Posts tagged: likwidacja spółki z o.o.

Pomoc w likwidacji spółki 2023

Pytanie do eksperta: Na czym polega pomoc w likwidacji spółki 2023?

Odpowiedź eksperta: Pomoc w likwidacji spółki 2023 to usługa, która pozwala przedsiębiorcom bezpiecznie zakończyć byt prawny spółki. Decydując się na usługę likwidacji spółki możemy zgodnie z prawem zakończyć prowadzenie własnej działalności.

Warto podkreślić, że likwidacja spółki to skomplikowany proces, wymagający specjalistycznej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych. Wiele osób, które decydują się na likwidację swojej spółki, szuka pomocy specjalistów, takich jak radcy prawni czy doradcy podatkowi, aby przeprowadzić ten proces bezpiecznie i skutecznie.

Pomoc w likwidacji spółki 2023 – na co zwrócić uwagę?

Jednym z kluczowych elementów pomocy w likwidacji spółki jest doradztwo prawne. Radca prawny może pomóc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz pomóc w przeprowadzeniu całego procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomoc ta jest szczególnie ważna, ponieważ likwidacja spółki wiąże się z wieloma formalnościami, które trzeba spełnić, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Doradztwo podatkowe również jest ważne, ponieważ likwidacja spółki może mieć wpływ na sytuację podatkową przedsiębiorcy i spółki. Doradca podatkowy może pomóc w optymalizacji podatkowej, a także pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów podatkowych, które mogą wyniknąć z likwidacji spółki.

Innym ważnym elementem pomocy w likwidacji spółki jest pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku spółki oraz uregulowanie wszelkich zobowiązań. Specjaliści, tacy jak rzeczoznawcy majątkowi czy księgowi, mogą pomóc w dokonaniu inwentaryzacji i przygotowaniu dokumentów potrzebnych do rozdzielenia majątku między akcjonariuszy.

Pomoc w likwidacji spółki może również obejmować usługi związane z komunikacją z sądem rejestrowym oraz reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądem w trakcie postępowania likwidacyjnego.

Podsumowując, pomoc w likwidacji spółki to kompleksowa usługa, która obejmuje doradztwo prawne, podatkowe oraz pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku i uregulowaniu zobowiązań. Skorzystanie z tego rodzaju pomocy pozwala na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie procesu likwidacji spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomoc ta jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie likwidacji spółek, a także dla tych, którzy chcą uniknąć ewentualnych problemów prawnych czy podatkowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

Likwidacja spółki zoo

Pytanie do eksperta: Planuje zlikwidować swoją spółkę. Przez jakie etapy należy przejść, aby spółka została prawidłowo zlikwidowana?

Odpowiedź eksperta: Jeśli jest Pan pewien swojej decyzji o zakończeniu działalności spółki, zalecam w pierwszej kolejności uporządkować i ostatecznie zamknąć wszelkie sprawy związane ze spółką. Nie ma niestety możliwości zamknięcia spółki z dnia na dzień, ponieważ konieczne jest przejście przez kilka istotnych etapów, które pokrótce opiszę poniżej.

1. Zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.

2. Podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników odnośnie rozwiązania spółki, co oznacza oficjalne rozpoczęcie procesu likwidacji.

3. Wyznaczenie osób, które będą pełniły funkcję likwidatorów, ponieważ zarząd już nie sprawuje władzy. Likwidatorami mogą być członkowie zarządu spółki, aczkolwiek mogą to być również osoby spoza spółki.

4. Dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu likwidacji spółki w KRS oraz ogłoszenie tego faktu w MSiG.

5. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji dla spółki.

6. Rozpoczęcie czynności likwidacyjnych.

7. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

8. Rozpoczęcie czynności końcowych, do których zalicza się:
– złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do Urzędu Skarbowego,
– złożenie wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykreślenie spółki z rejestru podatników VAT,
– złożenie deklaracji NIP-2 na potrzeby zawiadomienia odnośnie zmiany statusu podatnika w podatku dochodowym,
– złożenie zawiadomienia do GUS o zakończeniu prowadzenia działalności przez spółkę.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Likwidacja firmy

Pytanie: Jak wygląda likwidacja spółki?

Odpowiedź eksperta: Każda działalność gospodarcza może podjąć decyzję o likwidacji. Bez względu na powód, przedsiębiorcy, którzy decydują się na likwidację firmy muszą w tym celu sporządzić odpowiednie dokumenty.

