Posts tagged: prowadzenie firmy

Składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym

Pytanie do eksperta: W jakiej postaci składa się dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego?

Odpowiedź eksperta: Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego następuje poprzez złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwego dokumentu.

Od 1 października 2018 r. wprowadzono obowiązek postaci elektronicznej dla dokumentów takich, jak:
– roczne sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie z działalności,
– sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
– opinia biegłego rewidenta,
– skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
– sprawozdanie z działalności jednostki dominującej.

Składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym niemającego obowiązku postaci elektronicznej:
– uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
– uchwała o podziale zysków lub pokryciu straty.

Wszystkie dokumenty składane elektronicznie muszą być poświadczone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Jeśli chodzi o składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym, który potrzebuje poświadczenia w postaci pieczątki to taki dokument musi być składany osobiście.

W sytuacji, gdy jednostka przebywa za granicą lub nie ma możliwości złożenia dokumentacji osobiście do KRS, może ona skorzystać z usługi przedstawicielstwa.

W takim przypadku składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego odbywa się na podstawie sporządzonego pełnomocnictwa przez przedstawiciela, który załatwia sprawę począwszy od wypełnienia wniosku, przez jego złożenie w KRS oraz odbiór i przesyłanie skanów oraz oryginałów na podany adres Klienta.

Przedstawiciel dotrze do wybranego sądu na terenie Warszawy i Krakowa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie wniosku do CRBR

Pytanie do eksperta: Czy wszystkie spółki muszą zarejestrować swojego beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Odpowiedź eksperta: 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W myśl nowych regulacji niemal wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce zostały zobligowane do przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do wspomnianego rejestru.

Obowiązek zgłoszenia mają spółki:
– jawne,
– komandytowe,
– komandytowo-akcyjne,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– akcyjne, z wyjątkiem publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą być dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki.

Osoba dokonująca zgłoszenia i aktualizacji danych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych albo za niedotrzymanie terminu zgłoszenia. Spółki, które pomimo obowiązku zgłoszenia informacji nie dopełnią tego obowiązku, będą podlegać karze w wysokości nawet do 1.000.000 złotych.

Spółki mają obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR w ciągu 7 dni od wpisu do KRS. Jednostki, które powstały przed regulacją mają na sporządzanie wniosku do CRBR i wysłanie 6 miesięcy, czyli do 13 kwietnia 2020 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Wirtualne biuro do wynajęcia Warszawa

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto zdecydować się na wirtualne biuro do wynajęcia Warszawa?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców obawia się tego, że współpraca z wirtualnym biurem to konieczność skorzystania z możliwych pakietów, w których skład wchodzą usługi, które nie są potrzebne w danej firmie. Nasze wirtualne biuro do wynajęcia Warszawa wyróżnia się tym, że my nie narzucamy pakietów, tylko staramy się dopasować ofertę indywidualnie do każdego Klienta. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy przedsiębiorca ma inne oczekiwania. Staraliśmy się stworzyć ofertę usług, która spełnia oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających.

Dlaczego wirtualne biuro do wynajęcia Warszawa to właściwe rozwiązanie? Usługi e-biura pozwalają w sposób bezpieczny rozwijać przedsiębiorstwo. Właściciel zostaje odciążony od wszystkich obowiązków administracyjnych, co pozwala mu skoncentrować się na wdrażaniu usług zapewniających podwyższenie standardów firmy. Nasza kadra ekspertów zajmuje się m.in.:
– obsługą korespondencji,
– obsługą telefonów,
– udzielamy porad z zakresu księgowości, prawa oraz podatków,
– sprawujemy kontrolę nad firmą Klienta, wspierając go na każdym etapie zarządzania działalnością,
– udostępniamy nasz adres Klientom, aby mogli oni pod nim zarejestrować swój biznes (korzystne rozwiązanie dla osób prowadzących biznes w domu),
– dajemy możliwość wynajęcia sal na spotkania biznesowe.

