Posts tagged: księgowość Kraków

Korekta JPK V7M i JPK V7K

Pytanie do eksperta: Czy możliwe jest dokonanie korekty jednolitego pliku kontrolnego?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście. Nową struktura jednolitego pliku kontrolnego stanowią dokumenty JPK_V7M i JPK_V7K, które mają nieco inny sposób ich korygowania.

Struktura plików składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Podatnik w sytuacji, gdy np. zmienia się wartość podatku należnego/naliczonego, wystąpiły pomyłki w datach czy zmieniły się dane kontrahenta po których był on identyfikowany, zobowiązany jest do złożenia korekty pliku JPK. Poprawić można w zależności od potrzeb obie części dokumentu jednocześnie lub tylko jedną.

Korekta pliku JPK V7M (miesięcznego) lub JPK V7K (kwartalnego) polega na złożeniu nowego pliku, który zawiera pierwotne dane oraz dane poprawione.

Zmianę niewpływającą na wysokość podatku należnego i naliczonego można poprawić poprzez ujęcie zapisu ze znakiem minus i poprawienie go z prawidłowymi danymi (podaje się numer pierwotnego dokumentu).

Zmiana, która wpływa na wysokość podatku należnego lub podstawy opodatkowania ujęta zostaje w ewidencji z numerem dokumentu korygującego w danym okresie.

Korekta „in minus” jeśli faktura i korekta występują w tym samym okresie dokonywana jest w części ewidencyjnej – wykazanie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartość korekty.

Korektę „in-plus” ujmuje się jako osobne pozycje w ewidencji.
Wszelkie błędy w przesłanym pliku JPK_V7M i JPK_V7K mogą powodować konsekwencje dla podatnika, głównie finansowe. W momencie stwierdzenia błędu należy w ciągu 14 dni dokonać korekty pliku JPK. Do poprawienie błędu może również wezwać Urząd Skarbowy, wówczas oprócz dokonania poprawy należy złożyć stosowne wyjaśnienia.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Wysokość składki zdrowotnej w skali podatkowej

Pytanie do eksperta: Ile wyniesie składka zdrowotna w skali podatkowej po zmianach Polskiego Ładu?
Odpowiedź eksperta:

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu można bez wahania nazwać największą rewolucją podatkową. Od nowego roku obywatele i przedsiębiorcy koniecznie powinni zapoznać się z szeregiem wszystkich zmian przepisów podatkowych, jakie zaczną obowiązywać.

Zmianą o której mówi się najczęściej, jest zmiana w sferze składki zdrowotnej. Od 2022 roku zmieni się sposób wyliczania składki zdrowotnej oraz jej wysokość. Zlikwidowana zostanie także możliwość jej częściowego odliczenia.

Jeśli przedsiębiorca wybrał rozliczanie działalności według „skali podatkowej” to wówczas po zmianach Polskiego Ładu wysokość składki zdrowotnej będzie zależała od wysokości uzyskanego miesięcznego dochodu firmy i będzie wynosiła 9%. Dla dochodu do kwoty do 3010 zł składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł, dla wyższego dochodu konieczne będzie jej procentowe wyliczenie. Ta zmiana powoduje, iż składka zdrowotna może być opłacana w każdym miesiącu w innej kwocie.

Dla przypomnienia, skala podatkowa stanowi podstawową formę opodatkowania w której podatki naliczane są od dochodu, a rozliczane według stawki 17% lub 32%.

Samodzielne prowadzenie księgowości jednostki od nowego roku stanie się nie tylko czasochłonne, jak i ryzykowne – przedsiębiorca musi zapoznać się ze wszystkimi zmianami i prawidłowo je stosować. Jako specjalista polecam skorzystanie z usług wykwalifikowanego biura rachunkowego, które zajmie się prowadzeniem firmowej księgowości, dając gwarancję poprawności i terminowości wykonywanych czynności związanych z obsługą księgową oraz kadrowo-płacową firmy.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Nowy Ład zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Co zyskamy na zwiększeniu przez Nowy Ład kwoty wolnej?