Likwidację działalności gospodarczej zgłosić należy na specjalnym formularzu CEIDG, który równocześnie stanowi wniosek o wykreślenie z bazy. Jeżeli przedsiębiorstwo dodatkowo wykonywało czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to niezbędne będzie także wyrejestrowanie z VAT.

Na podstawie formularza likwidacyjnego przedsiębiorca dodatkowo sporządza druk ZUS ZWPA w celu wyrejestrowania z tytułu płatnika składek. Dodatkowym i osobnym dokumentem jaki należy utworzyć jest specjalny wykaz środków trwałych oraz wyposażenia. Obowiązek ewidencji wykazu składników majątku na dzień likwidacji mają podatnicy, którzy prowadzą pełną księgowość lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także płatnicy ryczałtu ewidencjonowanego.

Czynni podatnicy podatku od towarów i usług sporządzają jeszcze spis z natury, który inaczej nazywany jest remanentem likwidacyjnym. W remanencie ujmuje się rzeczowe składniki majątku, które pozostają w firmie na dzień likwidacji i mają określoną wartość rynkową.

Całość procedury likwidacyjnej spółki należy do jednych z najbardziej skomplikowanych procesów. Bardzo ważne jest, aby dopełnić wszelkie formalności i prawidłowo sporządzić dokumenty w celu wyrejestrowania z różnych urzędów. Niektórzy przedsiębiorcy w tym celu decydują się na skorzystanie z usługi Kancelarii, które zajmują się obsługą likwidacji, zawieszenia czy rejestracji spółek w KRS i VAT.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Likwidacja spółki z o.o. pomoc

Pytanie do eksperta: Na czym polega likwidacja spółki z o.o. pomoc oferowana przez Państwa biuro?

Odpowiedź eksperta: W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytanie oraz rozwiać wszelkie wątpliwości związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednym z praw wspólników spółki z o.o. jest podjęcie decyzji w zakresie likwidacji podmiotu. Ich obowiązkiem jest zadbanie o to, aby wszystkie formalności zostały dopełnione w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 274 par. 1 KSH mówi o tym, że otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Procedura likwidacji spółki powinna być prowadzona pod „firmą” podmiotu. Oznacza to, że procedura obliguje do dodania oznaczenia „likwidacji” to nazwy.

Ogólna zasada mówi o tym, że likwidatorami są członkowie zarządu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.

Co z księgowością likwidowanej spółki? Księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Na czym polega likwidacja spółki z o.o. pomoc oferowana przez Państwa biuro? Oferujemy solidną pomoc w przeprowadzeniu całego procesu likwidacji. Przygotujemy wnioski oraz złożymy w odpowiednich instytucjach. Całą procedurę przeprowadzimy zgodnie z obowiązującym prawem, aby zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorcy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytanie do eksperta: Prowadzę firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od kilku lat moja działalność przestała przynosić zyski w związku z czym jej dalsze funkcjonowanie jest dla mnie nieopłacalne. Stąd też moje pytanie, jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością szybko i skutecznie?

Odpowiedź eksperta:Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to długa i skomplikowana procedura. Składa się z następujących etapów:

 • powzięcie uchwały o rozwiązaniu spółki w formie aktu notarialnego,
 • powzięcie uchwały powołującej likwidatorów,
 • sporządzenie bilansu otwierającego likwidację,
 • ogłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym otwarcia likwidacji wraz z danymi likwidatorów,
 • powiadomienie Naczelniku Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji spółki,
 • powiadomienie o likwidacji wierzycieli poprzez ogłoszenie w monitorze Sądowym i Gospodarczym publikacji o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji,
 • podjęcie czynności ściśle związanych z likwidacją,
 • sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
 • powzięcie uchwały wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego,
 • złożenie w KRS wniosku wykreślającego spółkę z rejestru,
 • zawiadomienie US o wykreśleniu spółki,
 • dokonanie zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2, VAT-Z,
 • złożenie wniosku o wykreślenie spółki z GUS.

Tak wiele różnych formalności sprawia, iż procedura ta trwa kilka tygodni, co jest ogromną niedogodnością dla przedsiębiorcy. Aby pominąć te trudności warto zdecydować się na skorzystanie z usług specjalistów. Usługi likwidacyjne świadczy także nasza firma.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Przeprowadzimy za Państwa wszelkie formalności pozwalając szybko, skutecznie i bezpiecznie rozwiązać niedochodowe przedsięwzięcie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.