Posts tagged: księgowość Kraków

Księgowość jak zacząć?

Pytanie do eksperta: Jak zacząć prowadzenie księgowości?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rozpoczęciem prowadzenia księgowości. Nie ma możliwości prowadzenia firmy bez ewidencjonowania jej kosztów czy przychodów, bez wystawiania faktur i składania deklaracji podatkowej. Niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych prowadzi do przykrych konsekwencji, takich jak na przykład kary grzywny. Prowadzenie księgowości powinno rozpocząć się od ustalenia kilku bardzo istotnych kwestii i podjęcia kluczowych decyzji.

Wybór formy opodatkowania:

Niektóre z podmiotów, jeśli nie są zobowiązane formą prawną lub przekroczonym limitem, mają możliwość wyboru formy opodatkowania. Zanim rozpoczną ewidencję muszą zdecydować, która opcja będzie dla nich najbardziej korzystna: podatek liniowy, Księga Przychodów i Rozchodów czy może ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór podmiotu prowadzącego księgowość:

Jeśli istnieje możliwość prowadzenie uproszczonej księgowości, właściciel firmy może podjąć próbę samodzielnego wywiązywania się obowiązków rachunkowych. Jest to jednak procedura wymagająca znajomości przepisów i posiadania wiedzy z zakresu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w firmie. W przypadku pełnej księgowości należy podjąć współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym, takim jak biuro rachunkowe czy samodzielna księgowa.

Zgłoszenie do VAT:

Jeszcze przed dokonaniem pierwszej transakcji, musimy zastanowić się czy podlegamy obowiązkowi zgłoszenia firmy do VAT. Jeśli zakres planowanej działalności lub inne kwestie obligują nas do posiadania statusu czynnego płatnika podatku od towarów i usług, musimy koniecznie sporządzić i złożyć deklarację VAR-R.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak prowadzić uproszczoną księgowość?

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić uproszczoną księgowość?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że uproszczona ewidencja księgowa może być prowadzona w podmiotach ( osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne), w których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po przekroczeniu określonego prawnie limitu należy przejść na pełną księgowość, która zobowiązuje do szczegółowej ewidencji operacji i rozliczeń.

Ustalony prawnie limit należy przeliczyć uwzględniając średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Jak prowadzić uproszczoną księgowość? Przedsiębiorcy mają do wyboru:
– księgę przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym);
– ryczał ewidencjonowany;

W niektórych przedsiębiorstwach dodatkowo istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdu czy rejestrów VAT.

Prowadzenie księgowości uproszczonej często kojarzone jest z łatwą procedurą oraz uproszczonymi zasadami ewidencji księgowej. Istotne jest, że w tym przypadku również warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym. Współpraca pozwoli przedsiębiorcy skoncentrować się na rozwoju firmy i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Nasze biuro od wielu lat zajmuje się prowadzeniem księgowości dla firm z całej Polski. Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę, która spełnia oczekiwania przedsiębiorców.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obsługa księgowa małopolska

Pytanie do eksperta: Dlaczego obsługa księgowa małopolska to właściwe rozwiązanie dla przedsiębiorców?

Odpowiedź eksperta: Biuro rachunkowe In-nova przygotowało ofertę dla przedsiębiorców prowadzących biznes w Małopolsce. Doskonale wiemy o tym, że często sprawy księgowe i podatkowe uniemożliwiają załatwianie spraw biznesowych dążących do rozwoju firmy. Z tego powodu zachęcamy do skorzystania z pomocy doświadczonej kadry specjalistów księgowych, podatkowych i prawnych.

Obsługa księgowa Małopolska to komplet usług, które przyczyniają się do rozwoju firmy. W jaki sposób?

Nasze biuro rachunkowe prowadząc księgowość przygotowuje odpowiednie raporty i sprawozdania umożliwiające podejmowanie decyzji nie wpływających na bezpieczeństwo podmiotu. Właściciele firm mogą rozwijać biznes bez ryzyka utraty płynności finansowej.

