Posts tagged: księgowość Kraków

Świadczenie usług księgowych online

Pytanie do eksperta: Na czym polega świadczenie usług księgowych online?

Odpowiedź eksperta: Oferty biur rachunkowych mogą różnić się od siebie pod wieloma względami. Inne mogę być ceny, inny zakres świadczonych usług oraz inne metody współpracy czy prowadzenia ewidencji księgowej klientów.

Coraz bardziej powszechne staje się świadczenie usług księgowych online, które polega na zapewnianiu pełnego outsourcingu na odległość, bez konieczności składania osobistych wizyt w biurze czy realnego kontaktu z księgową.

Pierwszym czynnikiem charakteryzującym biura rachunkowe online jest możliwość nawiązania i prowadzenia współpracy przez internet. Nowoczesne firmy zapewniają swoim klientom opcję podpisania umowy współpracy na odległość. Wszelkie usługi świadczą online, dzięki wdrażaniu takich rozwiązań jak chociażby elektroniczny obieg dokumentów. Możliwości wysyłania zdjęć lub skanów faktur prowadzi do znacznej oszczędności czasu. Opcja uzyskania odpowiedzi na pytania, za pośrednictwem konsultacjom online daje poczucie wsparcia niezależnie od miejsca i czasu. Kolejny czynnik zachęcający do podejmowania współpracy z podmiotem świadczącym usługi księgowe online, jest fakt korzystania z aplikacji, do której trafiają wszystkie przesłane do księgowej dokumenty oraz przygotowane przez nią rozliczenia i raporty. W aplikacji znajdują się również dane finansowe przedsiębiorstwa, a zmieniające się zobowiązania podatkowe można śledzić na bieżąco. Usługi księgowe online to oszczędność czasu i wygoda.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowa Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy księgowa Warszawa może pomóc w obsłudze księgowej firmy?

Odpowiedź eksperta: Pomoc księgowej okazuje się być często niezbędna dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo w podejmowanych decyzjach. Decydując się na współpracę z działem księgowym przedsiębiorca ma pewność, że podejmowane decyzje nie ryzykują utraty płynności finansowej oraz są zgodne z obowiązującym prawem.

Nasze biuro oferuje rzetelną obsługę małych oraz dużych przedsiębiorstw. Klienci mogą nawiązać współpracę również w zakresie kadr i płac. Pragniemy zaznaczyć, że nasza wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam zdobyć doświadczenie, które pozwala nam kompleksowo, rzetelnie oraz terminowo wywiązywać się z obowiązków wynikających ze współpracy.

Księgowa Warszawa – czy koszt obsługi jest wysoki?

W naszym biurze cennik usług księgowych jest przejrzysty i opiera się na ilości dostarczonych nam dokumentów, a także sposobu prowadzenia dokumentacji, czyli księgi handlowej lub KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów).

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR oraz ryczałt
 • doradztwo podatkowe, księgowe i prawne
 • obsługę kadrowo-płacową
 • pomoc w założeniu firmy
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • prowadzenie rejestrów podatkowych
 • reprezentacja przez urzędami

Zapraszamy do nawiązania współpracy – oferujemy usługi w całej Polsce.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Warszawskie biuro podatkowe

Pytanie do eksperta: Co oferuje warszawskie biuro podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Warszawie biuro podatkowe oferuje kompleksową pomoc z zakresu księgowości i podatków. Swoje usługi świadczy dla przedsiębiorców z całej Polski – możliwość nawiązania współpracy online.

Kwestie podatkowe każdego przedsiębiorstwa są ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo podmiotu. Terminowe oraz rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych sprawia, że przedsiębiorca może rozwijać biznes bez przejmowania się sprawami podatkowo-księgowymi.

Decydując się na warszawskie biuro podatkowe przedsiębiorcy otrzymują pomoc w zakresie m.in.:

 • prowadzenia ewidencji księgowych
 • doradztwa podatkowego
 • reprezentacji przed organami podatkowymi
 • rozliczeń podatkowych
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • sporządzania planów amortyzacji oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • prowadzenia ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Pomoc specjalistów biura podatkowego z pewnością przyczyni się do bezpieczeństwa podmiotu, które jest tak istotne w podejmowaniu wszelkich działań.

