Posts tagged: księgowość Kraków

Biuro rachunkowe Kraków indywidualne rozliczenie PIT

Pytanie do eksperta: Czy rozliczacie Państwo zeznanie podatkowe indywidualnej osoby?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, nasze biuro świadczy wiele usług jednorazowych, a jedną z nich jest właśnie pomoc w dokonywaniu rozliczeń podatkowych PIT. Nasi księgowi dokonują rozliczeń PIT indywidualnych, wspólnych dla osób będących małżeństwem czy też dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenie może być wykonane na podstawie dokumentów rozliczeniowych z kilku miejsc pracy zarówno w Polsce, jak i zza granicy. W rozliczeniu możemy ująć wszelkie przychody z innych tytułów np. stypendia, emerytura czy najem. Do zeznania księgowi mogą dodać należne podatnikowi ulgi, z których może skorzystać.

Przypominamy, zgodnie z ustawą wszystkie osoby fizyczne, które osiągnęły przychody w roku podatkowym zobowiązane są do złożenia rozliczenia rocznego PIT. Deklaracja rozliczeniowa stanowi podstawę do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu od Urzędu Skarbowego nadpłaty wpłaconych w roku zaliczek na podatek PIT. Termin dokonania rozliczenia zazwyczaj stanowi ostatni dzień kwietnia roku następnego po roku podatkowym.

Najwygodniejszą i najszybszą formą dokonania rozliczenia jest elektroniczne rozliczenie podatkowe. Wypełnioną e-deklarację rozliczeniową można wysłać do Urzędu Skarbowego pobierając jednocześnie dokument UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami i skorzystania z ich pomocy w zakresie przygotowania i złożenia deklaracji rozliczeniowej PIT. Polecamy też zapoznać się z naszą ofertą porad księgowych, podatkowych czy prawnych.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ DORADZTWA PODATKOWEGO więcej

 

Porady księgowe dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Moja koleżanka z zagranicy niedawno zamieszkała w Polsce i potrzebuje teraz porady księgowej w kilku kwestiach. Czy świadczycie Państwo takie usługi?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, nasi księgowi udzielają porad w szerokim zakresie. Posiadamy ekspertów świadczących porady: księgowe, podatkowe oraz prawnicze. Nasi eksperci posługują się kilkoma językami, dlatego bądź często pomagamy Klientom z Ukrainy, Rosji, Niemiec czy innym, którzy mówią w języku angielskim. Porady udzielane są w dogodnym dla Klienta terminie oraz formie np. na osobistym spotkaniu, telefonicznie, e-mailowo czy przez Skype.

Koszt porady wyceniany jest indywidualnie, gdyż takie rozwiązanie pozwala nam zaproponować najniższą cenę usługi. Na cenę porady składa się zakres porady i złożoność zagadnienia. Po uzgodnieniu z Klientem w ramach oddzielnej usługi możemy zająć się sporządzeniem ewentualnych wymaganych dokumentów, wniosków czy pism jeśli są potrzebne.

W celu wyceny porady prosimy o kontakt i krótkie przedstawienie ( może być w wiadomości e-mail) czego będzie ona dotyczyć.

Świadczone przez nas usługi są rzetelnie i terminowo wykonane, dodatkowo z gwarancją najniższej ceny.

Pomagamy obcokrajowcom również w założeniu firmy w Polsce. Przeprowadzamy w ich imieniu cały proces rejestracji spółki, doradzając i odpowiadając na ich pytania na każdym etapie.

Po zakończeniu rejestracji możemy podpisać umowę współpracy w zakresie obsługi księgowej i płacowo-kadrowej nowo powstałej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i podjęcia z nami współpracy.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ USŁUG DLA OBCOKRAJOWCÓW więcej

 

Księgowość prowadzona online

Pytanie do eksperta: Czy księgowość prowadzona online jest bezpieczna?

Odpowiedź eksperta:Z księgowości prowadzonej online korzysta coraz większa grupa przedsiębiorców. Zalety tej formy wypełniania obowiązków księgowych sprawiają, że z każdym dniem nowi właściciele firm decydują się na księgowość online. Obecnie wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie współpracy z „tradycyjnym biurem rachunkowym” i koniecznością dostarczania dokumentów osobiście.