Odpowiedź eksperta:

Nowy Polski Ład wprowadza bardzo wiele zmian podatkowych, jedną z nich jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla wszystkich pracujących Polaków, emerytów czy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku stanowi roczny limit zarobków do którego nie płaci się podatku PIT. W Polsce do 2021 roku kwota ta ma charakter degresywny – im więcej podatnik zarobi, tym ona jest niższa. Kwota wolna określa dochód po odliczeniach (należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu).

Od 2022 roku zostaje zwiększona kwota wolna od podatku do kwoty 30 000 złotych (w 2021 roku wynosiła ona 8 000 złotych). Od dochodów uzyskanych od stycznia 2022 roku do kwoty max. 30 tysięcy zł podatnik nie zapłaci podatku PIT. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność podatkową w kwocie maksymalnie 5100zł.

Warto zaznaczyć, iż nadal będzie obowiązywała tzw. „ulga dla młodych”, która pozwala osobom do 26. roku życia pracującym na etacie lub umowie zleceniu nie płacić podatku w ogóle.

Zwiększony jednocześnie zostaje również próg podatkowy do kwoty 120 000 złotych (do 2021 roku było 85 528zł). Dzięki takiej zmianie podatnik zapłaci podatek w wysokości 32% dopiero od nadwyżki tej kwoty.

Te zmiany podatkowe mają niejako zrekompensować przedsiębiorcom, którzy zarabiają stosunkowo niewiele zmiany w sferze składki zdrowotnej. Od 2022 roku zmieni się wysokość procentowa wysokość składki zdrowotnej oraz jej sposób obliczania, a jej części nie będzie można już odliczyć.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pytanie do eksperta: Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Odpowiedź eksperta: podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów to ewidencja przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone koszty związane z prowadzoną działalnością.

KPIR przeznaczona jest dla firm, które spełniają 3 poniższe warunki:

– prowadzą działalność indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych; spółki jawnej osób fizycznych; spółki partnerskiej lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

– rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
– nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów netto z działalności gospodarczej lub spółki wyższych niż 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Ewidencja księgi Przychodów i Rozchodów stanowi postawę do rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Dzięki dokonanym zapisom i wyliczeniom w KPIR przedsiębiorca może określić w jakiej kondycji finansowej jest firma oraz ocenić efektywność firmy w ujęciu rocznym. Właściciel firmy może łatwo również dokonać zestawienia np. ilości i kosztów danych materiałów do ilości i zysków ze sprzedanego towaru, a dzięki temu ocenić stan nadwyżek lub opłacalności sprzedaży, co posłuży w planowaniu jego dalszych celów biznesowych.

Podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej.

Firma może skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, które zajmą się jej kwestiami rozliczeń księgowych i podatkowych oraz ewentualnie ewidencji kadrowo-płacowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prowadzenie księgowości firmy 2022

Pytanie do eksperta: Jak zaoszczędzić na prowadzeniu firmowej księgowości w 2022 roku?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmowej księgowości to bardzo odpowiedzialne, czasochłonne zadanie, które wymaga dobrej znajomości przepisów rachunkowych, podatkowych i urzędowych.

Stopień zaawansowania i trudności w prowadzeniu rozliczeń firmy zależy w dużej mierze od formy księgowości (pełna/uproszczona), formy prowadzonej działalności, specyfikacji i wielkości jednostki.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Bardzo wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory samodzielnie prowadzili rozliczenia rachunkowe swoich firm zdecydowało się jednak skorzystać z pomocy specjalistów i podpisało umowy na prowadzenie księgowości z biurami rachunkowymi.

Biura rachunkowe do wyspecjalizowane firmy zatrudniające ekspertów z dziedziny księgowości, którzy bez problemów prowadzą księgowość wielu firm, mając przy tym ogromną wiedzę i doświadczenie. Eksperci Ci na bieżąco monitorują zmiany przepisów, terminowo stosując je w prowadzonych rozliczeniach.

Istotną zaletą dla przedsiębiorcy którzy zastanawia się nad skorzystaniem z usług księgowych prowadzonych przez zewnętrzną firmę jest fakt, że biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone rozliczenia i terminowość wykonywanych działań.

