Posts tagged: księgi rachunkowe

Pomoc w zmianie biura księgowego

Pytanie do eksperta: Kiedy podjąć decyzję o zmianie biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Aby uznać, że potrzebna jest zmiana biura rachunkowego, najlepiej jest przeanalizować motywy jego zmiany. Dobre i rzetelne biuro rachunkowe to podstawa każdej działalności i jej właściwego funkcjonowania. Wszyscy przedsiębiorcy potrzebują księgowych, którzy pozwolą im skupić się na prowadzeniu biznesu, a sprawy księgowe pozostaną w należytym porządku bez konieczności ich ciągłego kontrolowania. Większość profesjonalnych firm rachunkowych oferuje pomoc w zmianie biura księgowego i załatwienie większości formalności z tym związanych w imieniu Klienta.

Powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na zmianę biura jest:
– brak dostępu do autorskiego programu księgowego, dostosowanego pod Klienta danego biura,
– brak profesjonalnej obsługi, księgowych certyfikowanych, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie i służą pomocą na każdym kroku,
– brak możliwości elektronicznego przesyłania dokumentów.

Zmiana biura rachunkowego zaczyna się od wypowiedzenia umowy, które zwykle trwa kilka miesięcy.

Kolejnym krokiem jest odbiór dokumentów od poprzedniego biura rachunkowego. Ważne, aby sprawdzić czy dokumentacja jest kompletna, ale taka pomoc w zmianie biura księgowego zawiera się zazwyczaj w usługach nowego biura rachunkowego.

Następnym krokiem jest dokonanie aktualizacji we wniosku CEIDG, a kolejnym przeniesienie wszystkich dokumentów do nowego biura i rozpoczęcie nowej współpracy.

Nasza firma również oferuje pomoc w zmianie biura księgowego, więc jeśli są Państwo zainteresowani to zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie księgowości w firmie

Pytanie do eksperta: Kto może zajmować się prowadzeniem księgowości w firmie?

Odpowiedź eksperta: Księgowość w każdym przedsiębiorstwie to jeden z najważniejszych działów, dlatego tak ważne jest, aby była prowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny. Prowadzeniem księgowości w firmie może zajmować się sam przedsiębiorca jednak wiąże się to z koniecznością znajomości niejednego przepisu oraz pełną odpowiedzialnością prawną za popełnione w ewidencji błędy. Innym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości biuru rachunkowemu lub zatrudnienie samodzielnej księgowej bądź księgowego.

Zatrudnienie dodatkowego pracownika w firmie powoduje znaczny wzrost kosztów, gdyż należy pamiętać nie tylko o wynagrodzeniu, lecz także o odpowiednim wyposażeniu stanowiska pracy. Podejmując współpracę z biurem rachunkowym można liczyć na znacznie niższe koszty związane z obsługą księgową przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego nie jest prostym zadaniem, jednak podczas wyboru nie należy kierować się jedynie ceną oferowaną za usługi księgowe. Ważne jest, aby dane biuro zatrudniało specjalistów oraz miało doświadczenie. Dobrym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z biurem rachunkowym, które oferuje elastyczny cennik za prowadzenie księgowości. Cena za usługi księgowe w takim przypadku uzależniona jest od ilości dostarczanych dokumentów podlegających ewidencji.

Chcąc ułatwić Państwu prowadzenie działalności gospodarczej przygotowaliśmy kompleksową ofertę usług. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem księgowości, jak i obsługą działu kadrowo-płacowego oraz doradztwem prawnym i podatkowym, a także reprezentacją Klientów przed urzędami. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Biuro rachunkowe koszt

Pytanie do eksperta: Chciałbym powierzyć swoją księgowość specjalistom, jak dużo może mnie to kosztować?

Odpowiedź eksperta: Na usługi księgowe decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. Z każdym dniem zwiększa się bowiem ich świadomość dotycząca konsekwencji wynikłych z nierzetelnie prowadzonych rozliczeń. Przedsiębiorca może w tym celu przekazać swoje dokumenty biuru rachunkowemu bądź zdecydować się na etatowe zatrudnienie księgowego.

Etat księgowego to znacznie droższa opcja, ponieważ prócz kwestii wynagrodzenia przedsiębiorca musi zapłacić również jego składki ubezpieczeniowe, a także wyposażyć jego miejsce pracy w odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, akcesoria biurowe itd.. Samodzielny księgowy prowadzi jednak rozliczenia w siedzibie firmy toteż nie opuszcza ona murów firmy. Co więcej jako, iż jest elementem kadry pracowniczej doskonale zna strukturę firmy oraz może niemal natychmiast zareagować jeżeli nastałaby taka potrzeba np. podczas kontroli skarbowej. Outsourcing księgowy świadczony przez biura rachunkowe to pełen profesjonalizm w bardzo atrakcyjnej cenie. Przedsiębiorca ma jedynie obowiązek dostarczyć danej instytucji komplet dokumentów na podstawie których biuro dokonuje niezbędnych rozliczeń oraz innych obowiązków księgowych. Koszt usług biura rachunkowego zależy przede wszystkim od ilości dokumentów generowanych przez firmę, sposobu rozliczania się z państwem, jak również liczby zatrudnionych pracowników.

W razie zainteresowania usługami biura rachunkowego zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Gwarantujemy rzetelną opiekę księgową.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie księgi rachunkowej

Pytanie do eksperta: Kto zobowiązany jest do prowadzenia księgi rachunkowej?

Odpowiedź eksperta: Do prowadzenia księgi rachunkowej zobligowane są podmioty: posiadające osobowość prawną oraz spółki osobowe, których roczny dochodów przewyższa 1 200 000 euro.

Na podstawie dowodów księgowych prowadzona jest księgowość każdej jednostki gospodarczej (która tego wymaga). Czynności powinny być zapisywane systematycznie, w zależności od daty powstania konkretnej operacji.

W prowadzeniu księgi rachunkowej bardzo pomocne okazuje się korzystanie z różnych biur rachunkowych, oferujących szereg udogodnień. My także posiadamy w swej ofercie możliwość prowadzenia księgi rachunkowej.

W zbiorach zapisów księgowych, obrotów i sald znajdziesz:
– księgę główną- w niej zawarte są początkowe salda aktywów i pasywów
– dziennik- sumowane są w nim wartości obrotów, służy on także do chronologicznego zapisu
– księgi pomocnicze- zawarta jest w nich ewidencja środków trwałych, poniesionych kosztów oraz innych rachunków

Księga otwierana jest najpóźniej 15 dni po:
– rozpoczęciu działalności
– zmiany formy prawnej
– rozpoczęciu roku obrotowego
– rozpoczęciu postępowania upadłościowego i likwidacji

Z kolei zamknięcie następuje: po zakończeniu roku obrotowego; w dniu zakończenia działalności, w tym również likwidacji bądź postępowania upadłościowego; w dniu zmiany formy działalności prawnej. Terminem ostatecznym są 3 miesiące po wystąpieniu tych zdarzeń.

Należy pamiętać, że księgi rachunkowe powinno prowadzić się w siedzibie jednostki, używając polskiego języka i polskiej waluty. Nowelizacja ustawy o rachunkowości dopuszcza zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostkom poza granicami kraju, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, lub takim, które zawarły z członkami Wspólnoty Europejskiej umowę dotyczącą swobody świadczenia usług. W takim wypadku również należy powiadomić urząd skarbowy w terminie do 15 dni od wydania ksiąg rachunkowych oraz zapewnić dostęp do ksiąg i dowodów księgowych na wypadek kontroli.

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu księgi rachunkowej? Zadzwoń do nas!

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Kraków

Pytanie do eksperta: Co można zyskać dzięki prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście prowadzenie ksiąg rachunkowych przynosi też pewne korzyści, wśród tych najbardziej znaczących wyróżnić można przede wszystkim możliwość szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego. Kolejnym atutem jest opracowywanie własnej polityki rachunkowości, co bezpośrednio wiąże się z doborem rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności firmy. Warto podkreślić także opcję bieżącego monitorowania zarówno przychodów, kosztów, wydatków jak i wielu innych kategorii.

Jak widać, prowadzenie ksiąg rachunkowych to nie tylko trudny i skomplikowany obowiązek, ale także wiele korzyści dla firmy. Pamiętajmy, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego prowadzenia księgowości. Można (a nawet jest to wskazane) korzystać z pomocy, oferowanej przez zewnętrzne podmioty (biura rachunkowe, podatkowe czy księgowi). Wiąże się to nie tylko oszczędnością czasu, przedsiębiorca zyskuje także pewność, że dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy i fachowy.


Nie zapominajmy, że prowadzenie ksiąg rachunkowych to nie jest tylko nasz wybór, niektóre podmioty są do tego zobligowane. Należą do nich:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie.


Warunkiem jest fakt, iż ich przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1.200.000 euro (w polskiej walucie).

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na zadane przez Państwa pytania.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pytanie do eksperta: Jak należy prowadzić księgi rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się za pomocą ksiąg rachunkowych, które prowadzone są przez podmioty gospodarcze zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w języku polskim oraz w polskiej walucie.


Miejscem właściwym do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba zarządu jednostki gospodarczej, w sytuacji kiedy firma korzysta z pomocy innej jednostki księgi rachunkowe prowadzone będą poza siedzibą firmy.

Księgi rachunkowe otwierane i zamykane są na ściśle określony dzień, który wskazany został w Ustawie o rachunkowości. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych podmiotu, który kontynuować będzie działalność powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia, w którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
Jednostka zobowiązana jest ewidencjonować w księgach rachunkowych wszystkie operacje gospodarcze, które mają miejsce w danym miesiącu. Zapisy w księgach rachunkowych wykonywane są w sposób trwały. Obowiązują odpowiednie procedury i środki, które mają zabezpieczyć przed ich zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją. Aby zapis mógł pojawić się w księgach rachunkowych muszą istnieć odpowiednie dokumenty księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Zapis operacji gospodarczej powinien zawierać:

  • datę wystąpienia operacji gospodarczej,
  • wskazanie dokumentu, który stanowi potwierdzenie zaistnienia operacji gospodarczej,
  • treść operacji gospodarczej w skróconej i zrozumiałej formie,
  • kwotę jakiej dotyczy dana operacja gospodarcza.

Prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe powinny cechować się rzetelnością, sprawdzalnością oraz powinny być prowadzone na bieżąco. Zapewnia to wiarygodny obraz jednostki gospodarczej oraz umożliwia dokonywanie prawidłowych rozliczeń.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.