Czy księgowość online jest bezpieczna? Oczywiście, że tak. Warto tutaj zaznaczyć, że dane są archiwizowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu, co pozwala uzyskać całą dokumentację w przypadku zniszczenia oryginalnych dokumentów.

Dla kogo księgowość prowadzona online jest odpowiednim rozwiązaniem? Z pewnością dla wszystkich przedsiębiorców stawiających na innowacyjne rozwiązania pozwalające na bezpieczną optymalizację kosztów prowadzonej firmy. Ten sposób księgowości może być wdrożony w małych oraz dużych przedsiębiorstwach.

Najkorzystniejszą formą księgowości online jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. Dlaczego? Ten sposób daje dodatkową gwarancję, że wszystkie obowiązki są wypełniane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Warto jednak nawiązać współpracę z biurem, które posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości przez Internet oraz oferuje dodatkowe możliwości w formie np. programu do faktur.

Nasze biuro oferuje księgowość prowadzona online, czyli kompleksową obsługę księgową dla przedsiębiorców z całej Polski.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość na warunkach ogólnych

Pytanie do eksperta: Dla kogo księgowość na warunkach ogólnych?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości na warunkach ogólnych jest niczym innym jak jednym z czterech rodzajów opodatkowania. W polskim prawie występuje jeszcze opodatkowanie ryczałtem, podatek liniowy oraz karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych opiera się głównie na płaceniu podatku od dochodu. W tej metodzie opodatkowania występują dwie stawki podatki:

17% – przy dochodach nie przekraczających kwoty ok. 86 000

32% – dla reszty dochodów

Należy pamiętać, że korzystanie z tego rodzaju opodatkowania wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Dlatego właśnie to rozwiązanie jest szczególnie popularne pośród działalności gospodarczych.

Księgowość na warunkach ogólnych ma wiele zalet. Wybierając ten rodzaj przedsiębiorca może korzystać ze wszystkich ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem, korzystać z kredytu podatkowego czy ma prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty ich uzyskania.

Jednak każdy rodzaj opodatkowania oprócz wyjątkowych zalet ma również wady. W wypadku księgowości na zasadach ogólnych wiąże się to głównie z wysokim podatkiem dochodowym po przekroczeniu maksymalnej kwoty dochodów według stawki 32%. Dodatkowo narzucony jest tu obowiązek prowadzenia KPiR, a także jest znacznie więcej formalności niż przy innych rodzajach.

Dlatego warto skorzystać z usług biura rachunkowego, które odciąży przedsiębiorcę z formalności i poprowadzi księgowość firmy. Pozwoli to uzyskać wiele czasu na rozwijanie działalności.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Korekta JPK V7M i JPK V7K

Pytanie do eksperta: Czy możliwe jest dokonanie korekty jednolitego pliku kontrolnego?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście. Nową struktura jednolitego pliku kontrolnego stanowią dokumenty JPK_V7M i JPK_V7K, które mają nieco inny sposób ich korygowania.

Struktura plików składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Podatnik w sytuacji, gdy np. zmienia się wartość podatku należnego/naliczonego, wystąpiły pomyłki w datach czy zmieniły się dane kontrahenta po których był on identyfikowany, zobowiązany jest do złożenia korekty pliku JPK. Poprawić można w zależności od potrzeb obie części dokumentu jednocześnie lub tylko jedną.

Korekta pliku JPK V7M (miesięcznego) lub JPK V7K (kwartalnego) polega na złożeniu nowego pliku, który zawiera pierwotne dane oraz dane poprawione.

Zmianę niewpływającą na wysokość podatku należnego i naliczonego można poprawić poprzez ujęcie zapisu ze znakiem minus i poprawienie go z prawidłowymi danymi (podaje się numer pierwotnego dokumentu).

Zmiana, która wpływa na wysokość podatku należnego lub podstawy opodatkowania ujęta zostaje w ewidencji z numerem dokumentu korygującego w danym okresie.

Korekta „in minus” jeśli faktura i korekta występują w tym samym okresie dokonywana jest w części ewidencyjnej – wykazanie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartość korekty.

Korektę „in-plus” ujmuje się jako osobne pozycje w ewidencji.
Wszelkie błędy w przesłanym pliku JPK_V7M i JPK_V7K mogą powodować konsekwencje dla podatnika, głównie finansowe. W momencie stwierdzenia błędu należy w ciągu 14 dni dokonać korekty pliku JPK. Do poprawienie błędu może również wezwać Urząd Skarbowy, wówczas oprócz dokonania poprawy należy złożyć stosowne wyjaśnienia.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Wysokość składki zdrowotnej w skali podatkowej

Pytanie do eksperta: Ile wyniesie składka zdrowotna w skali podatkowej po zmianach Polskiego Ładu?
Odpowiedź eksperta:

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu można bez wahania nazwać największą rewolucją podatkową. Od nowego roku obywatele i przedsiębiorcy koniecznie powinni zapoznać się z szeregiem wszystkich zmian przepisów podatkowych, jakie zaczną obowiązywać.

Zmianą o której mówi się najczęściej, jest zmiana w sferze składki zdrowotnej. Od 2022 roku zmieni się sposób wyliczania składki zdrowotnej oraz jej wysokość. Zlikwidowana zostanie także możliwość jej częściowego odliczenia.

Jeśli przedsiębiorca wybrał rozliczanie działalności według „skali podatkowej” to wówczas po zmianach Polskiego Ładu wysokość składki zdrowotnej będzie zależała od wysokości uzyskanego miesięcznego dochodu firmy i będzie wynosiła 9%. Dla dochodu do kwoty do 3010 zł składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł, dla wyższego dochodu konieczne będzie jej procentowe wyliczenie. Ta zmiana powoduje, iż składka zdrowotna może być opłacana w każdym miesiącu w innej kwocie.

Dla przypomnienia, skala podatkowa stanowi podstawową formę opodatkowania w której podatki naliczane są od dochodu, a rozliczane według stawki 17% lub 32%.

Samodzielne prowadzenie księgowości jednostki od nowego roku stanie się nie tylko czasochłonne, jak i ryzykowne – przedsiębiorca musi zapoznać się ze wszystkimi zmianami i prawidłowo je stosować. Jako specjalista polecam skorzystanie z usług wykwalifikowanego biura rachunkowego, które zajmie się prowadzeniem firmowej księgowości, dając gwarancję poprawności i terminowości wykonywanych czynności związanych z obsługą księgową oraz kadrowo-płacową firmy.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Nowy Ład zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Co zyskamy na zwiększeniu przez Nowy Ład kwoty wolnej?

Odpowiedź eksperta:

Nowy Polski Ład wprowadza bardzo wiele zmian podatkowych, jedną z nich jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla wszystkich pracujących Polaków, emerytów czy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Kwota wolna od podatku stanowi roczny limit zarobków do którego nie płaci się podatku PIT. W Polsce do 2021 roku kwota ta ma charakter degresywny – im więcej podatnik zarobi, tym ona jest niższa. Kwota wolna określa dochód po odliczeniach (należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu).

Od 2022 roku zostaje zwiększona kwota wolna od podatku do kwoty 30 000 złotych (w 2021 roku wynosiła ona 8 000 złotych). Od dochodów uzyskanych od stycznia 2022 roku do kwoty max. 30 tysięcy zł podatnik nie zapłaci podatku PIT. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność podatkową w kwocie maksymalnie 5100zł.

Warto zaznaczyć, iż nadal będzie obowiązywała tzw. „ulga dla młodych”, która pozwala osobom do 26. roku życia pracującym na etacie lub umowie zleceniu nie płacić podatku w ogóle.

Zwiększony jednocześnie zostaje również próg podatkowy do kwoty 120 000 złotych (do 2021 roku było 85 528zł). Dzięki takiej zmianie podatnik zapłaci podatek w wysokości 32% dopiero od nadwyżki tej kwoty.

Te zmiany podatkowe mają niejako zrekompensować przedsiębiorcom, którzy zarabiają stosunkowo niewiele zmiany w sferze składki zdrowotnej. Od 2022 roku zmieni się wysokość procentowa wysokość składki zdrowotnej oraz jej sposób obliczania, a jej części nie będzie można już odliczyć.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pytanie do eksperta: Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Odpowiedź eksperta: podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów to ewidencja przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone koszty związane z prowadzoną działalnością.