Obsługa księgowa oferowana przez nasze biuro rachunkowe obejmuje m.in.:
– usługi z zakresu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– usługi związane z księgami handlowymi
– usługi dotyczące obsługi kadrowo-płacowej
– usługi z zakresu rejestracji działalności gospodarczej
– usługi doradcze z zakresu prawa, podatków, księgowości

Wychodzimy naprzeciw klientom i z każdym dniem podnosimy swoje umiejętności oraz kompetencje. Nasz rozwój przedkłada się na jakość świadczonych usług. Przedsiębiorcy nawiązując współpracę z naszym biurem otrzymują gwarancję wysokich standardów usług.

Szczegółową ofertę oraz odpowiedzi na ewentualne pytania przedstawimy po kontakcie z naszym działem specjalistów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Kwota przejścia na pełną księgowość

Pytanie do eksperta: Jaka w 2021 roku obowiązuje kwota przejścia na pełną księgowość?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że pełna księgowość jest korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, ponieważ pozwala prowadzić biznes na odpowiednio wysokim poziomie. W jaki sposób? Prowadzenie księgowości w formie pełnej dostarcza rzetelnych oraz dokładnych informacji na temat sytuacji finansowej podmiotu. Ten sposób ewidencji księgowej zobowiązuje do ujmowania w księgach każdej złotówki przepływającej przez firmę.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
– dzienniki,
– księga główna,
– księgi pomocnicze,
– zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Jaka w 2021 roku obowiązuje kwota przejścia na pełną księgowość?

W 2021 roku limit przychodów kształtuje się na poziomie 2 000 000 euro. Przeliczenia dokonujemy według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r. – 9.030.600 zł.

Warto tutaj podkreślić, że współpraca z biurem rachunkowym często okazuje się niezbędna do poprawnej oraz rzetelnej ewidencji w księgach rachunkowych. Nasze biuro oferuje prowadzenie pełnej księgowości – obsługujemy spółki z całej Polski. Pełna księgowość prowadzona przez specjalistów biura rachunkowego pozwala skupić się przedsiębiorcy na rozwoju prowadzonej działalności.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pełna księgowość dla małych firm

Pytanie do eksperta: Czy pełna księgowość dla małych firm jest skomplikowana?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy pełna księgowość dla małych firm wymaga tak samo znajomości przepisów prawa jak w przypadku dużych spółek. Istotnie należy zaznaczyć na wstępie, że to nadal pełna księgowość, czyli konieczność ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę. Przybliżmy pojęcie pełnej księgowości…

Prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych należy do najbardziej rozbudowanej formy rozliczania się z przychodów przedsiębiorstwa. Szczegółowość wymagana w ramach pełnej księgowości ma na celu ograniczenie oszustw podatkowych oraz zapewnienie transparentności podmiotu.

Odpowiednio prowadzone księgi rachunkowe zapewniają przejrzysty obraz sytuacji finansowej, z którego chętnie korzystają kontrahenci jak również organy państwowe sprawujące opiekę nad praworządnością firm.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
– dzienniki,
– księga główna,
– księgi pomocnicze,
– zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Nasze biuro rachunkowe gwarantuje, że pełna księgowość dla małych firm prowadzona jest prawidłowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy pomogą Państwu wypełnianiu obowiązków księgowych niezależnie od wielkości prowadzonego podmiotu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Najtańsza księgowość dla spółki z o. o.

Pytanie do eksperta: Czy najtańsza księgowość dla spółki z o. o. jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców decyduje się na otworzenie firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiąże się to z wieloma korzyściami jakie niesie ze sobą prowadzenia tego rodzaju podmiotu:
– brak ZUS (w przypadku, gdy jest dwóch udziałowców to nie ma obowiązku opłacania składek ZUS),
– niskie podatki (jeżeli roczne obroty firmy nie przekraczają kwoty 2 mln euro, może ona stosować 9% stawkę podatku CIT),
– możliwość kontrolowania spółki dzięki prowadzeniu pełnej księgowości.

Wybór odpowiedniego sposobu wypełniania obowiązków księgowych stanowi istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo na rynku.

Wygodnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, które w imieniu przedsiębiorcy dopełnia wszystkich niezbędnych obowiązków w terminie. Czy współpraca z biurem musi być kosztowna?

Najtańsza księgowość dla spółki z o. o. to skorzystanie z usług naszego biura:
– cennik uzależniony od ilości dokumentów księgowych,
– indywidualne podejście,
– pomoc wykwalifikowanej kadry specjalistów,
– dostęp do nowoczesnego panelu klienta,
– dostęp do programu umożliwiającego wystawianie faktur,
– bezpieczeństwo danych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy przedsiębiorca na rynku ma swoje potrzeby oraz wymagania w związku ze współpracą. Z tego powodu gwarantujemy indywidualne podejście do Państwa spółki!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Składki ZUS

Pytanie do eksperta: Co obejmują składki ZUS?

Odpowiedź eksperta: Składki ZUS są to obowiązkowe składki, które są płacone przez przedsiębiorców i pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład ten zajmuje się wypłacaniem miesięcznie emerytury, renty. Wypłaca również zasiłki macierzyńskie, chorobowe, opiekuńcze, wyrównawcze, świadczenia rehabilitacyjne lub pogrzebowe. Rozlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne i przekazuje ją do NFZ.

Jest wiele rodzajów składek:
– ubezpieczenie emerytalne
– ubezpieczenie rentowe
– ubezpieczenie chorobowe
– ubezpieczenie wypadkowe
– ubezpieczenie zdrowotne
– Fundusz Pracy
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- opłacany wyłącznie za pracowników

Opłacanie składek ZUS różni się w zależności od podatnika, ale można wyróżnić trzy terminy, do których składki muszą być zaksięgowane:
– do 5. dnia miesiąca- jednostki i zakłady budżetowe
– do 10. dnia miesiąca- osoby fizyczne, które płacą składki za siebie
– do 15. dnia miesiąca- wszyscy pozostali

Niepłacenie składek ZUS w terminie wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek lub grzywna w wysokości 5 000 zł.

Nie zawsze trzeba płacić składki za pracowników, są pewne wyjątki:
– Składki studenta- gdy student wykonuje pracę na umowę zlecenie i nie przekroczył 26 roku życia
– Zawieszenie działalności- nie ma obowiązku płacenia składek, można zarejestrować się jako osoba bezrobotna

Są też wypadki, w których składki ZUS mogą być niższe:
– opłacanie składek ZUS za współpracownika
– zasiłek chorobowy przedsiębiorcy
– zasiłek macierzyński przedsiębiorcy
– pracujący przedsiębiorca (dodatkowo, na umowę o pracę)
– mały ZUS dla nowych firm

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Deklaracje ZUS

Pytanie do eksperta: Czym są deklaracje ZUS?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje ZUS dzielą się na rozliczeniowe i zgłoszeniowe.

Deklaracja rozliczeniowa jest składana przez przedsiębiorcę w trakcie prowadzenia działalności. W skład tej deklaracji wchodzi formularz główny- ZUS DRA i załączniki- raporty imienne.

ZUS DRA jest to miesięczna deklaracja rozliczeniowa, gdzie podatnik rozlicza składki, świadczenia. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników nie ma obowiązku składania tego dokumentu. Jednakże, gdy poza nim i osobami współpracującymi są jeszcze pracownicy, należy co miesiąc składać trzy załączniki: dwa raporty o wysokości składek i jeden do ich wyrejestrowania.
– ZUS RCA
– ZUS RZA
– ZUS RSA
– ZUS RPA
– ZUS DRA cz. II
– ZUS RCA cz. II

Deklaracja zgłoszeniowa powinna być składana na początku prowadzenia działalności i w trakcie zatrudniania nowego pracownika.
– ZUS ZUA – jest to deklaracja składana w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta pełnym ubezpieczeniem społecznym
– ZUS ZZA – jest to formularz, który jest składany w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
– ZUS ZIUA – deklaracja stosowana do zmiany danych osoby wcześniej ubezpieczonej
– ZUS ZCNA – formularz służący do zgłaszania rodziny pracownika lub podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego (lub do rezygnacji z niego)
– ZUS ZWUA – deklaracja składana w wypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego

Inne deklaracje:
– ZUS ZSWA -informacje dotyczące pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach
– ZUS RMUA – informacja dotycząca odprowadzanych za pracownika składek
– ZUS IWA – informacja o danych dotyczących ubezpieczenia wypadkowego

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie RZiS

Pytanie do eksperta: W jaki sposób sporządzić RZiS?