Koszty obsługi księgowej przez biuro rachunkowe w skali roku nie stanowią ogromnej kwoty, a przedsiębiorcy mogą je dołączyć do kosztów prowadzenia firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Deklaracje PIT

Pytanie do eksperta: Deklaracje PIT- czym są i jakie istnieją rodzaje?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje PIT to dokumenty, które składane są do Urzędu Skarbowego. Sporządzanie ich ma na celu przekazanie niezbędnych informacji do US, do którego zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Dzięki rozwijającej się cyfryzacji Polski możliwe jest złożenie deklaracji PIT na dwa sposoby- tradycyjnie lub elektronicznie. W tym momencie przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z systemu e-PIT przygotowanego specjalnie do składania deklaracji. To rozwiązanie cieszy się popularnością, gdyż zwrot podatku odbywa się wtedy się znacznie szybciej. Aby prawidłowo złożyć taką deklarację należy wiedzieć jaki rodzaj PIT jest odpowiedni dla naszej sytuacji.

Najlepiej znane przedsiębiorcom są deklaracje podatkowe takie, jak:
– PIT-16A- dla podatników opodatkowanych według karty podatkowej
– PIT-28- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem
– PIT-36L- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym
– PIT-36- dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych

Dodatkowo warto jeszcze wymienić PIT-37 dla pracowników pracujących na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, PIT-38 dla przychodów uzyskanych z tytułu papierów wartościowych, objętych akcji czy innych instrumentów finansowych. Popularnym jest również PIT-39, który jest dla tych płatników którzy dochody uzyskali ze sprzedaży nieruchomości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Pytanie do eksperta: Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok?

Odpowiedź eksperta:

Sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności firmy za 2021 rok powinno zostać wykonane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym to zamyka się księgi rachunkowe. Często ten dzień zamknięcia nazywany jest dniem bilansowym i w ciągu 6 miesięcy od tego dnia, należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Po zatwierdzeniu firma ma 15 dni na jego złożenie w urzędzie (KRS, KAS), powinien tego dokonać kierownik, pełnomocnik albo osoba upoważniona.

Nieterminowe złożenie sprawozdania lub jego niezłożenie może wiązać się z nałożeniem na firmę kary finansowej lub kary ograniczenia wolności, rozwiązania spółki bądź ustanowienia kuratora.

Przypominając, sprawozdanie finansowe stanowi dokument zawierający informacje o wszelkich działaniach inwestycyjnych w firmie i przedstawia pełen obraz sytuacji finansowej jednostki.

Sprawozdanie to sporządza się (po polsku i w polskiej walucie) i składa w formie elektronicznej, dzięki czemu urzędowa procedura zajmuje mniej czasu. Zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych są firmy prowadzące księgi rachunkowe (dobrowolnie lub zgodnie z ustawą) bez względu na formę prowadzenia działalności.

Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Do sprawozdania należy dołączyć uchwałę zatwierdzającą dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat oraz ewentualnie sprawozdanie z działalności bądź opinię biegłego rewidenta.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

E biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Czym różni się e-biuro rachunkowe od standardowego biura?

Odpowiedź eksperta: E-biuro rachunkowe, od standardowego biura różni się przede wszystkim sposobem świadczenia usług oraz dodatkowymi udogodnieniami jakie oferuje swoim klientom.

Pierwszą cechą e-biura księgowego jest możliwość podjęcia współpracy na odległość i obsługa klientów niezależnie od ich lokalizacji. Aktualnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorcy dokonujący wyboru podmiotu, któremu powierzą obsługę księgową swojej firmy, nie muszą sugerować się jej adresem. Mogą swobodnie korzystać z usług firmy nawet z drugiego końca kraju. Bardzo popularny w ostatnim czasie stał się elektroniczny obieg dokumentów, który polega na tym, że klienci nie muszą już dostarczać oryginałów dokumentów do zaksięgowania. Wystarczy przesłać skan lub zdjęcie faktury lub wgrać je za pośrednictwem programu czy aplikacji, jeśli biuro je posiada. Sprawa porad i konsultacji zostaje rozwiązana dzięki możliwości organizowania spotkań z księgową za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy telefonicznie.