Dla naszego biura istotne jest zadowolenie Klientów. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycję współpracy. Staramy się dopasować naszą ofertę tak, aby Klient każdego dnia czerpał satysfakcję oraz korzyści ze świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich zainteresowanych, którzy chcą nawiązać współpracę. Odpowiemy na wszystkie pytania, aby mogli Państwo podjąć odpowiednią decyzję.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WIRTUALNEGO BIURA więcej

Adresy dla firm w Warszawie

Pytanie do eksperta: Jak zaoszczędzić na prowadzeniu biura?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców z pewnością zastanawia się nad tym, co zrobić, aby koszty związane z prowadzeniem firmy, nie przerastały możliwości przeciętnego przedsiębiorcy. Długo próbowano opracować rozwiązanie mogące tak usprawnić te kwestię. Ostatecznie próby nie poszły na marne i stworzono coś, co nazwano wirtualnym biurem. Choć myśl o wirtualnym prowadzeniu biura brzmi nieco irracjonalnie, to okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem dla większości przedsiębiorców, gdyż z dnia na dzień cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Skorzystanie z wirtualnego biura polega w głównej mierze na tym, aby prowadzenie firmowego sekretariatu zlecić profesjonalistom prowadzącym biuro, w którym swój sekretariat ma wiele firm. Biura te oferują m.in.:
– obsługę bieżącej korespondencji,
– odbieranie i przekazywanie połączeń telefonicznych,
– wynajem sali konferencyjnej,
– przechowywanie biurowej dokumentacji.

Jak wiadomo, najlepszą wizytówką danej firmy jest jej adres. W związku z tym nasza firma wzbogaciła swoją ofertę o adresy dla firm w Warszawie, której prestiż bez wątpienia wzbudzi zainteresowanie wśród potencjalnych klientów. Dodatkowo należy pamiętać o tym, iż właściwy adres firmy w znaczny sposób może wpłynąć na rozpoznawalność danej marki.

Dlatego jeśli są Państwo zainteresowani wynajęciem wirtualnego biura w Warszawie, zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, który udzieli informacji na wszystkie pytania. Dodatkowo przedstawimy naszą ofertę cenową, która jest zdecydowanie najkorzystniejszą ofertą na rynku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WIRTUALNEGO BIURA więcej

Rejestracja spółki w wirtualnym biurze w Warszawie

Pytanie do eksperta: Prowadzę sklep internetowy. Czy mogę zrezygnować z wynajmu lokalu?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, że tak. Sklepy internetowe to działalność, która najczęściej korzysta z usług wirtualnego biura. Jest to niezwykle korzystne, gdyż nie wymusza na przedsiębiorcy wynajmu tradycyjnego lokalu, a więc ogranicza on swoje koszty związane z czynszem, a także opłatami za media.

Decydując się na przeprowadzenie rejestracji firmy w wirtualnym biurze dodatkowo otrzyma Pan profesjonalną obsługę sekretariatu. E-biuro odbiera korespondencję, telefony, faksy, a także zapewnia adres do korespondencji.

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszego biura. W ramach naszych usług uzyska Pan prestiżowy adres w centrum Warszawy. Będzie miało to ogromny wpływ na wiarygodność Państwa spółki. Lokując siedzibę spółki w stolicy znacznie chętniej zwrócą się do niej nie tylko Klienci, ale również potencjalni partnerzy biznesowi, co będzie miało kuriozalny znaczenie zwłaszcza podczas stawiania pierwszych kroków na rynku.

Nasze usługi dostosowujemy do indywidualnych wymagań klientów stąd może mieć Pan pewność, że potrzeby firmowe zostaną zaspokojone.

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi:
– adres rejestrowy,
– adres korespondencyjny,
– dedykowany numer telefonu,
– obsługę sekretariatu,
– odbieranie korespondencji,
– powiadamianie o korespondencji,
– skanowanie dokumentacji,
– wynajem powierzchni biurowych,
– doradztwo.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz przedstawimy szczegółowo naszą ofertę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WIRTUALNEGO BIURA więcej

Charakterystyka spółki zoo

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników. W określonych przypadkach obowiązkowym organem jest jeszcze komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy są zobowiązani do pokrycia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Kapitał zakładowy może zostać pokryty środkami pieniężnymi lub aportem. Minimalna wartość nominalna jednego wkładu wynosi 50 złotych.

Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Posiadają oni także pewne prawa i obowiązki, które muszą wykonywać.

Spółka z o.o. może zostać założona w sposób tradycyjny lub uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki trwa nawet do kilku tygodni. Uproszczona rejestracja spółki odbywa się przez Internet na specjalnej platformie teleinformatycznej. Trwa maksymalnie 24 godziny oraz generuje niższe koszty, ponieważ dokumenty nie są tworzone w formie aktu notarialnego. Nie trzeba więc ponosić wysokich kosztów notarialnych.

Prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystne, dlatego jest tak często wybierana. Jeśli są Państwo zainteresowani rejestracją spółki w tej formie, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy profesjonalną pomoc podczas rejestracji spółki. W swojej ofercie posiadamy także gotowe spółki z o.o. na sprzedaż.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Likwidacja spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zlikwidować spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Likwidacja działalności gospodarczej nie jest prostą decyzją dla żadnego przedsiębiorcy. Niestety dla przedsiębiorcy, to właśnie zlikwidowanie firmy w niektórych przypadkach okazuje się jedynym dobrym rozwiązaniem.

Proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest końcowym etapem jej funkcjonowania. Należy wiedzieć, że nie ma możliwości likwidacji działalności gospodarczej w tej formie bez przeprowadzenia procesu likwidacyjnego.

Likwidacja spółki z o.o. uregulowana jest przepisami znajdującymi się w Kodeksie Spółek Handlowych. Likwidacja spółki rozpoczyna się podjęciem przez wspólników uchwały o zakończeniu działalności spółki. W uchwale zawiera się informacje dotyczące likwidatora bądź likwidatorów spółki, którymi zazwyczaj zostają członkowie zarządu spółki. Uchwała musi zostać umieszczona w protokole sporządzanym przez notariusza ze zgromadzenia wspólników. Uchwała dołączana jest jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu, który składany jest do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podczas trwania likwidacji spółka zobowiązana jest do działania pod własną nazwą z oznaczeniem “w likwidacji”. Podział majątku może być dokonany przez wspólników nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia otwarcia likwidacji oraz wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Likwidując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością muszą się Państwo liczyć z ponoszeniem kosztów związanych z ogłoszeniem otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opłatą notarialną, a także opłatą za zmianę danych w krajowym Rejestrze Sądowym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Optymalizacja kosztów podatkowych

Pytanie do eksperta: Jak przeprowadzić optymalizację kosztów podatkowych w firmie?

Odpowiedź ekspertaLegalnie płacić niższe podatki – to marzenie niejednego przedsiębiorcy. Aby marzenie stało się celem, wystarczy wspomóc się dostępnymi rozwiązaniami, które pozwolą na optymalizację kosztów podatkowych firmie. Kluczowe w tej sytuacji jest opracowanie odpowiedniej analizy, a także stworzenie na jej podstawie planu podatkowego, który przyczyni się do legalnego obniżenia obciążeń podatkowych.

Stworzenie dobrego planu podatkowego wymaga często pomocy specjalistów, np. doradcy podatkowego, co związane jest z dodatkowymi kosztami. Jednak zlecenie opracowania planu służącego na długie lata, podmiotowi wykwalifikowanemu w tej dziedzinie, może przynieść wymierne korzyści. Przy przeprowadzaniu optymalizacji kosztów podatkowych w firmie ważne jest zminimalizowanie ryzyka wynikającego z zastosowanie określonych działań. W tym celu należy zweryfikować wykładnie obowiązujących przepisów podatkowych przez organy skarbowego, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Wielu przedsiębiorców decydując się na obniżenie zobowiązań podatkowych, decyduje się na takie rozwiązania, jak:
– jednorazowa amortyzacja – nowe firmy, dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i mali podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe, będące w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
– rozliczanie strat podatkowych – firmy mają możliwość obniżenia dochodu w danym roku podatkowym o poniesioną stratę w następujących po sobie 5 latach podatkowych,
– własna działalność gospodarcza – podmioty mogą skorzystać z prowadzenia działalności w jednoosobowej działalności gospodarczej i opodatkować dochód 19 proc. podatkiem oraz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Porady z prawnikiem

Pytanie do eksperta: Czy warto skorzystać z usługi porady z prawnikiem?

