Posts tagged: jednolity plik kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny JPK V7

Pytanie do eksperta: Co zawiera Jednolity plik kontrolny JPK V7?

Odpowiedź eksperta: Od 1 października 2020 r. wycofany został JPK, a na jego miejsce pojawił się JPK V7.Jednolity plik kontrolny JPK V7 to połączenie deklaracji VAT i JPK VAT, rozszerzony o dane, które podatnik VAT musi raportować. Wcześniej należało dostarczyć i sporządzić oba te pliki, a dzięki tym zmianom mogą Państwo oszczędzić swój czas.

Poza tym podziałem możemy zaobserwować jeszcze dwie inne istotne zmiany. Jedną z nich jest zniesienie obowiązku wysyłania załączników do deklaracji. Oznacza to, że nie będzie trzeba już składać VAT-ZD, czyli wniosku do ulgi na złe długi, wniosku VAT-ZT, o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT, a także VAT-ZZ o zwrot podatku VAT.

Plik JPK V7 występuje w dwóch rodzajach, różniących się w zależności od czasu rozliczeń. Są to:
– JPK V7M, który zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną, wysyłany jest co miesiąc, a jego termin złożenia to do dwudziestego piątego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc

– JPK V7K, który składa się za pierwsze dwa miesiące kwartału – zawiera samą część ewidencyjną, a za trzeci miesiąc ewidencyjną i deklaracyjną, przy czym część deklaracyjna ma obejmować cały kwartał. Wysyłany jest co miesiąc, a jego termin złożenia to do dwudziestego piątego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

Struktura zbioru danych w pliku JPK V7 jest odpowiednio uschematyzowana i zawiera następujące pola:
Nagłówek– miejsce przeznaczone na dane dotyczące okresu, celu, daty i miejsca gdzie skierowany jest złożony plik

Deklaracja – obejmuje dane, które są wymagane do wyliczenia podatku naliczonego i należnego, kwotę zwrotu, wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego

Podmiot1 – dane identyfikujące podatnika

SprzedazWiersz– informacje, dzięki którym można rozliczyć podatek należny

SprzedazCtrl– dane obejmujące wartość podatku należnego z okresem, którego dotyczy rozliczenie oraz liczbę wierszy

ZakupWiersz– informacje umożliwiające prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego

ZakupCtrl– dane obejmujące wartość podatku naliczonego z okresem, którego dotyczy rozliczenie oraz liczbę wierszy

Kto musi wysyłać JPK?

Pytanie do eksperta: Jaka jest cena za prowadzenie księgowości spółki z o.o. przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta:Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Obecnie obowiązek sporządzania i wysyłania JPK do Ministerstwa Finansów posiadają wszyscy przedsiębiorcy, jednak wprowadzany był on stopniowo.

Do wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego początkowo były zobowiązane tylko duże przedsiębiorstwa, czyli firmy, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników lub ich roczny obrót przekroczył 49 000000 euro zł, a aktywa były wyższe niż 43 mln euro. Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przesyłania JPK od 1 lipca 2016 roku.

Małe oraz średnie przedsiębiorstwa nabyły obowiązek przesyłania JPK do Ministerstwa Finansów 1 stycznia 2017 roku. Mały przedsiębiorca to firma, gdzie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników oraz obrót lub aktywa są niższe niż 10 mln euro. Średnim przedsiębiorstwem jest firma, w której zatrudnione jest mniej niż 250 pracowników oraz obrót jest niższy niż 50 mln euro, a aktywa niższe niż 43 mln euro.

Mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy, w których zatrudnione jest mniej niż 10 pracowników oraz obroty roczne luba aktywa są niższe niż 2 mln euro zobowiązani są do przesyłania JPK najpóźniej, gdyż dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji, które dotyczą operacji gospodarczych przedsiębiorstwa z danego okresu czasowego. JPK należy sporządzać w odpowiednim formacie i przesyłać do Ministerstwa Finansów, skąd przesyłany jest do właściwego dla danego przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego. Głównym celem wprowadzenia JPK obok uszczelnienia systemu podatkowego jest ułatwienie przeprowadzania kontroli w firmie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.