KPIR przeznaczona jest dla firm, które spełniają 3 poniższe warunki:

– prowadzą działalność indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych; spółki jawnej osób fizycznych; spółki partnerskiej lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

– rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
– nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów netto z działalności gospodarczej lub spółki wyższych niż 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Ewidencja księgi Przychodów i Rozchodów stanowi postawę do rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Dzięki dokonanym zapisom i wyliczeniom w KPIR przedsiębiorca może określić w jakiej kondycji finansowej jest firma oraz ocenić efektywność firmy w ujęciu rocznym. Właściciel firmy może łatwo również dokonać zestawienia np. ilości i kosztów danych materiałów do ilości i zysków ze sprzedanego towaru, a dzięki temu ocenić stan nadwyżek lub opłacalności sprzedaży, co posłuży w planowaniu jego dalszych celów biznesowych.

Podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej.

Firma może skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, które zajmą się jej kwestiami rozliczeń księgowych i podatkowych oraz ewentualnie ewidencji kadrowo-płacowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Prowadzenie księgowości firmy 2022

Pytanie do eksperta: Jak zaoszczędzić na prowadzeniu firmowej księgowości w 2022 roku?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmowej księgowości to bardzo odpowiedzialne, czasochłonne zadanie, które wymaga dobrej znajomości przepisów rachunkowych, podatkowych i urzędowych.

Stopień zaawansowania i trudności w prowadzeniu rozliczeń firmy zależy w dużej mierze od formy księgowości (pełna/uproszczona), formy prowadzonej działalności, specyfikacji i wielkości jednostki.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Bardzo wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory samodzielnie prowadzili rozliczenia rachunkowe swoich firm zdecydowało się jednak skorzystać z pomocy specjalistów i podpisało umowy na prowadzenie księgowości z biurami rachunkowymi.

Biura rachunkowe do wyspecjalizowane firmy zatrudniające ekspertów z dziedziny księgowości, którzy bez problemów prowadzą księgowość wielu firm, mając przy tym ogromną wiedzę i doświadczenie. Eksperci Ci na bieżąco monitorują zmiany przepisów, terminowo stosując je w prowadzonych rozliczeniach.

Istotną zaletą dla przedsiębiorcy którzy zastanawia się nad skorzystaniem z usług księgowych prowadzonych przez zewnętrzną firmę jest fakt, że biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone rozliczenia i terminowość wykonywanych działań.

Koszty obsługi księgowej przez biuro rachunkowe w skali roku nie stanowią ogromnej kwoty, a przedsiębiorcy mogą je dołączyć do kosztów prowadzenia firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Deklaracje PIT

Pytanie do eksperta: Deklaracje PIT- czym są i jakie istnieją rodzaje?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje PIT to dokumenty, które składane są do Urzędu Skarbowego. Sporządzanie ich ma na celu przekazanie niezbędnych informacji do US, do którego zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Dzięki rozwijającej się cyfryzacji Polski możliwe jest złożenie deklaracji PIT na dwa sposoby- tradycyjnie lub elektronicznie. W tym momencie przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z systemu e-PIT przygotowanego specjalnie do składania deklaracji. To rozwiązanie cieszy się popularnością, gdyż zwrot podatku odbywa się wtedy się znacznie szybciej. Aby prawidłowo złożyć taką deklarację należy wiedzieć jaki rodzaj PIT jest odpowiedni dla naszej sytuacji.

Najlepiej znane przedsiębiorcom są deklaracje podatkowe takie, jak:
– PIT-16A- dla podatników opodatkowanych według karty podatkowej
– PIT-28- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem
– PIT-36L- dla podatników posiadających działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym
– PIT-36- dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych

Dodatkowo warto jeszcze wymienić PIT-37 dla pracowników pracujących na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, PIT-38 dla przychodów uzyskanych z tytułu papierów wartościowych, objętych akcji czy innych instrumentów finansowych. Popularnym jest również PIT-39, który jest dla tych płatników którzy dochody uzyskali ze sprzedaży nieruchomości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń