Posts tagged: rejestracja firmy

Rejestracja spółek w VAT 2017 roku

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że mój wniosek o rejestrację spółki w VAT może zostać odrzucony?

Odpowiedź eksperta: Niestety tak., ponieważ 1 stycznia 2017 roku w życie weszła ustawa, która znacznie utrudniła proces rejestracji w VAT. Wszystko przez coraz większą ilość przestępstw podatkowych, które skutecznie uszczuplają budżet państwa, a co się z tym wiąże osłabiają całą polską gospodarkę.

Głównym zadaniem uszczelnienia prawa podatkowego jest uniemożliwienie rejestracji podmiotom zamieszanym w karuzele podatkowe.
Karuzela podatkowa to najpoważniejsze przestępstwo z zakresu oszustw podatkowych. Polega ona na założeniu sieci kilkunastu lub kilkudziesięciu przedsiębiorstw, a następnie wykonywaniu pomiędzy nimi na pozór w pełni legalnych transakcji i odliczeniu od nich VATu. W rzeczywistości jednak nie został on uregulowany.
Z tego względu właśnie przedsiębiorcy mogą liczyć się z możliwością odmowy.

Dodatkowym utrudnieniem jest wprowadzenie kaucji rejestracyjnej w wysokości od 20 000 zł do 200 000 zł. Obarczeni są nią przedsiębiorcy, u których wystąpi ryzyko pojawienia się zaległości podatkowych.

Ponadto wprowadzona została możliwość wykreślenia z rejestru podmioty, które:

1. zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy

2. obowiązane do złożenia deklaracji VAT i nie złożyły takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały

3. składały przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazały sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia

4. wystawiały faktury lub faktury korygujące, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności (tzw. „puste” faktury)

5. prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja firmy w Polsce

Pytanie do eksperta: Gdzie następuje rejestracja firmy w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja firmy w Polsce może przysporzyć trudności nie tylko jej obywatelom, lecz także obcokrajowcom, który chcieliby rozwinąć tu swoją firmę. Informacje o tym jak założyć spółkę czy innego typu przedsiębiorstwo przydadzą się zwłaszcza im, ale także Polakom. Gdzie przeprowadza się rejestrację firmy w Polsce? Odpowiedź na to pytanie może być różna. To ze względu na istnienie dwóch rejestrów podmiotów gospodarczych – KRS-u i CEIDG.

KRS jest sądowym rejestrem przedsiębiorców, a także innych podmiotów, takich jak dłużników, stowarzyszeń czy fundacji. Składa się z trzech rejestrów, pośród których jeden z nich przeznaczony jest dla przedsiębiorców. Jednak dokonuje się w nim rejestracji tylko spółek handlowych (akcyjnej, z o.o., komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej oraz jawnej). Rejestracja tych podmiotów jest na ogół bardzo trudna i wymaga czasu oraz wykonania kilku obowiązków. Założenie i zgłoszenie spółki do tego rejestru jest również kosztowne. Bowiem opłata za wpis do Rejestru Przedsiębiorstw oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym I Gospodarczym to wydatek kilkuset złotych.

Rejestracji niektórych spółek w KRS można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczy to na razie tylko spółki z o.o., komandytowej oraz jawnej. Drugim rejestrem przedsiębiorców jest CEIDG czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. W niej dokonuje się zgłoszeń jednoosobowych przedsiębiorstw oraz spółek cywilnych. Rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym, lecz zgłoszenia można dokonać w formie papierowej w Urzędzie Gminy.

Założenie spółki handlowej

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę handlową?

Odpowiedź eksperta: Zakładanie spółek handlowych to bardzo obszerny temat, ponieważ do spółek prawa handlowego zalicza się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. W każdej z tych grup spółek można wyliczyć kilka form spółek, które mogą zarejestrować przedsiębiorcy. Ważne jest, że w przypadku tego rodzaju spółek zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, do których może sięgać przedsiębiorca decydując się na rejestrację jednej ze spółek.


Spółki osobowe są grupą spółek, które opierają się na kapitale osobowym. Ich struktura zarządzania oraz sposób rejestracji jest stosunkowo prostsza w porównaniu do spółek kapitałowych. Postawą rozpoczęcia działalności w formie spółki jest wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy oraz wypełnienie formularzy urzędowych. Z kolei w przypadku spółek kapitałowych ogromne znaczenie będzie miał kapitał, który konieczny jest do założenia spółki. Regulacje prawne określają minimalną wielkość kapitału zakładowego, którą wspólnicy spółki muszą uregulować zanim dojdzie do rejestracji spółki w KRS. Do grupy spółek kapitałowych zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

W wyniku licznych nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych podmioty gospodarcze mają możliwość założenia niektórych spółek handlowych za pomocą systemu teleinformatycznego, który udostępniony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Korzystając z wzorca umowy jednostki gospodarcze mogą zarejestrować spółkę z o.o., spółkę komandytową oraz spółkę jawną. Takie zmiany mają ułatwić przedsiębiorcom podejmowanie inicjatywy na rynku gospodarczym w formie spółki handlowej.

 

Proces rejestracji spółki

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zarejestrować spółkę?

Odpowiedź eksperta: Jak wiadomo, obecnie funkcjonują dwa sposoby rejestracji spółek:

  • sposób tradycyjny (najczęściej osobisty)
  • poprzez Internet

Jednak w obu przypadkach kroki początkowe są takie same:

Krok pierwszy: -Wybór najlepszej formy działalności (rodzaju spółki)

Od czego to zależy?

  • wysokości kapitału założycielskiego
  • wykonywanego zawodu
  • wielkości planowanego przedsięwzięcia
  • wymogów wiążących się z opodatkowaniem i prowadzeniem księgowości

Krok drugi: – Przygotowanie umowy spółki
W zależności od rodzaju spółki istnieją różne typy i formy umowy (np. w spółkach kapitałowych umowy w formia aktu notarialnego). Dobór zapisów w umowie wpływa nie tylko na proces i przebieg rejestracji , ale także na przyszłe funkcjonowanie spółki i zarządzanie nią.


Krok trzeci: -Rejestracja spółki
Należy pamiętać, że otwarcie nowej spółki trzeba zgłosić co najmniej w kilku urzędach. Poza uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, trzeba jeszcze zgłosić spółkę do ZUS i Urzędu Skarbowego. Wymogiem jest także otwarcie rachunku bankowego, który będzie służył do rozliczeń kontraktów danej firmy oraz regulacji należności.


Obecnie na rynku istnieje wiele firm zajmujących się pomocą lub oferujących bezpośrednio możliwość rejestracji spółki. Nie trzeba mówić z jak dużą oszczędnością czasu się to wiąże. Gdy po raz pierwszy rejestruje się spółkę warto skorzystać z takiej usługi w naszej firmie, gdyż oprócz czasu zaoszczędzi się także nerwy, będzie się miało pewność, ze wszystko będzie zrobione w należyty sposób.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.