Decydując się na naszą pomoc otrzymują Państwo wsparcie doświadczonej kadry ekspertów podatkowych i księgowych.

Zainteresowanych szczegółową ofertą zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Czym jest księga rachunkowa?

Pytanie do eksperta: Czym jest księga rachunkowa?

Odpowiedź eksperta:Księga rachunkowa to system ewidencji księgowej. Wykazuje ona obroty, salda, a także zawiera wykaz aktywów i pasywów. Natomiast nie każda działalność ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podlegają temu wymogowi takie podmioty jak:
– spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, i w organizacji)
– spółki cywilne
– banki i instytucje, których działanie oparte jest o przepisy prawa bankowego lub przepisy, które dotyczą obrotu papierami wartościowymi
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (pomijając spółki cywilne, jawne i partnerskie)
– przedstawicielstwa firm zagranicznych
– powiaty, gminy, województwa i ich związki
– inne jednostki, które realizują zadania z dotacji czy subwencji

Dodatkowo można jeszcze wyróżnić podmioty, które przekroczyły przychód 2 mln euro za ubiegły rok
– osoby fizyczne
– spółki cywilne osób fizycznych
– spółki jawne osób fizycznych
– spółki partnerskie

Natomiast warto pamiętać, że każdy podmiot gospodarczy może prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli jest taka konieczność.

Księga rachunkowa składa się z:
– Dziennika- służy on do chronologicznego zapisu danych o dokonywanych operacjach gospodarczych.
– Księgi głównej- służy ona do zapisu wszystkich operacji gospodarczych.
– Księgi pomocniczej- służącej do uzupełniania i uszczegółowienia zapisów w księdze głównej
– Zestawienia obrotów i sald
– Wykazu składników aktywów i pasywów

Księga rachunkowa może prowadzona być przez biuro rachunkowe, samodzielnie lub przez jednostkę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub EFTA).ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Szukam biura rachunkowego do współpracy

Pytanie do eksperta: Szukam biura rachunkowego do współpracy, czym się kierować w wyborze?

Odpowiedź eksperta:: Niemal każdy przedsiębiorca, który decyduje się na założenie czy rozwój firmy powinien postawić sobie to pytanie. Jest ono o tyle ważne, że to właśnie od wyboru biura rachunkowego zależy prawidłowe działanie i odpowiednia ewidencja działalności. Zadaniem biura rachunkowego jest jak najdokładniejsze i zgodne z przepisami prowadzenie księgowości.

Wszelkie sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe czy księgi podatkowe muszą być sporządzone ze starannością i rzetelnością. Niewywiązanie się z tych obowiązków może skutkować kontrolami, problemami i znacznymi stratami. Dlatego tak ważny jest wybór profesjonalnego biura rachunkowego, które pomoże oszczędzić tych kłopotów.

Biura rachunkowe są rozwiązaniem, które pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy i miejsca na dodatkowych pracowników i ich wyposażenie, z tego powodu wielu przedsiębiorców się na nie decyduje.

Przy wyborze biura rachunkowego warto zwrócić uwagę na doświadczenie czy pozycję na rynku. Chętnie wybierane i polecane biuro przez innych klientów zwykle oznacza, że usługi tam świadczone wykonywane są rzetelnie i terminowo. Warto również zainteresować się zakresem świadczonych usług – księgowość i porady online, dostarczanie dokumentów w formie skanów lub zdjęć, obsługa prawna, wszelkie pilne konsultacje – te drobne usługi, które mogą w przyszłości okazać się nieocenione. Ważne jest również zachowanie bezpieczeństwa i prawidłowa ochrona wszelkich danych i dokumentów. Kwalifikacje biura rachunkowego to kolejna cecha, która jest bardzo ważna. Zyskujemy wtedy pewność, że biuro rachunkowe dokładnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Cechą, na które zwraca uwagę wielu przedsiębiorców jest również cena. Należy jednak pamiętać, że cena nie zawsze odzwierciedla poziom świadczonych usług. Tanie biuro rachunkowe może korzystać z zupełnie innych systemów księgowania niż jego droższy odpowiednik. Z tego powodu cena zawsze powinna być adekwatna do wykonywanych usług i czasu na nie poświęconego.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość firmy jednoosobowej

Pytanie do eksperta: Jaka księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza jest często wybieraną formą prowadzenia działalności przez początkujących przedsiębiorców. Jest ona prosta w obsłudze, a jednoosobowa działalność zobowiązana jest do prowadzenia księgowości uproszczonej.

