraz bardziej popularna. Wniosek składa się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z dnia na dzień rośnie liczba osób decydujących się na pomoc specjalistów w przeprowadzeniu procesu rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Przed złożeniem wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru formy opodatkowania działalności oraz doboru numerów PKD, które będą odpowiadać profilowi prowadzonej działalności. Po dokonaniu rejestracji działalności można zająć się wyrabianiem pieczątek oraz otwarciem rachunku bankowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza swoją popularność zawdzięcza licznym zaletom płynącym z jej prowadzenia. Nasza firma pomaga początkującym przedsiębiorcom w rejestracji działalności oraz w doborze odpowiedniej formy opodatkowania, a także w dobraniu pasujących numerów PKD. Osoby, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ więcej

 

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Pytanie do eksperta: Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza i chętnie wybierana forma prawna działalności gospodarczej. Najczęsciej na jej założenie decydują się osoby, które zakładają swoją pierwszą firmę, gdyż jej założenie i prowadzenie ie jest skomplikowane. Przedsiębiorca, który planuje otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą musi zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację działalności w CEIDG konieczny jest wybór formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma do wyboru kilka form, więc musi zastanowić się, która będzie dla niego najodpowiedniejsza. Zakładając działalność gospodarczą należy pamiętać również o wyborze kodów PKD, które opowiadać będą profilowi prowadzonej działalności. Wniosek składany do CEIDG jest także wnioskiem o nadanie numeru NIP i REGON. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku przedsiębiorca musi zgłosić siebie jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Założenia konta bankowego nie jest obowiązkowe, jednak znacznie ułatwia prowadzenie firmy.

Przyszli przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dokonają rejestracji działalności. Przedsiębiorca nie musi posiadać określonego kapitału, by móc założyć taką działalność jak ma to miejsce w przypadku innych form.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ więcej

 

Rejestracja spółki z oo 2018

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2018 roku to bardzo dobre rozwiązanie. Prowadzenie spółki z o.o. jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, gdyż ten rodzaj działalności posiada wiele zalet.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona tradycyjnie w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. odbywa się przy udziale notariusza, który sporządza umowę spółki w formie aktu notarialnego. Przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów taksy notarialnej, której wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego wnoszonego przez wspólników spółki. Rejestracja spółki w sposób tradycyjny jest długotrwałym procesem, gdyż może trwać nawet kilka tygodni.

Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na specjalnej platformie internetowej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na platformie dostępne są wzory dokumentów, do których przedsiębiorca wprowadza samodzielnie dane zakładanej spółki. Udział notariusza nie jest wymagany, ponieważ umowa spółki tworzona jest także na podstawie wzoru. Wygenerowane dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Założenie spółki z o.o. online trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku o jej rejestrację do właściwego sądu rejonowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje się niskim kapitałem zakładowym, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych oraz ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie sp. z o.o. na odległość

Pytanie do eksperta: Jedną z najchętniej wybieranych form prawnych w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja firmy w tej formie może odbyć się w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet.

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółki z o.o. zdalnie odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej, która została udostępniona w 2012 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Założenie w ten sposób spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się bez udziału notariusza, dzięki czemu przedsiębiorcy ponoszą znacznie niższe koszty, niż podczas tradycyjnej rejestracji. Wszystkie dokumenty, które są niezbędne do rejestracji spółki tworzy się na podstawie wzorów dostępnych na stronie. Dokumenty generowane są automatycznie po wprowadzeniu danych przez przedsiębiorcę. Dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego, a w przypadku obcokrajowców kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zdalna rejestracja spółki z o.o. trwa maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do wybranego sądu rejonowego.

 

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Jedną z największych zalet tej formy prawnej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za powstałe w spółce zobowiązania.

Nasza firma zajmuje się pomocą podczas rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomagamy na każdym etapie rejestracji oraz w doborze numerów PKD odpowiednich do profilu działalności. Osoby, które chcą skorzystać z naszych usług zapraszamy do kontaktu.

Zakładanie spółki z o.o. dla cudzoziemca

Pytanie do eksperta: Jaki podmiot gospodarczy będzie optymalny do poprowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dla cudzoziemca?

Odpowiedź eksperta:Największym zainteresowaniem zarówno w przypadku polskich obywateli jak i osób z zagranicy cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływa na to przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, konieczność wniesienia niewielkiego wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, ale także duża swoboda jeśli chodzi o cel prowadzenia działalności. Ponadto do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnieni są niemal wszyscy bez względu na kraj swojego pochodzenia. Prawa takiego nie ma wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. niestety wiąże się z długą i problematyczną rejestracją danego podmiotu. Ewidencja sprawia trudności nawet rodowitym obywatelom, nie wspominając już o obcokrajowcach, którzy dodatkowo muszą stawić czoło barierze językowej. Aby pominąć niedogodności związane z przeprowadzeniem danego procesu warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z o.o. Jest to podmiot gospodarczy przygotowany by natychmiast móc poprowadzić pod sobą działalność. Tak więc dysponuje numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem zakładowym oraz kompletem uporządkowanej dokumentacji. Wśród akt tych jest również umowa, którą przyszły właściciel musi podpisać w celu przejęcia danej jednostki.

