Posts tagged: prowadzenie firmy

Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT 2016

Pytanie do eksperta: Czy trudne jest sporządzenie deklaracji podatkowej PIT 2016?

Odpowiedź eksperta:Rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych nie należy do przyjemnych zadań, gdyż mało która osoba lubi wypełniać urzędowe dokumenty. Czasami jednak trzeba robić coś za czym się nie przepada.

Przepisy prawne nakładają na każdą osobę fizyczną która osiągnęła dochód w nieważne jakiej kwocie, ale w ramach wykonywania pracy na zasadach umowy o pracę, zlecenia, o dzieło itp., obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

W celu rozliczenia konieczne jest samodzielne obliczenie zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi wysokości podatku, uzupełniając przy tym druk rocznego zeznania podatkowego PIT-37. Wypełnienie druku nie jest trudne, jednak wymaga posiadania podstawowej wiedzy o obowiązujących przepisach i normach podatkowych. Wypełniony dokument należy do 30 kwietnia 2016 roku złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego

Bardzo ważne jest aby, druk wypełniony był poprawnie, aby oszczędzić podatnikowi stresu i nerwów związanych z wizytą w Urzędzie Skarbowym podczas wyjaśniania zaistniałych niejasności. Nie należy też przegapić terminu, do którego można złożyć deklarację, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku może zostać uznane przez Fiskus za uchylenie się od odpowiedzialności, a na podatnika może zostać nałożona kara grzywny.

Jeżeli borykają się Państwo z problemem wypełnienia druku deklaracji podatkowej, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomogą oni w wypełnienie zeznania, udzielą rad oraz odpowiedzą na wszystkie zadane im pytania.

Rozliczenie PIT za 2015

Pytanie do eksperta: Do kiedy należy złożyć rozliczenie pit za 2015?

Odpowiedź eksperta: Deklarację PIT-37 rozliczającą z podatku dochodowego uzyskanego w poprzednim roku osoby fizyczne, należy złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

W związku z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi każda osoba fizyczna, która w danym roku osiągnęła dochód z tytułu pracy w ramach umowy o pracę, o dzieło, zlecenia itp. musi rozliczyć się z podatku dochodowego

Rozliczenie następuje poprzez samodzielne wyliczenie wysokości podatku, wypełnienie deklaracji PIT-37 i złożenie jej w Urzędzie Skarbowym.
Podczas wypełniania wniosku warto zwrócić uwagę na poprawność wpisywanych danych. W przypadku, gdy którakolwiek z wpisanych wartości będzie błędna, podatnik musi liczyć się z tym, iż zostanie wezwany do Urzędu Skarbowego w celu wyjaśnienia niejasności.

Należy także zachować termin do którego można złożyć deklarację. Niedopełnienie obowiązku rozliczenia się z podatku US traktuje jak uchylenie się od odpowiedzialności i ma prawo do nałożenia na podatnika kary grzywny w niemałej wysokości.

Zachęcamy Państwa do składania zeznań podatkowych do US już teraz! Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnieniu deklaracji lub pragniecie Państwo zlecić to zadanie profesjonalnej firmie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Odpowiedzą oni na wszystkie posiadane przez Państwa pytania, udzielą cennych rad oraz pomogą wypełnić i złożyć deklarację rozliczeniową.

Kompleksowe prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu

Pytanie do eksperta: Dlaczego prowadzeniem rejestrów VAT sprzedaży i zakupu powinno się zająć się w sposób kompleksowy?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie spraw podatkowych jest bardzo ważnym obowiązkiem, którego zaniedbanie może mieć poważnie konsekwencje, najczęściej finansowe. Wysokie kary i dodatkowe koszty nie są mile widziane przez przedsiębiorców. Jest to więc pierwszy powód tego, aby prowadzenie ewidencji podatku VAT było zadaniem profesjonalistów.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń podatkowych, w tym także tych związanych z rozliczeniami z podatku VAT to cecha związana z biurami rachunkowymi. Firmy te są bowiem specjalistami z tego zakresu i potrafią się jak najlepiej zająć prowadzeniem spraw podatkowych i księgowością. Dlatego jeżeli chce się, aby księgowość czy rozliczenia były prowadzone w sposób kompleksowy, należy zlecić je specjalistom z biur rachunkowych.