Odpowiedź eksperta: Rachunek zysków i strat jest jednym jednym z najważniejszych dokumentów (zaraz obok bilansu), częścią sprawozdania finansowego. Podsumowuje przychody i dochody danego przedsiębiorstwa, a także obrazuje czy biznes się utrzyma i generuje zyski. Sporządzanie RZiS jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy.

W Polsce istnieją dwie obowiązujące metody sporządzania tego rachunku:
– rachunek zysków i strat porównawczy
– rachunek zysków i strat kalkulacyjny

Ten pierwszy jest nieco mniej wymagająca od sporządzającego. Polega na zestawieniu kosztów według rodzaju. Ta klasyfikacja jednak nie pokazuje dokładnych wyników co do jednostki. Jest bardziej ogólny, niż wariant drugi.

Wariant kalkulacyjny dzieli koszty z uwzględnieniem miejsc ich powstawania, opierając się na kalkulacyjnym układzie kosztów. W tym typie liczenia zysków i strat koszty ustala się w oparciu o koszt własny sprzedanych produktów i dolicza się do nich koszty sprzedaży.

Podstawowe informacje, na których powinno budować się rachunek zysków i strat:
– podstawowe informacje – przychody ze sprzedaży, koszty jakie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów
– pozostałe operacje- transakcje: kary, odszkodowania, działalność socjalna i podobne
– działalność finansowa- różnica między przychodami a kosztami
– wynik finansowy- zysk lub strata brutto, czyli rezultat działalności

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak założyć zaufany profil ePUAP?

Pytanie do eksperta: W jaki sposób sprawnie założyć profil zaufany ePUAP?

Odpowiedź eksperta: Profil zaufany to dane, które identyfikują posiadacza w Internecie. Jest on niezbędny, aby korzystać z wielu usług cyfrowych. Dzięki niemu osoba fizyczna jest w stanie podpisywać dokumenty urzędowe przez Internet, korzystać z serwisu gov.pl, platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Internetowego Konta Pacjenta i wiele innych. Dzięki podpisowi ePUAP są Państwo w stanie znacznie przyspieszyć cały proces składania dokumentacji. Profil zaufany jest dostępny wyłącznie dla mieszkańców Polski, którzy posiadają numer Pesel.

Jak założyć zaufany profil ePUAP? Bardzo prosto. Należy na stronie gov.pl uzupełnić rubryki: imię (lub imiona), nazwisko, data urodzenia oraz PESEL.

Jednak poza założeniem konta, należy potwierdzić tożsamość. Są do tego dwie drogi, pierwsza- udać się do urzędu z dowodem lub paszportem w przeciągu 14 dni od założenia konta, w celu potwierdzenia tożsamości. Lub druga droga- założyć Profil zaufany przez bank. Jeżeli są Państwo posiadaczami konta bankowego, które jest wymienione na stronie gov.pl, mogą Państwo założyć konto bez wychodzenia z domu.

Drugi sposób założenia konta:
– zalogować się na stronę internetową Państwa banku
– kliknąć opcję tworzenia konta i profilu zaufanego ePUAP
– wypełnić i wysłać formularz oraz zaznaczyć, że wyrażają Państwo zgodę na utworzenie profilu zaufanego.

Aby podpisać dokument profilem zaufanym, wystarczy na dokumencie (dostarczonym cyfrowo) nacisnąć przycisk “podpisz”, następnie w formie wiadomości na naszą skrzynkę może przyjść SMS potwierdzający z kodem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń