Posts tagged: pomoc w likwidacji spółki

Likwidacja spółki zoo

Pytanie do eksperta: Planuje zlikwidować swoją spółkę. Przez jakie etapy należy przejść, aby spółka została prawidłowo zlikwidowana?

Odpowiedź eksperta: Jeśli jest Pan pewien swojej decyzji o zakończeniu działalności spółki, zalecam w pierwszej kolejności uporządkować i ostatecznie zamknąć wszelkie sprawy związane ze spółką. Nie ma niestety możliwości zamknięcia spółki z dnia na dzień, ponieważ konieczne jest przejście przez kilka istotnych etapów, które pokrótce opiszę poniżej.

1. Zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.

2. Podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników odnośnie rozwiązania spółki, co oznacza oficjalne rozpoczęcie procesu likwidacji.

3. Wyznaczenie osób, które będą pełniły funkcję likwidatorów, ponieważ zarząd już nie sprawuje władzy. Likwidatorami mogą być członkowie zarządu spółki, aczkolwiek mogą to być również osoby spoza spółki.

4. Dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu likwidacji spółki w KRS oraz ogłoszenie tego faktu w MSiG.

5. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji dla spółki.

6. Rozpoczęcie czynności likwidacyjnych.

7. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

8. Rozpoczęcie czynności końcowych, do których zalicza się:
– złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do Urzędu Skarbowego,
– złożenie wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykreślenie spółki z rejestru podatników VAT,
– złożenie deklaracji NIP-2 na potrzeby zawiadomienia odnośnie zmiany statusu podatnika w podatku dochodowym,
– złożenie zawiadomienia do GUS o zakończeniu prowadzenia działalności przez spółkę.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Likwidacja firmy

Pytanie: Jak wygląda likwidacja spółki?

Odpowiedź eksperta: Każda działalność gospodarcza może podjąć decyzję o likwidacji. Bez względu na powód, przedsiębiorcy, którzy decydują się na likwidację firmy muszą w tym celu sporządzić odpowiednie dokumenty.

Likwidację działalności gospodarczej zgłosić należy na specjalnym formularzu CEIDG, który równocześnie stanowi wniosek o wykreślenie z bazy. Jeżeli przedsiębiorstwo dodatkowo wykonywało czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to niezbędne będzie także wyrejestrowanie z VAT.

Na podstawie formularza likwidacyjnego przedsiębiorca dodatkowo sporządza druk ZUS ZWPA w celu wyrejestrowania z tytułu płatnika składek. Dodatkowym i osobnym dokumentem jaki należy utworzyć jest specjalny wykaz środków trwałych oraz wyposażenia. Obowiązek ewidencji wykazu składników majątku na dzień likwidacji mają podatnicy, którzy prowadzą pełną księgowość lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także płatnicy ryczałtu ewidencjonowanego.

Czynni podatnicy podatku od towarów i usług sporządzają jeszcze spis z natury, który inaczej nazywany jest remanentem likwidacyjnym. W remanencie ujmuje się rzeczowe składniki majątku, które pozostają w firmie na dzień likwidacji i mają określoną wartość rynkową.

Całość procedury likwidacyjnej spółki należy do jednych z najbardziej skomplikowanych procesów. Bardzo ważne jest, aby dopełnić wszelkie formalności i prawidłowo sporządzić dokumenty w celu wyrejestrowania z różnych urzędów. Niektórzy przedsiębiorcy w tym celu decydują się na skorzystanie z usługi Kancelarii, które zajmują się obsługą likwidacji, zawieszenia czy rejestracji spółek w KRS i VAT.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Zadzwoń