Każda ewidencja prowadzona w firmach powinna być prowadzona kompleksowo. Nie tylko z powodu, że mogą grozić z tego tytułu poważne konsekwencje, lecz także z innej przyczyny. Dokładne, profesjonalne i kompleksowe prowadzenie ewidencji ukazuje firmie, a konkretnie jej kierownictwu, aktualną sytuację firmy. To stanowi kolejny powód, dla którego rozliczeniami, ewidencjami i prowadzeniem rejestrów powinni się zajmować specjaliści.

Kompleksowość w prowadzeniu rejestrów VAT sprzedaży i zakupu polega również na zajmowaniu się nie tylko samymi rejestrami VAT, lecz także pozostałymi zadaniami księgowymi. Stąd też zadanie prowadzenie księgowości i wszelkich z tym związanych obowiązków, w tym także prowadzenia rejestrów VAT, należy zlecać jednej osobie lub podmiotowi. Najlepiej jeżeli będzie to oczywiście biuro rachunkowe.

Potrzebujesz biura rachunkowego dla swojej firmy. Koniecznie skontaktuj się z nami.

Rejestracja firmy w Polsce

Pytanie do eksperta: Gdzie następuje rejestracja firmy w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja firmy w Polsce może przysporzyć trudności nie tylko jej obywatelom, lecz także obcokrajowcom, który chcieliby rozwinąć tu swoją firmę. Informacje o tym jak założyć spółkę czy innego typu przedsiębiorstwo przydadzą się zwłaszcza im, ale także Polakom. Gdzie przeprowadza się rejestrację firmy w Polsce? Odpowiedź na to pytanie może być różna. To ze względu na istnienie dwóch rejestrów podmiotów gospodarczych – KRS-u i CEIDG.

KRS jest sądowym rejestrem przedsiębiorców, a także innych podmiotów, takich jak dłużników, stowarzyszeń czy fundacji. Składa się z trzech rejestrów, pośród których jeden z nich przeznaczony jest dla przedsiębiorców. Jednak dokonuje się w nim rejestracji tylko spółek handlowych (akcyjnej, z o.o., komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej oraz jawnej). Rejestracja tych podmiotów jest na ogół bardzo trudna i wymaga czasu oraz wykonania kilku obowiązków. Założenie i zgłoszenie spółki do tego rejestru jest również kosztowne. Bowiem opłata za wpis do Rejestru Przedsiębiorstw oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym I Gospodarczym to wydatek kilkuset złotych.

Rejestracji niektórych spółek w KRS można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dotyczy to na razie tylko spółki z o.o., komandytowej oraz jawnej. Drugim rejestrem przedsiębiorców jest CEIDG czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. W niej dokonuje się zgłoszeń jednoosobowych przedsiębiorstw oraz spółek cywilnych. Rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym, lecz zgłoszenia można dokonać w formie papierowej w Urzędzie Gminy.

Gotowe spółki komandytowo – akcyjne na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Czy możliwe jest kupno gotowej spółki komandytowo-akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Coraz więcej osób decyduje się na zakup gotowej spółki. Zazwyczaj jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ jest to najpopularniejsza ze spółek. A co jeśli chcielibyśmy zakupić spółkę komandytowo-akcyjną? Teraz jest to już możliwe! Nasza oferta staje się coraz szersza i teraz oferujemy sprzedaż gotowych spółek, akcyjnych, komandytowych, z o.o. komandytowych, komandytowo – akcyjnych oraz tych z zezwoleniem na hurtową sprzedaż alkoholu.

Ale dlaczego w ogóle mielibyśmy inwestować w gotową spółkę komandytowo – akcyjną? Jest to spowodowane wieloma czynnikami. zacznijmy od tego, jak bardzo problematyczne jest zakładanie przedsiębiorstwa od podstaw. Mało kto potrafi sobie z tym samodzielnie poradzić, dlatego i tak konieczna jest inwestycja w profesjonalne biuro, które zrobi to za nas. Dodatkowo jest to bardzo czasochłonny proces, a kupno gotowej spółki daje nam możliwość rozpoczęcia działalności już w kilka dni od zakupu! Jest to doskonałe rozwiązanie dla ceniących swój czas. A czy masz nerwy do biegania po urzędach? Mało kto to lubi, a przecież zakładanie spółki nie może się obejść bez stania w kolejkach w urzędach. Gotowa spółka jest już zarejestrowana w KRS, więc formalności pozostające na naszej głowie są ograniczona do minimum. Ważną kwestią jest również historia gospodarcza. Nasze przedsiębiorstwa jej nie posiadają. Nie musisz martwić się o zadłużenia ani zobowiązania finansowe! Aby dowiedzieć się więcej i rozwiać wszystkie wątpliwości, skontaktuj się z nami!

