Posts tagged: księgowość Kraków

Aktualizacja danych spółki KRS Kraków

Pytanie do eksperta: Na czym polega aktualizacja danych spółki KRS Kraków?

Odpowiedź eksperta: Aktualizacja danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest obowiązkiem każdej spółki i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. To ważne narzędzie, które pozwala na utrzymanie aktualnych informacji o spółce i zapewnia przejrzystość jej działalności. W Krakowie wiele firm decyduje się na aktualizację danych w KRS, aby uniknąć nieporozumień i problemów związanych z prowadzeniem biznesu. W tym artykule przedstawimy, jakie informacje można aktualizować w KRS oraz jak przebiega proces aktualizacji danych.

 

Jakie informacje można aktualizować w KRS?

W KRS można aktualizować wiele informacji o spółce, takich jak: nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjny, dane kontaktowe, numer NIP, numer REGON, rodzaj działalności gospodarczej, skład organów spółki oraz dane dotyczące udziałowców. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z tych informacji, spółka ma obowiązek zgłosić tę zmianę do KRS.

 

Jak przebiega proces aktualizacji danych w KRS Kraków?

Proces aktualizacji danych w KRS Kraków może być zrealizowany na dwa sposoby: przez internet lub osobiście w siedzibie KRS. Najprostszym i najszybszym sposobem jest złożenie wniosku o zmianę danych przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eKRS. W tym celu wystarczy zalogować się na stronie internetowej eKRS, wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go elektronicznie.

Alternatywnym sposobem jest zgłoszenie zmiany danych osobiście w siedzibie KRS w Krakowie. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie KRS. Następnie trzeba złożyć wniosek osobiście w jednym z punktów obsługi klienta KRS w Krakowie.

 

Ile czasu zajmuje aktualizacja danych w KRS Kraków?

Czas potrzebny na aktualizację danych w KRS Kraków zależy od wybranej metody. W przypadku złożenia wniosku przez internet, czas oczekiwania na zatwierdzenie zmiany wynosi zwykle kilka dni roboczych. Natomiast w przypadku złożenia wniosku osobiście w siedzibie KRS, czas oczekiwania może być dłuższy i wynosić nawet kilka tygodni.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić księgowość w działalności gospodarczej? Co warto wiedzieć?

Odpowiedź eksperta: Księgowość w firmie jest niezbędnym elementem prowadzenia biznesu. Odpowiednio prowadzona księgowość pozwala na lepsze zarządzanie finansami, a także umożliwia spełnienie obowiązków podatkowych. Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej może być wyzwaniem, szczególnie dla osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalisty lub korzystać z gotowych rozwiązań, takich jak oprogramowanie do zarządzania finansami.

Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej polega na rejestrowaniu i ewidencjonowaniu wszystkich przychodów i wydatków związanych z działalnością. Warto pamiętać, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel jest odpowiedzialny za prowadzenie księgowości i rozliczenie podatków.

W jednoosobowej działalności gospodarczej, należy prowadzić podstawowe dokumenty księgowe, takie jak:
– Księga przychodów i rozchodów: w tej księdze rejestruje się wszystkie przychody i wydatki związane z działalnością.
– Faktury VAT: faktury VAT to dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji i są podstawą do rozliczenia podatku VAT.
– Rachunki: rachunki to dokumenty potwierdzające dokonanie płatności za towary lub usługi.
– Dowody kasowe: dowody kasowe to dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji gotówkowej.

Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga również prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji amortyzacji. Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, które są wykorzystywane w działalności. Wartości niematerialne i prawne to np. patenty, licencje, prawa autorskie itp. Amortyzacja to proces zmniejszania wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kolejnych latach ich użytkowania.

Prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się również z obowiązkiem rozliczania podatków czy prowadzenia ewidencji ZUS. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, takie jak: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Cena za prowadzenie księgowości sp z o o

Pytanie do eksperta: Czy prowadzenie księgowości w spółce z o.o. jest drogie? Jak wybrać najlepszą ofertę usług księgowych?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest ważnym elementem zarządzania finansami firmy. Warto zainwestować w profesjonalne usługi księgowe, aby mieć pewność, że księgowość jest prowadzona poprawnie. Cena za prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest istotnym elementem kosztów prowadzenia działalności.