Odpowiedź eksperta: Dzisiejsze prawo jest bardzo rozbudowane i niemal każdego dnia wchodzą w życie nowe ustawy i rozporządzenia. Trudno więc spodziewać się, że człowiek, który nie ma na co dzień do czynienia z prawem, odnajdzie się w stosie przepisów i będzie umiał znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Dlatego odpowiedź na pytanie czy warto skorzystać z porady prawnika jest oczywista: WARTO. Zawsze, gdy mamy wątpliwości dotyczące sytuacji prawnej, z którą musimy się uporać, powinniśmy skorzystać z pomocy prawnej.

Niestety wielu Polaków uważa, że korzystanie z usług prawnika jest bezsensowne. Jednak pewne sytuacje, które wydawać by się mogło są proste do rozwiązania (kupno samochodu, zaciągnięcie pożyczki, najem mieszkania), często przeradzają się w życiowe dramaty, wieloletnie spory i kłótnie. Wszystko to wynika z nieznajomości prawa… Większość niedoświadczonych osób popełnia niewielkie błędy, nie analizując swoich decyzji zbyt dokładnie. Do prawników najczęściej chodzą dopiero „po szkodzie”, kiedy negatywne konsekwencje już mają swoje miejsce, a ich odwrócenie jest albo niemożliwe albo bardzo trudne, a co za tym idzie kosztowne.

Tu pada kolejna kwestia: pieniądze. Czy porada uzyskana od prawnika jest droga? Koszt usługi prawnej często zaczyna się już od 50-150 zł netto. Skomplikowane sprawy należy rozwiązywać od początku ich zaistnienia, by później nie płacić większych sum za koszty procesów sądowych. Osoby mające problemy często nie pytają specjalistów od prawa o najsłuszniejsze rozwiązania, a przecież należy pamiętać, że jeśli nie zadba się o swoje interesy na początku, to później zbiera się plony swoich złych decyzji.

PIT za 2015 rok

Pytanie do eksperta: Gdzie, kiedy i jak składamy deklarację PIT za 2015 rok?

Odpowiedź eksperta:Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT za 2015 rok należy do obowiązków podatników i płatników podatku dochodowego, którzy osiągnęli w poprzednim roku podatkowym jakikolwiek dochód. Są oni zobowiązani nie tylko do opłacania zaliczek na ten podatek (miesięcznie lub kwartalnie), ale także do rozliczenia się z niego przy pomocy druku PIT. Wypełniony formularz PIT za 2015 rok podatnicy powinni złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Datę złożenia deklaracji PIT za 2015 rok określają ustawy o prawie podatkowym. Warto uważnie śledzić termin składania deklaracji, które jesteśmy zobowiązani złożyć zgodnie z wybraną formą rozliczenia i stawkami, które są odprowadzane do naszych przychodów. Przykładowo w podatku liniowym stawka jest stała i wynosi obecnie 19 %, natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może mieć różne stawki, zależne od źródła przychodu. Składając deklarację PIT za rok 2015 podatnicy są zobowiązani także do uiszczenia niedopłaty lub nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Deklaracje podatkowe PIT za 2015 rok składane mogą być w formie elektronicznej lub papierowej. Wybór formy rozliczenia zależy od liczby podatników, których rozliczamy oraz formularza, którego użyjemy do sporządzenia zeznania. Mali przedsiębiorcy, którzy rozliczają od 1 do 5 podatników mogą dostarczyć wydrukowane dokumenty do urzędu skarbowego, inaczej jest w przypadku rozliczających więcej niż 5 osób, w tym biur rachunkowych. Zgodnie z przepisami podatnicy Ci zobowiązani są do przesłania deklaracji drogą elektroniczną.

Aby zoptymalizować koszty rozliczenia podatkowego i oszczędzić sobie czasu, warto powierzyć przesłanie deklaracji biuru rachunkowemu, które dołoży wszelkich starań, aby deklaracja była sporządzona prawidłowo i terminowo.

Call Now ButtonZadzwoń