Zachęcamy do zakupu gotowej spółki komandytowo – akcyjnej!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Doradztwo prawne Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy warto wybrać doradztwo prawne w Warszawie?

Odpowiedź eksperta: Jakie inne miasto jeśli nie Warszawa posiadałoby znakomitych ekspertów dziedziny jaką jest prawo? Oczywiście, faktem jest, że również inne miasta posiadają dobrych prawników czy adwokatów, ale można powiedzieć, że nasza stolica wyróżnia się na ich tle. Dlaczego tak sądzę? Z prostego względu: system kształcenia w dziedzinie prawa jest wyższy w większych miastach, a tym bardziej w Warszawie. W związku z tym doradcy prawni świadczący usługi w Warszawie to wyspecjalizowane w swojej dziedzinie osoby, które udzielają profesjonalnych porad i konsultacji prawnych. Jak wiemy polskie prawo jest surowe, dlatego wiedza na temat poszczególnych zagadnień jest niezwykle istotna.

Doradcy prawni mogą reprezentować Klienta przed sądami lub organami administracyjnymi, jeśli zajdzie taka potrzeba, dlatego warto skorzystać z usługi doradztwa prawnego dla swoich potrzeb lub potrzeb przedsiębiorstwa, które prowadzimy. Nieznajomość bieżących przepisów często utrudnia przedsiębiorcom sprawne zarządzanie firmą, dlatego decydują się oni na merytoryczne wsparcie profesjonalisty. Doradztwo prawne świadczone w Warszawie należy do najpopularniejszych usług, które udzielają biura rachunkowe, mające w swojej kadrze oprócz księgowych, także prawników i adwokatów.

Nie czekając na to aż prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej rozwiążą się same, zachęcam do skorzystania z porady jednego ze specjalistów biura rachunkowego In-nova.

 

Rachunkowość sp. z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda prowadzenie rachunkowości w sp. z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z wymogami w spółce z o.o. musi być prowadzona księgowość pełna, ale czy to do końca jest wadą? Z całą pewnością nie, bowiem pomimo większej ilości czasu i dokładności jakiej wymaga prowadzenie tego rodzaju księgowości, zyskujemy możliwość stałego kontrolowania stanu finansowego naszego przedsiębiorstwa.

Prowadzenie rachunkowości w sp. z o.o odbywa się za pomocą ksiąg rachunkowych. Na ich stan składają się: dziennik,księgi pomocnicze, księgi główne, zestawienia obrotów i sald, wykazy aktywów i pasywów.

 

Zajmowanie się księgowością nie jest łatwym zajęciem. Pochłania ono bardzo wiele czasu, dlatego w takim wypadku nieoceniona jest pomoc fachowców- dobrego księgowego lub biura rachunkowego. Obecnie większość przedsiębiorców korzysta raczej z tej drugiej opcji, ponieważ wiąże się ona z mniejszymi kosztami i szybszym działaniem. Współpraca z biurem rachunkowym pozwoli na podniesienie jakości prowadzonej księgowości. Warto pamiętać, że źle prowadzona rachunkowość, naraża nas na karę ze strony Urzędu Skarbowego.

Podstawowe zasady pełnej rachunkowości:
– zasada memoriału- zaliczanie w koszty lub przychody danego okresu obrachunkowego dokonanych transakcji w momencie ich wystąpienia, a nie momencie zapłaty;
– zasada ciągłości- dokonywanie w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, jednakowej wyceny aktywów, pasywów, ustalania wyniku finansowego i i sporządzania sprawozdań finansowych;
– zasada ostrożnej wyceny- dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów jednostki z dużą rozwagą, ostrożnością, w sposób jak najbardziej realny;

Nasza firma w swej ofercie posiada możliwość rzetelnego prowadzenia księgowości, dlatego nie czekaj i zadzwoń już dziś.

 

Doradca podatkowy online

Pytanie do eksperta: Czy opłaca się korzystać z usług doradcy podatkowego przez Internet?