Uproszczona księgowość w porównaniu do księgowości pełnej, jest znacznie prostsza w prowadzaniu, jednak jest przy tym również znacznie mniej szczegółowa. Przedsiębiorcy mają do wyboru skorzystanie z Księgi Przychodów i Rozchodów, czyli ewidencjonowaniu sprzedaży oraz wydatków przedsiębiorstwa, lub z ewidencji przychodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego. Forma ta polega na księgowaniu wszelkich przychodów działalności. Należy jednak pamiętać, że korzystając z drugiej opcji przedsiębiorca nie ma możliwości zmniejszenia podatku od przychodu o koszty jego uzyskania. Dodatkowo w ryczałcie ewidencjonowanym obowiązują limity przychodu, które zmieniają stawki ryczałtu.

Korzystanie z uproszczonej księgowości zobowiązuje przedsiębiorcę również do prowadzenia ewidencji VAT, wyposażenia, środków trwałych, czy ewidencji przebiegu pojazdu (w zależności od formy prowadzonej działalności).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości księgowanych danych warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Wielu przedsiębiorców wybiera samodzielne prowadzenie księgowości ze względów finansowych, dlatego warto zasięgnąć informacji o aktualnych stawkach. Należy pamiętać, że takie koszty są znacznie niższe niż przy prowadzeniu księgowości pełnej, a przy tym zyskujemy zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalności. Brak konieczności nadążania nad nieustannie zmieniającymi się przepisami pozwala na skupienie się na rozwoju i udoskonalaniu działalności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sprawozdanie finansowe KRS za 2021 pomoc

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić sprawozdanie finansowe KRS za 2021?

Odpowiedź eksperta: Sprawozdanie finansowe jest jednym z najważniejszych dokumentów informujących o sytuacji finansowej danej jednostki. Obowiązek sporządzenia i złożenia we właściwym terminie sprawozdania finansowego wynika z przepisów Ustawy o Rachunkowości. Nasze biuro rachunkowe przygotowało ofertę dla przedsiębiorców z całej Polski – sprawozdanie finansowe KRS za 2021 pomoc w zakresie przygotowania i złożenia e-sprawozdania finansowego.

Odpowiednio sporządzone sprawozdanie finansowe jest ważnym źródłem informacji dla celów wewnętrznych, a także powinno zostać przekazane organom podatkowym w celu kontroli poprawności zapisów oraz danych finansowych.

Sporządzając sprawozdanie finansowe należy przy zastosowaniu odpowiednich zestawień liczbowych przedstawić sytuację majątkową jednostki.

Dokument powinien zostać przygotowany i złożony przez jednostki zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Z czego się składa?
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa (objaśnienia)

Sprawozdanie należy przygotować w języku polskim oraz z zastosowaniem odpowiedniej struktury logicznej oraz formatu (plik XML).

 

Uwaga! Sprawozdanie finansowe sporządzone w nieodpowiedniej formie nie zostanie przyjęte przez system.

Nasze biuro rachunkowe pomoże Państwu przygotować i złożyć dokument finansowy.

Zainteresowanych skorzystaniem z naszej pomocy zapraszamy do kontaktu.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 cena

Pytanie do eksperta: Jaka jest cena sporządzenia sprawozdania finansowego przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Koszt sporządzenia sprawozdania finansowego może się wahać w granicach kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych.

Czynnikami, które wpływają na koszt wykonania sprawozdania finansowego są m.in. wielkość przedsiębiorstwa, ilość obsłużonych transakcji czy lokalizacja firmy. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż osoba bądź firma, która przez cały rok obrotowy lub większość tego okresu prowadziła księgowość firmy będzie w stanie zaproponować atrakcyjniejszą cenę, jednak nie jest to reguła. Wielkość biura rachunkowego, wiedza i doświadczenie księgowych czy automatyzacja procesów rachunkowych również pozwalają na wykonanie sprawozdania finansowego w korzystnej cenie. Warto zająć się tematem sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego już teraz. Mimo wydłużonych terminów sprawozdawczych, korzystanie z usług księgowych w tym zakresie w tzw. ”ostatniej chwili” również może wiązać się nieco wyższą ceną za ekspresową usługę.

