Posts tagged: księgowość firm

Ceny transferowe a podatki

Pytanie do eksperta: Czy ceny transferowe mogą być wykorzystane do minimalizacji obciążeń podatkowych?

Odpowiedź eksperta: Ceny transferowe jako ceny towarów usług, wartości niematerialnych i honorariów w transakcjach między powiązanymi stronami mogą różnić się od cen w porównywalnych transakcjach zawartych przez podmioty niepowiązane.

Wynika to z tego, że:
a) Ceny te nie zostały wynegocjowane na wolnym rynku. Kształtują się one w stosunku do transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi. Dotyczyć mogą także udostępniania wartości niematerialnych, czy udzielania pożyczek. Ceny transferowe dotyczą najczęściej transakcji zawieranych między “spółką matką”, a “spółkami córkami” lub “spółkami siostrami”, ponieważ podmioty te traktuje się jako powiązane.

b) Ceny ustalane są we wzajemnych transakcjach i podmioty mają swobodę w ich kształtowaniu ze względu na zakres wyboru ich poziomu.

c) Czynniki wpływające na poziom ustalania ceny transferowej dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne:
– czynniki zewnętrzne: taryfy absolutne, relatywne różnice w opodatkowaniu, przyjazny charakter polityki państwa, kursy walut
– czynniki wewnętrzne: majątkowe zróżnicowanie podmiotów zależnych, udziały w rynku jakimi dysponują podmioty

d) Ceny transferowe mogą zostać uznane jako skuteczne narzędzie w przerzucaniu dochodów między przedsiębiorstwami powiązanymi.

e) Cena określona przez podmioty powiązane wpływa na wysokość obrotu, który jest podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Funkcja podziału dochodu jaką dysponują ceny transferowe odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widzenia podatkowego, ponieważ osoby ustalające ceny mają swobodę decyzyjną, która wpływa na planowanie podatkowe przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta: Jakie są korzyści z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta:Zaczynając prowadzić własny biznes, bez względu na jego wielkość, rodzaj czy formę prawną, należy podjąć wiele trudnych, a zarazem ważnych decyzji. Wymaga to zdobycia sporej wiedzy z zakresu działalności gospodarczej – księgowości, kadr i płac, przepisów prawnych (zwłaszcza podatkowych), marketingu itp. Niestety zdobycie tak rozległej wiedzy, jest trudne i czasochłonne. Dlatego nie można liczyć tylko na siebie. Warto otworzyć się na inne rozwiązania.

Świetnym sposobem na poradzenie sobie z trudnymi decyzjami, jest skorzystanie z doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Niektórym może się to wydawać nie potrzebne. Okazuje się jednak, że doradztwo ma wiele korzyści. Na pewno pomaga w podjęciu ważnych i trudnych decyzji. Umożliwia również wybór rozwiązań bardziej korzystnych dla firm np. formy księgowości. W końcu należy wspomnieć o jeszcze jednej zalecie. To pomoc specjalistów będąca ogromnym wsparciem na starcie.

Rozpoczynając coś, na czym nie znamy się dokładnie, bardzo trudno jest odnaleźć się. Zagubienie i niepewność powodują, że nasze działania odnoszą gorsze efekty. Mając możliwość korzystania z profesjonalnego wsparcia, otrzymuje się pewność. To ona pomaga, choć nie koniecznie w sposób widoczny, czuć się pewnie w tym co się robi. To chyba największa korzyść z doradztwa z zakresu działalności gospodarczej.

Korzyści jakie zyskuje się, decydując się na wybór usługi doradczej są duże. Mimo to nie zawsze dostrzegalne. Jeżeli rozpoczynasz swój biznes, koniecznie przemyśl tę możliwość!

Zadzwoń