Cena za prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest uzależniona od wielu czynników, takich jak:
– Skomplikowanie działalności: im bardziej skomplikowana jest działalność firmy, tym wyższe mogą być koszty prowadzenia księgowości.
– Wielkość firmy: im większa firma, tym wyższe mogą być koszty prowadzenia księgowości.
– Forma współpracy: cena może być ustalana na podstawie różnych form współpracy, takich jak: abonament, cena za usługę lub cena za godzinę pracy.
– Rynkowa oferta: warto porównać ceny oferowane przez różnych usługodawców, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Oprócz ceny za prowadzenie księgowości, ważne jest również zwrócenie uwagi na dodatkowe koszty, takie jak opłaty za programy księgowe czy opłaty za dodatkowe usługi, takie jak przygotowanie sprawozdań finansowych czy sporządzenie deklaracji podatkowych. Te koszty mogą mieć duży wpływ na całkowity koszt prowadzenia księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto, warto zwrócić uwagę na sposób komunikacji z księgową. Częste kontakty i szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów mogą znacząco ułatwić prowadzenie działalności i zwiększyć jej efektywność. Dlatego też, dobrym pomysłem jest wybranie usługodawcy, który oferuje szybki i sprawny kontakt.

Przed podjęciem współpracy należy dokładnie przeczytać umowę i upewnić się, że zawiera ona wszystkie ważne szczegóły dotyczące współpracy, takie jak rodzaj świadczonych usług, cena za usługi, sposób rozliczenia oraz warunki rozwiązania umowy. Ważne jest również, aby umowa była spisana w formie pisemnej, aby mieć pewność, że obie strony są związane jej postanowieniami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Cennik usług księgowych Warszawa

Pytanie do eksperta: Od czego uzależniony jest cennik usług księgowych Warszawa?

Odpowiedź eksperta: Cennik usług księgowych Warszawa uzależniony jest od wielu czynników. Warto zaznaczyć, że każde biuro rachunkowe w określony sposób dokonuje rozliczenia z Klientem. W naszym biurze rachunkowym cennik usług księgowych Warszawa uzależniony jest od:
– wielkości firmy
formy prawnej podmiotu
– ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu
– liczby zatrudnionych pracowników oraz formy zatrudnienia (w przypadku skorzystania z obsługi kadrowo-płacowej)
– zakresu obsługi księgowej

Pragniemy zaznaczyć, że z każdym dniem nasze biuro rachunkowe poszerza grono przedsiębiorców decydujących się na współpracę. Dlaczego? Co nas wyróżnia?

Biuro rachunkowe IN-NOVA wyróżniają takie czynniki, jak:
– obszerna wiedza z zakresu rachunkowości, podatków i finansów dzięki czemu możemy rozwiązać różne kwestie księgowe, podatkowe, kadrowe i finansowe
– podnoszenie kwalifikacji
– indywidualne podejście do Klienta
– stały kontakt z działem księgowo-podatkowym
– terminowe oraz rzetelne wypełnianie obowiązków
– udostępnienie programu do faktur oraz panelu Klienta

Jeżeli interesuje Państwa cennik usług księgowych Warszawa oraz oferta naszego biura rachunkowego – zapraszamy do współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów podatkowo-księgowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Kontrola sprawozdania finansowego

Pytanie do eksperta: Co należy wiedzieć o kontroli sprawozdania finansowego?

Odpowiedź eksperta:Kontrola sprawozdania finansowego, czyli inaczej badanie sprawozdania, polega na jego szczegółowej i wnikliwej analizie dokonanej przez biegłego rewidenta. Poprzez analizę rozumie się rozpatrzenie zawartych w nim danych pod kątem przyjętych standardów międzynarodowych i Ustawy o rachunkowości. Badanie ma na celu weryfikację danych finansowych, ocenę obszarów ryzyka podatkowego i finansowego. Usługa biegłego rewidenta obejmować może również doradztwo w zakresie problemów ujawnionych w toku przygotowania dokumentów składających się na sprawozdanie roczne.