Sprawozdanie finansowe z działalności składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacji, jak również wyjaśnień. Pracy podczas sporządzenia takiego sprawozdania nawet dla małej działalności jest dużo, dlatego ceny rynkowe wynoszą 500zł i więcej.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty usługi sporządzenia sprawozdania finansowego. Nasi eksperci również wyjaśnią, jak powinno ono zostać zatwierdzone oraz pomogą w jego złożeniu.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zasady prowadzenia pełnej księgowości

Pytanie do eksperta: Czy istnieją uniwersalne dla wszystkich zasady prowadzenia pełnej księgowości firmy?

Odpowiedź eksperta: Jak najbardziej! Każda osoba, która podejmuje się prowadzenia pełnej księgowości musi przestrzegać podstawowych zasad. Głównie obejmują one sposób wprowadzania danych do ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dodatkowo konieczność ta jest nałożona na te podmioty, których przychody w skali roku przekroczyły kwotę przewidzianą w ustawie. Pełna księgowość jest przydatna, dzięki niej przedsiębiorca ma pełen wgląd do sytuacji finansowej działalności, może tworzyć prognozy finansowe czy nadzorować aktywa i zobowiązania firmy.

Jednak należy pamiętać, że wraz z pełną księgowością, firmie dochodzi znacznie więcej obowiązków na przykład sporządzanie sprawozdania finansowego. Dodatkowo samodzielne prowadzenie dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych czy inwentarzu może spowodować wiele niezgodności. Dlatego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które zna obowiązujące przepisy i zasady prowadzenia pełnej księgowości.

Do takich zasad należą:

 • dokumenty, które potwierdzają zdarzenia gospodarcze powinny być opatrzone datą,
 • w księgach powinny znajdować się kolejne numery dowodu księgowego i data,
 • wszelkie kwoty powinny być podane w walucie polskiej z odpowiednim kursem,
 • zdarzenia gospodarcze powinny być przedstawione jasno i zrozumiale,
 • zapisy w księgach nie powinny się od siebie różnić, mają być spójne i jednolite,
 • ustalenie i przestrzeganie planu kont,
 • zagwarantowanie trwałości zapisów,
 • wszelkie błędy powinny być poprawione poprzez wystawianie odpowiednich korekt.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Biuro rachunkowe Kraków indywidualne rozliczenie PIT

Pytanie do eksperta: Czy rozliczacie Państwo zeznanie podatkowe indywidualnej osoby?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, nasze biuro świadczy wiele usług jednorazowych, a jedną z nich jest właśnie pomoc w dokonywaniu rozliczeń podatkowych PIT. Nasi księgowi dokonują rozliczeń PIT indywidualnych, wspólnych dla osób będących małżeństwem czy też dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenie może być wykonane na podstawie dokumentów rozliczeniowych z kilku miejsc pracy zarówno w Polsce, jak i zza granicy. W rozliczeniu możemy ująć wszelkie przychody z innych tytułów np. stypendia, emerytura czy najem. Do zeznania księgowi mogą dodać należne podatnikowi ulgi, z których może skorzystać.

Przypominamy, zgodnie z ustawą wszystkie osoby fizyczne, które osiągnęły przychody w roku podatkowym zobowiązane są do złożenia rozliczenia rocznego PIT. Deklaracja rozliczeniowa stanowi podstawę do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu od Urzędu Skarbowego nadpłaty wpłaconych w roku zaliczek na podatek PIT. Termin dokonania rozliczenia zazwyczaj stanowi ostatni dzień kwietnia roku następnego po roku podatkowym.

Najwygodniejszą i najszybszą formą dokonania rozliczenia jest elektroniczne rozliczenie podatkowe. Wypełnioną e-deklarację rozliczeniową można wysłać do Urzędu Skarbowego pobierając jednocześnie dokument UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami i skorzystania z ich pomocy w zakresie przygotowania i złożenia deklaracji rozliczeniowej PIT. Polecamy też zapoznać się z naszą ofertą porad księgowych, podatkowych czy prawnych.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ DORADZTWA PODATKOWEGO więcej

 

Zadzwoń