Odpowiedź eksperta: Z całą pewnością tak. W dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie każdemu brak wolnej chwili na przysłowiowe złapanie oddechu, a tym bardziej zabieganym przedsiębiorcom warto zapoznać się z ofertą doradcy podatkowego online.

Co można zyskać dzięki e-usługom?

Przede wszystkim niesamowitą oszczędność czasu. Zgłoszenie przyjmowane jest przez doradcę poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej. Należy wpisać do niego bezpośrednio: szczegółowo wyjaśnioną i opisaną treść pytania; czas realizacji zamówienia (korzystny dla Klienta). W wypadku niedokładnie sprecyzowanego pytania odpowiedź może zostać obarczona błędem wynikającym z nieznajomości stanu faktycznego, za które to błędy przeważnie doradca nie ponosi odpowiedzialności.

W chwili gdy doradca przyjmie zgłoszenie, usługobiorca zobligowany jest do uiszczenia opłaty. Po upływie terminu podanego przez Klienta, otrzymuje on odpowiedź (w zależności od możliwości, którą wybierze) drogą : elektroniczną bądź papierową. Nie wolno zapomnieć przeczytać regulaminu, zawartego na stronie konkretnego, internetowego doradcy podatkowego.

W przypadku większej liczby pytań, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kompleksowe przygotowywanie deklaracji Intrastat

Pytanie do eksperta: Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Czym jest Intrastat i kogo dotyczy?
To system statystyczny, umożliwiający ustalanie i zbieranie informacji o stanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jednostki gospodarcze wykazują te informacje poprzez wykorzystanie deklaracji: Intrastat-Wywóz i Intrastat-Przywóz. Według przepisów obowiązek przekazywania tego typu informacji spoczywa na: osobach fizycznych bądź prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy są podatnikami VAT i dokonują wymiany z innymi państwami Europy, którzy przekroczyli progi ustalone przez i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Gdzie przekazywać gotowe deklaracje Intrastat?
W ramach systemu urzędem właściwym do przekazywanie takich informacji jest Izba Celna w Szczecinie. Należy pamiętać, że w Polsce deklaracje można składać w sposób tradycyjny jak i elektronicznie (poprzez Internet, na dyskietce, na nośniku CD-ROM).

Okres rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy. Złożenie deklaracji musi nastąpić najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie ona dotyczyć.

Potrzebujesz więcej informacji na temat Intrastat lub pomocy przy składaniu deklaracji? W naszej ofercie posiadamy kompleksowe przygotowywanie deklaracji Intrastat. Jesteś zainteresowany? Zadzwoń i porozmawiaj z naszymi ekspertami, którzy pomogą przejść Ci przez procedurę związaną z Intrastat.

 

Kto może założyć firmę?

Pytanie do eksperta: Kto może założyć firmę?

Odpowiedź eksperta: Posiadanie własnej firmy i bycie szefem to marzenie nie jednego z nas. Dlaczego? Ponieważ własny biznes to przede wszystkim niezależność, samodzielność oraz spełnienie własnych marzeń, szansa na realizację ambicji i umiejętności.


Możliwość założenia własnej firmy ma większość z nas, ale znaczna część, albo jest tego nieświadoma, albo boi się procesu rejestracji działalności, o którym tak dużo się mówi. Z całą pewnością początki nie są łatwe, bo wspomniany już proces rejestracji w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest czasochłonny i stosunkowo dość skomplikowany. Własna działalność to także wiele obowiązków, ale spokojnie, bo nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze możemy skorzystać z pomocy osób fachowo zajmujących się konkretnymi działaniami. Dzięki ich usługom, zyskamy spokój, ze na przykład księgowość prowadzona jest w sposób prawidłowy i rzetelny. Warto pamiętać, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości.

Ważną decyzją, jaka musi zostać podjęta jest sposób rozpoczęcia działalności. Spółkę można bowiem założyć od podstaw samodzielnie lub kupić gotowy już podmiot. Druga opcja jest zdecydowanie bardziej korzystna, bo wiąże się z oszczędnością czasu. Wśród gotowych spółek wyróżnić można te z historią i spółki czyste (bez historii gospodarczej). Ich atutem jest fakt, że obie są zdolne do praktycznie natychmiastowego podjęcia aktywnej działalności na rynku.

W celu pozyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

 

Call Now ButtonZadzwoń