Kontrola sprawozdania finansowego nie jest obowiązkowa dla wszystkich podmiotów. Nie wszystkie firmy zobowiązane do sporządzania tego dokumentu, muszą poddawać je badaniu. Do grupy podmiotów, dla których jest to czynność konieczne należą między innymi spółki akcyjne, podmioty działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi czy organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz podmioty, które spełnią dwa warunki spośród poniższych:

– średnioroczne zatrudnienie: 50 osób (w przeliczeniu na pełen etat)
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego: 2 500 000 euro (w przeliczeniu na złotówki),
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych: 5 000 000 euro (w przeliczeniu na złotówki).

Badanie sprawozdania finansowego jest usługą płatną, koszt jej wykonania zależy od firmy audytorskiej. Średnia cena oscyluje w granicach 10 – 15 tys złotychZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Biuro księgowe w firmie

Pytanie do eksperta: Czy współpraca z biurem księgowym wygląda podobnie jak z księgową na etat?

Odpowiedź eksperta:Współpraca z księgową zatrudnioną na etat wygląda zupełnie inaczej niż współpraca z biurem rachunkowym. W zasadzie wspólny jest wyłącznie zakres obowiązków i katalog świadczonych usług.

Biura rachunkowe, prowadząc ewidencję i rozliczenia podatkowe swoich klientów opierają się na doświadczeniu i wiedzy zespołu wykwalifikowanych księgowych, co minimalizuje ryzyko popełnionych błędów czy niedopatrzeń. Z tego właśnie względu biura oferują najczęściej szerszy wachlarz usług – zatrudniane osoby mogą specjalizować się w różnych dziedzinach rachunkowości, dlatego oferta może być bardziej kompleksowa. Co istotne z punktu widzenia klienta to cena obsługi, która zazwyczaj jest niższa, jeśli współpracuje się z biurem. Wynika to między innymi z faktu posiadania większych zasobów i środków na automatyzację procesów oraz zakupu programu księgowego. Biura najczęściej świadczą usługi online, posiadają odpowiednie zaplecze i narzędzia umożliwiające współpracę zdalną, których zakup i organizacja w przypadku księgowej na etat najczęściej jest nieopłacalna i zbyt czasochłonna. Biuro rachunkowe nie świadczy usług w siedzibie swoich klientów, posiada własny lokal, co ogranicza obowiązki klientów związane z organizacją miejsca pracy i jego wyposażeniem.

Popularność biur rachunkowych rośnie, a polscy przedsiębiorcy odchodzą od zatrudniania księgowej, ponieważ jest to rozwiązanie mniej korzystne. Elastyczność oraz bezpieczeństwo gwarantowane przez biura stanowią zalety, bardzo istotne z punktu widzenia właścicieli firm.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Cena za usługi księgowe

Pytanie do eksperta: Od czego zależy cena za usługi księgowe?

Odpowiedź eksperta: Cena usług księgowych to temat, który bardzo interesuje przedsiębiorców, szczególnie tych których firmy generują dużą liczbę dokumentów czy zatrudniają wielu pracowników, i które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Przyjęło się, że im większe przedsiębiorstwo, tym większy koszt obsługi księgowej i zdecydowanie jest to prawda.

Im większa liczba dokumentów przepływających przez firmę czy większa liczba wykonanych operacji gospodarczej, tym więcej pracy musi wykonać księgowa. Ma to więce realny wpływ na kształtowanie kosztów. Większość biur rachunkowych właśnie na tej podstawie kształtuje swoje cenniki usług przypisując konkretnej liczbie dostarczonych dokumentów, kwotę jaką będzie należało zapłacić za ich rozliczenie.

To z kolei ile w danej firmie zapłacimy za obsługę księgową zależy od wielu czynników i jest ustalane indywidualnie. Na cenę tę ma jednak wpływ:
– koszt i rodzaj stosowanego programu księgowego, dodatkowe opcje takie jak chociażby panel czy aplikacja księgowa dostępna dla klientów,
– fakt czy współpraca świadczona jest online czy w biurze, za którego wynajęcie należy zapłacić,
– liczba i kwalifikacje zatrudnianych pracowników,
– metody pracy, procedury, poziom zautomatyzowania procesów księgowych.

Szukając biura rachunkowego warto zastanowić się jakie czynniki wpłynęły na cenę usług. Jeśli w zamian za wyższą cenę otrzymamy szerszy zakres usług, panel księgowy czy dostęp do kompleksowego doradztwa, z pewnością warto ponieść wyższy koszt obsługi.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Świadczenie usług księgowych online

Pytanie do eksperta: Na czym polega świadczenie usług księgowych online?

Odpowiedź eksperta: Oferty biur rachunkowych mogą różnić się od siebie pod wieloma względami. Inne mogę być ceny, inny zakres świadczonych usług oraz inne metody współpracy czy prowadzenia ewidencji księgowej klientów.

Coraz bardziej powszechne staje się świadczenie usług księgowych online, które polega na zapewnianiu pełnego outsourcingu na odległość, bez konieczności składania osobistych wizyt w biurze czy realnego kontaktu z księgową.

Pierwszym czynnikiem charakteryzującym biura rachunkowe online jest możliwość nawiązania i prowadzenia współpracy przez internet. Nowoczesne firmy zapewniają swoim klientom opcję podpisania umowy współpracy na odległość. Wszelkie usługi świadczą online, dzięki wdrażaniu takich rozwiązań jak chociażby elektroniczny obieg dokumentów. Możliwości wysyłania zdjęć lub skanów faktur prowadzi do znacznej oszczędności czasu. Opcja uzyskania odpowiedzi na pytania, za pośrednictwem konsultacjom online daje poczucie wsparcia niezależnie od miejsca i czasu. Kolejny czynnik zachęcający do podejmowania współpracy z podmiotem świadczącym usługi księgowe online, jest fakt korzystania z aplikacji, do której trafiają wszystkie przesłane do księgowej dokumenty oraz przygotowane przez nią rozliczenia i raporty. W aplikacji znajdują się również dane finansowe przedsiębiorstwa, a zmieniające się zobowiązania podatkowe można śledzić na bieżąco. Usługi księgowe online to oszczędność czasu i wygoda.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowa Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy księgowa Warszawa może pomóc w obsłudze księgowej firmy?

Odpowiedź eksperta: Pomoc księgowej okazuje się być często niezbędna dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo w podejmowanych decyzjach. Decydując się na współpracę z działem księgowym przedsiębiorca ma pewność, że podejmowane decyzje nie ryzykują utraty płynności finansowej oraz są zgodne z obowiązującym prawem.

Nasze biuro oferuje rzetelną obsługę małych oraz dużych przedsiębiorstw. Klienci mogą nawiązać współpracę również w zakresie kadr i płac. Pragniemy zaznaczyć, że nasza wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam zdobyć doświadczenie, które pozwala nam kompleksowo, rzetelnie oraz terminowo wywiązywać się z obowiązków wynikających ze współpracy.

Księgowa Warszawa – czy koszt obsługi jest wysoki?

W naszym biurze cennik usług księgowych jest przejrzysty i opiera się na ilości dostarczonych nam dokumentów, a także sposobu prowadzenia dokumentacji, czyli księgi handlowej lub KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów).

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR oraz ryczałt
 • doradztwo podatkowe, księgowe i prawne
 • obsługę kadrowo-płacową
 • pomoc w założeniu firmy
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • prowadzenie rejestrów podatkowych
 • reprezentacja przez urzędami

Zapraszamy do nawiązania współpracy – oferujemy usługi w całej Polsce.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Warszawskie biuro podatkowe

Pytanie do eksperta: Co oferuje warszawskie biuro podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Warszawie biuro podatkowe oferuje kompleksową pomoc z zakresu księgowości i podatków. Swoje usługi świadczy dla przedsiębiorców z całej Polski – możliwość nawiązania współpracy online.

Kwestie podatkowe każdego przedsiębiorstwa są ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo podmiotu. Terminowe oraz rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych sprawia, że przedsiębiorca może rozwijać biznes bez przejmowania się sprawami podatkowo-księgowymi.

Decydując się na warszawskie biuro podatkowe przedsiębiorcy otrzymują pomoc w zakresie m.in.:

 • prowadzenia ewidencji księgowych
 • doradztwa podatkowego
 • reprezentacji przed organami podatkowymi
 • rozliczeń podatkowych
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • sporządzania planów amortyzacji oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • prowadzenia ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Pomoc specjalistów biura podatkowego z pewnością przyczyni się do bezpieczeństwa podmiotu, które jest tak istotne w podejmowaniu wszelkich działań.

Decydując się na naszą pomoc otrzymują Państwo wsparcie doświadczonej kadry ekspertów podatkowych i księgowych.

Zainteresowanych szczegółową ofertą zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.