Gotowe spółki na sprzedaż oferuje nasza firma. Zapewniamy czyste podmioty gospodarcze bez ukrytych zadłużeń. Jeśli są Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki w Polsce dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Czy obcokrajowiec chcąc zarejestrować spółkę w Polsce spotka się z dodatkowymi utrudnieniami?

Odpowiedź eksperta:Wiele zależy od kraju jego pochodzenia. Do rejestracji spółki w Polsce na takich samych zasadach jak rodowici obywatele uprawnione są osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy bądź korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Możliwości osób spoza tej grupy są znacznie ograniczone. Na szczęście niedogodności związane z tradycyjną rejestracją przez obcokrajowców można w pełni zniwelować poprzez zakup gotowej spółki. Usługę taką oferuje nasza firma. Gwarantujemy nowe podmioty gospodarcze w pełni przygotowane by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą, oznacza to że dysponują numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem zakładowym oraz umową. Podpisanie umowy będzie stanowiło jedyny obowiązek przyszłego właściciela. Co ważne cały proces musi odbyć się pod nadzorem notariusza oraz tłumacza przysięgłego. Jeżeli są Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Sprzedaż spółek z o.o. dolnośląskie

Pytanie do eksperta: Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w województwie dolnośląskim. Jak mogę przyspieszyć proces rejestracji?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo korzystna forma prowadzenia firmy. Po pierwsze, założyć może ją niemal każdy w dowolnym celu prawnie dopuszczalnym. Dotyczy to również obcokrajowców, którzy mogą zacząć działalność w postaci spółki z o.o. niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Prawa do utworzenia spółki z o.o. nie ma wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o. Co więcej, podmiot ten wymaga wniesienia niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości jedynie 5 tysięcy złotych. Wszelkie należności wynikłe z działalności spółki regulowane są wyłącznie z majątku spółki, zapewniając tym samym bezpieczeństwo mieniu wspólników.

Tradycyjna rejestracja jest niestety długa i problematyczna. Wymaga odwiedzenia kilku urzędów i złożenia w nich wielu wniosków i formularzy, które przedsiębiorca musi odpowiednio uzupełnić. Formalności mogą przedłużyć proces rejestracyjny nawet do 8 tygodni. Na szczęście istnieje sposób na pominięcie tych niedogodności. Stanowi go zakup gotowej spółki. Kupując gotową jednostkę jedynym Państwa obowiązkiem będzie złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Co ważne musi odbyć się to pod nadzorem notariusza.
Po złożeniu podpisu stają się Państwo właścicielami podmiotu w pełni przygotowanego, by natychmiast poprowadzić pod sobą firmę, a więc dysponującego numerami NIP, KRS, REGON opcjonalnie również VAT, kapitałem zakładowym oraz kompletem niezbędnych dokumentów.

Nasza firma oferuje sprzedaż spółek zarejestrowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Czy warto założyć spółkę

Pytanie do eksperta: Czy warto założyć spółkę z o.o. komandytową, prowadząc spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Założenie spółki z o.o. komandytowej może być zarówno dobrą jak i złą decyzją. Zależy to od specyfiki firmy oraz osiąganych przez nią wyników. Jeżeli spółka z o.o. ma duże dochody, a podwójne opodatkowanie bardzo je zmniejsza, warto przemyśleć decyzję o założeniu spółki z o.o. komandytowej. Jednak jeżeli firma nie odczuwa bardzo skutków podwójnego opodatkowania lub ma możliwość ominięcia go w inny sposób, warto pozostać przy formie spółki z o.o.

Odpowiadając to pytanie, warto zadać jeszcze jedno pytanie:
Dlaczego nie warto zakładać spółki z o.o. komandytowej, gdy istnieją inne rozwiązania na ominięcie podwójnego opodatkowania?

Nie warto zakładać spółki z o.o. komandytowej, gdyż wymaga to nie tylko zakładania dwóch podmiotów gospodarczych, ale i prowadzenia ich jednocześnie. To z kolei powoduje dwa razy większe obowiązki przedsiębiorcy niż w przypadku prowadzenia tylko jednej spółki z o.o. Większe obowiązki przekładają się również na większe koszty prowadzenia firmy.

To, że zakładanie i prowadzenie spółki z o.o. komandytowej nie zawsze jest dobre, jest wiadome. Nie znaczy jednak, że zawsze wybór takiej formy spółki będzie zły. Otóż spółkę tę warto wybrać, jeżeli chce się uniknąć podwójnego opodatkowania w większych firmach, gdzie inne rozwiązania nie znajdą właściwego zastosowania. Dodatkowo wybierając połączenie spółki z o.o. komandytowej w pełni ogranicza się odpowiedzialność za zobowiązania obu spółek. Właściciele są więc w pełni bezpieczni prowadząc działalność, a ich zobowiązania podatkowe są znacznie mniejsze.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. KOMANDYTOWYCH więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.