Posts tagged: księgowość dla spółki

Koszt prowadzenia księgowości dla spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jaki jest koszt prowadzenia księgowości dla spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, czyli ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych. Jest to o wiele bardziej skomplikowane niż korzystanie z uproszczonych rozwiązań dostępnych między innymi dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

W księgach rachunkowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej złotówki, która jest wpłacana do firmy i z niej wypłacana. Nakłada to na przedsiębiorców prowadzących firmę w formie spółki z o.o. wiele obowiązków, dlatego najczęściej decydują się oni na skorzystanie z usługi prowadzenia pełnej księgowości oferowanej przez biura rachunkowe. Ile kosztuje taka usługa?

Koszt prowadzenia księgowości dla spółki z o.o. kształtowany jest w oparciu o:

– ilość dostarczonych przez spółkę dokumentów,
– liczbę zatrudnionych pracowników do obsługi kadrowo-płacowej,
– ilość opracowanych informacji księgowych i sprawozdań dla zarządu.

Ostatni punkt odnosi się do obowiązku sporządzania przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawozdań finansowych po każdym roku obrotowym. Sprawozdanie to złożone jest z rachunku zysków i strat, bilansu i informacji dodatkowej. Warto zapewnić sobie biuro rachunkowe, które opracuje także sprawozdania, abyśmy nie musieli korzystać z pomocy innych firm i tracić czasu na ich szukanie.

Odpowiedzieć na pytanie jaki jest koszt prowadzenia spółki z o.o. jest niezwykle trudno, ciężko jest także określić widełki cenowe. Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest innym podmiotem, działającym na inną skalę i przynoszącą różne zyski.

Księgowość dla spółki komandytowo akcyjnej

 

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowo-akcyjna powstaje w wyniku połączenia spółki komandytowej i spółki akcyjnej. W tym rodzaju działalności wyróżniamy dwa rodzaje wspólników:

  • Akcjonariuszy – występują jedynie w charakterze pełnomocnika, gdyż nie mogą samodzielnie reprezentować spółki. Bycie akcjonariuszem zwalnia z odpowiedzialności majątkowej.
  • Komplementariuszy – reprezentują oni spółkę na “zewnątrz” oraz zajmują się bieżącymi sprawami firmy. W odróżnieniu od akcjonariuszy, ponoszą oni odpowiedzialność majątkową za zobowiązania przedsiębiorstwa. Panują jasno określone wymogi co do prowadzenia księgowości dla spółki komandytowo-akcyjnej. Księgowość prowadzona musi być w formie pełnej. Pomimo niektórych opinii, wcale nie jest to wada. Pełna księgowość polega na dokładnym zapisywaniu wszelkich operacji gospodarczych, jakie zostały dokonane w przedsiębiorstwie. Muszą one zostać zawarte w Księgach Handlowych. Pełna księgowość niesie za sobą także wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest możliwość bieżącej kontroli zarówno wydatków jak i przychodów spółki, co pozwala nam na dokładne określenie efektywności działania firmy.

    Warto pamiętać, że prowadzenie pełnej księgowości nie należy do prostych zadań, ale nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego jej prowadzenia. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Należą do nich między innymi biura rachunkowe, podatkowe czy księgowi. Ich pomoc jest nieoceniona, gdyż dzięki niej przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim znaczną ilość wolnego czasu (którą może poświęcić na realizację innych zadań spółki) oraz pewność, że dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.