Kolejną cechą e-biura rachunkowego jest możliwość śledzenia prowadzonej ewidencji i sporządzanych deklaracji i rozliczeń, za pośrednictwem panelu księgowego. Klienci logują się do niego, dzięki czemu na bieżąco mogą śledzić pracę wykonywaną przez biuro i kontrolować finanse swojej firmy. Dzięki grafom i wykresom, generowanym przez aplikacje, przedsiębiorcy mogą w szybki sposób dokonać analizy ponoszonych kosztów czy osiąganych dochodów. Jest to bardzo przydatne narzędzie, dostarczające informacji o stanie finansowo – podatkowym firmy 24/7.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość online cennik

Pytanie do eksperta: Czy za księgowość online cennik jest wysoki?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem przedsiębiorców bez względu na formę prawną działalności. Warto tutaj zaznaczyć, że poprawne rozliczanie się oraz prowadzenie ewidencji księgowej wpływa na bezpieczeństwo podmiotu na rynku. W jaki sposób prowadzić księgowość, aby nie ponosi zbyt wysokich kosztów?

Bezpiecznym rozwiązaniem optymalizującym koszty za obsługę księgową jest księgowość online. Dlaczego? Decydując się na księgowość online świadczoną przez nasze biuro rachunkowe przedsiębiorca otrzymuje dostęp do autorskiego panelu klienta.

Udostępniany przez Nas nowy panel klienta pozwala dostarczać informacje z zakresu:
– aktualnego stanu podatków przedsiębiorstwa
– przychodów i kosztów
– podatków VAT naliczonych i należnych
– podatków do zapłaty oraz kwot nadpłaconych
– spraw kadrowych przedsiębiorstwa

W panelu klienta można znaleźć również wiele wzorów dokumentów oraz formularzy.

Księgowość online cennik uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych generowanych w danym miesiącu. Nasi klienci płacą za faktycznie wykonaną pracę przez nasze biuro rachunkowe.

Dlaczego warto zdecydować się na księgowość online?
– dostęp do danych księgowych firmy bez względu na czas i miejsce;
– niższy koszt prowadzenia księgowości;
– możliwość tworzenia baz danych;
– możliwość dostarczania dokumentów w formie skanów, zdjęć;
– znaczna oszczędność czasu.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych

Pytanie do eksperta: Co obejmuje usługa „prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych”?

Odpowiedź eksperta: Istotnie na wstępie tego artykułu warto podkreślić, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. Konieczność wypełniania obowiązków w terminie, dbania o sprawy pracowników (w przypadku firmy zatrudniającej ludzi) oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc biura rachunkowego, które w ich imieniu załatwia wszelkie sprawy księgowe, podatkowe oraz kadrowo-płacowe.

Zatrudniając pracowników musimy pamiętać o tym, że każdy pracownik musi posiadać akta osobowe dokumentujące przebieg zatrudnienia. Akta osobowe muszą być prowadzone w sposób chronologiczny.

Do dokumentacji związanej ze sprawami kadrowo-płacowymi zaliczamy m.in.:
– karty urlopowe
– grafiki
– listy obecności
– ewidencja czasu pracy
– listę płac

Co obejmuje usługa „prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych” świadczona przez biuro rachunkowe?
– naliczanie listy płac
– obsługa umów
– rozliczenia z ZUS, US
– rozliczenia podatkowe
– sporządzanie zaświadczeń
– prowadzenie akt osobowych pracowników
– rejestracja oraz wyrejestrowanie pracowników
– wystawianie świadectw pracy

Nasze biuro rachunkowe oferuje pełną obsługę kadrowo-płacową dla osób, które cenią sobie profesjonalizm oraz bezpieczeństwo. Swoją ofertę staramy się dopasować do oczekiwań przedsiębiorców, którzy mogą z nami ustalić zakres świadczonych usług.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń